Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

29 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • de vaart die de goden benadelen. Ze doen veel vreemde dingen. Zo jagen ze bijvoorbeeld paarden door de vaart die dan
 • goden
 • Het spook van de `Langesleatter man' is alleen te zien bij maanlicht. Het komt nooit duidelijk voor de dag. Ook de witte wieven zijn vage gedaantes die in de buurt van het water te zien zijn. Het zijn…

personal narrative uit 1999
 • beproevingen ten einde waren gekomen en de mensen zeiden tot elkander: Laat ons goden maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis
 • opdat zij heerschappij hebben over onze vrees en ons antwoorden op de vragen des levens. En de mens schiep zich goden. God
 • goden
 • Een man vertelt hoe de wicca is ontstaan en de plek die oorsprongmythen daarin hebben. Verder zijn visie op verhalen in de wicca.

Trefwoorden: aandacht, aanschijn, aarde, accenten, afgrond, afnemen, antropoloog, antwoorden, avonden, banen, basis, basis-boek, bedoeling, bedreiging, beeld, beeldvorming, begin, beleven, beproeving, besluit, bestaan, bewustzijn, bezinning, boeken, boekenkast, bron, bronnen, commando, concepten, coven, creëren, dagen, denken, dochter, documentatie, dogmatisch, donker, dood, duisternis, einde, energieën, erf-heks, essentie, familieaangelegenheden, filosofie, functies, gebeurtenissen, geboorte, gelijkenis, geloofsvormen, generatie, gevecht, gevoelens, God, goddelijk, goden, godin, goed, groep, groepen, hartklachten, heerschappij, heks, heksen, heksenketel, hekserij, helige schrift, hemel, honger, hoop, horizon, ideeën, inhoud, integreren, invloeden, invulling, inwerken, jaar, kaarten, kaartje, klassiek, kleding, kompas, kringloop, kwaadwilligheid, kwaliteiten, leentjebuur, leerfase, leerlingen, leven, levensbeschouwing, licht, lijn, literatuur, los, maan, maatstaf, magie, magiër, maken, manier, mannelijk, materiaal, medisch, mens, mensen, methode, modern, moeder, mogelijkheden, momenten, momentopname, mysteriespel, mythologie, natuurbewustzijn, occultist, oceanen-gebieden, omgeving, omschrijven, onderkomen, onderwijzen, ontdekken, ontstaansmythen, onverbiddelijk, onzekerheid, oogst, oorsprongsmythen, oosten, opbouwen, opdrachten, opdragen, openen, opleiding, oplossing, oudheid, overlopen, pad., pantheon, papje, periode, plannen, poëtisch, principe, privé-gedachten, problemen, publiceren, publiciteit, realiseren, redenen, religieus, ritueel, rode draad, roeren, rol, romans, ruiters, schema, scheppen, schepping, sjamanisme, spel, sterven, stilstaan, stoppen, straat, strijd, studies, symbolen, tien geboden, tijd, tips, toelichting, toenemen, tools, traditioneel, transformatie, uitbeelden, uitzoeken, vader, vaststellen, verhaal, verliezen, verschillen, versies, verval, voorbeelden, voorschrijven, vorm, vragen, vrees, vrijheid, vrouwelijk, water, weergeven, weg, wereldreligie, werk, werktuig, westers, wicca, woordenboek, zaken, ziekte, zonlicht, zoon, zweet, zweven


personal narrative uit 1970
 • . Het is vager dan dat. Dat was ook zo met X. in de groep. Dat dat normaal is. Dat als de goden jou zoeken dat dat beeld er
 • is en als jij de goden zoekt... Dat kàn ook, dat is even legitiem natuurlijk. Dat gebeurt ook. Dat je dan vaker zo'n
 • Een vrouw vertelt hoe ze de goden ziet
 • goden
 • Een vrouw vertelt hoe ze de goden ziet


sprookje uit 2000
 • geweest: je bent arm, maar je bent altijd eerlijk geweest. Goed voor je medemensen. Dus de goden hebben besloten dat je mag
 • . En die andere, die was door de goden èh... nou ja... gestraft. Dat was dus: het kwaad werd gestraft, en de eerlijke lieve
 • goden
 • Een arme boer mag van een vogel een wens doen. Hij wenst zich naar een planeet waar goud te vinden is. De boer mag binnen de gestelde tijd goud meenemen. De boer neemt drie bescheiden klompjes goud…

legende uit 1823
 • heilige bronnen der Germanen, en in dat woeste verlaten bosch werd nog lang heimelijk den ouden goden geofferd. In 1136 werd
 • goden
 • Een beeld van Maria, dat in Teruane niet gewaardeerd werd, werd op bevel van Maria overgebracht naar Hulsterloo, voorafgegaan door duiven, maar anderen zeggen dat het beeld door engelen werd gebracht…

sage uit 1564
 • alles wat vroegere heeren hadden verordend. Hij beroofde de tempels der goden van hun goud, en schonk dit zijn vrouwen, ook
 • goden
 • Toen Walachrijn tot hertog werd gekozen, tyranniseerde hij het land en verjoeg de edelen, die zich te Blandin verzamelden. Uiteindelijk kwam het volk tegen hem in opstand en verdreef hem uit de stad.…

sage uit 1903
 • Westkaap van Walcheren ( Westkappel) was door de goden opgedragen de geesten van de dooden naar Engeland te voeren. Alle
 • goden
 • De bewoners van Walcheren moeten 's nachts doden overvaren naar Engeland, wat ze doen in zeer korte tijd.

sage uit 1968
 • , zegt de duivel dat hij alle goden moet verwensen en de duivels moet aanbidden. De boer moet ook een contract ondertekenen
 • 'Ik verwens alle duivels en hang de goden aan'. De boer ontkomt op deze manier aan het duivelspact. De boer heeft toch
 • goden
 • Een arme boer loopt piekerend over zijn erf omdat zijn boerderij op instorten staat en het geld voor een nieuwe boerenplaats hem ontbreekt. De boer wordt benaderd door een persoon - de duivel - die…

mop uit 1651
 • ruygen apostel of twee. Bias, dit siende, begon te knorren. R. 'Jou fielten. houdt uw backhuys. want hooren de goden dat gij
 • bidden. Toen Bias dit zag, vertelde hij ze te stoppen: wanneer de goden zouden zien dat zij op het schip waren, zouden ze
 • goden
 • Toen Bias Prienaeus over zee voer, ontstond er een harde storm. Iedereen, inclusief een paar apostelen, begon toen te bidden. Toen Bias dit zag, vertelde hij ze te stoppen: wanneer de goden zouden…

mythe uit 2007
 • De goden hebben de goddelijkheid van de mens gestolen, en ze zijn er niet over uit waar ze deze zouden moeten verbergen
 • zodat de mens hem niet kan terugwinnen. Een god stelt voor om hem op de hoogste berg te verbergen, maar de andere goden zijn
 • De goden hebben de goddelijkheid van de mens gestolen, en discussiëren over waar ze deze moeten verbergen. De meest
 • wijze der goden stelt voor dat de goddelijkheid in de mens zelf verborgen moet worden.
 • goden
 • De goden hebben de goddelijkheid van de mens gestolen, en discussiëren over waar ze deze moeten verbergen. De meest wijze der goden stelt voor dat de goddelijkheid in de mens zelf verborgen moet…

mop uit 1651
 • , waerop een van de regenten seyde: 'Zijt gij engelen, weet dat wij Goden sijn, gelijck David in 82 Ps. seyt.'
 • spreken, omdat zij engelen van de heer zijn. Daarop zegt een van de regenten: 'Jullie zijn engelen, maar wij zijn goden, zoals
 • goden
 • Een Rotterdamse predikant verzet zich tegen de stedelijke overheid. Hij zegt dat niemand predikanten tegen zou moeten spreken, omdat zij engelen van de heer zijn. Daarop zegt een van de regenten:…

sage uit 2006
 • Hoeveel Goden zijn er? Een boer uit Bakel kwam eens te Rome en werd door den Paus in verhoor ontvangen. Deze vroeg hem
 • niet recht en ging daarom voort: 'Hoeveel goden aanbidt men te Bakel?', waarop de boer prompt bescheid gaf: 'Vier! namelijk
 • Hoeveel Goden zijn er?
 • , dit beaamde de boer en hij noemde de vier goden die hij aanbidt. Daarop zegt de Paus: "Benedicta Bakelorum" (gezegend
 • Goden
 • goden
 • De Paus vroeg aan een boer waar hij vandaan kwam. Nadat de boer had uitgelegd dat het is waar de man met de meid en de knecht met de vrouw slaapt antwoorde de Paus: "Maledicta Bakelorum" (slecht…

personal narrative uit 2005
 • kruiden en vereren nog steeds dezelfde goden. Alleen door de industrialisatie heb je nu ook geplastificeerde tarotkaarten en
 • wierrook, dit was om de ‘goden’ of andere aanwezigheden (geesten of andere vormen van ‘bestaan’ stel ik mij zo voor
 • goden
 • Een moderne heks geeft haar visie op wicca en vertelt over haar zoektocht en ervaringen in het geloofsleven.

personal narrative uit 2006
 • bordje eten en drinken neergezet.. 's morgens was alles leeg.... Zie je wel werd er gezegd, de goden zijn met hun en zij
 • gevraagd of hij dat ook geloofde, van die goden dan. "Nee", zei hij "maar laat ze maar denken dat de kat het goede Godenkind is
 • de goden zijn de volgende dag weg en kennelijk dus aanvaard. In werkelijkheid was het de kat, die 's nachts de offers
 • goden
 • Een Nederlandse man woont in Afrika en is met een Afrikaanse vrouw getrouwd. De schoonvader denkt dat de schoonzoon op zeker moment betoverd is. De zoon neemt uit Nederland een wayangpop mee als…

sage uit 1970
 • beide meren liggen. Naderhand, toen de menschen Christenen geworden en de oude goden verdreven waren, vertelde men tot op
 • Goden- of Witte meer. Waar de bokken vielen heet het nu Dieren. Het bos groeide over de plaatsen waar de slang was gestorven
 • goden
 • Er heerste een grote strijd tussen de Winterreuzen en de Zomergoden. Thunar, de dondergod, was de machtigste vijand van de reuzen. De Winterreuzen riepen de hulp in van een grote slang met dodende…

mop uit 1651
 • Marc Antonius Colonna, viceroy van Siciliën, wandelende in een schonen thuyn, daer hij al de goden van de groote
 • goden
 • De gouverneur van Sicilië bewonderde een mooie tuin, waarin beelden van riviergoden stonden. De beelden waren allemaal naakt, behalve het beeld van de Spaanse riviergod Tagus. De Spanjaarden prezen…

sage uit 1896
 • tegen den sterkere? Wat zou die baten? Een beklag bij de Goden, aan wie toch ook de kinderen der menschen ondergeschikt zijn
 • ? Dit werd verstandiger geoordeeld. Een gezantschap trok dus naar de wereld der Goden. Hun werd daar eene wachtplaats
 • beklag te doen bij de goden. De afgevaardigden moeten wachten tot zij bij de goden gelaten worden. Dit duurt heel lang en op
 • een gegeven moment moeten de honden zo nodig, dat zij hun behoefte doen in het huis der goden. De goden zijn zo kwaad, dat
 • goden
 • In de tijd dat alle dieren nog konden spreken, worden honden slecht behandeld door kinderen en ze besluiten daarom hun beklag te doen bij de goden. De afgevaardigden moeten wachten tot zij bij de…

mop uit 1651
 • niet dat gij den goden offerde.'
 • , opgestapeld met lekkernijen, ging hij meteen weer weg. Hij zei: 'Ik dacht dat hier gegeten zou worden, niet geofferd aan de goden.'
 • goden
 • Epanimondas was erg sober. Hij was eens uitgenodigd om bij zijn buurman te eten, maar toen hij de tafel zag, opgestapeld met lekkernijen, ging hij meteen weer weg. Hij zei: 'Ik dacht dat hier gegeten…

sprookje uit 1799
 • 12. Hoeveel Goden zijn er? Een boer uit Bakel kwam eens te Rome en werd door den Paus in verhoor ontvangen. Deze vroeg
 • niet recht en ging daarom voort: 'Hoeveel goden aanbidt men te Bakel?', waarop de boer prompt bescheid gaf: 'Vier! namelijk
 • 7. Bakel 12. Hoeveel Goden zijn er?
 • slaapt en de man bij de meid, men het huis binnenkomt door de schoorsteen. Het antwoord op de vraag van de paus hoeveel goden
 • worden aanbeden is dat er vier goden worden aanbeden, waaronder de Paus.
 • Goden
 • goden
 • Boer vertelt paus dat hij uit een land komt waar de aarde wordt gebrand, paarden worden gegeten, de knecht bij de vrouw slaapt en de man bij de meid, men het huis binnenkomt door de schoorsteen. Het…

sage uit 2007
 • hopen dat het niet uitkomt. Dus als ze iets zeggen waarvan ze bang zijn dat het de goden zal verzoeken kloppen ze snel af.
 • Om 'de goden niet te verzoeken' kan er bij een bepaalde uitspraak worden afgeklopt.
 • goden
 • Om 'de goden niet te verzoeken' kan er bij een bepaalde uitspraak worden afgeklopt.

legende uit 1938
 • Zelfs in het Luxemburgerland waren nog velen den ouden goden trouw gebleven. Tot op eenige mijlen van zijn klooster
 • een heidensche tempel geweest, waar de voorvaderen menschenoffers brachten aan hun goden. Op den dag dat weer iemand, in
 • goden
 • Willebrord houdt een mensenoffer tegen door met zijn hand de vlammen in het tempelvuur te doven.

legende uit 1938
 • Radboud. Deze, hevig vertoornd over Willebrords daad, besloot eigenhandig de goden, die zwegen, te wreken; hij liet hen
 • koning gehoopt had. Willebrord noch een der zijnen werd door den goden aangewezen. Drie dagen achtereen liet Radboud de runen
 • goden
 • Willebrord en zijn mannen verstoren een viering voor de god Forsete, waarna Radboud de runen laat werpen over zijn lot.

legende uit 1938
 • Jaren verliepen.... Eens moest er op een heidensch feest een jongeling aan de goden geofferd worden. Volgens de
 • aan te doen. Hij is het offer dat de goden jaarlijks vragen." Maar toen de priester aanhield en hem verweet een leven, dat
 • goden
 • Wulfram redt Ovo van de strop.

personal narrative uit 2000
 • Goden van de 12e planeet. Sindsdien kijkt hij nergens meer van op. Ook niet dat hij als kind al onzichtbare vriendjes had
 • and their secrets' (Graancirkels, goden en hun geheimen). Hij deed een opzienbarende ontdekking. Hoe je de code moet
 • Graancirkels bevatten boodschappen van goden van de Twaalfde Planeet, die de mensheid via genetische manipulatie
 • Goden van de Twaalfde Planeet
 • goden
 • Graancirkels bevatten boodschappen van goden van de Twaalfde Planeet, die de mensheid via genetische manipulatie geschapen hebben.
357.jpg