Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

213 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • goed
 • Drie Duitse maaiers ("poepen") willen Fries leren en pikken zo hier en daar wat woordjes op, met als gevolg dat ze voor moord opgehangen worden.

mop uit 1973
 • goed
 • Een doodgraver dacht achter het lijkhuis twee zwarte gedaantes te zien, die bezig waren om de zielen van de overledenen te verdelen. De doodgraver rende hard weg. Wat bleek de volgende morgen: twee…

sage uit 1966
 • goed
 • Gaetse vangt vogeltjes en maakt ze dan dood. Zijn moeder waarschuwt hem dat de duivel hem nog eens zal vermoorden. Op een avond met heldere maan gaat Gaetse naar buiten, maar komt geschrokken terug.…

sage uit 1970
 • goed
 • Een vent vloekt veel en zegt niet in God en de duivel te geloven. Vrienden van hem dagen hem uit dat hij driemaal over het kerkhof loopt en God en de duivel aanroept. De eerste twee keer gebeurt er…

mop uit 1998
 • goed
 • Gorbatjov, Clinton en Bill Gates krijgen van God te horen dat Hij morgen de aarde gaat vernietigen. Ieder brengt het slechte nieuws over, maar Gates benadert het positief: hij behoort tot de drie…

mop uit 1998
 • huiswaarts. Als dat maar goed gaat, denkt hij. Hij houdt zich strikt aan het recept en herhaalt de procedure dagelijks. Die
 • vrijdag is hij terug bij de dokter. "Zo meneer, alles goed gegaan?" vraagt de dokter. "Jawel," zegt de man, "maar ik ben geen
 • goed
 • Een man wordt van zijn lintworm bevrijd door het beestje uit zijn 'tent' te lokken met een appel en een koekje. Als na een paar dagen het koekje niet volgt, steekt de lintworm zijn kop uit het gat van…

raadsel uit 1998
 • goed
 • Een autoband is een 'Good Year" en 375 condooms is een 'very good year'.

sage uit 1966
 • toffel goed en ien toffel oarsom foar it bêd sette.
 • . Middelen tegen de nachtmerrie zijn meel strooien (dat mogen ze niet meenemen) en één pantoffel goed en de andere achterstevoren
 • goed
 • Nachtmerries knijpen iemands hals dicht. Eén van zeven meisjes is nachtmerrie. Zij komt altijd door het sleutelgat. Middelen tegen de nachtmerrie zijn meel strooien (dat mogen ze niet meenemen) en…

personal narrative uit 1999
 • daar dan goed doorheenkomt dan krijg je weer de ster: de nieuwe hoop en de zon; de geboorte van nieuwe mogelijkheden. Die
 • schepping vond plaats. En de mens bezag al wat er geschapen was en dacht dat het zo goed was. En ziet aan de horizon verschenen
 • goed
 • Een man vertelt hoe de wicca is ontstaan en de plek die oorsprongmythen daarin hebben. Verder zijn visie op verhalen in de wicca.

Trefwoorden: aandacht, aanschijn, aarde, accenten, afgrond, afnemen, antropoloog, antwoorden, avonden, banen, basis, basis-boek, bedoeling, bedreiging, beeld, beeldvorming, begin, beleven, beproeving, besluit, bestaan, bewustzijn, bezinning, boeken, boekenkast, bron, bronnen, commando, concepten, coven, creëren, dagen, denken, dochter, documentatie, dogmatisch, donker, dood, duisternis, einde, energieën, erf-heks, essentie, familieaangelegenheden, filosofie, functies, gebeurtenissen, geboorte, gelijkenis, geloofsvormen, generatie, gevecht, gevoelens, God, goddelijk, goden, godin, goed, groep, groepen, hartklachten, heerschappij, heks, heksen, heksenketel, hekserij, helige schrift, hemel, honger, hoop, horizon, ideeën, inhoud, integreren, invloeden, invulling, inwerken, jaar, kaarten, kaartje, klassiek, kleding, kompas, kringloop, kwaadwilligheid, kwaliteiten, leentjebuur, leerfase, leerlingen, leven, levensbeschouwing, licht, lijn, literatuur, los, maan, maatstaf, magie, magiër, maken, manier, mannelijk, materiaal, medisch, mens, mensen, methode, modern, moeder, mogelijkheden, momenten, momentopname, mysteriespel, mythologie, natuurbewustzijn, occultist, oceanen-gebieden, omgeving, omschrijven, onderkomen, onderwijzen, ontdekken, ontstaansmythen, onverbiddelijk, onzekerheid, oogst, oorsprongsmythen, oosten, opbouwen, opdrachten, opdragen, openen, opleiding, oplossing, oudheid, overlopen, pad., pantheon, papje, periode, plannen, poëtisch, principe, privé-gedachten, problemen, publiceren, publiciteit, realiseren, redenen, religieus, ritueel, rode draad, roeren, rol, romans, ruiters, schema, scheppen, schepping, sjamanisme, spel, sterven, stilstaan, stoppen, straat, strijd, studies, symbolen, tien geboden, tijd, tips, toelichting, toenemen, tools, traditioneel, transformatie, uitbeelden, uitzoeken, vader, vaststellen, verhaal, verliezen, verschillen, versies, verval, voorbeelden, voorschrijven, vorm, vragen, vrees, vrijheid, vrouwelijk, water, weergeven, weg, wereldreligie, werk, werktuig, westers, wicca, woordenboek, zaken, ziekte, zonlicht, zoon, zweet, zweven


sage uit 1966
 • goed
 • Meisje gaat 's nachts naar het graf van haar vriend. Haar omslagdoek komt door de harde wind vast te zitten om een paaltje, waardoor ze niet kan wegkomen. De volgende dag is ze dood op het graf…

mop uit 1999
 • zegt: 'Okee, doe maar.' En na een tijdje is ze geopereerd en dan zegt de dokter van: 'Ja, ik heb goed en ik heb slecht
 • ?' 'Ik heb de batterijen vervangen.' TM: "Hahaha. Ja, die is goed. Hoe heet jij trouwens?" Berry: "Berry." TM: "Berry. En hoe
 • goed
 • Een arts krijgt een vibrator niet uit het geslachtsdeel van een vrouw, maar slaagt er wel in om de batterijen te vernieuwen.

exempel uit 2000
 • goed
 • Als iemand je slecht behandelt, dan moet jij hem met zoveel respect behandelen totdat hij zich schaamt over zijn daden.

sprookje uit 1970
 • kwamen langs een akker. "Vrouw," zei Sint Pieter beleefd, "is de oogst goed geweest?" "Ja mijnheer," antwoordde de vrouw, "en
 • het zal ons goed te pas komen voor onze Flip, onze enige zoon. Wij zijn van plan hem goed te laten leren en hem daarna
 • Heer legt uit dat door de mislukte oogst de boerenzoon boer en goed wordt. Dat is beter dan dat hij advocaat en slecht zou
 • zijn geworden. De veerman is gaan biechten en goed gestorven, nadat hij slecht heeft geleefd. De kluizenaar was te veel aan
 • goed
 • Onze Lieve Heer en Sint Pieter komen langs een akker. De boerin vertelt dat ze haar zoon zal laten studeren zodat hij advocaat kan worden en veel geld zal verdienen. Dan gaat het onweren en de oogst…

sage uit 1965
 • . Hy sil in goed nûmer lûke. Mar hy krijt it yn 't boarst. It is letter krekt sa útkaem. De feint rekke ûnder tsjinst, mar
 • tuchthúsdoarren stean foar dy iepen." "Hoe dat sa?" frege de feint. "Kinstû dat noch freegje. Dû wytst it sels donderse goed. Dû hast
 • goed
 • Verhalen over vrouw die de toekomst kan voorspellen. Ze vertelt een meisje dat de man waarmee ze trouwt in dienst worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt…

mop uit 1994
 • goed
 • Na een rit in de nieuwe auto heeft een vrouw een goede en een slechte mededeling voor haar man. De goede mededeling is: de airbag doet het prima.

mop uit 1994
 • : "En pastoor, weet u het al?" "Ja," zegt de pastoor: "Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is: er
 • Een man vraagt aan de pastoor of ze in de hemel ook voetbal spelen. Even later heeft de pastoor goed en slecht nieuws
 • goed
 • Een man vraagt aan de pastoor of ze in de hemel ook voetbal spelen. Even later heeft de pastoor goed en slecht nieuws: ze spelen voetbal in de hemel, maar de man staat volgende week al opgesteld.

mop uit 1970
 • zich maar weer aan." Als de man weer bij het bureau van de dokter zit, zegt de dokter: "Meneer ik heb goed nieuws en ik heb
 • Een man komt bij de dokter: hij heeft moeite met lopen. De dokter heeft slecht en goed nieuws. Het slechte nieuws: de
 • goed
 • Een man komt bij de dokter: hij heeft moeite met lopen. De dokter heeft slecht en goed nieuws. Het slechte nieuws: de benen moeten worden geamputeerd. Het goede nieuws: in de wachtkamer zit iemand die…

sage uit 1968
 • spoken bij haar familie. Tot een dominee haar aansprak en erachter kwam wat het probleem was. Haar familie legde het goed op
 • goed
 • Een vrouw had niet in haar graf mee gekregen waar ze recht op had. Daardoor kon ze geen rust vinden, en bleef ze maar spoken bij haar familie. Tot een dominee haar aansprak en erachter kwam wat het…

mop uit 1997
 • De dokter heeft een van zijn patiënten onderzocht en concludeert: 'Ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor u. Ik zal
 • Dokter zegt: "Ik heb goed en slecht nieuws. Eerst maar het slechte: U heeft aids." "Nou, ik kan me niet voorstellen
 • goed
 • Dokter zegt: "Ik heb goed en slecht nieuws. Eerst maar het slechte: U heeft aids." "Nou, ik kan me niet voorstellen, wat het goede nieuws kan zijn." "U heeft ook de ziekte van Alzheimer, dus morgen…

sage uit 1967
 • hynder. En dat pûdtsje mei guod is foar it brune. As er dat op hat, moatte jim him der mar mear fan jaen, hwant dat is goed
 • goed
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De…

sage uit 1967
 • hadden, waar hij recht op had. Ze hebben de dominee erbij gehaald, en die raadde aan om het goed op een avond naast het huis
 • goed
 • Een dode kwam 's avonds vaak aan de ruiten tikken, omdat zijn familieleden hem niet de spullen mee het graf in gegeven hadden, waar hij recht op had. Ze hebben de dominee erbij gehaald, en die raadde…

sage uit 1967
 • Een vrouwtje voorziet een ramp in de aardewerkwinkel: een paar dagen later valt al het goed aan diggelen.
 • goed
 • Een vrouwtje voorziet een ramp in de aardewerkwinkel: een paar dagen later valt al het goed aan diggelen.

sage uit 1968
 • er dêr wer hinne. Heit wie net goed, mem fornom it wol. Mar hy gong wer nei Beets ta, mar hy siet yn 'e duvel syn hannen
 • mear as in oar. Dy sei tsjin mem: "'t Is net goed mei Lútsen (Lútsen van der Meulen, dat wie ús heit). "Né?" sei mem. Né
 • goed
 • Een licht ontvlambare vader dreigt een aardappelboer dood te maken omdat de man hem bedonderd heeft met aardappelen van zeer slechte kwaliteit. De woedende man roept de duivel op hem bij te staan. Een…

sage uit 1967
 • goed
 • Een gezin heeft het heel erg krap en kan maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Als de vrouw op een keer op zoek is naar eten voor de kinderen, wordt ze opgeschrikt door een stem uit de lucht…

sage uit 1966
 • goed
 • Een jager was eens ergens aan het jagen. Een heer kwam bij hem en vroeg: "Heb je al veel hazen geschoten?" De jager antwoordde: "Nee, myn earste mar [mijn eerste pas]." Toen had de heer een naam voor…