Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

27 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • barman: "Dat moet je niet zeggen, nu kan iedereen je fiets stelen." Zegt de man weer: "Nee hoor,ik heb het niet in de goede
 • , antwoordt hij dat hij ze niet in de goede volgorde heeft vertelt
 • goede
 • Man komt kroeg binnen en noemt de code van zijn nieuwe cijferslot: 3333. Op de vraag dat iedereen zijn code nu weet, antwoordt hij dat hij ze niet in de goede volgorde heeft vertelt

legende uit 1838
 • Sint Willebrord. De H. Willebrord was in 't jaar 694 uit Engeland gekomen met twaalf metgezellen om de goede tijding
 • goede
 • Toen Willebrord op Walcheren kwam, sloeg hij het beeld van Mercurius, dat daar vereerd werd, stuk en de woedende wachter sloeg met zijn zwaard naar hem, maar de slag werd wonderbaarlijk afgeweerd,…

sage uit 1920
 • goede
 • Een meisje, dat in het donker verdwaald is, klopt bij 'n huis aan en wordt door de bewoners op weg geholpen.

sage uit 1923
 • kooper goede werken (bidden, een bedevaart). De hik wordt eveneens overgedragen, met deze spreuk, die men driemaal, in één
 • goede
 • Kiespijn kan je verkopen en ook de hik kan je aan een ander geven d.m.v. een spreuk.

sage uit 1965
 • Pastoor toont heks in een glas wijn Onze pastoor was ook een goede om hulp tegen heksen te halen. Aan mij heeft ie
 • goede
 • Pastoor toont heks in een glas wijn.

sage uit 1973
 • As ús mem froeger by joun hwat tsjinkaem, dat nuver like, sei se: "Komst fan 'e kweade, gean fan my. Komst fan 'e goede
 • Als moeder iets onheilspellends tegenkwam in het donker zei ze: als je van het kwade komt, ga dan; als je van het goede
 • goede
 • Als moeder iets onheilspellends tegenkwam in het donker zei ze: als je van het kwade komt, ga dan; als je van het goede komt, blijf dan.

sage uit 1978
 • en schreeuwend en scheldend vluchtten zij alle kanten uit. De speelman dankte God voor zijn goede inval en even later kon
 • goede
 • Op de avond voor kerst klopt een rondreizende vioolspeler aan bij een boerderij om onderdak. Wachtend in een weefstoel begint hij te spelen, waarop de stoel begint te zweven naar de plek waar heksen…

sage uit 1925
 • dikwijls van dien mijnheer met den aap hooren spreken en ook gehoord, dat het een zeer goede en milddadige man was, die geen
 • goede
 • goede weg
 • Een rijke man heeft een aap in dienst die hem bedient als een lakei. De plaatselijke pastoor komt erachter dat de man niets meer met zijn geloof doet, afgezien van een klein gebedje iedere dag. Hij…

sage uit 1967
 • goede
 • In de omgeving van Helvoirt waren vroeger veel heksen te vinden. Piet Stoel uit de Langstraat die op Voorburg is gestorven. Ze had altijd een stinkende zak op haar rug. Lonse Tonia en het zwarte…

exempel uit 1970
 • , somtijt die wtvercoren vriende goeds. Ende dat wil ic bewisen met exempelen een of twe. Het gheviel op een tijt dat III goede
 • ". Jhesus seyde te hem: „Nu merct wel, ic salt o segghen. Die eerste die ie so vele vrientscappen dede, die is een goede maecht
 • Drie goede maagden kwamen in een kerk. Een goede geestelijke zag dat Jezus Christus van Maria haar schoot kwam en de
 • van Jezus. Jezus antwoorde, de eerste dat is een goede maagd, maar kan makkelijk op het verkeerde pad komen en ik moet
 • goede
 • Drie goede maagden kwamen in een kerk. Een goede geestelijke zag dat Jezus Christus van Maria haar schoot kwam en de eerste maagd omhelsde en kuste. Vervolgens ging hij naar de tweede, daar glimlachte…

sage uit 1966
 • . Dat zit zo met die honden: Sie hebt n kort gezicht en hiel goede oorn; as er bieveurbeeld in Emmen iene ziek is en lig te
 • goede
 • Verteller heeft hond gehad die te janken zat op plaatsen waar een dode zou komen. Een grafdelver in de buurt had ook zo'n hond. Honden hebben slecht zicht, maar hebben een goed gehoor.

sage uit 2006
 • allemaal heel theatraal. En met andere woorden, dat die boeren dachten: 'Oh, dat is wel een goede prijs die ik daarvoor krijg
 • jeude. Du bist 'n echte jeude. [...] Jeude was 'n goede handelaar.
 • goede
 • Van joodse veehandelaars zouden altijd met z'n tweeën komen om met een toneelstukje de boeren te laten denken dat een lage prijs betaalden.

exempel uit 1970
 • goede
 • Een moordenaar die vele zonden heeft begaan biecht zijn zonden op aan een biechtvader en vraagt of hij zijn ziel nog kan redden. De biechtvader laat hem echter weten dat zijn zonden te groot zijn en…

sage uit 1902
 • terug, dronk een kop koffie en had toen een goede jacht. Hein noemde zichzelf altijd bij zijn naam, bijvoorbeeld: Hein zal
 • koffie te drinken. Nadat de man teruggekomen is om een kopje koffie te drinken heeft hij een goede jacht.
 • goede
 • Tovenaar kan in een halfuur alle gras op hopen zetten. Hij laat het geweer van een jager ketsen als die heeft geweigerd koffie te drinken. Nadat de man teruggekomen is om een kopje koffie te drinken…

sage uit 1922
 • toen een goede jacht. (C. Bakker: `Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ', in: De Gids 1922, p.270.)
 • , want zijn geweer ketst tot tweemaal toe. Na de koffie heeft hij een goede jacht.
 • goede
 • Jager weigert bij een tovenaar koffie te drinken voor hij gaat jagen. Hij gaat terug om toch eerst koffie te drinken, want zijn geweer ketst tot tweemaal toe. Na de koffie heeft hij een goede jacht.

sage uit 1910
 • . Weer mis. Toen nam hij zijn geweer: ook mis. Daar zij beide goede jagers waren, zijn ze hard naar huis geloopen, want dat
 • Twee goede jagers schieten een aantal keren mis als ze 's avonds een konijn proberen te raken, en nemen de benen, omdat
 • goede
 • Twee goede jagers schieten een aantal keren mis als ze 's avonds een konijn proberen te raken, en nemen de benen, omdat het geen gewoon konijn zal zijn.

sage uit 1933
 • er weer een paar knoopen bovenop. De waard maakte goede zaken. Wanneer de kaarten gemengd werden, en de schrijven, met
 • goede
 • Te Ulvenhout woonde een knecht, Peer, die zich niet al te netjes gedroeg. Hij zat hele dagen in de kroeg te kaarten met zijn makkers en hij dronk heel veel bier. De boer was het op een dag zat en zei…


sage uit 1966
 • steen weer op de goede plaats ligt, want de geest van de man heeft natuurlijk geen rust gehad.” De gemene boer was niet meer
 • de steen hoort, verdwijnt de stem. De volgende dag ligt de grenssteen op de goede plaats.
 • goede
 • Iemand die steen van het land van een andere boer heeft verlegd, heeft na zijn dood geen rust. De andere boer hoort hem vragen waar hij de steen neer moet leggen. Nadat die als antwoord geeft dat de…

sage uit 1923
 • gedaante schreed aan zijn linker zijde voort, een witte aan zijn rechter, een booze en een goede geest. De booze sprak hem over
 • hart, de goede over de ijdelheid der aardsche dingen en dat 's menschen bestemming niet hier ligt, maar in het hiernamaals
 • grond meer aan de voeten heeft. Een goede en een kwade gedaante begeleiden hem. Hij komt bij zee, en wordt aan boord van een
 • goede
 • Twee broers dingen beiden naar de hand van een meisje. In de huwelijksnacht vermoordt de afgewezen broer het paar. De bebloede hand van de bruidegom raakt het gezicht van de moordenaar, en is niet weg…

sage uit 1962
 • verschijnselen te maken met overtredingen van de rechtvaardigheids- en zedewetten. (De opvatting, dat God het goede loont, en het
 • goede
 • Spookverschijningen zijn geesten van mensen die op aarde slecht hebben gedaan. Ze kunnen alleen door gebed worden verlost van hun straf. Spoken die een waar antwoord krijgen op hun vraag blijven weg,…

sage uit 1953
 • . Wel kon men het soms bij stille avonden door het bos heen horen klepperen. Goede mensen zou het geen kwaad doen, maar kon
 • Weerwolf leeft diep in het bos, blijft onzichtbaar voor de mens, straft slechte mensen, en doet goede mensen geen kwaad.
 • goede
 • Weerwolf leeft diep in het bos, blijft onzichtbaar voor de mens, straft slechte mensen, en doet goede mensen geen kwaad.

sprookje uit 1966
 • de goede antwoorden, waarop de duivel wegvliegt. Het geld verdwijnt ook.
 • goede
 • Een moeder verkoopt uit geldgebrek haar enige kind aan de duivel. Na drie jaar komt de duivel het kind ophalen, maar de moeder smeekt het te mogen houden. De duivel stemt toe op voorwaarde dat het…

sprookje uit 1966
 • goede
 • Boer die geen zorgen heeft, wordt door koning door drie vragen waar hij het antwoord op moet weten, in de zorgen gebracht. Zijn knecht lost het op door als de boer verkleed de raadvragen van de koning…

sage uit 2006
 • was bang geworden en had-ie gezegd: 'Als je hier met goede bedoelingen bent dan mag je je blijven zitten, maar als je de
 • dat de man mag blijven zitten als hij goede bedoelingen heeft, maar als hij de duivel is moet vertrekken. De man stapt uit
 • goede
 • Pastoor nodigt een man uit mee te rijden in zijn koets. Als hij ontdekt dat de man geitenpoten heeft zegt de pastoor dat de man mag blijven zitten als hij goede bedoelingen heeft, maar als hij de…