Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

335 resultaten voor ""

sprookje uit 1972
 • . En hy bûn himsels in sek om 'e hals. Dêr gong it hinne. Grutte Oege wie der foar sitten gongen, en dy iet ferskriklik. Hy
 • hals
 • Twee boerenknechten houden een eetwedstrijd. De één gebruikt een list: in plaats van het eten op te eten, stopt hij het in een zak die hij om zijn nek heeft gehangen. De ander heeft niets in de…

sage uit 1966
 • As in kat kattesykte hat mat men him in tientsje om 'e hals dwaen of in stikje út it ear snije om bloed to krijen.
 • Als een kat een kattenziekte heeft, moet je een tientje om zijn hals doen, of een stukje van zijn oor snijden om bloed
 • hals
 • Als een kat een kattenziekte heeft, moet je een tientje om zijn hals doen, of een stukje van zijn oor snijden om bloed te krijgen.

sage uit 1972
 • him op 'e hals en yn in blits friest de holle op it lichem fêst. Efkes letter klaut de man rydboskjend en feralterearre út
 • hals
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een…

sage uit 1950
 • om 'e doar. Ien wie in gielen, de oaren wienen swart. De giele skeat er yn 'e hals. Alle katten naeiden doe út, mar in
 • âld wiif út 'e buert krige it dyselde deis yn 'e hals. Sy hat noait wer goed west. Doe't se kom to forstjerren, wie se 24
 • deur. De man schiet op de gele en raakt hem in de hals. Een oude vrouw in het dorp heeft die dag ook last van haar nek. Als
 • hals
 • Een man in Kollumersweach [Kollumerzwaag] heeft last van katten. Op een dag zitten er elf zwarte en een gele kat bij de deur. De man schiet op de gele en raakt hem in de hals. Een oude vrouw in het…

sage uit 1966
 • om 'e hals hinne. Doe die se noch twa knopen yn it tou. Doe sei se tsjin ús: "As de geit nou wer net frette wol, sjoch
 • Een geit is betoverd. Ze wil niet eten. Ze kijgt een stukje duivelsdrek in een bandje aan een touw om haar hals. In het
 • hals
 • Een geit is betoverd. Ze wil niet eten. Ze kijgt een stukje duivelsdrek in een bandje aan een touw om haar hals. In het touw zitten twee knopen. Als de geit weer niet wil eten, blijkt dat de knopen…

sage uit 1966
 • moast jouns us ergens hinne: Denk er om en kom gau weerom, want in de Jammer loopt een kalf met een brijpot om de hals. Dat
 • kalf met een brijpot om de hals dat 's avonds in de buurt rondrende.
 • hals
 • De vrouw van de verteller woonde als kind in Groningen. Daar werd zij door de huishoudster altijd gewaarschuwd voor een kalf met een brijpot om de hals dat 's avonds in de buurt rondrende.

Trefwoorden: brijpot, hals, kalf, koe


sage uit 1966
 • wyt nou ek wol hwa't it is. Ha jimme Antsje fan 'e moarn wol sjoen mei in read bûsdoek om 'e hals? Nou hoef ik neat mear
 • heen. En ik weet nu ook wel wat het is. Hebben jullie vanmorgen Antsje wel gezien met een rode zakdoek om haar hals? Nou
 • hals
 • Op een ochtend zei een oude man op de Wal: "Ik heb vannacht een kater een opstopper gegeven. Die struinde om het huis heen. En ik weet nu ook wel wat het is. Hebben jullie vanmorgen Antsje wel gezien…

Trefwoorden: gewond, hals, heks, kat, zakdoek


raadsel uit 1998
 • Wat is de overeenkomst tussen een dom blondje en een flesje bier? Vanaf de hals naar boven zit er niets meer in. (E
 • Wat is de overeenkomst tussen een dom blondje en een flesje bier? Vanaf de hals naar boven zit er niets meer in.
 • hals
 • Wat is de overeenkomst tussen een dom blondje en een flesje bier? Vanaf de hals naar boven zit er niets meer in.

sage uit 1966
 • Nachtmerjes knypten jin de hals ticht. Ien fan sawn froulju wie in nachtmerje. De nachtmerje kom altyd troch it
 • Nachtmerries knijpen iemands hals dicht. Eén van zeven meisjes is nachtmerrie. Zij komt altijd door het sleutelgat
 • hals
 • Nachtmerries knijpen iemands hals dicht. Eén van zeven meisjes is nachtmerrie. Zij komt altijd door het sleutelgat. Middelen tegen de nachtmerrie zijn meel strooien (dat mogen ze niet meenemen) en…

sage uit 1966
 • Op 'e Mûzegroppewei roan in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
 • hals
 • Op de Mûzegroppeweg rent een gek met een pappot om zijn nek. (een spookverschijning)

sage uit 1966
 • syn dochter de hals út snien.
 • . Die heeft zijn dochter de hals uitgesneên.
 • hals
 • Het bloed van een moord, gepleegd op de Mûzegroppewei, kan niet uitgewist worden. Rijmpje: Sytse Bates, die was gemeen. Die heeft zijn dochter de hals uitgesneên.

sage uit 1966
 • hals. Hoe raer ik dan wie - ik koe neat sizze. Ik haw har forsward en doe hat se der noait wer west. Roggemoal struije, dat
 • tenen aan komt rennen. Dan komt ze naast je en even later zit ze je op de hals. Je kan dan niet niesen. Als je haar
 • hals
 • Een nachtmerrie is een van zeven dochters, maar het is ook wel eens een enige dochter. Je kan haar horen als ze op haar tenen aan komt rennen. Dan komt ze naast je en even later zit ze je op de hals.…

sage uit 1966
 • Yn 'e Smoarhoeke yn 'e Harkema spoeket in baerch mei in brijpot om 'e hals. Ek is dêr in keardel dy't alhiel
 • fôlle mei in brijpot om 'e hals.
 • hals
 • Een varken en een veulen rennen vaak rond met een pappot om hun nek. Het zijn spookdieren. Er loopt ook een lichtgevende man rond. Hij is de duivel.

sage uit 1966
 • en bij alledrie is de hals eruitgesneden. Het bloed loopt langs de lichamen naar beneden.
 • hals
 • Een man staat 's nachts voor het raam en ziet drie meisjes om de pomp heen dansen. Ze zijn helemaal in het wit gekleed en bij alledrie is de hals eruitgesneden. Het bloed loopt langs de lichamen naar…

sage uit 1968
 • Yn Aldegea, seinen se, roan altyd in fôlle mei in brijkanne om 'e hals.
 • Op een spookplaats doolt een veulen rond met een papkan om de hals. Het is een spookdier.
 • hals
 • Op een spookplaats doolt een veulen rond met een papkan om de hals. Het is een spookdier.

mop uit 1968
 • klerk wie, hwant by de achterdoar joech ik him in tútsje. En doe fornom ik in inketpot en in pinne. Dy hongen him om 'e hals
 • een pen om de hals had. Ze voegt eraan toe dat hij wel wat uit zijn mond stonk.
 • hals
 • Een meisje dat nauwelijks kan zien heeft moeite een vrijer te vinden. Als ze op een dag toch een brief krijgt van een aardige jongeman, besluit ze niets over haar gebrekkig zicht tegen hem - als hij…

sage uit 1968
 • . As de krânsen opbrând wienen, dienen se duveldrek ûnder 'e drompel. En om 'e hals droegen de bern ek in pûdtsje mei
 • beursje om je hals dragen.
 • hals
 • Tovenaar Stammerige Harm heeft eens kinderen betoverd: kransen prijkten in de kussens. De kransen werden opgebrand, maar vier van de betoverde kinderen stierven. Om toverij te weren kun je duivelsdrek…

sage uit 1968
 • to skûljen achter in sket. Dêr foel ik yn 'e sliep. Doe't ik wekker woarde hie ik de jas om 'e hals hinne. Dêr siet er
 • it krap, dat ding sa stiif om 'e hals. It duorre lang foardat ik it foarinoar krige. Dit hie it wurk west fan in
 • Een nachtmerrie heeft de jas van een slapende arbeider zo stijf om de hals vastgemaakt, dat hij de jas maar nauwelijks
 • hals
 • Een nachtmerrie heeft de jas van een slapende arbeider zo stijf om de hals vastgemaakt, dat hij de jas maar nauwelijks los kan krijgen.

sage uit 1968
 • Yn Aldegea roan in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
 • Op een spookplaats rent een veulen rond met een brijpot om de hals.
 • hals
 • Op een spookplaats rent een veulen rond met een brijpot om de hals.

sage uit 1968
 • tsjettel om 'e hals. Dy spoeke dêr. Ik ha wol famkes kend dy't dêr jouns net lâns doarsten.
 • Op een spookplaats doolt een veulen met ketel om de hals rond. Het is een spookdier.
 • hals
 • Op een spookplaats doolt een veulen met ketel om de hals rond. Het is een spookdier.

sage uit 1968
 • Der spoeke yn Aldegea ek in fôlle mei in brijpot om 'e hals.
 • Op een spookplaats doolt een veulen rond met een brijpot om de hals.
 • hals
 • Op een spookplaats doolt een veulen rond met een brijpot om de hals.

sage uit 1968
 • Yn Feanhuzen by Garyp roan in fôlle mei in brijkanne om 'e hals.
 • Op een spookplaats doolt een veulen rond met een brijkan om de hals.
 • hals
 • Op een spookplaats doolt een veulen rond met een brijkan om de hals.

sage uit 1968
 • fan dat guod ynnom hie, wie der har in hiele greate swarte krobbe fan wol seis c.m. ta de hals út kom. Doe't se de
 • hals
 • Een vrouw was eens betoverd geraakt doordat ze pannenkoeken had gegeten bij een oud vrouwtje. Haar man ging naar Wopke de duivelbanner en kreeg een drankje mee. Dit nam ze in , en toen kwam er een…

sage uit 1970
 • By 't Spoekeboskje (froeger Lútsensboskje) to Garyp spoeke in fôlle mei in brijkrûk (brijkanne) om 'e hals. Dêr wienen
 • hals
 • Bij het Spookbosje in Garijp spookt een veulen met een pappot om zijn nek.

Trefwoorden: brijpot, hals, nek, pappot, spokerij, spook, veulen


sage uit 1968
 • 'e hals. Dy is troch forskeidene minsken sjoen woarn. Hy roan oan 'e wei ta en dan werom, it loantsje del.
 • hals
 • In Garijp spookt een veulen met een kruik om zijn nek.