Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

250 resultaten voor ""

mop uit 1930
 • De heilige Magriet trekt door een streek. Ze vraagt of ze kan overnachten bij een rijke boerin, maar de boerin weigert
 • streek. De rijke boerin heeft het verhaal over de arbeidersvrouw gehoord en geeft nu wel onderdak aan Magriet. De heilige
 • Heilige Margriet
 • heilige
 • De heilige Magriet trekt door een streek. Ze vraagt of ze kan overnachten bij een rijke boerin, maar de boerin weigert haar toegang tot haar huis. Dan gaat St. Magriet naar een arbeidersvrouw toe en…

mop uit 1998
 • heilige
 • Een man komt in de hemel en heeft Jezus en Boeddha al gezien. Geïnteresseerd vraagt de man aan Petrus of Mohammed er ook is. Petrus beaamt dat die er ook is en hij vraagt vervolgens of de man ook…

sage uit 1978
 • heilige
 • In het Pingmeer (niet te verwarren met het Pikmeer) woont een waterduivel die mensen die te dichtbij komen naar beneden sleept, verdrinkt en opvreet. Als hij dit echter een keer doet met een monnik,…

raadsel uit 1995
 • heilige
 • Het is groen en vliegt door de kerk? Sint-Rochel.

Trefwoorden: fluim, groen, heilige, kerk, kleur, snot, vliegen


legende uit 1982
 • de H. Gertrudis, die hem op het Bergse schorrenstrand ontmoette. De heilige zou gezegd hebben: "Laat ons een dronk wijden
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan
 • heilige
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel…

raadsel uit 1997
 • heilige
 • Wat is het verschil tussen moeder Theresa en Lady Di? Precies een week.

raadsel uit 1997
 • heilige
 • Wat zegt de joodse Sinterklaas als hij uit de schoorsteen komt? "Wie van jullie, kinderen, wil een mooi cadeautje kopen?"

broodjeaapverhaal uit 1997
 • heilige
 • Een Mariabeeld schreit bloedige tranen. Na onderzoek blijkt het mensenbloed te zijn. Men gaat uit van een grap.

sage uit 1955
 • heilige
 • Roggeveld is redding voor belagen door vuurman.

legende uit 1933
 • No. 265. Op zijn reizen is de heilige Willebrord vaak door ons gewest getrokken, waar vele edelen hem hunne bezittingen
 • werd, moest hij door de Meierei reizen. De overlevering weet nog veel van den heilige te verhalen. In Oud-Heusden heeft
 • heilige
 • Sint Willebrord heeft op zijn reizen door Brabant dikwijls bronnen laten ontspringen op de heide. In veel plaatsen vindt men heiligenputjes of Willebrordusputjes.

sage uit 1999
 • betreedt. Dit doet de geest uit respect voor de heilige. Maar de geest verlaat niet altijd het lichaam. Soms wil de geest juist
 • aan de heilige vertellen wat degene die hij in bezit heeft genomen hem of haar heeft aangedaan. Soms komt het voor dat
 • Een geest op doorreis wordt verbrand door een vrouw. De geest neemt uit wraak bezit van de vrouw. Een heilige kan de
 • heilige
 • Een geest op doorreis wordt verbrand door een vrouw. De geest neemt uit wraak bezit van de vrouw. Een heilige kan de geest het lichaam weer doen verlaten.

mop uit 1999
 • heilige
 • De klok van Elvis wordt in de hemel als ventilator gebruikt.

sage uit 1888
 • De Trotmeulen van Pollaere, ook geheeten de St-Amandusput Het was kermis te Pollaere bij Ninove. De heilige Amandus was
 • stond, en toen zij thuis kwamen, was hij aangebrand. Vol gramschap grepen zij hun pieken en zeissen en liepen den heilige
 • De heilige Amandus komt in een dorp tijdens de kermis preken. De boeren komen naar hem luisteren, maar vergeten
 • daardoor hun gerecht dat op net op het vuur staat. Als het gerecht is aangebrand, doen ze boos hun beklag bij de heilige, die
 • heilige
 • De heilige Amandus komt in een dorp tijdens de kermis preken. De boeren komen naar hem luisteren, maar vergeten daardoor hun gerecht dat op net op het vuur staat. Als het gerecht is aangebrand, doen…

sage uit 1888
 • vermaledijding, ging hij langs de Paddenholle naar Ninove. Zie, nauwelijks had de heilige man de verwensching uitgesproken of het
 • Een heilige komt in een dorp preken. Onderweg vraagt hij aan elk huis om wat brood. Maar niemand geeft hem wat. Hij
 • stroomt weg. Boos gaan de vrouwen de heilige achterna. De heilige stapt over het water zonder nat te worden. De vrouwen
 • heilige
 • Een heilige komt in een dorp preken. Onderweg vraagt hij aan elk huis om wat brood. Maar niemand geeft hem wat. Hij verwenst de vrouwen en zegt dat het ze niet zal lukken hun brooddeeg in de oven te…

sprookje uit 1889
 • heilige
 • Een man komt bij het huis van een smid die verkondigt de beste smid van het land te zijn. De man vraagt om werk en toont zijn kunnen door in twee slagen een hoefijzer te maken. Hij wint daarmee van de…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • heilige
 • Een vrouw heeft een huilend heiligenbeeld. Er is daar een kapel gebouwd en er vindt gebedsgenezing plaats.

legende uit 1968
 • heilige
 • Bakker geeft voor dat er stenen in plaats van broden in de oven liggen als Bonifatius om brood vraagt. Als de bakker het brood uit over haalt zijn het inderdaad stenen.

legende uit 2000
 • andere kattenkrengen in die heilige bron gezien. Ik heb nooit gehoord, dat iemand daarvan ziek geworden is. (Verzameld door
 • Waar de heilige Gummarus zijn staf in de grond heeft gestoken, is een bron ontstaan. Er is een kapel overheen gebouwd
 • heilige
 • Waar de heilige Gummarus zijn staf in de grond heeft gestoken, is een bron ontstaan. Er is een kapel overheen gebouwd. Het water is geneeskrachtig. Er heeft meermalen een dode kat in het water…

legende uit 2001
 • heilige
 • Alhoewel Augustinus christelijk was opgevoed door zijn moeder, twijfelde hij aan het geloof. Pas toen hij een spelend kind hoorde roepen: Tolle Lege, pakte hij de bijbel en las: "Vertroetel niet het…

broodjeaapverhaal uit 2000
 • heilige
 • In Zeeland loopt een wolf rond die slachtoffers maakt onder de schapen. De politie maakt tevergeefs jacht op hem. Er mag niet op de wolf worden geschoten, want het is een beschermde diersoort. De wolf…

legende uit 2000
 • heilige
 • Ouders vertelden niet veel verhalen over heiligen, en op school werd er ook betrekkelijk weinig over verteld. In het klooster kwam je wel wat meer te weten. Over Sint Franciscus wel gehoord via een…

legende uit 2000
 • interessant... daar toch wel iets aan toe te kennen en, denk ik, ja... door die voorspraak... die heilige, die Maria, die heeft
 • heilige
 • Een boer vindt in Kevelaer een zilveren plaatje met een afbeelding van Maria in zijn akker. Hij neemt de afbeelding mee, en er vinden wonderen plaats: zieken genezen. Sindsdien is Kevelaer een…

legende uit 2000
 • zùllen wel verhaaltjes op school gehad hebben hè, want ja... als ik zeg hè... dat verhaaltje van de heilige engelbewaarder
 • heilige
 • In de vroegere katholieke wijk werden welbeschouwd toch weinig verhalen verteld over heiligen. Op school kreeg je bijvoorbeeld wel een prent te zien over de engelbewaarder, die over je waakte. Een…

legende uit 2000
 • Van moeder het verhaal van de Heilige Lidwina van Schiedam gehoord, die op het ijs ten val kwam, gewond raakte en 38
 • heilige
 • Van moeder het verhaal van de Heilige Lidwina van Schiedam gehoord, die op het ijs ten val kwam, gewond raakte en 38 jaar zonder klagen in het ziekbed lag.

legende uit 2000
 • heilige
 • Vertelster is ook meermalen op bedevaart geweest naar Heiloo. Daar had ook een boer een wonderbaarlijk beeldje gevonden. En er staat ook de put van Willibrord met geneeskrachtig water.