Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

249 resultaten voor ""

raadsel uit 1996
 • Datum: 02/05/1996 18:02:41 Waarom zijn er maar 10% vrouwen in de hemel? Antwoord: Moest het meer zijn, het zou de hel
 • Waarom zijn er maar 10% vrouwen in de hemel? Antwoord: Moest het meer zijn, het zou de hel zijn.
 • hel
 • Waarom zijn er maar 10% vrouwen in de hemel? Antwoord: Moest het meer zijn, het zou de hel zijn.

mop uit 1996
 • de hel. "Wacht," zegt St-Pieter, "ik zal u eens rondleiden." Eerst gaan ze naar de hemel. Zoals verwacht zit iedereen
 • daar rijstepap te eten en te zingen. "En nu gaan we eens een kijkje in de hel nemen." Daar zit iedereen bier te drinken, te
 • Bill Gates sterft en krijgt van Petrus de keuze tussen de hemel en de hel. In de hemel wordt alleen rijstepap gegeten
 • en gezongen. In de hel wordt er gespeeld, gedronken en gevreeën, en dus besluit Bill om in de hel te blijven. Na twee
 • hel
 • Bill Gates sterft en krijgt van Petrus de keuze tussen de hemel en de hel. In de hemel wordt alleen rijstepap gegeten en gezongen. In de hel wordt er gespeeld, gedronken en gevreeën, en dus besluit…

raadsel uit 1998
 • Waarom komt maar 30 % van de vrouwen in de hemel? Anders maken ze er daar ook een hel van. (E-mailbericht 6 april 1998
 • Waarom komt maar 30 % van de vrouwen in de hemel? Anders maken ze er daar ook een hel van.
 • hel
 • Waarom komt maar 30 % van de vrouwen in de hemel? Anders maken ze er daar ook een hel van.

mop uit 1973
 • ut fagevuur en de rotte dy komt in 'e hel. Der binne hier nog al wat mênsen dy in 'e hel terecht komme!' Hij fertelde ut
 • hel
 • Een doodgraver dacht achter het lijkhuis twee zwarte gedaantes te zien, die bezig waren om de zielen van de overledenen te verdelen. De doodgraver rende hard weg. Wat bleek de volgende morgen: twee…

mop uit 1996
 • Datum : 13/11/1996 21:13:03 Er komt een man in de hel terecht en tot zijn grote verbazing ziet hij daar duizenden en
 • Er komt een man in de hel terecht en tot zijn grote verbazing ziet hij daar duizenden en duizenden klokken staan
 • hel
 • Er komt een man in de hel terecht en tot zijn grote verbazing ziet hij daar duizenden en duizenden klokken staan, waarvan de ene al een stuk sneller draait dan de andere. Nieuwsgierig als hij is,…

sage uit 1966
 • Opperwezen bistiet, fan dat Opperwezen wite, hwer't heit bilânne is. Hwant hy tochte fêst, dat heit yn 'e hel kom wie. Wopke
 • linkerkant fan in brânnend fjûr. Dat wie de hel. Dat seach Wopke allinne mar, net ien fan uzes koe it sjen. Doe kom er by my en
 • gedupeerden, vloekt hard en ziet vervolgens zijn vader naast een groot vuur van de hel. Hij is de enige die het kan zien. Pas als
 • hel
 • Een man trouwt op zijn 65ste voor de tweede maal. Als hij sterft krijgen de kinderen en de tweede vrouw onenigheid over de plaats waar hij begraven moet worden. De ruzie wordt verergerd als blijkt dat…

mop uit 2007
 • er hier is of je gaat voor de rest van je bestaan naar de hel." Nou ja 5 jaar is toch ook weer niet zo lang en daarna de
 • Een flauwe moppentapper kan van Petrus kiezen tussen vijf jaar op een wolk met een lelijke vrouw of naar de hel. Hij
 • hel
 • Een flauwe moppentapper kan van Petrus kiezen tussen vijf jaar op een wolk met een lelijke vrouw of naar de hel. Hij kiest het eerste. Na lange tijd komt er een lelijke vriend van hem voorbij met een…

mop uit 1966
 • my ek sizze, hwer't ik lâns mat nei G?" "Ik soe in stôk yn 'e bile sette." "Rin nei de hel, keardel!" "Dan matte jo mar
 • wijzen. Het gesprek verloopt echter heel anders en eindigt ermee dat hij de verdwaalde man de weg naar de hel wijst.
 • hel
 • Een man is doof. Hij ziet een andere man aankomen die verdwaald is en hij bereidt het gesprek voor om de man de weg te wijzen. Het gesprek verloopt echter heel anders en eindigt ermee dat hij de…

Trefwoorden: bijl, doof, doofheid, hel, man, wegwijzen


mop uit 1998
 • de paus gaat naar de hel." 's Nachts in bed denkt Petrus ineens: Shit! Ik heb het precies verkeerd gedaan. De volgende
 • de hel." "Gelukkig," zegt de paus: "Ik heb altijd al graag de maagd Maria willen ontmoeten." Zegt Clinton: "Te laat!"
 • Na hun dood stuurt Petrus Clinton naar de hemel en de paus naar de hel. De volgende dag moet hij zijn vergissing
 • hel
 • Na hun dood stuurt Petrus Clinton naar de hemel en de paus naar de hel. De volgende dag moet hij zijn vergissing herstellen. De paus is blij dat hij nu de maagd Maria zal ontmoeten, waarop Clinton hem…

mop uit 1651
 • thien daegen eer komen en dan sal de hel soo vol worden, dat voor die van den ouden stijl geen plaets meer overig sal sijn.'
 • hel zal zo vol raken met nieuwestijlers, dat er tien dagen later voor de oudestijlers geen plaats meer is.
 • hel
 • Een eenvoudig man meent dat het laatste oordeel volgens de kalender nieuwe stijl tien dagen eerder zal aanbreken: de hel zal zo vol raken met nieuwestijlers, dat er tien dagen later voor de…

sage uit 1888
 • ik ook ongeloovig was in mijn leven, en daarom eeuwig moet branden in de hel." En het spook stak zijne magere knoken uit
 • spatt'en. Daarop verdween het, en vloog met de ziel van den rampzaligen ongeloovige naar de hel. (Ternath, Wambeke, enz.)
 • man te zijn. De vader was vroeger ook ongelovig, en moet daarvoor branden in de hel. Bovendien moet hij zijn zoon straffen
 • voor zijn ongelovigheid en hem meenemen naar de hel.
 • hel
 • Een ongelovige man drijft de spot met het geloof. De man ziet een doodshoofd op een kerkhof liggen, geeft er een trap tegen en verklaart ten overstaan van het gezelschap waarin hij verkeert, dat als…

sprookje uit 1970
 • schreeuwde en blij was, dat hij weer naar de hel terug mocht vluchten. Daar kreeg hij echter de wind van voren en er werd een
 • dropen ze naar de hel af. Eindelijk moest Jan toch sterven en hij kwam aan de poort van de hemel. Hij klopte en Sint Pieter
 • hel
 • Jan de Soldaat trekt, na vervulde dienstplicht, huiswaarts. Onderweg komt hij Onze Lieve Heer en Sint Pieter tegen die, incognito als bedelaars, hem om een aalmoes vragen. Jan deelt hierop zijn…

sprookje uit 1970
 • sprak echter verder, zonder op de woorden van de soldaat te letten. "Ik moest zo lang in de hel branden, tot het geld
 • hel
 • In een huis spookt het. Een soldaat neemt er zijn intrek. Tijdens het pannekoeken bakken vallen via de schoorsteen gedeelten van een geraamte in zijn pan. Het blijkt het geraamte van het spook te…

sprookje uit 1970
 • tijd dat de noten rijp zijn en een lekkere noot zul je in de hel wel niet krijgen. Als jullie eens in mijn boom klommen
 • alsof de hel was losgebroken. De opperduivel kwam met een groot leger op ons Smidje af. Toen de smid hen zag, was hij een
 • de hel zijn ze zo van hem geschrokken dat ze hem daar ook niet willen hebben. Hij laat Sint-Pieter de hemelpoort een
 • hel
 • Een smid beslaat de hoefijzers van een ezel van twee arme mensen. Het zijn Onze-Lieve-Heer en Sint Pieter. De smid wil er geen geld voor krijgen. De smid wordt om zijn goedheid beloont en mag drie…

mop uit 1888
 • hel
 • Om zijn straf ongedaan te maken, krijgt een jongen van de burgemeester drie opdrachten te vervullen. De eerste opdracht is het 's nachts stelen van het beste paard van stal. De tweede opdracht luidt…

mop uit 1970
 • Saddam Hussein is overleden en komt in de hel terecht. In de folterkamer ziet hij bekende zondaars staan kreunen van de
 • Een dictator komt in de hel en ziet historische collega's naar gelang hun zonden diep in de lava staan. Tot zijn
 • hel
 • Een dictator komt in de hel en ziet historische collega's naar gelang hun zonden diep in de lava staan. Tot zijn verrassing zakt de dictator niet verder weg dan zijn enkels; hij blijkt echter op de…

mop uit 1974
 • Er komt een man in de hel terecht. De hel blijkt vol te hangen met klokken. De ene klok loopt langzaam, de andere wat
 • De hel hangt vol met klokken die een minuut vooruit gaan als de eigenaar op aarde een leugen vertelt. De wijzers van de
 • klok van een president draaien zo hard, dat de klok in de hel als ventilator wordt gebruikt.
 • hel
 • De hel hangt vol met klokken die een minuut vooruit gaan als de eigenaar op aarde een leugen vertelt. De wijzers van de klok van een president draaien zo hard, dat de klok in de hel als ventilator…

mop uit 1980
 • smalle balk lopen. Ik loop achter u aan: als u onderweg een geile gedachte krijgt, valt u in de hel." De man loopt over de
 • : als u onderweg een geile gedachte krijgt, valt u in de hel." De man loopt over de balk, krijgt binnen de kortse keren een
 • zonder onkuise gedachten te krijgen. Als zij falen, vallen zij de hel in. De meeste mannen vallen, maar op een keer bereikt
 • hel
 • Overspelige mannen moeten bij de hemelpoort een proef ondergaan: ze moeten vóór Petrus uit over een smalle balk lopen zonder onkuise gedachten te krijgen. Als zij falen, vallen zij de hel in. De…

sage uit 1889
 • hel
 • Een man heeft een zwarte hond die heel trouw is. Als de man overlijdt, breekt de hond elke nacht los en gaat op het graf van de man liggen janken tot de morgen. Men bindt de hond met een ijzeren…

sage uit 1889
 • hel
 • Een man genaamd Geerhard den Duivel heeft een verbintenis met satan. Hij is zo knap dat hij alle vrouwen verleidt. Dan komt satan en gaat met hem de lucht in terwijl hij hem stevig vasthoudt. Vandaar…

sprookje uit 1889
 • godslastering te verwekken, was reeds de Booze met zijne ziel op weg naar de hel. Wat de opening betreft, men heeft ze nooit kunnen
 • hel
 • Een boer die geen plaats heeft voor zijn rijke oogst, zegt dat hij zijn ziel afstaat als de duivel voor morgenvroeg een schuur voor hem bouwt. De duivel gaat tot zijn schrik op dit aanbod in. Ze komen…

sprookje uit 1970
 • hale?" Dat wolle ze wel doen. "En köj dan de duvels üt de hel laote kòmme?" "Jao, dat kan ik". De keplaon ging met een jong
 • bi'j staon". "Wille gillie de nog meer hier hemme üt te hel?" vroeg de kaplaon aan de jonges. "Gillie hemmen 't mor veur 't
 • hel
 • Enige jongelui willen de nogal stevig prekende kapelaan te grazen nemen en laten hem voor de lol komen met de communie. Dan vragen ze of hij ook kan bewijzen, wat hij altijd preekt over de duivel en…

mop uit 1970
 • de hel, daor krieg ik um niet uut, ook niet met geld. Hi'j mot zien tied mor uutdiene, dat het ik ok motte doen."
 • zijn vader in de hemel is, het geld weggegooid is, en is hij in de hel, dan krijgt hij hem er ook met geld niet uit: "Hij
 • hel
 • De zoon van een heerboer maakt al het geld op, tot ergernis van zijn vader, die de pastoor om raad vraagt. Deze adviseert de jongen in militaire dienst te doen. De jongen tekent voor 3 jaar, maar…

mop uit 1997
 • het in de hel is. Hij stapt naar God en zegt: 'God, ik zou zo graag eens een kijkje willen nemen in de hel.' 'Weet je dat
 • wel zeker?' vraagt God. Mohammed weet het zeker en God stuurt Mohammed voor twee weken naar de hel. Mohammed staat
 • Mohammed is in het paradijs, maar wil weten hoe de hel is en mag er van God voor twee weken naar toe: het is er
 • hel
 • Mohammed is in het paradijs, maar wil weten hoe de hel is en mag er van God voor twee weken naar toe: het is er fantastisch: lekkere meiden, witte stranden, 's avonds stappen. Terug bij God wil hij er…

mop uit 2001
 • HEMEL OF HEL Een oude man stond op het Damrak op een vluchtheuvel op de tram te wachten. Plotseling zagen de omstanders
 • ook heen mag gaan , naar de hemel of naar de hel, misschien wilt u mij nog iets zeggen?" De man sloeg zijn ogen op en
 • Hemel of hel
 • gaan , naar de hemel of naar de hel, misschien wilt u mij nog iets zeggen?" De man sloeg zijn ogen op en fIuisterde: "Ik
 • hel
 • Een oude man stond op het Damrak op een vluchtheuvel op de tram te wachten. Plotseling zagen de omstanders hem bleek worden en in elkaar zakken. Een dominee, die het ergste vreesde, boog zich bezorgd…