Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

60 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Hazenberg door de bomen een helder licht schijnen. Hij bekeert zich, omdat het licht van de Heer komt.
 • helder
 • Grote Mindert [Mijndert] en Fokke Faber zijn veelvraten en eten met zijn tweeen een hele kookpot varkensvlees. Fokke Faber eet een heel schaap alleen en krijgt het daar erg benauwd van. Hij wordt…

sage uit 1966
 • helder
 • Gaetse vangt vogeltjes en maakt ze dan dood. Zijn moeder waarschuwt hem dat de duivel hem nog eens zal vermoorden. Op een avond met heldere maan gaat Gaetse naar buiten, maar komt geschrokken terug.…

sage uit 1966
 • Starum is in forsonken stêd. As it wetter leech is en helder kin men de strjitten fan 'e stêd noch sjen.
 • Starum is een verzonken stad. Als het water laag staat en helder is, dan kan je de straten van de stad nog zien.
 • helder
 • Starum is een verzonken stad. Als het water laag staat en helder is, dan kan je de straten van de stad nog zien.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • krampen in zijn buik. De man is uitvoerig onderzocht, maar de symtomen waren niet meteen helder. Na een dag of twee kwam men
 • helder
 • Man wordt opgenomen in het ziekenhuis. Na lang onderzoeken blijkt dat zijn maagpijn onstaan is door een gat in de endeldarm. Dat was er in gekomen door een hond die hem anaal bevredigde.

mop uit 1998
 • helder
 • Twee gekken lopen straalbezopen over straat, als de één vraagt of er ook mensen op de maan leven, antwoordt de ander: "Natuurlijk, het licht brandt toch!"

sage uit 1996
 • to praten. Wy wienen op 'e fyts. 't Wie in ljochte joun, de moanne skynde helder. Doe seach ik ynienen op itselde plak dy
 • helder
 • In de zomer zag een man twee hele grote hooibalen midden op de weg staan. Maar niemand geloofde hem. Toen hij in de herfst in het maanlicht fietste, zagen hij en zijn zwager de balen opnieuw. Maar…

sage uit 1996
 • Myn suster en ik hienen in kear togearre fuort west. It wie helder ljochtmoannewaer en blêdstil. Wy wennen yn 'e
 • helder
 • Een man en zijn zus fietsten op een maanverlichte en baldstille avond toen er opeens iets in het water sloeg. Drie keer spatte het water heel hoog.

personal narrative uit 1999
 • beneden, en ik was helemaal kapot, en ik zak echt neer zo in een stoel en ik kijk omhoog en het was helemaal helder. Het enige
 • helder
 • Vertelster trekt alleen de Indonesische jungle in. Ze komt toevallig bij een dorp waar men beweert dat men haar verwacht heeft. Ze neemt deel aan het feest, en wordt voorgesteld aan een gids die…

sage uit 1996
 • hat dêr us op in joun om healwei alven by helder ljochtmoannewaer in stim út 'e poel heard. Der waerd sein: "De tijd is
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder
 • helder
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de…

sage uit 1966
 • klonk hiel helder. Heit en dy tochten har binaud. Doe kom der in man oanfleanen yn in seas mei in hynder der foar. Dy fleach
 • helder
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • nastralen of zo. Staar is een veel te vroeg troebel worden van de ooglens. Als we geboren worden is de lens nog volmaakt helder
 • helder
 • Weerleggen van verhaal dat huisarts advies heeft gegeven om kijken in de magnetron te vermijden.

broodjeaapverhaal uit 1991
 • `Geheimzinnige lifter in Nieuw-Zeeland' bericht over een lifter, vaak gehuld in helder witte kleren, die aan jonge christelijke paren
 • helder
 • De lifter die aan christelijke paartjes vertelt dat de Heer in aantocht is en daarna uit de rijdende auto verdwijnt, zou Maitreya zijn.

sage uit 1966
 • helder
 • Op een dag is de stem te horen van een vrouw die jammert: "O, mijn lieve man!" Maar de vrouw was daar helemaal niet, en haar man scheelde niets. Een week later, op precies hetzelfde tijdstip was weer…

sage uit 1967
 • krige se de kofjekanne. Dêr geat se earst molke út. "O heden, 't is mis", sei se. Doe kaem der helder skjin wetter ta'n út
 • Als een tovenaarster koffie voor haar visite schonk, kwam er altijd eerst melk uit de kan. Daarna kwam er helder water
 • helder
 • Als een tovenaarster koffie voor haar visite schonk, kwam er altijd eerst melk uit de kan. Daarna kwam er helder water uit en vervolgens zwarte koffie. De vierde keer was het gewone koffie.

sprookje uit 1966
 • to rinnen. Doe sei de ruter: "Het maantje schijnt er zo helder en het paardje loopt er zo snelder. Ach, mooi meisje, ben
 • de ruiter: "Het maantje schijnt zo helder en het paard loopt er zo sneller. Ach, ben je niet bang." Het meisje antwoordde
 • helder
 • Een ruiter nam op een avond een meisje mee op zijn paard, dat in het maanlicht almaar harder begon te rennen. Toen zei de ruiter: "Het maantje schijnt zo helder en het paard loopt er zo sneller. Ach,…

mop uit 1974
 • wolris in helder ogenblik." Mar dat woe hja net leauwe. "Hy praette sa forstânnich," sei se, "ik sil der wurk fan meitsje
 • helder
 • Koningin Wilhelmina wordt bij een bezoek aan een inrichting aangesproken door een patient die haar verteld dat zijn familie hoopt dat hij snel zal sterven. Zij kunnen dan zijn erfdeel krijgen. Hij…

sage uit 1969
 • Wy seagen hjir froeger achter ús wylde lantearnen. Ien ljocht wie tige klear en helder. 't Wie dêr doe allegear heide
 • Mensen zagen op de heide vroeger vaak wilde lantaarns. Het licht was erg helder. Later is er een boerderij gekomen.
 • helder
 • Mensen zagen op de heide vroeger vaak wilde lantaarns. Het licht was erg helder. Later is er een boerderij gekomen.

sage uit 1973
 • As de tsjerkeklok helder let komt der mei gauwens ien op it tsjerkhôf.
 • Als de kerklokken helder luiden, dan betekent dat dat er gauw een bij komt op het kerkhof.
 • helder
 • Als de kerklokken helder luiden, dan betekent dat dat er gauw een bij komt op het kerkhof.

sage uit 1923
 • Wonderlijke teekenen. Een helder noorderlicht was mede een voorteeken van de "vierige pest", zooals dat van den
 • Een helder noorderlicht was een teken van de "vierige pest". Zo ook 14 januarie 1192. De naam Heerbrand wijst reeds op
 • helder
 • Een helder noorderlicht was een teken van de "vierige pest". Zo ook 14 januarie 1192. De naam Heerbrand wijst reeds op een voorbode van oorlogen, die men in het noorderlicht ziet.

sage uit 1923
 • scheen zoo helder, dat het bijna zoo licht was als op den dag. De knecht had de ploeg op het land laten staan, omdat hij de
 • helder
 • Een boer, die 's avonds het werk van zijn knecht gaat controleren, ziet dat nog niet alles omgeploegd is, ziet een paard, spant het voor de ploeg en maakt het werk af; de volgende morgen blijkt het…

sage uit 1972
 • hellen se wetter op. Dat wie yn in poel achter it hûs fan dy man. It wie skjin, helder wetter, mar as dy lju der mei by de
 • Arbeiders dronken altijd uit de poel achter het huis van een tovenaar. Het was helder water. Maar elke keer als zij er
 • helder
 • Arbeiders dronken altijd uit de poel achter het huis van een tovenaar. Het was helder water. Maar elke keer als zij er kwamen was het troebel. De tovenaar betoverde het water.

mop uit 1970
 • moet wakker blijven, want als het hert komt, moet ik helder zijn. De derde nam een grote fles sterke drank mee. De hele
 • helder
 • Van drie jagers nemen er twee een kan koffie mee op jacht omdat ze alert willen blijven. De derde jager - die een grote fles alcohol opgedronken heeft - raakt uiteindelijk een hert terwijl de twee…

broodjeaapverhaal uit 1994
 • autoveerdienst is. Het is vrij helder weer en droog. Er is nagenoeg geen wind. Ongeveer bij het autoveer zie ik een pulserend, fel
 • waarneming is helder en langdurig. Later blijkt de politie geen andere meldingen te hebben binnengekregen. Maar de kapitein van
 • helder
 • Een man neemt 's nachts vanuit de auto een ufo waar. De ufo blijft steeds in de buurt van zijn auto vliegen en lijkt hem in de gaten te houden. Het betreft een fel, pulserend halogeen-achtig licht,…

mop uit 1651
 • Marij, 't is warachtig een meyt als een glas soo helder.' R. 'Daer hebt ghij gelijck in, [...].'
 • eraan komt, dat zij als een glas zo helder is. Van Aernout's antwoord ontbreekt een stuk.
 • helder
 • Een korporaal op een schip wilde graag zijn vrouw meenemen. De schipper zou hem daarmee helpen. De korporaal vraagt aan Aernout of hij weet of de schipper voor zijn vrouw gezorgd heeft. Aernout zegt…

mop uit 1651
 • helder
 • Jacob werd erg uitgelachen omdat hij zo zeurde. Daarom besloot hij alles voortaan op zijn beloop te laten. Een ander zei dat hij daar goed aan deed, want glasslijpers maken eerst iemand halfblind,…