Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Word count group

84 resultaten voor ""

sprookje uit 1970
 • DE HERTOG VAN BRUNSWIJK Er was eens een hertog van Brunswijk die op zee wilde varen. Eer dat hij vertrok, nam hij zijn
 • na zeven jaar niet terug zou zijn, dat zij dan gerust met een andere man mocht trouwen. Toen vertrok de hertog en voer
 • De hertog van Brunswijk
 • De hertog van Brunswijk wordt van oudsher geïdentificeerd als Hendrik de Leeuw, hertog van Saksen en Beieren, ca. 1130
 • -1195. In veel sagen en volksliederen wordt het verhaal verteld van de hertog die een leeuw van een draak redt, waarna de
 • Een hertog vertrekt naar zee. Hij slaat zijn trouwring in tweeën; geeft zijn vrouw de ene helft en houdt zelf de andere
 • helft. Als hij over zeven jaar nog niet terug is, mag ze gerust met een andere man trouwen. Op het schip van de hertog
 • Hertog van Brunswijk
 • hertog
 • Een hertog vertrekt naar zee. Hij slaat zijn trouwring in tweeën; geeft zijn vrouw de ene helft en houdt zelf de andere helft. Als hij over zeven jaar nog niet terug is, mag ze gerust met een andere…

mop uit 1974
 • Hertog beveelt Uilenspiegel van zijn grond te vertrekken. Uilenspiegel koopt een kruiwagen en modder, gaat daar in
 • zitten, en zegt dat hij in zijn eigen grond zit als de hertog hem zegt dat hij nog niet weg is. Uilenspiegel vertrekt toch
 • hertog
 • Hertog beveelt Uilenspiegel van zijn grond te vertrekken. Uilenspiegel koopt een kruiwagen en modder, gaat daar in zitten, en zegt dat hij in zijn eigen grond zit als de hertog hem zegt dat hij nog…

legende uit 1624
 • geschiedden daar vele mirakelen. In 1416 ziet men keizer Sigismund en hertog Willem de Zesde, graaf van Holland en Zeeland, een
 • hertog
 • Toen men in de net nieuwe Vrouwepolder een kerk wilde bouwen, zag men een menigte lichten en daar werd de kerk gebouwd. Een schilder kreeg de opdracht een schilderij van Maria te maken, hetgeen door…

sage uit 1564
 • Walachrijn. Toen deze Hertog was geworden "tyranniseerde hy seere en verjaeghde uyt den lande al dat van den bloede van den
 • wallen tegen den vloed. Het volk noemde het eiland naar hun Hertog Walachrijn "welcken name duert noch totten dagh van heden
 • Toen Walachrijn tot hertog werd gekozen, tyranniseerde hij het land en verjoeg de edelen, die zich te Blandin
 • hertog
 • Toen Walachrijn tot hertog werd gekozen, tyranniseerde hij het land en verjoeg de edelen, die zich te Blandin verzamelden. Uiteindelijk kwam het volk tegen hem in opstand en verdreef hem uit de stad.…

sage uit 1624
 • Hertog Hendrick van Brabant dat 's waarachtig. Soo men vind in 't klare en wel beseffe. Die sondags lettere was doe die F.
 • hertog
 • Ziringus wordt ook wel voor de zoon van de Hunnenkoning Lalalo gehouden en voor de uitvinder van de zoutnering; verder zou hij Zierikzee gesticht hebben.

sage uit 1501
 • hertog
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1933
 • toch. Toen ging de vrouw recht zoeken bij den geduchten hertog. Deze hoorde haar aan, en beval toen den stadhouder haar te
 • den stadhouder aan de galg. Men verhaalt ook, dat toen hertog Karel met zijn edelen jaagde, een boerenmeisje klaagde, dat
 • . Hertog Karel liet een edelman, die een boerenmeisje verkrachtte, met haar trouwen en hem daarna onthoofden.
 • hertog
 • Een man, die Karel de Stoute tot stadhouder van Vlissingen benoemde, begeerde een vrouw, arresteerde haar man en dreigde haar hem te zullen doden, tenzij ze zich aan hem gaf. Ze deed dat, maar hij…

sage uit 1848
 • , de Engelschen, onder den hertog van Gloucester, en Philips van Bourgondië.
 • hertog van Gloucester, en Philips van Bourgondië.
 • hertog
 • Op het strand van Noordgouwe verrees vroeger het "Heilige Kruis", geplant als een herinnering aan den slag die Jacoba van Beieren hier verloor. In 1426 werd er inderdaad slag geleverd tusschen…

sage uit 1970
 • 18. HERTOG PHILIPS EN DE DRONKEN BOER Toen hertog Philips de Goede eens, laat in de middag, van een jachtpartij
 • oppakken en naar ons hof brengen", zei de hertog, "maar doe het vooral voorzichtig, zodat hij niet wakker wordt." Op het
 • 18. HERTOG PHILIPS EN DE DRONKEN BOER
 • Hertog Philips de Goede neemt een keer voor de grap van de jacht een slapende dronken boer mee naar het hof, waar hij
 • hertog
 • Hertog Philips de Goede neemt een keer voor de grap van de jacht een slapende dronken boer mee naar het hof, waar hij hem fêteert met voedsel en drank en hem mee laat jagen en spelevaren. Daarna…

sage uit 2004
 • titel van hertog. Diederik, een jongere zoon van de hertog van Aquitanië, zou in 863 door Karel de Kale (823-877) met het
 • hertog
 • De leeuw in het wapenschild van Holland zou teruggaan tot dat van koning Priamus van Troje.

mop uit 1651
 • Doe monsieur Le Grand ende De Thou onthooft wierden, raeckte den hertog van Bouillon vrij ende verkreeg sijn pardon
 • Toen twee heren onthoofd werden, kwam de hertog van Bouillon juist vrij omdat hij Sedan aan de koning overgaf. Men zei
 • hertog
 • Toen twee heren onthoofd werden, kwam de hertog van Bouillon juist vrij omdat hij Sedan aan de koning overgaf. Men zei daarop: "Hij heeft zijn tanden ['ses dents'- Sedan] verloren om zijn hoofd te…

mop uit 1651
 • Claes Nar zat in de koets met een hertog en poepte in zijn broek. De hertog vroeg wat er zo stonk, en zei: "Ik wed dat
 • hertog
 • Claes Nar zat in de koets met een hertog en poepte in zijn broek. De hertog vroeg wat er zo stonk, en zei: "Ik wed dat de gek in zijn broek gescheten heeft." Claes Nar hoorde dat en zei dat hij vooral…

sage uit 1934
 • , zwaargebalkte zaal zit Godevaert I, de hertog van Brabant, bij het spokkerend houtvuur. Met spelende vingers plukt hij in gedachten
 • onteerden! Dan riepen ze allen de hulp in van Godevaert, hun aller hertog van Brabant. - Bij mijn baard, het zal uit zijn met
 • , hertog van Brabant, de Brabanders verlost werden van de wrede Denen.
 • hertog
 • Hoe Denen zich in Brabant vestigden en rovend en plunderend dit gebied teisterden. En hoe door een list van Godevaert I, hertog van Brabant, de Brabanders verlost werden van de wrede Denen.

mop uit 1554
 • Een hertog nodigde eens een grote eter bij hem uit. Deze at vier gebraden hanen, vier veldhoenderen, veertig eieren
 • hertog
 • Een hertog nodigde eens een grote eter bij hem uit. Deze at vier gebraden hanen, vier veldhoenderen, veertig eieren, een pond oude kaas en nog veel meer. Toen de man wegging, verontschuldigde hij zich…

mop uit 1554
 • De hertog van Saksen wilde een Jood tot het christendom bekeren. De Jood ging naar Rome en wilde zich bekeren, omdat de
 • hertog
 • De hertog van Saksen wilde een Jood tot het christendom bekeren. De Jood ging naar Rome en wilde zich bekeren, omdat de christenen een goede God hadden. Want als dat niet zo was, dan zou Hij alle…

mop uit 1554
 • Een pastoor wilde eens een grote vis naar de hertog brengen, maar de bewaker van de poort wilde hem niet binnenlaten
 • als hij niet de helft van zijn beloning zou krijgen. Als beloning vroeg de pastoor daarom aan de hertog slagen, waarvan
 • hertog
 • Een pastoor wilde eens een grote vis naar de hertog brengen, maar de bewaker van de poort wilde hem niet binnenlaten als hij niet de helft van zijn beloning zou krijgen. Als beloning vroeg de pastoor…

mop uit 1554
 • De hertog van Milaan wilde zijn trouwe kok iets geven. De kok wilde graag dat de hertog hem tot een ezel of een zot zou
 • hertog
 • De hertog van Milaan wilde zijn trouwe kok iets geven. De kok wilde graag dat de hertog hem tot een ezel of een zot zou maken, omdat hij altijd aan ezels en zotten belangrijke functies gaf.

Trefwoorden: belangrijk, ezel, hertog, kok, waarde, zot


mop uit 1554
 • Frankrijk gemaakt. De derde zoon gehoorzaamde ook en werd hertog van Lotharingen gemaakt. De eerste zoon kwam toen terug op zijn
 • hertog
 • Karel de Grote wilde zijn zoons op gehoorzaamheid testen. Hij riep ze één voor één bij zich en vroeg ze hun mond te openen om een stuk appel van hem aan te nemen. De eerste zoon weigerde. De…

mop uit 1651
 • Een vermaert sterrekijcker raeckte aen het hof van een korsel hertog, dien hij sijn horoscope las en daeruyt de uyr van
 • sijn doodt voorseyde. De hertog, daerover in gramschap ontsteken, seyde: 'Hebt ghij soo vasten vertrouwen van uwe kunst
 • Een sterrenkijker voorspelde in de horoscoop van een hertog het uur van zijn dood. De hertog werd boos, en vroeg of hij
 • werkelijk zo goed kon voorspellen. Hij vroeg toen, waar de sterrenkijker over 24 uur zou zijn. Dat kon hij de hertog niet
 • hertog
 • Een sterrenkijker voorspelde in de horoscoop van een hertog het uur van zijn dood. De hertog werd boos, en vroeg of hij werkelijk zo goed kon voorspellen. Hij vroeg toen, waar de sterrenkijker over 24…

mop uit 1651
 • Den hertog van Espernon, wiens credit te hoof hoe lang hoe meer afnam, quam de trappen van de Louvre afgaen, daer hem
 • de cardinael Richelieu ontmoete. Als hij vraegde aen den hertog: 'Y-a-'t-il rien de nouveau à la cour', antwoorde
 • Een hertog, wiens krediet op het hof steeds meer afnam, ontmoette op een trap kardinaal Richelieu. Deze vroeg hem, of
 • er nog iets nieuws was op het hof. De hertog zei toen: "Nee, behalve dat ik afdaal en dat u stijgt."
 • hertog
 • Een hertog, wiens krediet op het hof steeds meer afnam, ontmoette op een trap kardinaal Richelieu. Deze vroeg hem, of er nog iets nieuws was op het hof. De hertog zei toen: "Nee, behalve dat ik afdaal…

mop uit 1651
 • Monsieur Marigny, te Modena gekoomen zijnde, kreeg terstondt een edelman van den hertog, die hem seyde: 'Monsieur le
 • Er werd monsieur Marigny in Modena door een afgevaardigde van de hertog gevraagd (in het Frans) of hij het hertogdom
 • binnen vierentwintig uur wilde verlaten. Marigny zei dat hij de hertog heel vrijgevig vond. Hij zou zelfs twintig uur
 • hertog
 • Er werd monsieur Marigny in Modena door een afgevaardigde van de hertog gevraagd (in het Frans) of hij het hertogdom binnen vierentwintig uur wilde verlaten. Marigny zei dat hij de hertog heel…

sage uit 1923
 • Greta van Limburg Hertog Otsen van Limburg ging eens op jacht. Zijn dochter Greta vergezelde hem. Na het uitrijden van
 • voorgevoel, dat het meisje een ongeluk bedreigde. De hertog jaagde in het bosch. Opeens zag hij een mooi forsch hert, waardoor
 • hertog
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

mop uit 1651
 • Een hertog heeft een hoer bij hem in bed als zijn biechtvader binnenkomt. De hertog verontschuldigt zich door te vragen
 • hertog
 • Een hertog heeft een hoer bij hem in bed als zijn biechtvader binnenkomt. De hertog verontschuldigt zich door te vragen: 'Maar vader, wat zou u doen als u zo'n vrouw in bed had?', waarop de monnik…

mop uit 1651
 • hertog
 • Een onaanzienlijke, maar geleerde man wordt als predikant aangesteld in een dorp. De schout onderwerpt hem aan een test en stelt hem een aantal vragen, onder andere: 'Wanneer heeft de ezel gesproken?'…

mop uit 1651
 • zijn hoede moet zijn, en dat ze daarom niet sliepen. De hertog antwoordt dat hij dat graag wil geloven, omdat hij hen al
 • hertog
 • Een aantal personen, door Cosimo de Medici verbannen, laten hem weten dat hoewel ze buiten het rijk zijn hij wel op zijn hoede moet zijn, en dat ze daarom niet sliepen. De hertog antwoordt dat hij dat…