Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • hovelingen willen hem niet toelaten tot de koning. De eerste hoveling wil dat de boer een derde deel van wat hij bij de koning
 • bedingt aan hem zal afstaan. De tweede hoveling wil de helft hebben. De boer krijgt toegang tot de koning en geeft de prinses
 • hoveling
 • De dochter van de koning van Friesland krijgt bij haar verloving een hele mooie ring. Als ze eens gaat varen verliest ze de ring. De koning belooft dat diegene die de ring vindt een hoge beloning zal…

sprookje uit 1970
 • hoveling op een keer ook een karweitje opknappe. En toe kreeg hi'j van die hoveling één gulde. De hoveling vroeg: "Wat het gi'j
 • de koning toch allemaol veteld?" Toe vetelle dén jong 't hele verhaal. De hoveling zei: "Now gaot ik die raodsels opgeven
 • koning geeft hem 100 gulden en verbiedt hem van de bosontmoetting te vertellen, voor hij hem 101x gezien heeft. Een hoveling
 • belofte gebroken had. Maar de jongen zei, dat xijn 100 gulden en die ene van de hoveling 101x 's majesteits afbeelding hadden
 • hoveling
 • Een jongen, die een hekel aan school had, spijbelde en ging het bos in en maakte een vuurtje en ging erwtensoep koken. Toen kwam de koning, een mooie meneer te paard, en vroeg wat hij deed. Hij zei…

mop uit 1659
 • Ghenadige Vrouwe dan wel waerschouwen: Soo ghebeurde het dat daer een Swabe op het pleyn quam wandelen, en den Hoveling hem
 • hoveling
 • Een gravin wilde weleens een Swaab (huursoldaat) zien. Toen zij er een zag, was ze verbaasd dat het een mens was en geen dier.

mop uit 1651
 • Als seecker hoveling Maria de Medicis op haer reyse na den coning, haeren bruydegom, voorsloeg dat sij het sich niet
 • Een hoveling kwam Maria de Medici tegen op weg naar haar man, de koning. Hij zei haar, dat ze zich niet kwaad moest
 • hoveling
 • Een hoveling kwam Maria de Medici tegen op weg naar haar man, de koning. Hij zei haar, dat ze zich niet kwaad moest maken als de koning soms naar andere dames keek. Maria zei toen dat ze niet in…

mop uit 1651
 • Een man heeft zijn geld erdoor gejaagd en is levensmoe. Hij daagt een hoveling uit, maar deze weigert hem te komen
 • hoveling
 • Een man heeft zijn geld erdoor gejaagd en is levensmoe. Hij daagt een hoveling uit, maar deze weigert hem te komen doodsteken.

mop uit 1651
 • Seker hoveling raeckte bij een spijtig hoertje te bed. R. 'Het ruyckt hier so muf, juffer. Seker, gij zijt hier
 • Een hoveling was met een prostituee mee gegaan. Hij zei haar dat haar kamer muf rook. De prostituee antwoordde dat als
 • hoveling
 • Een hoveling was met een prostituee mee gegaan. Hij zei haar dat haar kamer muf rook. De prostituee antwoordde dat als het hem niet aanstond, hij weer naar huis moest gaan. Er waren ook prinsen bij…

mop uit 1651
 • Tijdens het hoogtepunt van een vrijpartij zegt het meisje tegen Rocus, een hoveling: 'Dit is niet in woorden te vatten
 • hoveling
 • Tijdens het hoogtepunt van een vrijpartij zegt het meisje tegen Rocus, een hoveling: 'Dit is niet in woorden te vatten.' Rocus zegt dat hij het wel in woorden zou kunnen zeggen. Het meisje hoeft maar…

mop uit 1651
 • Een hoveling en grooten drinckaart tot Heydelberg ziek geworden zijnde, ordonneerden hem de doctoren niet anders als
 • Een hoveling en een behoorlijke dronkaard werd ziek. Toen de keurvorst hoorde dat de dokters hem allerlei medicinale
 • drankjes voorgeschreven hadden stuurde hij zijn hofmeester met een eigen medicijn erop af. De hofmeester wist de hoveling te
 • hoveling
 • Een hoveling en een behoorlijke dronkaard werd ziek. Toen de keurvorst hoorde dat de dokters hem allerlei medicinale drankjes voorgeschreven hadden stuurde hij zijn hofmeester met een eigen medicijn…

mop uit 1651
 • Een hoveling quelde altoos een jonge princesse dat sij een hubsch jong prins aen haer sijde behoorde te sitten hebben
 • Een hoveling zeurt een jonge prinses voortdurend aan het hoofd met de mededeling dat zij een aantrekkelijke, jonge
 • een hele nacht in het gat willen steken, als Uwe Genadige daardoor een prins zou krijgen.' (Kortom: de hoveling zou er
 • hoveling
 • Een hoveling zeurt een jonge prinses voortdurend aan het hoofd met de mededeling dat zij een aantrekkelijke, jonge prins aan haar zijde zou moeten hebben. De prinses is het uiteindelijk zat en zij…

mop uit 1651
 • hoveling
 • Philippus van Croy en Chappinus Vitellius liggen elkaar absoluut niet en proberen elkaar dan ook te krenken en dwars te zitten waar ze maar kunnen. Als er eens een maaltijd wordt gehouden, raakt het…

mop uit 1651
 • ) vermaent van seker hoveling tot betering van haer leven, bijbrengende 't exempel van de tortelduyven. Waerop sij antwoorde
 • De gravin van Sicilië, weduwe van een keizer, werd door zeker hoveling berispt om haar onkuise leven te beteren
 • hoveling
 • De gravin van Sicilië, weduwe van een keizer, werd door zeker hoveling berispt om haar onkuise leven te beteren, waarbij hij het voorbeeld van de tortelduiven gebruikte. De gravin zei hierop: 'Als…

sage uit 1970
 • keizer moet op de rug van een hoveling om naar binnen te kunnen kijken. Jaren later wil een koningin het ra,pgebied bekijken
 • hoveling
 • Een keizer wil het huis van een boerin zien. De boerin wil hem niet binnen laten omdat ze net heeft schoongemaakt. De keizer moet op de rug van een hoveling om naar binnen te kunnen kijken. Jaren…

sage uit 2007
 • hoveling
 • Edward III gaf een hofbal waarnaar allerlei mooi opgedoste dames waren gekomen. Een van die dames verloor haar band waarmee ze haar kous ophield. Edward deed hem vervolgens om zijn eigen been en zei:…

mop uit 1659
 • hoveling
 • Een ongetrouwd kamermeisje raakt zwanger. Om niet te schande gebracht te worden, beschuldigt ze de jongen in kwestie van verkrachting. De prinses bij wie ze in dienst is, komt door middel van een list…