Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

12 resultaten voor ""

sprookje uit 1937
 • ijver
 • Een moeder stuurt haar stiefdochter naar Vrouw Holle. De stiefdochter moet daar het bed opmaken en goed uitschudden, omdat het dan gaat sneeuwen. Omdat het meisje goed haar best doet, wordt ze beloond…

broodjeaapverhaal uit 1988
 • ijver
 • Nadat de tijd voor het examen verstreken is, blijft een student, zelfs na waarschuwing, doorschrijven. Vijf minuten later wil hij het werk inleveren, maar de examinator weigert dit. De student vraagt…

sprookje uit 2000
 • ijver
 • Er waren eens een mier en een sprinkhaan.De mier werkte hard in de zomer, zodat hij 's winters eten had. De sprinkhaan was heel lui. Hij zat op de grond en speelde gitaar. De mier waarschuwde de…

sage uit 1923
 • gebed en verdubbelde hij zijn ijver. Intusschen begon hij ook den bouw eener machtige basiliek op de plek waar St. Servaas
 • de maatschappij van dien tijd. Had hij met de wapenen weerspannigheid bedwongen, soms ook in te grooten ijver kerstening
 • ijver
 • Bij de inwijding van de dom in Aken wenst keizer Karel dat er evenveel bisschoppen aanwezig zijn als dagen in het jaar. Dat lijkt onmogelijk, maar God laat, als beloning voor zijn geloofsijver, twee…

sage uit 1892
 • ijver
 • Kabouters komen 's nachts arbeid verrichten; er staat eten gereed; een man mengt stukjes leer door de pap die ze opeten en toch gewoon hun werk doen. Soms nemen ze kinderen mee om te verzorgen, en…

mop uit 1651
 • ijver
 • Drie lakeien gaan bij hun heer weg om hun geluk te beproeven. De eerste wordt koning van Oost-Indie, de tweede wordt kolonel onder de prins van Oranje en de derde wordt maarschalk van de koning van…

sage uit 1925
 • Maas. In 1626 werd de eerste spade in den grond gestoken en het werk met ijver en moed op verschillende punten tegelijk
 • ijver
 • Boer Jan en knecht Helmes keren terug van werk en zien ineens een vurige wagen in de lucht vliegen, waarop een man gefolterd wordt. Boer Jan vertelt Helmes dat dit 'Hazenpoot' was, de hebzuchtige…

mop uit 1905
 • de kikkers zeggen: "Werrrk maorrr." (werk maar). Waarop hij met ijver begon te maaien van heb ik jou daar. Even later
 • ijver
 • Een Poep verstaat het kwaken van kikkers als een aansporing om te werken, het roepen van de grutto als de dood van zijn vrouw, en het roepen van de koekoek als aansporing om te werken.

sage uit 1933
 • woord; de jonge Martinus werd naar de desijds bloeiende school van 's-Hertogenbosch gezonden, waar hij door ijver en
 • ijver
 • Marten, de zoon van een arme boer, is met zijn kudde schapen op de heide als een vreemdeling hem de weg vraagt. Marten biedt de vreemdeling aan de weg te wijzen, en zet zijn hoed op zijn herdersschop…

sage uit 1933
 • No. 17. In eenige huizen van Leende kwam altijd maar één enkele kabouter, die wegens zijn ijver en handigheid om 't
 • ijver
 • Er wordt gezegd dat in sommige huizen te Leende maar één kabouter per huis kwam. In een huis werden nieuwe kleren neergelegd voor de kabouter, maar nadat hij die kleren had meegenomen heeft men hem…


sage uit 1952
 • Magie kent methoden en rituelen om deze ijver van de kabouter te beteugelen en hem te verhinderen huis en erf te betreden
 • aan deze, inmiddels overbodig geworden, taak. Met magie kan men de ijver van de kabouter beteugelen en hem verhinderen
 • ijver
 • De kabouter was in een zeer ver verleden huisbestuurder en bewaker van kostbaarheden. Hij heeft hinderlijk vastgehouden aan deze, inmiddels overbodig geworden, taak. Met magie kan men de ijver van de…
kabouter_192.jpg