Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

26 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • Sterke Hearke roept een agressieve jongeling tot de orde. Als Hearke de knul bij de hand neemt, stroomt het bloed de
 • jongeling
 • Sterke Hearke roept een agressieve jongeling tot de orde. Als Hearke de knul bij de hand neemt, stroomt het bloed de jongen uit de hand.

legende uit 1624
 • jongeling
 • Toen men in de net nieuwe Vrouwepolder een kerk wilde bouwen, zag men een menigte lichten en daar werd de kerk gebouwd. Een schilder kreeg de opdracht een schilderij van Maria te maken, hetgeen door…

mop uit 1835
 • Bloedverwantschap Zekere Non in een klooster door een' jongeling bezocht zijnde werd door hem bij het afscheidnemen
 • jongeling
 • Non die wordt bestraft voor het kussen van een jongen bij het afscheidnemen, antwoordt dat de moeder van de jongen haar moeders enige dochter is.

mop uit 1894
 • Iemand had eens als jongeling een meisje bevrucht. Later trof hij haar in een trekschuit en was nu nieuwsgierig of zij
 • kwam. "Toen ik een jongeling was, Smeet ik een appel in het groene gras, Ik wou weten of hij ook gevonden was?" "Ja," zeide
 • jongeling
 • raadselgesprek VAN EEN JONGEN, DIE WIL WETEN WAT VOOR geslacht kind hij heeft verwekt.

sage uit 1931
 • , de jongeling in onzekerheid latend over die orakeltaal. Thuisgekomen, ontdekte de verbouwereerde jongeman dat z'n kleren
 • jongeling
 • Een jongeman ontmoet onderweg een heks, moet tegen zijn vader zeggen, dat hij het er goed vanaf heeft gebracht. Hij ziet thuis dat zijn kleren aan flarden zijn.

sage uit 1892
 • jongeling
 • 's Nachts komen drie vrienden een vrouw tegen die als de verteller haar falie wegschuift, roodgloeiende ogen heeft. Bij hun vlucht beweert één van hen over een hoge heg te zijn gesprongen.

sage uit 1892
 • jongeling
 • Zeven jongen zijn van plan om de meisjes die 's avonds op weg naar huis zijn schrik aan te jagen door als geesten verkleed te gaan. Als ze merken ze dat er onverwacht en onopgemerkt een achtste…

sage uit 1892
 • vernam alsof eene vlucht vogels de lucht kliefde, terwijl de grond dreunde van den hoefslag. De haren rezen den jongeling te
 • jongeling
 • Jongeman ziet man op groot paard zo snel voorbij gaan dat het lijkt alsof een zwerm vogels door de lucht gaat, terwijl de grond dreunt van hoefgetrappel.

sage uit 1892
 • jongeling
 • Jongen slaat tot twee keer toe een kat die op een brugleuning zit en daardoor in het water valt, maar beide keren weer op de leuning springt. Als de kat dan zegt om het nog eens te doen weet de jongen…

sage uit 1892
 • jongeling begreep nu, dat hij zoo ver eene heks, in eene kat veranderd, had meegenomen; zijne makkers hadden hem reeds verlaten
 • jongeling
 • Een kat die 's avonds door een jongen wordt meegenomen naar huis springt weg met de woorden dat hij bedankt wordt voor het dragen. De jongen begrijpt dat het een heks in de gedaante van een kat is…

sage uit 1978
 • jongeling, groot en knap, met het voorkomen van een ridder. ‘Mijn zoon,’ zo sprak de pastoor, ‘waarom liet u zich niet zien toen
 • mijn dienstmeid voor u openmaakte?’ ‘Vader,’ zei de jongeling, terwijl hij voor de priester boog, ‘uw dienstmeid behoeft
 • jongeling
 • Heidense ridder vraagt een pastoor tot God te bidden om zijn ontvoerde geliefde terug te krijgen. Na haar terugkeer wil hij zijn belofte om zich te bekeren niet houden. Met het kruisbeeld in de hand…

exempel uit 1463
 • In de stad was een klooster gemaakt waarin een orde zusters leefde. Een jongeling Johannes geheten zou de orde leiden
 • Pieteren en Sint Jacoppe en andere apostelen. Tussen hen stond het grote boek der verkorenen, waar de naam van de jongeling ook
 • jongeling
 • In de stad was een klooster gemaakt waarin een orde zusters leefde. Een jongeling Johannes geheten zou de orde leiden, maar toen hij de orde zag wilde hij de orde niet meer leiden. Hij verzocht Sinte…

exempel uit 1970
 • jongeling
 • Een jonge man wil 's nachts bij zijn geliefde langs gaan. Hij komt echter bij een rivier die hij door een kapotte brug niet over kan steken. Een man op een paard biedt hem een lift op zijn paard zijn,…


sprookje uit 1901
 • een oppassend jongeling.
 • jongeling
 • Een rijke boer die een zoon heeft die al veel geld heeft verbrast besluit te doen alsof hij arm is. Hij verstopt zijn geld in een balk en maakt op de plaats van het deksel een kram. Op zijn sterfbed…

sage uit 1903
 • de jongeling had verder geen lust in het huwelijk. (C. Bakker: `Iets over kollen en belezen', in: Nederlandsch
 • jongeling
 • Jongen die merkt dat om klokslag twaalf uur zijn meisje buiten bewustzijn raakt, legt een zakdoek over haar gezicht en waarschuwt haar ouders. Op hun raad haalt hij de zakdoek weg, waarbij hij ziet…

sprookje uit 1933
 • jongeling antwoordde: "Wat dragen de geesten zwaar!" Een weinig verder stonden ze voor een breede gracht. Daar moest het paard
 • jongeling
 • Een overleden jongen komt zijn geliefde de nacht na zijn dood ophalen op een zwart paard. Gezamenlijk rijden ze naar het kerkhof, waar ze een graf in springen. Hier liggen zij voortaan samen.

mop uit 1651
 • schaemte of om sijn meesters gesicht t' ontvlieden, wederom in 't huys liep: 'Och, arme jongeling', seyde hij, 'de schand en is
 • jongeling
 • Aristippus zag één van zijn discipelen uit een kroeg of bordeel komen. Deze discipel zag hem en vluchtte uit schaamte, of om zijn meester te ontlopen weer snel terug naar binnen. Aristippus zei…

mop uit 1651
 • Een cardinael hoorende van een jongeling van twaelf jaeren een geleert gespreck seyde: 'De kinderen die haere jeugt soo
 • wijs sijn, worden in de mannelijcke jaeren slegt en kleyn van verstant.' Waerop de jongeling antwoorde: 'Soo moet gij in u
 • Een kardinaal hoorde een geleerd gesprek van een jongeling. Hij zei dat kinderen die in hun jeugd zo wijs zijn, hun
 • verstand verliezen als zij groot zijn. De jongeling antwoordde hierop: 'Dan moet uw jeugd perfect zijn geweest.'
 • jongeling
 • Een kardinaal hoorde een geleerd gesprek van een jongeling. Hij zei dat kinderen die in hun jeugd zo wijs zijn, hun verstand verliezen als zij groot zijn. De jongeling antwoordde hierop: 'Dan moet uw…

sage uit 1946
 • zich op zekere dag een jongeling aan, die nauwelijks de kinderschoenen ontgroeid was. Hij was lang en slank, blond haar
 • .... Toen begon er een onweer in zijn keel te grauwen. Trof zijn vuur geen doel?.... Nog een paar schreden deed nu de jongeling
 • jongeling
 • In Utrecht werd een basilisk geboren die zich schuil hield in de kelder van een bierbrouwerij. De basilisk werd uit een hanenei geboren en uitgebroed door een schilpad. De basilisk staat in dienst van…


mop uit 1659
 • Gezegde: Een zedig mens is oprecht als een kind, beleefd als een jongeling en ernstig als een bedachtzaam man.
 • jongeling
 • Gezegde: Een zedig mens is oprecht als een kind, beleefd als een jongeling en ernstig als een bedachtzaam man.

sage uit 1877
 • verzoening kon verrigten, sloegen en trapten zij den diep verachten jongeling dood, wierpen zijn ligchaam, dat zij geene eerlijke
 • jongeling
 • Jonkheer merkt na terugkomst van meedoen aan een kruistocht dat zijn dochter op weg naar het klooster is ontvoerd door een jonkheer die met haar wil trouwen. De vader wreekt de ontvoering door…

mop uit 1651
 • jongeling
 • Een mooie vrouw bezoekt badhuizen, en zegt tegen een geestelijke dat ze dit alleen maar doet omdat ze zwanger wil worden. De geestelijke beveelt de hulp van allerlei andere geestelijken aan, waarop de…

sage uit 1919
 • vrienden. Als jongeling vrijde en won hij een jong meisje. Als man zette hij zijn zaak op, en achter de toonbank bepraatte hij
 • jongeling
 • In Opende woonde eens een man die met de helm geboren was. Als hij in zijn herberg achter de toonbak stond, streek hij meermalen met zijn hand langs het hoofd omdat gedachten fel branden. Hij vond…