Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

294 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • kant
 • Een man steekt per ongeluk de nylon nachtjapon van zijn vrouw in brand. Ze overlijdt doordat de gesmolten nylon haar poriën heeft verstopt.

sage uit 1978
 • fan 'e smid fan Earnewâld en net fan 'e Langesleatter man. Hy skuorde spesiaal de fûken dy't oan 'e kant stienen der
 • kant
 • Vissers die hun fuiken willen zetten bij de oever van de vaart krijgen problemen met de smid van Eernewoude. Hij wil de fuiken hier niet hebben, omdat de vissers bij de wal wellicht zijn verborgen…

sage uit 1978
 • De smid van Eernewoude kan een schip tegen de wal laten varen, op zijn kant werpen of het roer omgooien. Vooral wanneer
 • kant
 • De smid van Eernewoude kan een schip tegen de wal laten varen, op zijn kant werpen of het roer omgooien. Vooral wanneer er een regenboog met één poot op het land staat, moeten de schippers…

sage uit 1978
 • mar ferhelje! En doe binne wy nei de oare kant fan 'e feart gongen. Ik haw it der letter wol ris mei heit oer hân. Hy sei
 • naar de andere kant van de vaart.
 • kant
 • Als er klopgeesten tegen de onderkant, de zijkant of tegen het luik van een schip tikken, verplaatst men het schip vaak naar de andere kant van de vaart.

sage uit 1978
 • kant
 • Bij het Langemeer spookt het onder water. Schepen kunnen dikwijls niet van hun plaats komen, omdat ze van onderen vastgehouden worden door watergeesten of dergelijke wezens. Ook klinkt er vaak…

sage uit 1978
 • kant
 • Als er in de wal of in drassig land inhammen of grote ronde gaten te zien zijn, zegt men vaak dat de zogenaamde `bûlhûnen' hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze waterwezens zouden in de gaten wonen…

sage uit 1978
 • oare kant ferlei, mar hy goaide de katten en de touwen los en hy liet it fuortdriuwe, want hy woe it fan 'e wâl ôf ha. Dan
 • wie it grutte gefaar, as de skipper der dy nachts út kaam, dat er nei de kant rûn dêr't de wyn wei kaam en dêr't er miende
 • kant
 • De smid van Eernewoude brengt vaak schippers in gevaar. Soms verwijdert hij de loopplank van een schip of legt deze zo wankel neer dat hij kantelt als iemand erover heen loopt. Ook maakt hij vaak…

sage uit 1978
 • del yn 't wetter en ferdronk. Dat kaam trochdat it skip oan'e oare kant lei. Dêr hie de smid fan Earnewâld it hinne driuwe
 • andere oever te laten drijven. De schipper legt aan, stapt aan de verkeerde kant uit en verdrinkt.
 • kant
 • De smid van Eernewoude heeft een schipper (of een vissers- of schippersdochter) laten verdrinken door het schip naar de andere oever te laten drijven. De schipper legt aan, stapt aan de verkeerde kant…

sage uit 1978
 • board stapt en ferdronken, want doe lei dy aak oan 'e ferkearde kant fan 'e Langesleatten, dy wie dêr yn 'e nacht hinne
 • overboord en verdrinkt. De aak blijkt 's nachts naar de andere kant van de Langesloot gevaren of gedreven te zijn.
 • kant
 • Een visser laat zijn dochter 's nachts alleen op hun aak. Als er iemand belt om overgezet te worden, stapt het meisje overboord en verdrinkt. De aak blijkt 's nachts naar de andere kant van de…

sage uit 1978
 • kant
 • Een schipper laat zijn dochter alleen op zijn schip. Dan wordt er iedere keer op de ruit getikt. De vrouw wil zien wie daar is en stapt naar buiten. Ze verdrinkt echter doordat de Langesleatter man de…

sage uit 1963
 • blijven. Hij zei eens dat vader aan de kant moest gaan omdat de begrafenisstoet van een vrouw langs kwam. De vrouw werd niet
 • kant
 • Vader had een vriend die veel meer kon zien. Die was met de helm geboren. De vriend kon 's nachts vaak niet in bed blijven. Hij zei eens dat vader aan de kant moest gaan omdat de begrafenisstoet van…

sage uit 1955
 • Dy kant nei Strobos út stienen al us minsken by de feart. Dy hearden dêr in stim út 't wetter wei, dy't sei: "De tijd
 • kant
 • In Strobos klinkt een stem uit het water die zegt dat de tijd is verschenen, maar de ma er nog niet is. Later rijdt een man met zijn kar het water in en verdrinkt.

sage uit 1970
 • kant
 • Een huis in Aldegea moet nog afgebouwd worden. De mensen horen timmergeluiden op zolder, maar er is niemand te zien. Daarna wordt het huis afgebouwd. Het timmeren is dus een voorteken geweest.

sage uit 1966
 • er samar mei fyts en al fan 'e iene kant fan 'e wei nei de oare kant set.
 • Een man fietst 's avonds over de Lytse Wei. Hij wordt zomaar van de ene naar de andere kant van de weg geduwd.
 • kant
 • Een man fietst 's avonds over de Lytse Wei. Hij wordt zomaar van de ene naar de andere kant van de weg geduwd.

Trefwoorden: avond, duwen, fiets, kant, kracht, man, onzichtbaar, wegpersonal narrative uit 1997
 • was alsof ik thuiskwam. Aan de ene kant was het vreemd en aan de andere kant, ja, dat is een innerlijk wéten. Dan weet je
 • kant
 • Een vrouw vertelt over haar vorige leven.

personal narrative uit 1999
 • langs de kant van de weg geparkeerd onder een paar bomen. Het gebeurde voordat ze gingen slapen, meen ik, maar het kan ook
 • kant
 • Een predikant en z'n maat worden overvallen door bandieten die hen overhoop willen knallen. De predikant biedt hen bijbels aan en de bandieten gaan ervandoor. Z'n maat hoorde het geluid van slagen.…

sage uit 1966
 • dienen, mar gjin fan pake syn folk. Dy wienen oan 'e kant fan 'e wei lizzen gong mei in âld jas oer har hinne en doe wie 't
 • Jongens proberen oude man bang te maken door 's avonds aan de kant van de weg te gaan liggen met een jas over zich heen
 • kant
 • Jongens proberen oude man bang te maken door 's avonds aan de kant van de weg te gaan liggen met een jas over zich heen. Man geeft ze een klap met zijn stok, de jongens rennen weg.

sage uit 1966
 • minske. It stie stil, 't stie in bytsje oan kant. It stie oan 'e súdkant. Flak dêr by, oan 'e noardkant leinen tolwe deade
 • kant
 • Een man zag aan de zuidkant van een weg iets groots en zwarts. Aan de noordkant lagen twaalf dode mensen in de berm. Het was toverij.

mop uit 1994
 • witte kant. Ze vraagt aan de marktkoopman: "Hoeveel kost dat bh-tje?" De man zegt: "Veertig gulden." Zegt Viola: "Ik geef je
 • kant
 • Een dikke vrouw met grote borsten gaat op de markt afdingen op de prijs van een bh. De koopman reageert: "Laat maar hangen."

sage uit 1968
 • Men mat nachts noait midden op 't paed ride, hwant dan kin men wol us oan kant set wurde.
 • Men moet 's nachts nooit midden op de weg rijden, want dan kan men wel eens aan de kant gezet worden.
 • kant
 • Men moet 's nachts nooit midden op de weg rijden, want dan kan men wel eens aan de kant gezet worden.

sage uit 1968
 • in forkeaping. Sy rieden togearre yn in wein en hienen tofolle drank hawn. Underweis sei Wibe: oan kant, der komt in
 • lykstaesje oan. Mar de oare man hie de leije yn 'e hân en woe net oan kant. "Merakels", sei er. Doe binne se mei reau en al oan
 • ander op een wagen dat hij het paard aan de kant moest leiden omdat er een lijkstoet aan kwam. Maar de ander zag niets en
 • kant
 • Bij een man werd vaak op de ramen geklopt. Hij moest er dan op uit om lijkstoeten te zien. Op een keer zei hij tegen de ander op een wagen dat hij het paard aan de kant moest leiden omdat er een…

sage uit 1968
 • Us mem sei altyd: in minske mat noait midden op 'e wei rinne, hwant hy kin oars samar oan kant set wurde. Der kin us in
 • Mensen moeten nooit midden op de weg lopen, want dan kunnen ze zomaar aan de kant gezet worden. Er kan wel eens een
 • kant
 • Mensen moeten nooit midden op de weg lopen, want dan kunnen ze zomaar aan de kant gezet worden. Er kan wel eens een lijkstoet voorbij komen.

Trefwoorden: kant, lijkstoet, mensen, midden, opzij, weg


sage uit 1968
 • Ek us in kear doe gong Piter Mook de Hegewei del mei syn dochter. Doe sei er: "Wy matte oan kant, der komt hwat oan
 • ." Sy gongen oan kant. Der gong in lykstaesje foarby. De oare deis waerd dyselde bigroeven.
 • kant
 • Een man die met de helm geboren was, zag een lijkstoet voorbij komen. De volgende dag kwam de lijkstoet echt voorbij.

sage uit 1968
 • Men mat jouns en nachts noait midden op 'e wei rinne. Men wurdt soms samar oan kant set, as der in lykstaesje oankomt.
 • Men moet 's avonds en 's nachts nooit midden op de weg lopen. Men wordt soms zomaar aan de kant gezet, als er een
 • kant
 • Men moet 's avonds en 's nachts nooit midden op de weg lopen. Men wordt soms zomaar aan de kant gezet, als er een lijkstoet aankomt.

Trefwoorden: avond, kant, lijkstoet, lopen, midden, nacht, opzij, weg