Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

74 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • keer
 • Man die altijd 's avonds laat alleen naar huis gaat schept op dat hij niet bang is. Op een avond staat een grote man plotseling voor hem die geen antwoord geeft op zijn begroeting. Als hij dreigt hem…

sage uit 1996
 • Een man en zijn zus fietsten op een maanverlichte en baldstille avond toen er opeens iets in het water sloeg. Drie keer
 • keer
 • Een man en zijn zus fietsten op een maanverlichte en baldstille avond toen er opeens iets in het water sloeg. Drie keer spatte het water heel hoog.

sage uit 1966
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer
 • keer
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

sage uit 1968
 • Mensen hoorden op een nacht eens drie keer achter elkaar een raar geluid, alsof er iemand vermoord werd. Ze zijn snel
 • keer
 • Mensen hoorden op een nacht eens drie keer achter elkaar een raar geluid, alsof er iemand vermoord werd. Ze zijn snel terug naar huis gegaan.

sage uit 1968
 • Een zuipschuit werd op de terugweg naar huis eens drie keer door de duivel opgetild en in het water gegooid.
 • keer
 • Een zuipschuit werd op de terugweg naar huis eens drie keer door de duivel opgetild en in het water gegooid.

sage uit 1968
 • keer
 • Op de terugweg kwam er eens een klein vrouwtje naast een andere vrouw lopen. Zij beantwoordde het groeten niet en opeens was ze ook weer verdwenen. Alsof ze door de grond was weggezakt.

sage uit 1968
 • Vrijmetselaars hebben nooit gebrek aan geld. Zij worden drie keer geholpen. Ze hebben een wisseldaalder en zijn
 • keer
 • Vrijmetselaars hebben nooit gebrek aan geld. Zij worden drie keer geholpen. Ze hebben een wisseldaalder en zijn kogelvrij.

sage uit 1969
 • lag. Op een keer had hij drie weken achter elkaar ergens anders gepreekt. Toen hoorde de dominee een keer de klokken
 • keer
 • Als de dominee in een andere gemeente preekte, had hij het altijd over de schoonmoeder van Petrus die met koorts in bed lag. Op een keer had hij drie weken achter elkaar ergens anders gepreekt. Toen…

sage uit 1967
 • Een spotter die uit de kroeg kwam, werd tot zeven keer toe in de sloot geworpen. Dat was het werk van de duivel.
 • keer
 • Een spotter die uit de kroeg kwam, werd tot zeven keer toe in de sloot geworpen. Dat was het werk van de duivel.

mop uit 1997
 • hem heeft. Geen reactie. 'Heb je een gulden voor me?' vraagt de zwerver nog een keer. Weer geen antwoord. Na drie keer
 • je een gulden voor me?' vraagt de zwerver nog een keer. Weer geen antwoord. Na drie keer vragen zegt de halfdove man
 • keer
 • Een man, aan één oor doof, komt een zwerver tegen, die hem vraagt of hij een gulden voor hem heeft. Geen reactie. 'Heb je een gulden voor me?' vraagt de zwerver nog een keer. Weer geen antwoord. Na…

sage uit 1968
 • Een man die altijd veel vloekte, moest eens wat spullen van een zolder afhalen. Maar elke keer als hij halverwege de
 • keer
 • Een man die altijd veel vloekte, moest eens wat spullen van een zolder afhalen. Maar elke keer als hij halverwege de ladder was, werd hij eraf gesmeten. Toen deed een ander het, en gebeurde er…

sage uit 1968
 • drie keer om het huis heen moest lopen en zeggen: "Rafonni - siri - sponni Ik wil leren de zwarte kunst Ik beveel mij in de
 • keer
 • Een jongen zag een oudere duivelbanner eens toveren. Hij wilde dat ook wel leren. De man zei dat hij dan om middernacht drie keer om het huis heen moest lopen en zeggen: "Rafonni - siri - sponni Ik…

sage uit 1967
 • hebben ze gekregen door drie keer met een kat in een zak om het kerkhof te rennen, roepend 'wie koopt er mijn haas?'. De
 • keer
 • Vrijmetselaars hebben nooit geldgebrek, omdat ze een wisseldaalder bezitten die nooit op kan raken. De wisseldaalder hebben ze gekregen door drie keer met een kat in een zak om het kerkhof te rennen,…

sage uit 1968
 • Aan de wiedende kinderen op het land werd gezegd dat als ze drie keer met 'ja' zouden antwoorden op de vragen van een
 • keer
 • Aan de wiedende kinderen op het land werd gezegd dat als ze drie keer met 'ja' zouden antwoorden op de vragen van een bepaalde vrouw, ze betoverd zouden raken.

sage uit 1970
 • tot drie keer toe. Later is er op die plek een nieuw huis gebouwd.
 • keer
 • Op een bepaalde plek zagen de mensen vaak een lichtje. Als ze dichterbij kwamen, ging het lichtje uit. Dat gebeurde dan tot drie keer toe. Later is er op die plek een nieuw huis gebouwd.

sage uit 1969
 • . Toen hij uit de kroeg kwam, zag hij een oude ketel liggen. Hij streek er met zijn mes over. Toen is hij drie keer
 • keer
 • Een man had heel de avond in de kroeg zitten vloeken en zweren, en hij had beweerd voor de duivel niet bang te zijn. Toen hij uit de kroeg kwam, zag hij een oude ketel liggen. Hij streek er met zijn…

sage uit 1969
 • voor de derde keer deden, had Hearke er genoeg van. Hij gooide het stel de kroeg uit. De rest van de klanten vluchtten zelf
 • keer
 • Sterke Hearke bestelde eens een borrel, maar een paar jongelui stootten tot tweemaal toe zijn tafeltje om. Toen ze dat voor de derde keer deden, had Hearke er genoeg van. Hij gooide het stel de kroeg…

mop uit 1969
 • . Die nacht klom de boer bij de pastoor in de boom. Hij zag de pastoor wel drie keer bij de huishoudster in bed komen. Toen
 • eerlijk, wie weet hoe lang de boer daar al zat. De boer vertelde dat hij daar al zo lang zat dat hij de pastoor wel drie keer
 • keer
 • Een boer wilde graag een stuk land kopen van de pastoor. Maar hij wilde er niet meer dan 800 gulden voor betalen, en de pastoor vroeg 1000 gulden. Toen spraken ze af dat degene die de volgende dag het…

sage uit 1969
 • Een jongen was met de helm geboren en zag dingen vantevoren. Op een keer zei hij dat er die dag een vrouw drie keer was
 • keer
 • Een jongen was met de helm geboren en zag dingen vantevoren. Op een keer zei hij dat er die dag een vrouw drie keer was langs gekomen. Maar in werkelijkheid kwam ze de volgende dag pas.

sage uit 1969
 • keer
 • Een man kwam eens uit de herberg. Onderweg naar huis toe werd hij opeens van de weg af in de sloot gegooid. Hij zei: "Bliksem, doe dat nog eens." Toen gebeurde het weer. "Nog eens," zei hij. En weer…

sage uit 1969
 • wisseldaalder te komen, moet je met een zwarte kat in een zak drie keer om een kerkhof heen lopen. En dan moet je zeggen: "Wie wil
 • keer
 • Egbert Sint had een wisseldaalder. Hij had zich aan de duivel verkocht en daardoor nooit gebrek aan geld. Om aan een wisseldaalder te komen, moet je met een zwarte kat in een zak drie keer om een…

sage uit 1969
 • melk." Na de derde keer gaf de man een glas melk. Hij had niet door dat de vrouw kon buikspreken.
 • keer
 • Een vrouw vroeg een melkende man om wat te drinken. Hij weigerde. Toen hoorde de man zeggen: "Geef die dame een glas melk." Na de derde keer gaf de man een glas melk. Hij had niet door dat de vrouw…

sage uit 1969
 • keer
 • Een man was eens in Duitsland in de kost. Een andere kostganger kon meer dan anderen, hij was een tovenaar. Hij vroeg de man eens of hij zijn overleden oma niet nog eens wilde zien. Dat wilde de man…

sage uit 1969
 • keer achter elkaar 'ja' te zeggen tegen een heks, anders zouden ze in diens macht zijn.
 • keer
 • De kinderen droegen soms hun hemd achterstevoren, om niet betoverd te worden. Ook werden ze gewaarschuwd nooit drie keer achter elkaar 'ja' te zeggen tegen een heks, anders zouden ze in diens macht…

sage uit 1970
 • keer geholpen. Ze hangen een lege geldzak aan de deurknop die weer wordt gevuld. Om de zeven jaar moet één van de
 • keer
 • Vrijmetselaars hebben hun ziel aan de duivel verkocht, waardoor ze nooit geldgebrek hebben. In hun leven worden ze drie keer geholpen. Ze hangen een lege geldzak aan de deurknop die weer wordt gevuld.…