Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

21 resultaten voor ""

mop uit 1970
 • klaver
 • Een breedbek-kikker vraagt aan de dieren wat ze eten. De ooievaar antwoordt dat hij breedbek-kikkers eet. Zegt de kikker met een toegeknepen mondje: "Nóóit van gehoord."

sage uit 1968
 • Graansma. Dy hie in stik klaver. Mar dy klaver ûntstielen se him. Dy klaver waerd troch oaren meand en dêr wei helle. Doe
 • setten se der ien forburgen by om op to passen hwa't de dief wie. Doe kom der in hazze oan. Dy helle dêr de klaver wei. De
 • Een tovenaar verandert zichzelf in een haas om klaver te stelen van een boer.
 • klaver
 • Een tovenaar verandert zichzelf in een haas om klaver te stelen van een boer.

sage uit 1971
 • klaver
 • Vier vrouwen wouwen uit wandelen gaan al in de klaverweide. Daar zagen ze vier ruiten staan. De boeren kwamen erbij. De boeren wouwen met schoppen graven. Schoppen wouwen de heren plagen. De heren…

sprookje uit 1970
 • in keppel skiep en dy matte deis hoede wurde. Dy kant út dêr't it lân is leit ek in wereld klaver, mar dêr meije dy skiep
 • net heal yn komme, hwant dy klaver, dat is it eigendom fan trije reuzen. En as dy sjogge dat de skiep yn 'e klaver rinne
 • schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen de drie reuzen op drie achtereenvolgende
 • klaver
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen…

sage uit 1510
 • klaver
 • Dinsdag, vijftiende kapittel. Een klavertje vier brengt geluk, behalve als je er met blote voeten op gaat staan.

sage uit 1925
 • zwaar met klaver geladen kruiwagens naar huis terug. Aan het Grechter voetpad gekomen, hoorden zij aan de overzijde van het
 • klaver
 • Twee mannen uit IJzeren keren 's avonds terug met hun kruiwagens door het bos. Ze horen mooie muziek. De ene man nodigd de andere uit om op zijn voet te gaan staan: dat doet deze en ze reizen samen…

sage uit 1925
 • een vrouw die met een bos klaver, die zij op het hoofd droeg, uit het veld kwam. Zij zag de oploop voor dat huis en zou de
 • hond nog niet hebben gezien, indien er onder de klaver er niet een was geweest met vier blaadjes. Schoorvoetend zag zij de
 • klaver
 • Een vloekende dronkaard overlijdt. Zijn vrouw wordt sindsdien elke nacht in haar huis lastig gevallen door een hond die haar stompt. Tot ze uit huis gaat wonen. Vanuit het huis van de buren kan ze de…

sage uit 2007
 • klaver
 • Een klavertje vier brengt geluk.

Trefwoorden: geluk, klaver, ongeluk, vier


sage uit 2007
 • klaver
 • Kleding van dezelfde kleur brengt geluk.

sage uit 1955
 • mee bezig. Komt er een ouw vrouwken aan mee nen bussel klaver en die bleef staan. Ineens scheit ie er uit en hij gaat er
 • speult deur en ie breekt de nek. Waar zit hem da nauw in? Omdat dat vrouwke in dien bussel mee klaver een klaveren drie aai
 • Man vraagt een vrouw met een bosje klaver door te lopen, want anders overkomt hem een ongeluk. Ze blijft staan, en de
 • man breekt zijn nek. De oorzaak is dat in de bos klaver een klavertje drie zat, waardoor men de macht over iemand heeft.
 • klaver
 • Man vraagt een vrouw met een bosje klaver door te lopen, want anders overkomt hem een ongeluk. Ze blijft staan, en de man breekt zijn nek. De oorzaak is dat in de bos klaver een klavertje drie zat,…

mop uit 1899
 • loopen in de klaver, een peer in de sloot vallen, en een man met schoenen met versleten zolen en zei toen: "Haza, klaverea
 • Een pastoor die het laatste oliesel moet toedienen is de tekst vergeten. Hij ziet een haas in de klaver lopen, een peer
 • klaver
 • Een pastoor die het laatste oliesel moet toedienen is de tekst vergeten. Hij ziet een haas in de klaver lopen, een peer in de sloot vallen, en een man met schoenen met versleten zolen, en zegt dat in…

sage uit 1911
 • Klaver heeft zwarte vlekken, veroorzaakt door bloed van Jezus toen hij gekruisigd werd. (Broek)
 • De zwarte vlekken op klaver zijn veroorzaakt omdat er bij de kruisiging van Christus bloed op gevallen is.
 • klaver
 • De zwarte vlekken op klaver zijn veroorzaakt omdat er bij de kruisiging van Christus bloed op gevallen is.

Trefwoorden: bloed, klaver, kruisiging, vlek


sage uit 2006
 • Een klaver vier bracht geluk. Als je er eentje vond werd deze gedroogd en in een boek gedaan.
 • klaver
 • Een klaver vier bracht geluk. Als je er eentje vond werd deze gedroogd en in een boek gedaan.

Trefwoorden: drogen, geluk, klaver, ongeluk, respect


sage uit 1970
 • klaver
 • Een man en vrouw speelden elke avond kaart. Toen ze een kindje kregen, had het allemaal schoppens en azen en klavers in het gezicht. Het kind heeft maar kort geleefd.

sage uit 1912
 • zwaar met klaver geladen naar huis terug. Toen zij aan den Grechter voetpad waren gekomen, hoorden zij aan de overzijde van
 • klaver
 • Twee mannen komen 's avonds laat langs het Grechter bos en horen op de zogenaamde Paap prachtige muziek, waarop de een zegt: "Treed mij eens op de voet." Hij deed het en meteen vlogen ze over het bos…

sage uit 1896
 • - De boeren spreken schertsend van , een gewas dat eigenlijk niet bestaat, maar men bedoelt er magere
 • grasscheutjes meê. Van schrale graslanden zegt men: . De omstreken van
 • - De boeren spreken schertsend van , een gewas dat eigenlijk niet bestaat, maar men bedoelt er magere
 • grasscheutjes mee. Van schrale graslanden zegt men: . De omstreken van
 • klaver
 • - De boeren spreken schertsend van , een gewas dat eigenlijk niet bestaat, maar men bedoelt er magere grasscheutjes mee. Van schrale graslanden zegt men: . De omstreken van Eernewoude plachten niet…

Trefwoorden: boeren, gras, klaver, volksgeloof


sage uit 1962
 • klaver
 • klaver blad
 • Degene die een klavertjevier in handen had, kon door betoveringen en spokerij zien. Terwijl andere mensen dachten dat een haan met een zware balk aan zijn poot liep, zag de man -die een klavertjevier…

sage uit 2007
 • Een hoefijzer brengt geluk en een klaver vier. Maar dat is heel algemeen in Nederland, denk ik.
 • Een hoefijzer brengt geluk en een klaver vier.
 • klaver
 • Een hoefijzer brengt geluk en een klaver vier.

Trefwoorden: geluk, hoefijzer, ijzer, klaver, ongeluk


sage uit 2006
 • klaver
 • Verteller gelooft dat een hoefijzer met de bolling naar beneden moet worden opgehangen, zo valt het geluk er in. Vroeger werd gezegd dat als je een hoefijzer aan de linkerkant van de weg vond, je deze…

sage uit 1957
 • oom: 'dan zal ik wel even maaien voor jouw. Wil ik een kruiwagen klaver maaien? Ja, da' was goed. Oome ging enne kruiwagen
 • klaver maaien. Hij komt er mee en toen zeit ze: 'lustte nou enne borrel, Arjaan?' 'Ja', zeit ie, 'da' lust ik wel en graag
 • klaver
 • Man, vrouw en kind worden ziek door de suiker van de buurvrouw. Ze gaan naar een duivelbanner waar ze in de weerschijn van een kuip water vrouwen, waaronder de buurvrouw, zien: de buurvrouw wordt door…
a7c2e14c1893c3b5a57adafdf412583a.jpg
sinnklein.jpg
VerbeekBeenen.mp3

sage uit 1946
 • zo vruchtbaar, dat sinds dit catastrophale gebeuren, de koeien er het hele jaar door tot aan d’r knieën in de klaver
 • klaver
 • Toen er nog reuzen bestonden, struikelde er in Gelderland eens eentje met een volle baktrog en sindsdien is de omstreek bijzonder vruchtbaar.