Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

448 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • boeren, 'maar z'n kop zat verkeerd en toen wij 'm weer terug wilden draaien ging-ie dood.'
 • kop
 • Een lifter valt van een motor af, en de motorrijder gaat terug om hem te zoeken. Maar voorbijgangers hebben de man gedood: omdat hij zijn jas verkeerd om aan had, dachten ze dat zijn hoofd omgedraaid…

raadsel uit 1996
 • Datum: 07/05/1996 21:42:09 Waarom heeft een giraf zo'n lange nek? Omdat zijn kop zo ver van zijn lijf staat natuurlijk
 • Waarom heeft een giraf zo'n lange nek? Omdat zijn kop zo ver van zijn lijf staat natuurlijk!
 • kop
 • Waarom heeft een giraf zo'n lange nek? Omdat zijn kop zo ver van zijn lijf staat natuurlijk!

Trefwoorden: afstand, giraf, kop, lengte, lijf, nek


sage uit 1978
 • , mar it wie foaral op it roer. Dan kaam er gewoan oer 't wetter hinne en dan gong er op 'e kop fan 't rocr sitten. De kop
 • kop
 • De `Langesleatter man' zweeft vaak naar een schip toe om op de giek of het roer te gaan zitten. Het spook kan ook de giek vastzetten (en het schip onbestuurbaar maken) als een schipper de gek met hem…

sage uit 1982
 • tegenprestatie een levende muis de kop afbijten. Aangezien het een ruwe kerel was had hij geen enkel bezwaar en te midden van z'n
 • tegenprestatie de kop van een levende muis afbijten. Hij vervult de opdracht zonder moeite. Sindsdien heeft hij de bijnaam "Moezefree".
 • kop
 • In de crisisjaren zijn veel mensen aan de drank. Een man krijgt een fles jenever aangeboden, maar moet als tegenprestatie de kop van een levende muis afbijten. Hij vervult de opdracht zonder moeite.…

broodjeaapverhaal uit 1988
 • kop
 • Tijdens de oorlog in Korea nemen een sergeant en een luitenant die perfect op elkaar zijn ingespeeld positie in een defensieve stelling op een helling. Op een moment van onvoorzichtigheid steekt de…

sage uit 1978
 • Hoe't de ezel der kommen is It hynder hat de kop omheech, mar de ezel net. Dy hat de kop rjochtút of hy lit him hinhje
 • . Sa âld net as syn baas, mar wol gauwer ynein. Dêrfandinne dat er de kop altyd hingje liet. Op in dei ferstoar de man en
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man
 • stierf, nam het paard zijn gewoonte over om overal 'ja' op te zeggen. Het liet zijn kop nog meer zakken, en zei 'i-a'. Zo is
 • kop
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man stierf, nam het paard zijn gewoonte over om overal 'ja' op te zeggen. Het liet…

sage uit 1972
 • De Petrusgreep Weerom hewwe de skelfissen twie brune plakken achter de kop? Deurdat Petrus deer de hantgreep set het
 • bruine vlekken achter hun kop.
 • kop
 • Toen de vissers niets binnenhaalden, zei Jezus dat ze het net aan de andere kant van het schip moesten uitgooien. Toen vingen ze zoveel vis, dat het net scheurde. Petrus pakte de schollen met zijn…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • kop
 • Een man denkt dat de cd-rom-lade van zijn computer een houder is voor zijn koffiekopje.

raadsel uit 1997
 • Wat heeft een Belg als hij een vlieg ingeslikt heeft? Meer verstand in z'n buik dan in z'n kop.
 • Wat heeft een Belg als hij een vlieg ingeslikt heeft? Meer verstand in z'n buik dan in z'n kop.
 • kop
 • Wat heeft een Belg als hij een vlieg ingeslikt heeft? Meer verstand in z'n buik dan in z'n kop.

Trefwoorden: buik, domheid, inslikken, kop, verstand, vlieg


broodjeaapverhaal uit 1998
 • Een man wilde zich met een pistool zelf door de kop schieten en dan schoot ie net door dat deel van zijn hersenen dat
 • kop
 • Een man schiet bij een zelfmoordpoging precies dat deel van zijn hersenen weg dat hem depressief maakt. Nu is hij genezen.

mop uit 1966
 • kop
 • Een boer heeft geen voedsel meer voor zijn koe en besluit hem het rieten dak op te tillen, zodat hij daar kan grazen. Zijn maat Jan helpt hem hierbij. Als het dier getild wordt, maakt het veel lawaai…

mop uit 1966
 • Ulespegel kocht us in bokken. Sy hienen tsjin him sein, dat dy bokken moest even mei de kop yn 't fjûr hâlden wurde. Hy
 • de damp noch fan ôfslacht. Hy stekt de bokken mei de kop yn 'e hynstedong en seit: "Waar rook is, is ook vuur."
 • echter een verse mesthoop, waar de damp nog van af slaat. Hij duwt de kop van de bokking in de paardemest en zegt: "Waar rook
 • kop
 • Een man koopt een bokking, en krijgt de tip deze even in het vuur te houden, dan wordt hij lekkerder. De man ziet echter een verse mesthoop, waar de damp nog van af slaat. Hij duwt de kop van de…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • de kop van het hondje.
 • kop
 • Een echtpaar gaat op vakantie naar China en neemt de hond mee. Als ze uit eten gaan in een keurig restaurant, wordt de hond naar de keuken meegenomen, als het echpaar gebaart dat de hond ook wat wil…

sage uit 1966
 • kop
 • Bij Karste Harmke zitten de kippen soms achterstevoren. Ze hebben de koppen omgedraaid. De duivel regeert daar.

Trefwoorden: achterstevoren, duivel, heks, kip, kop


raadsel uit 1998
 • kop
 • V: Wat gebeurt er als een dom blondje een vlieg inslikt? A: Dan heeft ze meer hersenen in d'r maag dan in d'r hoofd.

sage uit 1966
 • , doek, sjippe en al sa mear. De kop, dêr't it wetter foar 't waskjen yn siet waerd stikken smiten.
 • , zeep, enz. De kop waar het waswater in zit, wordt aan stukken gesmeten.
 • kop
 • Alles wat bij het afleggen van lijken wordt gebruikt, gaat mee in de kist: het scheermes, naald, draad, schaar, doek, zeep, enz. De kop waar het waswater in zit, wordt aan stukken gesmeten.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • gesmokkeld voor consumptie. In het buurland zouden hun hersenen in restaurants worden opgegeten terwijl ze nog leven. De kop van
 • kop
 • Een zending apen wordt onderschept. Deze zouden bestemd zijn voor consumptie, levende apenhersens zouden in het Midden-Oosten namelijk gelden als een lekkernij.

sprookje uit 1966
 • moest. Doe bigong hy sels wer to meanen. Mar even letter wie 't krak. De swarte hie de kop fan 't harspit ôfmeand. Doe wist
 • Een haarspit is een metalen pen met een stalen kop; hierop scherpt men de zeis.
 • zonder moeite de stalen kop van de metalen haarspit. Feitse begrijpt nu dat het werkelijk de duivel is en hij geeft toe dat
 • kop
 • Feitse Brants denkt dat hij harder kan maaien dan de duivel. Spoedig krijgt hij gezelschap van een zwarte gedaante, die harder kan maaien dan hijzelf. Om de gedaante te stuiten, steekt Feitse een…

sprookje uit 1999
 • eerst weer naar buiten, nou dan valt die steen 'm op de kop en dan is 'ie dood, hè. - Ja. - En alles komt te voorschijn
 • wil de deur uitlopen en krijgt de steen op zijn kop. De vos is gedood en het hennetje wordt bevrijd.
 • kop
 • Op een ochtend bemerkt haantje dat hennetje door de vos is meegenomen. De muizen maken een karretje en ze rijden haantje naar het hol van de vos. Onderweg gaan er een stopnaald, een steen en een…

mop uit 1998
 • kop
 • Een haas wordt door jagers geschoten, maar blijft toch doorlopen. De haas loopt tegen een scherpe schop van een boer aan, splijt in tweeën, kleeft vervolgens weer aaneen en loopt door.

sage uit 1966
 • , en syn holle al binnen hie, sloech hja dyselde de kop der ôf. Doe luts se syn lichum nei binnen ta. Mei de twadde die se
 • kop
 • Op een avond dat een moedig dienstertje alleen thuis was, kwamen er drie rovers. Zij vroegen aan de dienster een touwtje om hun gevulde zakken mee dicht te maken. De dienster stuurde hen naar het hok…

mop uit 1966
 • It wie yn Easterein, dêr't er de kop fan 't harspit ôfmeande.
 • De kop van het haarspit afgemaaid
 • In Easterein heeft hij de kop van de haarspit erafgemaaid.
 • kop
 • In Easterein heeft hij de kop van de haarspit erafgemaaid.

Trefwoorden: afmaaien, haarspit, kop


sage uit 1966
 • spek. Ik slepte by ús mem. Doe't mem op bêd soe, taestte se nei in grouwe pod mei in doek om 'e kop. Dy pod siet by har op
 • Een jongen, Fokke, gaat op kraambezoek. Hij neemt appels mee en ineens zit er een pad met een doek om zijn kop op het
 • kop
 • Een jongen, Fokke, gaat op kraambezoek. Hij neemt appels mee en ineens zit er een pad met een doek om zijn kop op het bed. Waarschijnlijk is eem van de appels in een pad veranderd. De pad blijkt…

sprookje uit 1970
 • kop
 • Een heer heeft een wildeman gevangen. Zijn zoontje laat hem vrij. In ruil kan hij rekenen op een wederdienst van de wildeman. De zoon wordt door zijn vader weggestuurd. De wildeman komt hem ten hulp.…

sprookje uit 1970
 • vos, die hun zoveel goeds bewezen had, niets doen, maar toen het dier aandrong, sloegen zij hem de kop af... en zie, daar
 • wordt in een kuil geworpen. De vos graaft een gang om ze er uit te halen. Hij moet hij de kop van de vos eraf hakken. De vos
 • kop
 • Een koning is ziek en alleen een wondervogel kan hem genezen. De jongste zoon vertrekt om de vogel te halen, nadat zijn broers al op weg gingen, maar niet terugkeerden. De jongen komt een vos tegen…