Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

142 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • oek niks an doen; myn ouwers hè mij su noemd'. Der is oek un koster, dy maakt kennis met de nije hulp en hij seit: 'Hoe
 • koster, foor mij temeensen, want dy naam komt bij ôns in 'e erediinst foor. Mar foor aandere meensen sal 't wel wat lastig
 • Een jongen vraagt aan de koster en kapelaan van een dorpje of hij ergens mag slapen en eten, want hij heeft geen geld
 • koster
 • Een jongen vraagt aan de koster en kapelaan van een dorpje of hij ergens mag slapen en eten, want hij heeft geen geld. Ze nemen hem in huis en geven hem werk en onderdak. Als ze hem vragen naar zijn…

mop uit 1973
 • De pastoar, de koster en de stellene baarch In pastoar stie yn in boerestreek. It wienen dêr allegear Iytse boerkes en
 • tsjin 'e koster: 'Jonge noch ta; fatsoenlikerwize moat ik elkenien wol in hoekje fan myn baarch jaan, mar as men dat
 • De pastoar, de koster en de stellene baarch
 • varkensvlees heen zijn. Om een verdeling van het varken te voorkomen bedacht de koster een list voor de pastoor. Het varken zou in
 • uitgevoerd werd het varken daadwerkelijk gestolen. De koster had stiekem het onbewaakte varken ontvreemd.
 • koster
 • Een pastoor kreeg in de herfst van alle parochianen varkensvlees om de winter door te komen. De pastoor bezat zelf een varken, dat hij bewaarde voor na de winter. Tegen die tijd zouden de parochianen…

mop uit 1974
 • delsaaid wie. Om it sa oanskoulik mooglik te meitsjen, prate er mei de koster ôf, dy soe op 'e tsjerkesouder sitten gean. Op it
 • stuit dat dominy sei: 'De Heilige Geest dale neder', soe de koster troch it lûkje in do yn tsjerke fleane litte. Doe wie it
 • . De koster moest vanuit de kerkzolder de duif vrijlaten. Toen de dominee klaar was met zijn preek kwam er geen duif naar
 • beneden, maar uit een luikje verscheen het rode hoofd van de koster die vertelde dat de kat de duiven had opgegeten.
 • koster
 • Een dominee wil zijn preek over de Heilige Geest aanschouwelijk maken door middel van een neerdalende duif in de kerk. De koster moest vanuit de kerkzolder de duif vrijlaten. Toen de dominee klaar was…

mop uit 1971
 • konsistoarje sieten, doarst gjinien der oer begjinne. Op 't lêst wie it tsien oere, doe sei de koster tsjin 'e frou: 'It ljocht
 • skynt dêr mar, it duorret in hûnelibben. Se kinne dat doch maklik even tsjin him sizze'. De koster wist wol, wêr't it om
 • overwonnen vertelde de koster aan de dominee over de overdrijvingen in de preek. Omdat het overdrijven van de dominee niet door
 • hemzelf onder controle gebracht kon worden zou de koster hem een handje helpen. Als de koster "Um", "Hum" zei, zou de dominee
 • koster
 • Een dominee had de neiging om tijdens de preek zijn verhalen te overdrijven. Na zijn aanvankelijke aarzeling te hebben overwonnen vertelde de koster aan de dominee over de overdrijvingen in de preek.…

sage uit 1966
 • Yn 'e tsjerke to Visvliet siet in doar, dy gong altyd wer iepen. Samar fansels. De koster hat it faek fornom.
 • Een koster heeft vaak gezien dat een kerkdeur zomaar vanzelf weer openging.
 • koster
 • Een koster heeft vaak gezien dat een kerkdeur zomaar vanzelf weer openging.

sage uit 2000
 • aandrijven. Precies boven de stad bleef het hangen, en de bliksem sloeg links in en rechts in! En toen de koster de volgende
 • de aarde beefde. En de koster, die lag te draaien in zijn bed. Die kon de slaap maar niet vatten. Want hij begreep dat
 • koster
 • Een houthakker vermoordt een koopman in het bos en gaat van het geld rustig leven in de stad. Omdat hij veel aan liefdadigheid doet, is hij in de stad erg geliefd. Als hij sterft, wordt hij op het…

sprookje uit 1970
 • DE PASTOOR EN ZIJN KOSTER Er was eens een pastoor, die elk jaar tegen slachttijd van de boeren een flink stuk
 • voor mij niet veel overblijven! Wat nu gedaan? Gelukkig bedacht hij dat hij een koster had die niet op zijn hoofd was
 • De pastoor en zijn koster
 • daarom de koster een list bedenken. De pastoor moet het varken slachten en aan een boom hangen zodat iedereen het goed kan
 • zien. De koster zal het geslachte varken om middernacht verstoppen, waarna de pastoor de volgende dag zal verkondigen dat
 • koster
 • Een pastoor wil zijn vetgemeste varken slachten, maar wil de opbrengst ervan niet met de dorpelingen delen. Hij laat daarom de koster een list bedenken. De pastoor moet het varken slachten en aan een…

sprookje uit 1894
 • voeten geworpen had. En daar bleef het bij. Niet lang nadat Hannes de kerk uitgegaan was, kwam de koster om de deur te
 • achtergelaten, omdat de dief zich ontdekt achtte. Maar hoe hij daarbij het geld van de koster gevonden had, begreep de pastoor niet
 • . Het geld is van de koster die het geld stiekem, zonder medeweten van zijn vrouw, heeft gespaard. De koster doet zijn
 • beklag bij de pastoor. Hij krijgt de koe. De vrouw van de koster is tevreden om het geschenk van de pastoor. En de vrouw van
 • koster
 • Een domme man moet van zijn slimme vrouw een koe verkopen. Hij moet minstens honderd en zestig gulden voor de koe krijgen en niet over de prijs onderhandelen met mensen die teveel praten. Praters zijn…

mop uit 1888
 • pastoor geroepen. Toen deze verman, wat er gaande was, liet hij onmiddellijk zijnen koster ontbieden, beval hem, het grootste
 • !" "Koster," gebood de pastoor, "besproei hem met wijwater, want het is de duivel, die spreekt!" Nu begon hij met luider stem in
 • koster
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker tegen. Hij zegt hem dat het toverwoord voor nieuwe schoenen "barrik, barrak" is.…

sage uit 1888
 • Proost. Hij was tevens koster der parochie en een der voorouders van den tegenwoordigen sacristijn. Voor de deur zijner
 • koster na eenigen tijd te vervelen, zoodat hij besloot, er een einde aan te stellen. Op zekeren nacht, dat hij weder door de
 • Een koster heeft een boom waarin elke nacht toverheksen muziek maken. De koster wil de muziek doen stoppen. Op een
 • laden. De koster probeert het. Uit de boom valt een gouden ketting. De koster laat het sieraad aan een goudsmit zien. De
 • koster
 • Een koster heeft een boom waarin elke nacht toverheksen muziek maken. De koster wil de muziek doen stoppen. Op een nacht lost hij een geweerschot, maar raakt niemand. De pastoor raadt hem aan een…

mop uit 1888
 • parochie uit!" was hun slotwoord. De pastoor was daarmee bekommerd. Op zekeren dag ging hij met den koster, die een doortrapte
 • kerel was, een toerken doen. Daar liep een haas voor hen uit. "Hazera loopa," zegde de koster. "Dat is toch wel Latijn
 • Een pastoor kent geen latijn. Dit leidt tot protest onder de parochianen. De koster haalt een grap met de pastoor uit
 • . In een gesprek met de pastoor tijdens een wandeling, maakt de koster van elk Nederlands woord een latijns woord door er
 • koster
 • Een pastoor kent geen latijn. Dit leidt tot protest onder de parochianen. De koster haalt een grap met de pastoor uit. In een gesprek met de pastoor tijdens een wandeling, maakt de koster van elk…

sage uit 1888
 • redden was. De koster was met zijne 17 teilen trot op den toren gevlucht; maar het volk, dat daar eene schuilplaats gezocht
 • Een dorp is gealarmeerd door het gerucht dat het Hollandse leger nabij is en alles zal gaan plunderen. De koster vlucht
 • koster
 • Een dorp is gealarmeerd door het gerucht dat het Hollandse leger nabij is en alles zal gaan plunderen. De koster vlucht met zeventien emmers 'trot', het plaatselijk gerecht, op de toren. Het volk…

mop uit 1888
 • , de groote klok kleppen, laat zich, aan de toegesnelde pastoor en koster als den Engel Gabriël kennen, zendt met
 • geruststellende woorden den koster naar huis, en vergezelt daarna den herder naar zijne woning. Tot slot van deze lezing vernemen wij
 • koster
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

mop uit 1980
 • Meneer pastoor moet een paar dagen weg en hij draagt de koster op om zolang zijn werk waar te nemen. "Tja," zegt de
 • koster, "maar da's toch wel moeilijk werk, meneer pastoor. Als er mensen komen biechten, weet ik niet wat voor boete ik ze
 • De koster moet een tijdje het werk van de pastoor waarnemen en krijgt een lijstje met zonden en straffen voor bij de
 • koster belt naar een collega in een andere parochie en vraagt wat meneer pastoor voor masturberen geeft. De collega antwoordt
 • koster
 • De koster moet een tijdje het werk van de pastoor waarnemen en krijgt een lijstje met zonden en straffen voor bij de biecht. Als een boer komt biechten dat hij heeft gemasturbeerd, blijkt deze zonde…

sprookje uit 1889
 • langer mocht er gewacht worden. En ze liepen naar den pastoor en naar den koster, die de 'kwade hand' moesten lichten
 • fluit) altijd hetzelfde eentonig gefluit. Eindelijk greep de koster een heelen eemer met wijwater en wierp hem de vrouw, die
 • de man fluit, als tegen hen gesproken wordt. De koster en de pastoor worden erbij gehaald. Als niets helpt, gooit de
 • koster een hele emmer met wijwater over de vrouw heen. De vrouw zegt iets en moet de pan terugbrengen.
 • koster
 • Een man wil graag pannenkoeken eten en zijn vrouw leent een pan bij de buren omdat ze er zelf geen hebben. Ze bakken echter zo lang dat de pan kapot gaat. Geen van twee wil de pan terugbrengen. Ze…

sprookje uit 1889
 • koster just noar grabbelde, om hem te vatten, en... "Oan-plak-oan", zei Wannus, en de koster most euk al meê. De kosterin
 • eveneens vast te zitten. Een koster, kosterin, veldwachter en vele anderen treft hetzelfde lot. Met de hele stoet gaat de
 • koster
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. De koning laat omroepen, dat diegene met haar mag trouwen die haar aan het lachen kan krijgen. Een als dom bekendstaande jongen gaat op reis…

broodjeaapverhaal uit 1971
 • familiegrafkelder onder de kerk. Dezelfde nacht sloop de koster de kerk in en beroofde de vrouw van haar juwelen. Aan haar hand
 • schitterde een ring met een diamant die hij niet van haar gezwollen vinger kon trekken. De koster pakt zijn mes en begint te
 • Een rijke vrouw wordt bijgezet in de familiegrafkelder onder de kerk. 's Nachts sluipt de koster naar binnen en berooft
 • was schijndood. De koster sterft van schrik.
 • koster
 • Een rijke vrouw wordt bijgezet in de familiegrafkelder onder de kerk. 's Nachts sluipt de koster naar binnen en berooft de vrouw van haar juwelen. Als hij met een mes haar vinger begint door te…

mop uit 1890
 • Boersche grappigheid Pastoors' Verken Een zekere koster had des pastoors vet verken gestolen, geslacht en in 't zout
 • gelegd, zonder dat een levend zieltje er iets van wist, wie de dief was geweest. Jamaar, de koster had een zoontje van vijf
 • Een koster steelt het varken van de pastoor en slacht het. Op een dag hoort de pastoor het zoontje van de koster zingen
 • koster
 • Een koster steelt het varken van de pastoor en slacht het. Op een dag hoort de pastoor het zoontje van de koster zingen dat zijn varken bij hem in het zout ligt. De pastoor zegt hem dat hij dat zondag…

mop uit 1970
 • Een paar boerenknechten willen een grap uithalen met de pastoor, die zijn koster zo weinig betaalt, en gaan op de dag
 • een groot boek. De koster komt, schrikt, rent naar de pastoor, zegt dat er een geest is; deze gaat kijken en de geest zegt
 • koster
 • Een paar boerenknechten willen een grap uithalen met de pastoor, die zijn koster zo weinig betaalt, en gaan op de dag voor Allerheiligen met een zak sprokiemte (mieren? bij Straparola krabben) naar…

mop uit 1970
 • De koster laat bij het schoonmaken van het beeld van de h. Ajakkus dit vallen, zodat het niet meer te gebruiken is voor
 • de jaarlijkse tentoonstelling. De pastoor stelt de koster, die nogal op Ajakkus lijkt, voor diens plaats in te nemen, dan
 • koster
 • De koster laat bij het schoonmaken van het beeld van de h. Ajakkus dit vallen, zodat het niet meer te gebruiken is voor de jaarlijkse tentoonstelling. De pastoor stelt de koster, die nogal op Ajakkus…

sage uit 1970
 • Een dominee, die telkens over een plant of noot preekt, zijn de mensen weldra zat en ze halen de koster over een
 • koster
 • Een dominee, die telkens over een plant of noot preekt, zijn de mensen weldra zat en ze halen de koster over een geintje met hem uit te halen en de noot, die hij a.s. zondag gaaat gebruiken met poep…

mop uit 1968
 • Der wie us in man, dy woe graech koster wurde. Doe kom dat baentsje frij, de âlde koster hâldde op. Mar hy koe net
 • koster
 • Een analfabeet wil een vrijgekomen kostersfunctie vervullen. De dominee onderwerpt de ongeletterde man aan een soort 'examen' door hem een paar vragen te stellen. De dominee vraagt wie de vader van…

mop uit 1968
 • Yn 'e Koaten moest in nije koster komme. Doe wie der in âlde frou, dy wenne by har soan yn. De frou sei tsjin him: "Dat
 • lêze en skriuwe kind hienen." "Dan hie 'k koster woarn fan 'e Koatster tsjerke", wie 't antwurd. (teltsje fan myn broer)
 • notaris zich hardop af wat de jongen wel niet geworden zou zijn, ware hij geletterd geweest. 'Koster van de kerk' antwoordt de
 • koster
 • Een ongeletterde jongen aast op een kostersbaantje, maar de dominee wil de analfabeet niet aannemen. Als de jongen naar Amerika vertrekt om zijn geluk aldaar te beproeven, wordt hij een rijk man. Pas…

mop uit 1968
 • het gedaan. Die heeft de kool gestolen." Doe sei de frou fan 'e koster gau tsjin har man: "Dûk dy, Jan." (beide
 • De geïrriteerde vrouw van de koster verwijdert de prachtige rode kool van de dominee uit zijn tuin. De dominee neemt de
 • stronk geraakt wordt, is de dader, aldus de dominee. De vrouw van de koster roept gauw 'Bukken Jan' tegen haar man om de
 • koster
 • De geïrriteerde vrouw van de koster verwijdert de prachtige rode kool van de dominee uit zijn tuin. De dominee neemt de stronk waar de kool afgesneden is mee naar de kerk. Tijdens de preek zwaait hij…

mop uit 1968
 • tsjerkerie. Doe praetten se mei de doomny en de koster ôf, dat, as de doomny wèr sahwat die, dan soe de koster sizze: ùche-ùche
 • sturten oan elkoar boun. "En Simson bond vossestaarten aan elkaar van één meter vijf en twintig." "Uche-uche", sei de koster
 • koster af, dat, iedere keer als de dominee zich laat gaan in overdreven taalgebruik, de koster een 'ùche-ùche' zal laten
 • meter lang waren, laat de koster een welluidende kuch horen. Ook de tussenweg van de dominee 'Van een meter!', levert gekuch
 • koster
 • De kerkeraad ergert zich aan een overdrijvende dominee. De kerkeraadsleden spreken met de desbetreffende dominee en de koster af, dat, iedere keer als de dominee zich laat gaan in overdreven…