Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

113 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • Fiif man wienen dwaende mei swiere beammen op in wein to laden, mar sy koenen it net foarelkoar krije. Doe fregen se
 • laden
 • Vijf mannen proberen tevergeefs een lading zware bomen op een wagen te hijsen. Ze besluiten om sterke Ynse te halen, die het karwei met gemak klaart. Wanneer de vijf kerels echter de kroeg in gaan…

mop uit 1966
 • Feitse Brants wie mei 't gewear oan 't laden. Doe kom der in keppel guozzen oanfleanen. Feitse hie it krût al yn 'e
 • Een man is zijn geweer aan het laden als er een koppel ganzen langs komt vliegen. Hij heeft alleen nog maar kruit in
 • laden
 • Een man is zijn geweer aan het laden als er een koppel ganzen langs komt vliegen. Hij heeft alleen nog maar kruit in zijn geweer, geen hagel. Hij schiet naar de ganzen en doorboort er drie met de…

sage uit 1966
 • Op een nacht hoort een man vlak bij de brug het lawaai van het laden van stenen en getimmer en gesmijt met gereedschap
 • laden
 • Op een nacht hoort een man vlak bij de brug het lawaai van het laden van stenen en getimmer en gesmijt met gereedschap en toch was er niets te zien. Korte tijd later is er een constructiefabriek…

sage uit 1966
 • laden hie. Dan woed er even útpûste. Dêr hied er allinne mar tiid foar as de boer stapfoets ried. Mar it wienen twa jonge
 • om tusken it laden troch eefkes to bikommen. Doe sei Hearke tsjin 'e arbeider: "Dû mast de dong op klobben splitte." Dat
 • laden
 • Sterke Hearke was boerenarbeider en hij kon goed doorwerken, maar hij was ook op zijn rust gesteld. Hij hield ervan even uit te blazen bovenop de deksel van de mestwagen. Dat kon echter alleen als de…

sage uit 1966
 • hjir hinne. Sy hienen alles op in karre laden en dêr roannen fjouwer hounen foar. Doe't se oan dizz' kant Eastemar wienen
 • laden
 • Thomas en Klare hadden op een keer met een kraam op de markt gestaan. Op de terugweg hadden ze alles op een kar geladen, die werd voortgetrokken door vier honden. Opeens werd de kar met de honden…

mop uit 1966
 • laden
 • Er was eens een heer, die mot kreeg met zijn knecht. De heer gaf de knecht te kennen dat hij kon vertrekken en dat hij het niet in zijn hoofd moest halen ooit nog een stap op zijn grondgebied te…

mop uit 1942
 • Een jager is met een laadstok zijn geweer aan het laden. Dan vliegt er juist een koppel ganzen over. Hij schiet en
 • laden
 • Een jager is met een laadstok zijn geweer aan het laden. Dan vliegt er juist een koppel ganzen over. Hij schiet en spiest vijf ganzen aan de laadstok.

mop uit 1961
 • Feitse was zijn geweer aan het laden. Hij had het kruit er naar ouderwetse trant met een laadstok ingeduwd, toen er een
 • Een jager is met een laadstok zijn geweer aan het laden. Dan vliegt er juist een koppel ganzen over. Hij schiet en
 • laden
 • Een jager is met een laadstok zijn geweer aan het laden. Dan vliegt er juist een koppel ganzen over. Hij schiet en spiest drie ganzen aan de laadstok. De man gaat ze uit het water halen, maar zijn…

sage uit 1968
 • Een paar mannen vroegen Sterke Ynse eens te helpen bij het laden van een boomstam. In zijn eentje tilde hij de boom op
 • laden
 • Een paar mannen vroegen Sterke Ynse eens te helpen bij het laden van een boomstam. In zijn eentje tilde hij de boom op de wagen. Maar toen de mannen hem vervolgens niet bedankten en zelf lekker naar…

sage uit 1968
 • laden
 • Sterke Hearke stond eens te kijken hoe een paar mannen boomstammen van een wagen afhaalden. Daarna gingen de mannen iets drinken, maar ze vroegen Hearke niet mee. Hearke legde toen in zijn eentje alle…

sage uit 1968
 • laden
 • Sterke Ynse hielp eens een paar mannen die een boomstam niet op een wagen konden krijgen. Toen de mannen daarna iets gingen drinken in een herberg nodigden ze Ynse niet uit om mee te gaan. Uit…

sage uit 1969
 • laden
 • Rixt, de dochter van Sterke Hearke, was bijna net zo sterk als haar vader. Ze zette eens alle melkbussen voor een melkrijder op zijn wagen.

sage uit 1968
 • It gebeurde ris dat der yn Bakkefean in stik of hwat mannen prebearren in beam op in wein to laden. Se koenen 't net
 • laden
 • Een paar mannen kregen eens een boomstam niet op de wagen. Sterke Ynse hielp ze en tilde de stam in zijn eentje op de wagen. Daarna hadden de mannen niet het fatsoen Ynse mee uit te nodigen toen ze…

sage uit 1967
 • krigen Jehannes en de boer wurden, wylst se by de thétafel sieten. Doe soenen se dongride. Jehannes hie in wein laden. De
 • laden
 • Jehannes Meerstra diende bij een boer. Op een keer waren ze aan het mestrijden, maar de paarden weigerden de wagen voort te trekken. Jehannes en de boer hadden net ruzie gemaakt, en Jehannes liet nu…

sage uit 1967
 • laden. Mar sy koenen 't net oprêdde. Sy fregen Ynse of dy mei helpe woe, hwant Ynse seach der doe al út as in great keardel
 • Een paar mannen vroegen de veertienjarige Ynse om hulp bij het laden van een zware boom op een wagen. Maar toen ze
 • laden
 • Een paar mannen vroegen de veertienjarige Ynse om hulp bij het laden van een zware boom op een wagen. Maar toen ze daarna iets gingen drinken, trakteerden ze Ynse niet. Dit vond hij niet leuk. Hij…

sage uit 1966
 • laden
 • Grote Ynse van Bakkefean was buitengewoon sterk. Zijn kruiwagen was drie keer zo groot als die van anderen en hij laadde de turf hoger dan anderen.

sage uit 1966
 • It is in kear gebeurd, doe roan Ynse troch de buorren fan Bakkefean. Doe wienen der trije mannen dwaende mei 't laden
 • Drie mannen vroegen Ynse om hulp bij het laden van boomstammen. De boomstammen waren te zwaar voor de mannen, en Ynse
 • laden
 • Drie mannen vroegen Ynse om hulp bij het laden van boomstammen. De boomstammen waren te zwaar voor de mannen, en Ynse deed het werk helemaal alleen. Toen hij klaar was, bedankten ze hem. Hierna gingen…

sage uit 1966
 • Sterke Hearke woardde us by in kerweike roppen. Der moest in hiele grouwe swiere beam op in wein laden wurde. Dat wie
 • Sterke Hearke hielp eens een grote zware boom op een wagen te laden. De mannen die hem gevraagd hadden dit te doen
 • laden
 • Sterke Hearke hielp eens een grote zware boom op een wagen te laden. De mannen die hem gevraagd hadden dit te doen, hadden niet het fatsoen om hem daarna in de herberg iets te drinken te geven. Toen…

sage uit 1967
 • Sterke Hearke wie oan 't dongladen by de boer. It wie in ûnbidich dik foer dong dat er op 'e wein laden hie. De hynders
 • laden
 • Sterke Hearke trok een wagen met mest uit de mestvaalt. De twee paarden was dat niet gelukt.

sage uit 1966
 • Yn Olterterp lei in hiele grouwe beam oer de wei. Der wienen manlju mei dwaende om dy beam op 'e wein to laden, mar dat
 • laden
 • Sterke Ynse hielp een aantal mannen een hele grote, zware boomstam op een wagen te tillen. Maar toen de mannen daarna wat gingen drinken, hadden ze niet het fatsoen om Ynse daar ook voor uit te…


sage uit 1967
 • opzettelijk het werk door de mest op een bepaalde manier op de wagen te laden. Terwijl de anderen zwoegen, rust Hearke lekker uit.
 • laden
 • Sterke Hearke is erg op zijn rust gesteld. Bij zijn werk als boerenknecht vertraagt hij voor de andere knechten opzettelijk het werk door de mest op een bepaalde manier op de wagen te laden. Terwijl…

sage uit 1966
 • laden
 • Boerenknecht Sterke Hearke is erg op zijn rust gesteld en houdt ervan zijn pijpje te roken. Omdat de andere knecht zo snel met de mestwagen heen en weer rijdt, is er geen gelegenheid om te roken voor…

sage uit 1967
 • Sterke Hearke wie yn Terwispel wol bikend. Op in kear die moast der in swiere beam op 'e wein laden wurde. De lju
 • Op een keer vroegen een paar mannen aan Sterke Hearke of hij voor hen een zware boom op de wagen wilde laden. Dit deed
 • laden
 • Op een keer vroegen een paar mannen aan Sterke Hearke of hij voor hen een zware boom op de wagen wilde laden. Dit deed Sterke Hearke. Daarna gingen de mannen ergens wat drinken, maar ze lieten Hearke…

mop uit 1968
 • laden
 • Twee poepen kwamen er eens achter dat ze de bindstok waren vergeten. Ze laadden de hooi op de wagen en ze besloten dat een van hen als bindstok zou fungeren. Ze deden het touw om zijn benen en zijn…