Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

81 resultaten voor ""

sage uit 1963
 • even aan de kaante, door komt vrouw R. aan, zie wordt hen brocht noar Oring.”(Odoorn) En niet lange doornoa is de vrouw
 • monster en ie truk een lange sliert met lichies achter zich aan.” Joaren loater is d’r de spoorliene aan legd. Hie luup vlak
 • lange
 • Vader had een vriend die veel meer kon zien. Die was met de helm geboren. De vriend kon 's nachts vaak niet in bed blijven. Hij zei eens dat vader aan de kant moest gaan omdat de begrafenisstoet van…

sage uit 1966
 • lange
 • Fokke van der Heide was eens het land in geweest om hout te zoeken. Ineens stond er een hele grote verschijning voor hem. Het was een reus.

Trefwoorden: lange, man, reus


broodjeaapverhaal uit 1998
 • . Zoals je misschien weet zijn palingen zeer sterke vissen die vrij lange tijd zelfs zonder water kunnen en zeer moeilijk dood
 • lange
 • Jongen heeft levende paling ingeslikt en overlijdt aan de verwondingen. De paling heeft geprobeerd zich een weg naar buiten te vreten.

mop uit 2001
 • Madonna heeft er geen, de paus heeft er een maar gebruikt hem niet. Kok heeft een korte, en Bolkestein heeft een lange
 • Het niet hebben, een korte en een lange, en het niet gebruiken is de achternaam.
 • lange
 • Het niet hebben, een korte en een lange, en het niet gebruiken is de achternaam.

sage uit 1970
 • noch net. Doe kom se yn in tintsje, dêr siet in wiersizter yn. Dat wiif fortelde har, hja soe trouwe mei in lange greate
 • Waarzegster vertelt meisje dat ze zal trouwen met een lange, bleke man. Dat is uitgekomen.
 • lange
 • Waarzegster vertelt meisje dat ze zal trouwen met een lange, bleke man. Dat is uitgekomen.

sprookje uit 1973
 • dragen/droegen de froulju lange rokken. Doe't hja de stok yn 'e groun stekke soe, stiek hja de stok troch har rok hinne yn 't
 • dood op het kerkhof gevonden, waarschijnlijk van schrik gestorven. Ze had de stok door haar lange rokken gestoken, en heeft
 • lange
 • Meisje neemt de weddenschap aan om 's nachts een stok te steken in het graf van iemand. De volgende morgen wordt ze dood op het kerkhof gevonden, waarschijnlijk van schrik gestorven. Ze had de stok…

sprookje uit 1893
 • te laten groeien, gelijk hij zoude wenschen. Eerst wenschte hij zware, lange en dicht opstaande halmen en zie nimmer had
 • men zulk schoon stroo aanschouwd. Te zijner tijd wenschte hij lange aren en ook die wensch werd stipt vervuld. Maar hij
 • lange
 • Ontevreden boer die van Onze Lieve Heer de macht krijgt om zijn koren te laten groeien zoals hij wil, vergeet te vragen om de aren op tijd te laten bloeien. Gevolg is dat zijn buren wel een goede…

sprookje uit 1893
 • niet mee maar hij moest toch te vrede weze. En de soldaat vertrok gouw genoeg toen kwam er een varke met een lange snuit en
 • lange

sage uit 1970
 • reeds lang ingevallen had niet op een zekeren lentemorgen de koster eene zwaluw met een lange stroohalm in den bek in een
 • der gaten van den toren zien vliegen. Hij deelde zijne bevinding aan de overheid mede, die na diep nadenken en lange
 • lange
 • Het touw om een balk die door een galmgat moet, wordt om het midden van de balk vastgemaakt waardoor de balk niet naar binnen kan. De koster ziet hoe een vogel met een strohalm door een gat vliegt,…

sage uit 1970
 • der hoeken van den toren met eene dikke lange stok in de hand en de lantaarn werd in het midden gezet. Nauwelijks stond
 • lange
 • Kauwen verjagen de duiven waardoor de pastoor geen duif meer kan eten. Pastoor, burgemeester, schoolonderwijzer, gemeentesecretaris en koster besluiten daarom om op een avond te toren te beklimmen om…

sage uit 1968
 • Kinderen worden wel bang gemaakt met verhalen over de "boekerel". Die trekt je met een lange haak het water in als je
 • lange
 • Kinderen worden wel bang gemaakt met verhalen over de "boekerel". Die trekt je met een lange haak het water in als je te dicht bij de sloot komt. Hetzelfde wordt gezegd bij putten. Het wordt gebruikt…

sage uit 1892
 • . Op eenen laten avond zat de vrouw van genoemden boer hun klein kind te reinigen, toen zij eene groote kat met lange
 • lange
 • Schuld van het sterven van nuchtere kalveren bij een boer wordt toegeschreven aan een grote kat die de boerin naar de stal ziet sluipen.

sage uit 1979
 • spook te ontmoeten. Ze hadden er nog niet lang gezeten, toen het twaalf uur sloeg en een lange, witte, lichtende gestalte
 • lange
 • Op een boerderij is 's nacht kloppen te horen, wat kan duiden op een spook die moet ronddwalen tot een verborgen schat is gevonden. De boer en zijn zoon gaan op wacht zitten, om twaalf uur 's nachts…

sage uit 1966
 • lange
 • Knecht en meid zien de vorige bewoner die slecht had geleefd terugkomen in de gedaante van een zwevende geest in een witte mantel.

sage uit 1963
 • Over voorloop werd vroeger meer gesproken. Man herinnert zich dat hij vroeger allemaal lichtjes in een lange rij achter
 • lange
 • Over voorloop werd vroeger meer gesproken. Man herinnert zich dat hij vroeger allemaal lichtjes in een lange rij achter elkaar zag dansen. Nu ligt daar de weg waar de lichten van de fietsen in een rij…

sage uit 1925
 • lange en mooie haren. Na haar dood kwam uit haar graf een doodshoofd met sneeuwwitte lange haren te voorschijn. Dit hoofd
 • In vroeger tijden leefde er te Venlo een zeer hovaardige juffrouw; zij was vooral trots op haar lange en mooie haren
 • . Na haar dood kwam uit haar graf een doodshoofd met sneeuwwitte lange haren te voorschijn.
 • lange
 • In vroeger tijden leefde er te Venlo een zeer hovaardige juffrouw; zij was vooral trots op haar lange en mooie haren. Na haar dood kwam uit haar graf een doodshoofd met sneeuwwitte lange haren te…

sprookje uit 1901
 • lange
 • Een kapitein heeft uitgestrekte landerijen waarvan hij de pacht int als hij thuis is. Op een keer loopt het schip vertraging op, en krijgt de rentmeester opdracht de pacht te innen. De vrouw van de…

mop uit 1913
 • lange
 • Landheer meent dat niet de boeren ontevreden zijn en veranderingen willen, maar dat hun vrouwen klagen. Bij de proef om te kijken of er één boer is waarvan de vrouw niet de doorslag geeft bij het…

sage uit 1903
 • lange witte gedaante onbewegelijk staan. Hij ging er heen en ontdekte dat het zijn meisje was. Hij sprak haar aan, doch
 • boerderij een lange witte gedaante staan die het meisje blijkt te zijn. Ze antwoordt niet op vragen, verroert zich niet. De
 • lange
 • Meisje brengt maaltijd naar haar vrijer waarbij ze een water oversteekt zonder een boot te gebruiken. De man trekt zich dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op…

mop uit 1906
 • grond als hij er eerst boven geweest was. Nou had 'tie wel er es gehoord, dat als je lange nagels heb, ze zeggen dat je er
 • lange
 • Bij het houthakken raakt een bijl een man met zo'n vaart dat hij naar de maan vliegt. Hij gaat daar koren zaaien, snijdt dat af als het rijp is (dat is het mannetje dat in de volle maan is te zien) en…

sage uit 1965
 • in nachtmerje, dy't wenne yn in holle wylgenbeam, midden oan 'e Marrewyk. It wie in lang frouminsk yn lange klean. Hja
 • Nachtmerrie, een vrouw in lange kleren, woont in een holle wilg bij een vaart. Ze springt soms over de schouder van
 • lange
 • Nachtmerrie, een vrouw in lange kleren, woont in een holle wilg bij een vaart. Ze springt soms over de schouder van iemand. Men moet stil doen om de nachtmerrie niet te storen.

sage uit 1934
 • : Geus Met uw lange neus Met uw lange tanden Ge zult eeuwig in de hel branden. Waarop het antwoord prompt luidt: Ge ligt te
 • lange
 • Spotrijm

mop uit 1974
 • yn 't spekhok to hingjen. It wyfke frege: "Hwer is dat eins foar?" Doe sei de man: "Dat is foar de lange winter." Doe kom
 • dêr ris op in kear in hiele lange keardel by de doar. It wyfke wie allinne thús. "Binne jo de lange Winter?" frege se. "Ja
 • Man geeft als reden voor het hangen van varkensvlees in het spekhok dat het voor de lange winter is. De vrouw geeft de
 • zijden spek mee aan een lange man die beaamt dat hij de lange winter is als zij hem dat vraagt.
 • Lange Winter
 • lange
 • Man geeft als reden voor het hangen van varkensvlees in het spekhok dat het voor de lange winter is. De vrouw geeft de zijden spek mee aan een lange man die beaamt dat hij de lange winter is als zij…

sage uit 1972
 • . Dat pleachbeest wie folle greater as in houn. 't Wie roetswart en 't hie hiele greate lange earen, dêr't it mei klapte
 • het roggebrood. Het was groter dan een hond, roetzwart en met lange oren. Vader wou het een zakdoek om de hals doen, maar
 • lange
 • Ons vader ging eens in Leeuwarden eten; het was al nacht toen hij terugkwam.Er kwam een plaagbeest bij hem. Hij voerde het roggebrood. Het was groter dan een hond, roetzwart en met lange oren. Vader…

mop uit 1999
 • Een man komt te laat op zijn werk. Hij zegt: "Sorry baas, maar ik stond in de file!" "Was het een lange file?" vraagt
 • lange
 • Man zegt dat hij niet kon zien hoe lang de file was, want hij stond vooraan.