Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

75 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • mat der ien fan 'e frijmitselders dea. Dêr wurdt dan om lotte. It lot foel op dy frou. Sy moest dus stjerre. Mar doe hat
 • har soan himsels de hals útsnien. Doe wie sy frij. Hy die dat om syn mem to rêdden. It jier dêrnei trof it lot har wer
 • Elk jaar moet er een vrijmetselaar sterven. Het lot valt op een vrouw, maar haar zoon pleegt zelfmoord, zodat zij mag
 • blijven leven. Het volgende jaar valt het lot weer op de vrouw. Nu pleegt haar dochter zelfmoord. Weer was de vrouw vrij en
 • lot
 • Elk jaar moet er een vrijmetselaar sterven. Het lot valt op een vrouw, maar haar zoon pleegt zelfmoord, zodat zij mag blijven leven. Het volgende jaar valt het lot weer op de vrouw. Nu pleegt haar…

sprookje uit 1970
 • raad brengen, die over zijn lot zou beslissen. Het hielp Hannes niet dat hij bij hoog en laag beweerde eerlijk aan het geld
 • lot
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

sprookje uit 1889
 • zou gaan. Ze deden dan gauw 'strooken trek' en het lot viel op kooltje. Maar als nu kooltje in 't midden van het brugje
 • lot
 • Strootje, kooltje en boontje gaan op reis. Ze komen aan een water. Strootje gaat over het water liggen en kooltje gaat er het eerst overheen. Als hij in het midden is, waait de wind, kooltje gaat…

broodjeaapverhaal uit 1993
 • niet gesproken werd van `ontwikkelingslanden', maar van `onderontwikkeld gehouden landen'. Het lot — en de schrijver
 • lot
 • Een studentenstelletje vertrekt na hun studie als ontwikkelingswerkers naar een arm land. De man houdt zich met milieubehoud bezig, de vrouw met aidsvoorlichting terwijl een inlandse ambtenaar…

sage uit 1951
 • lot
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer…

sprookje uit 1953
 • neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is: een hond die dood moet omdat hij
 • lot
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot…

sprookje uit 1953
 • steen komt niet eens terug op de grond. Als hij uiteindelijk bij de reuzen overnacht, ontkomt het snijdertje aan het lot dat
 • lot
 • Een dapper kleermakertje slaat zeven vliegen die het op zijn kaas voorzien hebben in één klap dood. Om deze heldendaad te vereeuwigen, speldt hij een papier op zijn hoed vast met de tekst 'Leffert…

sage uit 1967
 • Een zeemansvrouw is erg ongerust over het lot van haar man en schakelt de hulp van de dominee in. De dominee vraagt
 • lot
 • Een zeemansvrouw is erg ongerust over het lot van haar man en schakelt de hulp van de dominee in. De dominee vraagt haar of hij even op haar bed mag slapen om te zien hoe het met de man gesteld is. De…

sprookje uit 1967
 • benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is: een oude kat die geen muizen meer kan
 • lot
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

sage uit 1969
 • De frijmitselders binne allegear oan 'e duvel forkocht. Om 'e sawn jier mat der ien fan harren dea. It lot bislist
 • Vrijmetselaars hebben zich aan de duivel verkocht. Om de zeven jaar moet een van hen dood. Het lot beslist wie dat zal
 • lot
 • Vrijmetselaars hebben zich aan de duivel verkocht. Om de zeven jaar moet een van hen dood. Het lot beslist wie dat zal wezen. Als een lid zich niet aan de regels houdt, wordt hij vermoord.…

sage uit 1969
 • mat ien fan 'e leden dea. Deselde dy syn lot it oanwiist, mat him deameitsje. Dat matte jo bislist dwaen, dat is jou
 • leden dood. Het lot wijst degene aan die de moord moet uitvoeren. Doet diegene dat niet, dan zal hij zelf sterven
 • lot
 • De vrijmetselarij is een soort geheim genootschap, met een verbond met de duivel. Om de zeven jaar moet een van de leden dood. Het lot wijst degene aan die de moord moet uitvoeren. Doet diegene dat…

sage uit 1977
 • een keer een scherf op het erf. Daar stond op te lezen: Mens, wees tevreden met uw lot. Dat beschouwde ze als een teken
 • , wees tevreden met uw lot'. De vrouw beschouwt de boodschap op de scherf als een godsteken en is vanaf die dag tevreden.
 • lot
 • Een vrouw die maar niet kan wennen aan haar nieuwe, afgelegen huis vindt een scherf op haar erf waarop staat 'Mens, wees tevreden met uw lot'. De vrouw beschouwt de boodschap op de scherf als een…

sage uit 1973
 • matte ien dea meitsje of sy moatte selsmoard plege. It lot wiist oan hwa't it dwaen mat.
 • lot
 • Vrijmetselaars bouwen huizen nooit helemaal af. Dit komt omdat ze een pact hebben gesloten met de duivel. De duivel geeft hen geld. Als je bij de vrijmetselaars zit, kan je niet meer weg. Om de zeven…

sprookje uit 1973
 • itselde lot ûndergean as de oare froulju dy't er hawn hat. Troch bimiddeling fan har suster Anna stjûrt it minske ijlboaden
 • lot
 • In een kasteel woonde een wrede ridder, genaamd Blauwbaard. Hij was al verscheidene keren getrouwd geweest, maar iedere keer verdween zijn vrouw na een tijdje spoorloos. Hij trouwde opnieuw met een…

legende uit 1888
 • Sint Willebrord. Diep begaan was de heilige met het lot van de arme kustbewoners, die een wanhopiger strijd streden
 • lot
 • Bij de zee trok Willebrord met zijn staf een lijn en daar verrezen onder het uitspreken van de naam van Jezus de duinen.

sage uit 1923
 • molenaar deelden zijn lot. Zijn vroegere leerling, Willem III, kwam dadelijk tusschen beiden, en gelastte de vrijlating van hem
 • lot
 • Voor water moet je oppassen, want daar zit Ossaart in en ook Bornes (met informatie over leden van het geslacht Bornius).

sage uit 1971
 • noait wer by syn binde wei. Docht er it al, dan meitsje se him dea. Om 'e sawn jier mat der in frijmitseler stjerre. It lot
 • doodgemaakt. Om de zeven jaar moet er een vrijmetselaar sterven, gekozen door lot.
 • lot
 • Vrijmetselaars groeten altijd met twee vingers. Ze kunnen nooit meer bij de vrijmetselarij weg, anders worden ze doodgemaakt. Om de zeven jaar moet er een vrijmetselaar sterven, gekozen door lot.

sage uit 1979
 • eigen wil. Guon matte it paed romje. Dat wiist it lot út.
 • voor je leven aan vast. Eens in de zoveel tijd wijst het lot een vrijmetselaar aan die moet sterven.
 • lot
 • Vrijmetselaars zijn in de ban van de duivel en hebben geen eigen wil meer. Als je eenmaal vrijmetselaar bent, zit je er voor je leven aan vast. Eens in de zoveel tijd wijst het lot een vrijmetselaar…

sage uit 1969
 • lot
 • Iemand die eenmaal bij de vrijmetselarij zit, kan er niet meer weg. Zij mogen er niets over vertellen. Om de zeven jaar moet er iemand dood. Daar wordt om geloot. Ze verkopen zich aan de duivel en…

sage uit 1969
 • Fan 'e frijmetselers mat der om 'e sawn jier ien dea. It lot wiist út hwa't oan 'e beurt is. Sa'n ien is in slachtoffer
 • Van de vrijmetselaars moet er om de zeven jaar iemand dood. Het lot wijst aan wie er aan de beurt is. Vrijmetselaars
 • lot
 • Van de vrijmetselaars moet er om de zeven jaar iemand dood. Het lot wijst aan wie er aan de beurt is. Vrijmetselaars hebben nooit geldgebrek. 's Avonds hangen ze een lege zak aan de deur, dan zit deze…

sage uit 1969
 • ." De notaris krijt de krante en seit: "Ik sjoch neat." "O né?" sei er, "sjoch, hjir ha 'k in lot." "Hwat hat dat to
 • bitsjutten?" freget de notaris. "Sjogge jo dat nûmer yn 'e krante? En dit nûmer fan 't lot? Ik ha de hûnderttûzen woun. Ut 'e
 • honderdduizend gulden is gevallen in de staatsloterij. Dat is het lot van de boer. De boer gaat rentenieren en zet het geld op de
 • lot
 • Boer Jan van der Werf woont in Lúkswâlde en ik ben knecht bij hem geweest. De boer staat op het punt failliet te gaan door gokken, zuipen en geldverspillen. De boer ziet in een droom dat zijn vee en…

sage uit 1969
 • jier mat der ien fan har stjerre. Hwa't dat wurdt, dat wiist it lot út. Dan binne se foar de duvel. As in man ienkear by de
 • lot
 • Er zijn mensen die kogelvrij zijn, bijvoorbeeld Hitler. Als je de helm na je geboorte houdt, ben je dat ook en heb je altijd geld. Vrijmetselaars zijn ook kogelvrij en hebben een levenslang…

sage uit 1969
 • met aardappels over de kar heen en zegt dat degene die nu nog zijn mond opendoet het zelfde lot ondergaat. Iedereen zwijgt
 • lot
 • Gjetsje is met anderen op het land aardappels aan het zoeken, die ze in zakken doen en op boerenwagens met zijschotten vervoerd worden. Dan krijgen de zoekers ruzie en Gjetsje wordt erbij betrokken.…

sprookje uit 1979
 • naar binnen, condoleerde de weduwe en wezen en beklaagde hun lot. Heer Spin het meermalen met Tijger kwaad gehad en hij
 • lot
 • Heer Spin bezoekt met zijn vriend Kalkoen de overleden Tijger. Spin vermoed dat Tijger hem te willen beetnemen, omdat hun relatie niet altijd goed was. Spin condoleert de weduwe en zingt voor Tijger.…

sage uit 1971
 • omdat ze altijd aan hun huis aan het verbouwen waren. Om de zeven jaar moest er iemand dood; diegene werd door het lot
 • lot
 • Vrijmetselaars kregen van de duivel een wisseldaalder. Daardoor hadden ze nooit gebrek aan geld. Je kon ze herkennen omdat ze altijd aan hun huis aan het verbouwen waren. Om de zeven jaar moest er…