Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

188 resultaten voor ""

sage uit 2007
 • noodklokken te luiden. Op het Slot hoort men de noodklokken luiden en de heer vraagt zich af waarom deze geluid worden. Hij stuurt
 • ze de klokken hebben laten luiden voor een aap! Ze willen wraak nemen op de slotheer voor deze verwarring. De inwoners
 • luiden
 • Over hoe de IJsselsteiners aan hun bijnaam Apenluiders komen.

sage uit 1978
 • . Hier zou de oude stad Wartena gelegen hebben. Men zou in deze buurt ook nog de klok van het oude dorp kunnen horen luiden.
 • luiden
 • Volgens de schippers die vaak in Wartena en Warga komen ligt er onder het `Krúswetter' bij Wartena een stenen vloer. Hier zou de oude stad Wartena gelegen hebben. Men zou in deze buurt ook nog de…

raadsel uit 1998
 • luiden
 • Wat is het verschil tussen een kerktoren? Des te hoger, des te bimbam.

sage uit 1966
 • luiden
 • Verhaal van de vader van de verteller. Een meester staat met een ploegje arbeiders te praten. Als de klok luidt, vraagt de meester of ze horen wat de klok zegt. De meester geeft zelf het antwoord:…

Trefwoorden: dood, klok, luiden, voorteken


sage uit 1966
 • luiden
 • Als de eksters schateren komt er vistite; als de eksters stil zijn, komt er een dode. Als de hond spookhuilt, komt er een sterfgeval. Als de Hamsterklok vroeger stil stond, kwam er ook altijd een…

sage uit 1966
 • luiden die klokken in Engeland fijn." Doe ha de bern op in kear it slotsgat iepen makke en dêr is hja trochhinne krûpt. Doe
 • , zodat ze niet weg kon gaan. Af en toe zong ze: "Wat luiden de klokken in Engeland fijn." Toen heeft het kind op een keer het
 • luiden
 • Een weduwnaar had vaak last van een nachtmerrie die door het sleutelgat kwam. Toen hij op een keer weer het gewicht van een nachtmerrie voelde, riep hij: "Lamp aan! Lamp aan!" De kinderen deden snel…

sage uit 1966
 • waerd húshâldster by de boer, mar op in kear, doe't de boer net thús wie, sei se: "Hoor, wat luiden die klokken weer fijn in
 • huishoudster bij de boer. Maar op een keer, toen de boer niet thuis was, zei ze: "Hoor, wat luiden de klokken weer fijn in Engeland
 • luiden
 • Een boerenweduwnaar ving een nachtmerrie door een stuk roggebrood op de stoel voor het bed te leggen. Het was een knap vrouwtje. De boer zorgde ervoor dat hij de sleutel in het sleutelgat liet zitten,…

sage uit 1889
 • klok kan hooren luiden. Niemand durft er in gaan. Wanneer men tien meters diep is, valt men dood.
 • Op een plaats bevindt zich een put waar men elke nacht om twaalf uur een klok kan horen luiden. Niemand durft er in te
 • luiden
 • Op een plaats bevindt zich een put waar men elke nacht om twaalf uur een klok kan horen luiden. Niemand durft er in te gaan; als men tien meter diep gaat, valt men dood.

sage uit 1891
 • Brabantsche Overleveringen 5. De klokken van Wambeke waren niet gewijd, toen men reeds luiden wou voor de goddelijke
 • Zekere klokken waren nog niet gewijd toen men ze al wilde luiden voor de kerkdiensten. Toen werden ze door kwade
 • luiden
 • Zekere klokken waren nog niet gewijd toen men ze al wilde luiden voor de kerkdiensten. Toen werden ze door kwade krachten opgenomen en nog steeds liggen ze begraven.

sage uit 1890
 • Kerstnacht, te middernacht, hoort men ze luiden. In Oost-Vlaanderen, te Beveren en te Aarseele, bestaat dezelfde sage. Evenzoo
 • men haar luiden.
 • luiden
 • In een plaats ligt een moeras met een poel, waarin ooit een kerk verzonken is. Enkele mannen proberen de klok naar boven te halen. Dit lukt, 'in Gods naam' zoals de ene opmerkt. Als de ander eraan…

sage uit 1968
 • Vroeger werd er altijd gezegd dat men in Jistrum de klok moest luiden, als er een rijksdaalder gewisseld moest worden.
 • luiden
 • Vroeger werd er altijd gezegd dat men in Jistrum de klok moest luiden, als er een rijksdaalder gewisseld moest worden.


sage uit 1968
 • luiden
 • Voorboden van de dood: a) Spookgehuil van een hond. Binnen drie dagen een dode. b) Een ekster op het erf: een rouwbrief. c) Het doodskloppertje, soms in de strikken van het oorijzerhoedje. d) Als de…
GeeskeKobusVanderZee.jpg

sage uit 1969
 • luiden en hij vroeg zich af wie er gestorven was. De koetsier zei dat dat de schoonmoeder van Simon wel zou wezen, die lag
 • luiden
 • Als de dominee in een andere gemeente preekte, had hij het altijd over de schoonmoeder van Petrus die met koorts in bed lag. Op een keer had hij drie weken achter elkaar ergens anders gepreekt. Toen…

sage uit 1967
 • Een zwanger meisje hoorde onder het werk eens de klokken luiden. Een ander hoorde niets. Ze zei dat het luiden van de
 • luiden
 • Een zwanger meisje hoorde onder het werk eens de klokken luiden. Een ander hoorde niets. Ze zei dat het luiden van de klokken betekende dat ze in het kraambed zou sterven. En dat is ook gebeurd. Het…

sage uit 1962
 • luiden
 • Als een vogeltje tegen het glas aan tikt, komt er een dode of gebeurt er een ongeluk. Dit gebeurt ook als de eksters schetteren, als de kloosterklok luidt of als de regenkleden wapperen. En als men in…

sage uit 1967
 • Een vrouw hoorde altijd aan het luiden van de klok dat er weer iemand zou sterven.
 • luiden
 • Een vrouw hoorde altijd aan het luiden van de klok dat er weer iemand zou sterven.

sage uit 1967
 • luiden
 • Een man zei altijd als de klokken luidden, dat er over drie dagen weer iemand op het kerkhof zou komen. Het kwam altijd uit.

sage uit 1967
 • roerdomp. Daarom denkt iedereen een verzonken klok te horen luiden als de roerdomp roept.
 • luiden
 • Als een bisschop ongewijde klokken vervloekt, krijgt het kwaad er beslag op. Een van de leden van een duivelsfamilie werpt eens een klok in het water. Het verzwakte geluid van de te water geraakte…

sage uit 1970
 • Het spookhuilen van honden, het schetteren van eksters en het vreemd luiden van de klok zijn voortekens van een
 • luiden
 • Het spookhuilen van honden, het schetteren van eksters en het vreemd luiden van de klok zijn voortekens van een sterfgeval.

sage uit 1966
 • greater. It wie in Ingelse frou, hwant hja sei: "Wat luiden dy klokjes in Engeland weer fijn." Op in kear sei se tsjin 'e bern
 • kinderen. Het sleutelgat had de man dicht gemaakt. Op een dag zei de Engelse nachtmerrie: "Wat luiden de klokjes in Engeland
 • luiden
 • Een weduwnaar ving eens een nachtmerrie door meel op het bed te strooien. Hij trouwde met haar en samen kregen ze kinderen. Het sleutelgat had de man dicht gemaakt. Op een dag zei de Engelse…

sage uit 1967
 • luiden
 • Vroeger was men in Eestrum zo arm, dat, wanneer er een rijksdaalder gewisseld moest worden, de klok geluid moest worden.

sage uit 1967
 • luiden
 • Als de klok verkeerd slaat en als de honden beginnen te spookhuilen, is er een sterfgeval op komst. Het is allebei een voorteken.

sage uit 1966
 • Als de klokken op een bepaalde manier luiden, is er een sterfgeval op komst. Het is een voorteken van een naderend
 • luiden
 • Als de klokken op een bepaalde manier luiden, is er een sterfgeval op komst. Het is een voorteken van een naderend overlijden.

sage uit 1967
 • luiden
 • Als de klok doods luidt, is er een sterfgeval op komst. Het is een voorteken.