Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

131 resultaten voor ""

sprookje uit 1997
 • mantel
 • Nadat zijn vrouw is overleden, wil een koning met zijn dochter trouwen, omdat zij de enige is die net zo mooi is als de koningin. Het meisje eist drie bijzondere jurken en een bontjas van…

mop uit 1998
 • Frank Govers komt bij Petrus aan de hemelpoort: "Oh, wat een mooie mantel! Nieuw??" (Nico Weenink, Utrecht, 5 januari
 • Frank Govers komt bij Petrus aan de hemelpoort: "Oh, wat een mooie mantel! Nieuw??"
 • mantel
 • Frank Govers komt bij Petrus aan de hemelpoort: "Oh, wat een mooie mantel! Nieuw??"

sprookje uit 1970
 • dan moet je mij eerst een groot plezier doen". "En wat voor plezier is dat?" vroeg de moeder. "Je moet voor mij een mantel
 • weven en na lange tijd had ze een halve mantel gereed. Toen ging ze weer naar het strand en klaagde de meermin, dat heur
 • moeder mee naar een paleis, diep in de zee. Ze mag de kinderen pas meenemen als ze een mantel van haar haar voor de
 • zeemeermin heeft gevlochten. Eindelijk is de mantel af. Uit de zee verschijnt een koets in de vorm van een schelp die de kinderen
 • mantel
 • Twee kinderen raken zoek aan het strand. De moeder gaat ze elke dag zoeken. Aan het strand spreekt ze een zeemeermin die haar vertelt dat haar kinderen het goed hebben. Ze smeekt de meermin haar…

sage uit 1967
 • . Doe't de jouns de postkoets út Grins dêr oankaem, wie Gurbe dêr ek al. De beul kaem yn syn greate reade mantel út 'e
 • keamer. Gurbe nimt de moaije reade mantel fan 'e beul en dy leit er oan 'e kant. En de beul leit er op bêd. De oare moarns
 • wist iets in het drankje van de beul te doen, en nam zijn rode mantel mee. Hij zocht zijn broer in de nor op en vertelde
 • mantel
 • Twee broers, Jan en Gurbe, leefden van inbreken. Maar op een keer werd Jan gepakt, en veroordeeld tot de strop. Gurbe wist iets in het drankje van de beul te doen, en nam zijn rode mantel mee. Hij…

sage uit 1967
 • docht er mei de dolk in raem yn 'e kiste. Mar hwat er net sjen koe - hy stekt troch syn mantel hinne. As er wer fuort sil
 • mantel
 • Een officier in het leger was ten onrechte terechtgesteld en geëxecuteerd. Een oude maat wedde met een andere maat om een fles wijn dat hij het opgebaarde lijk op het kerkhof nog een messteek zou…

sage uit 1970
 • hie Hart dy mantel altyd oan as er oan 't skoffeljen wie. Noait hat er wer lêst fan 'e waermte hawn.
 • Een kaashandelaar geeft aan een mopperige man een dikke mantel cadeau omdat de man zichzelf wil beschermen tegen de
 • mantel
 • Een kaashandelaar geeft aan een mopperige man een dikke mantel cadeau omdat de man zichzelf wil beschermen tegen de warmte. In werkelijkheid is het niet eens zo warm.

personal narrative uit 2001
 • christianisering een ... deze, dit samengekomen met Sint Maarten de bisschop die zijn ... mantel doorsneed om de bedelaar daar een stuk
 • mantel
 • Over de kleding van Sint Maarten.

sprookje uit 1977
 • mantel om 'e seare poat hinne. Doe liet er de jonge liuw lizze en bigoun wer to krûdesammeljen. Jierren letter wie hy ta it
 • poot met een stuk van zijn mantel. Jaren later - de boerenzoon is tot het christendom bekeerd - worden christenen vervolgd
 • mantel
 • Een boerenzoon die kruiden aan het verzamelen is hoort plotseling gebrom uit de bosjes. In de bosjes ligt een jonge leeuw: het dier heeft veel te lijden van een doorn in de poot. De boerenzoon…

legende uit 1887
 • onder haar mantel droeg, in geurige rozen.
 • mantel droeg, in rozen.
 • mantel
 • Bij een vrouw, die door haar man werd verweten te veel aan de armen te geven, veranderden de aalmoezen, die ze in haar mantel droeg, in rozen.

sage uit 1970
 • 't al donker. Zij was er op uitgetrokken met een grote mantel aan en een buidel met goud onder die mantel verborgen. Toen
 • bij me. Ik heb alleen maar rozen meegenomen." "Dat is niet waar", zegt hij. Hij scheurt haar de mantel van 't lijf en toen
 • Een rijke edelvrouw deelt stiekem geld uit aan arme mensen. Onder haar mantel heeft de vrouw een buidel goud verborgen
 • vrouw verklaart tegen haar man geen geld, maar rozen bij zich te hebben. Als de man haar de mantel van het lijf scheurt
 • mantel
 • Een rijke edelvrouw deelt stiekem geld uit aan arme mensen. Onder haar mantel heeft de vrouw een buidel goud verborgen. Als haar gierige echtgenoot dit merkt, reist hij zijn vrouw achterna om haar te…

sage uit 1969
 • seg moar thús dat ik ook nog kom." Doe sag se in wyf met witte jurk oan midden op 'e weg, sonder mantel. Myn dochter
 • gedoante in een helderwitte jurk, sonder mantel. Hy had tegen hoar seid: "Wat een weer, niet frou?" Moar se sei niks weerom. Hy
 • mantel
 • Mijn dochter op visite is geweest bij mijn zuster in Noordwijk en mijn zwager brengt haar op de fiets thuis. Onderweg krijgt hij pech en het meisje gaat alleen verder. Als ze een vrouw met een witte…

mop uit 1969
 • troch." Doe sei er: "Jimme mantel is sa fan kleur en jimme jurk sa en jimme ûnderrôk sa en jimme broek sa. Mar doe sei er
 • mantel
 • In Hilversum sluit een man met twee vrouwen in een restaurant een weddenschap af welke kleur hun kleding heeft. Als hij het weet dan krijgt hij vijftig gulden en bij verlies krijgen de dames honderd…

legende uit 1881
 • Heiland in de gedaante van een arm schamel gekleed kind. Maarten had medelijden met hem, sneed de helft van zijn mantel en
 • Heiland in de gedaante van een arm kind voor hem. Uit medelijden snijdt hij zijn mantel doormidden en geeft de helft aan het
 • mantel
 • Eén van de voornaamste heiligen is St. Maarten die uit heidense ouders is geboren, en als soldaat in Rome is gekomen. De andere soldaten bespotten hem omdat hij zich afzijdig houdt van hun vermaak.…

mop uit 1651
 • beste, daer sij braef opschaffen lieten. Maer doe het op een rekenen aen quam, dee haer Uijlenspiegels bedrog sonder mantel
 • had en gingen naar de herberg. Toen de rekening kwam, moesten zij allemaal zonder mantel het pand verlaten.
 • mantel
 • Tijl Uilenspiegel vroeg de weg aan tien blinde pelgrims. Als beloning zei hij hen dat hij 10 rijksdaalders gaf, maar hij rinkelde in werkelijkheid alleen maar met het geld. De blinden waren in de…

mop uit 1651
 • schrey daerom niet', seyde sij, 'omdat hij weg is, maer omdat hij noch dien schoonen gepassementeerden mantel over heeft
 • mooie mantel had meegenomen.
 • mantel
 • Een hoer moest erg huilen toen haar geliefde ervandoor ging nadat al zijn geld op was. Toen haar moeder haar troostte door te zeggen dat ze wel een knappere en rijkere man zou vinden, zei ze dat ze…

mop uit 1651
 • Spangiaerdt verliet sijn ploeg en ging na het boerenhuys sijn rappier, ponjaerd en mantel haelen, ende doe met een graviteyt
 • mantel
 • Een edelman vroeg in Spanje een ploegende boer hoe laat het was. Deze ging eerst zijn huis in om zijn volledige, deftige uitrusting aan te trekken alvorens hij antwoord gaf.

mop uit 1651
 • etc. R. 'Dat 's recht, maer over 38.000 jaer gingt gij deur sonder betaeling. Geeft nu dubbel of laet uw mantel.' R. 'Fiat.'
 • dubbel of laat je mantel achter."
 • mantel
 • Twee studenten hadden uit gegeten en wilden de waard betalen met filosofische praatjes. Hij ging akkoord, totdat ze zeiden dat volgens Plato de wereld over 38.000 jaar weer in dezelfde stand zou zijn…

mop uit 1651
 • mantel
 • Een predikant preekte eens op de dronken grappenmakers. 's Ochtends vroegen die zich af wat te drinken. Jenever was het beste, want daardoor gaat in korte tijd alle kleding uit.

sage uit 1922
 • straf hun vader zwaar zou treffen. Eens verhaalden zijn krijgsknechten dat in Susterens abdij koning Swentibolts mantel
 • mantel
 • Het slot stort in, de drie dochters redden zich en stichten Annadaal, Marienthal en Helenadaal.

mop uit 1554
 • mantel
 • Een Dominicaan preekte dat iemand die twee mantels had, er één aan de armen moest geven. Een naakte man hoorde dit, en sprak de Dominicaan aan. Hij complimenteerde hem met zijn preek, en zei toen…

mop uit 1554
 • der stoven woude gaen, seyde hy totten weert, leent my uwen mantel, want ick en heb niet gheerne dat men siet wat ick
 • gecocht heb. Ick wil den mantel daer over slaen,' (want hy sorchde dat hi aen sijnen rock gekent mocht worden). Doen gaf die
 • , en een mantel om het onder te verstoppen. Hij gaat er met de buit vandoor, maar de waard kan er wel om lachen.
 • mantel
 • Een avonturier komt in een herberg vlakbij Keulen. Hij spreekt met de waard af om de volgende dag samen naar de markt te gaan. 's Nachts haalt hij de koe uit de stal en bindt haar vast aan een boom.…

sage uit 1919
 • schoone jonge man, gekleed in een korten mantel en met een zwarten hoed. Ook bij haar nam hij als onderpand een haarvlecht
 • mantel
 • Een vrouw werd in Vere in 1565 tot de vuurdood veroordeeld, omdat ze haar vlecht aan Satan gegeven had en van hem wonderzalf had gekregen om mensen kreupel te maken.

mop uit 1651
 • , soodat hij self aen den arbeyt moest, doch eer hij daertoe quam, haelde hij sijn mantel en degen uytten huyse en dede se
 • gaan kappen. Hij deed daarvoor wel zijn mantel en degen aan, zodat de buren hem niet voor de knecht aanzagen.
 • mantel
 • Een heer stuurde zijn dienaar om een boodschap, maar kreeg het in de tussentijd erg koud. Daarom moest hij zelf hout gaan kappen. Hij deed daarvoor wel zijn mantel en degen aan, zodat de buren hem…

sage uit 1923
 • mantel
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1970
 • mantel
 • Broers horen de nacht voor de dood van gildebroers luid kloppen op de kist waar de begrafenismantels zijn opgeborgen.