Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

80 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • finster en hy by de doar. Doe sei er ynienen: "Al de soldaatjes uit de hut, marcheren!" Dêr kommen se oan, fjouwer op 'e rige
 • zit, zegt de ander ineens: "Alle soldaatjes uit de hut: marcheren!" en tot de grote verbazing van de gast lopen er
 • marcheren
 • Op de terugweg van een potje kaarten wordt een man uitgenodigd bij zijn pasgetrouwde vriend. Terwijl hij aan de koffie zit, zegt de ander ineens: "Alle soldaatjes uit de hut: marcheren!" en tot de…

sage uit 1966
 • Reid Keuning uit Koatstertille kan soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Zij komen dan over de vloer marcheren.
 • marcheren
 • Reid Keuning uit Koatstertille kan soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Zij komen dan over de vloer marcheren.

sage uit 1966
 • marcheren
 • Feikje Pot heeft een tram zien rijden over de hei, maar die is er nooit echt gekomen. Ze voorspelt ook dat er oorlog komt, omdat ze soldaten over de Feanster brug heeft zien lopen. Dit komt echt uit.

sage uit 1966
 • marcheren
 • In Harkema woonde een klein mannetje die doodskisten en kleinere spullen verkocht. Hij liet soldaatjes uit de haardkuil komen. Die exerceerden en marcheerden in de kamer rond.

sage uit 1966
 • Ruerd van der Veen kon soldaten uit het stookgat tevoorschijn laten komen en door het huis laten marcheren. Ruerd was
 • marcheren
 • Ruerd van der Veen kon soldaten uit het stookgat tevoorschijn laten komen en door het huis laten marcheren. Ruerd was ook timmerman. Toen de weg een keer versperd was door hout, greep een vrouw hem en…

sage uit 1966
 • soldaatjes marcheren. Als hij hetzelfde weer achteruit las, gingen de soldaatjes weer de haardkuil in. Maar op een keer kon hij
 • marcheren
 • Minse Griper kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen door voor te lezen uit een toverboek. Dan liet hij die soldaatjes marcheren. Als hij hetzelfde weer achteruit las, gingen de soldaatjes weer de…

mop uit 1970
 • marcheren
 • Een compagnie spermatozoën marcheeert door een tunnel. De commandant vertrouwt het niet en stuurt een paar verkenners vooruit. Na zekere tijd komen de verkenners in paniek terugrennen: ontlasting, de…

sage uit 1974
 • Twee tovenaars kunnen soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn laten komen en in gelid laten marcheren.
 • marcheren
 • Twee tovenaars kunnen soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn laten komen en in gelid laten marcheren.

sage uit 1968
 • Een tovenaar tovert soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn en laat ze marcheren.
 • marcheren
 • Een tovenaar tovert soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn en laat ze marcheren.

sage uit 1968
 • Mensen laten soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn komen en marcheren.
 • marcheren
 • Mensen laten soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn komen en marcheren.

sage uit 1968
 • marcheren.
 • marcheren
 • Een tovenaar – half man en half vrouw – kan soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn toveren en laten marcheren.

sage uit 1968
 • De zoon van tovenaar Imke de Jong laat een lepelvol erwten marcheren als soldaten.
 • marcheren
 • De zoon van tovenaar Imke de Jong laat een lepelvol erwten marcheren als soldaten.

sage uit 1968
 • marcheren.
 • marcheren
 • Een tovenaar kan met een toverboek met toverspreuken soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn laten komen en laten marcheren.

sage uit 1968
 • marcheren
 • Een regiment soldaten marcheerde eens van Leeuwarden naar Groningen. Een van hen stierf onderweg, en ze begroeven hem in de berm. Van modder maakten ze een kruis bij het graf. Buurtbewoners gaven ze…

sage uit 1968
 • Tovenaars laten soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn komen en door de kamer marcheren. Er wordt gezegd dat
 • marcheren
 • Tovenaars laten soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn komen en door de kamer marcheren. Er wordt gezegd dat dergelijke tovenaars connecties met Satan hebben.

sage uit 1968
 • marcheren
 • Een man kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Die maakten dan een rondje door de kamer en verdwenen weer in de haardkuil. De man commandeerde ze.

sage uit 1968
 • Ate Jager kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Dan begonnen die soldaatjes te marcheren.
 • marcheren
 • Ate Jager kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Dan begonnen die soldaatjes te marcheren.

sage uit 1967
 • marcheren
 • Een jongeman ging eens met Reid Keuning op stap. Toen ze terugkwamen vroeg Reid of hij nog even wat kwam eten en drinken. Binnen liet Reid soldaatjes uit de haardkuil komen, die twee aan twee…

sage uit 1967
 • vroegen of hij soldaatjes uit de haardkuil kon laten komen. Die heeft de man toen laten marcheren.
 • marcheren
 • Een man met een lange witte baard vroeg eens bij een gezin of hij binnen mocht komen om kaart te leggen. De kinderen vroegen of hij soldaatjes uit de haardkuil kon laten komen. Die heeft de man toen…

sage uit 1966
 • Reid Keuning kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen en ze dan door de kamer laten marcheren.
 • marcheren
 • Reid Keuning kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen en ze dan door de kamer laten marcheren.

sage uit 1966
 • marcheren
 • Ruerd van der Veen kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Net als Reid Keuning. Die kon ook drank uit de haardkuil laten komen.

sage uit 1967
 • Reid Keuning kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Hij liet ze marcheren. Hij stuurde ook kaarten uit om een
 • marcheren
 • Reid Keuning kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Hij liet ze marcheren. Hij stuurde ook kaarten uit om een fles drank.

sage uit 1968
 • marcheren
 • Een boer ontdekt kleine, marcherende mannetjes in zijn schuur.

sage uit 1968
 • Een tovenaar kan soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn laten komen en laten marcheren. Zijn zoon is erg bang voor
 • marcheren
 • Een tovenaar kan soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn laten komen en laten marcheren. Zijn zoon is erg bang voor zijn toverkunsten: hij draagt zijn hemd altijd achterstevoren om de toverij af te…

sage uit 1967
 • Een man kan soldaatjes uit het stookgat tevoorschijn laten komen en over de grond laten marcheren. Hij is een tovenaar.
 • marcheren
 • Een man kan soldaatjes uit het stookgat tevoorschijn laten komen en over de grond laten marcheren. Hij is een tovenaar.