Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

15 resultaten voor ""

legende uit 1998
 • Maria
 • maria
 • In Tilburg is een huilend heiligbeeld gesignaleerd.

legende uit 1918
 • voorbijreden, beroofde hij en deed hij lijden, zonder barmhartigheid, maar alle dagen groette hij Maria, de moeder Gods, met een
 • oratie, die begint aldus: "O! intemerata et in eternum." Het was iederen dag, dat hij deze oratie zeide, om te loven Maria
 • Heilige (Maria) brengt redding of genezing (na religieuze belofte)
 • hij bad ook elke dag tot Maria. Op een dag passeert een heilige het kasteel. Als de knechten van de heer hem willen doden
 • deze mee te nemen naar de hel, op de dag dat hij zijn oratie aan Maria vergeet. De ridder die besefte in welk gevaar hij
 • Maria
 • maria
 • Er was eens een ridder die woonde in een groot kasteel. De ridder beroofde iedereen die zijn kasteel passeerden. Maar hij bad ook elke dag tot Maria. Op een dag passeert een heilige het kasteel. Als…

legende uit 1933
 • dezelfden tijd is de zoon van Maria, weduwe van Paulus Wijnen, die in een hoogen boom geklommen was, "om roecken of diergelijcke
 • vogelen bij avonturen uit te halen", zoo gevallen, dat hij vijf dagen lang voor dood gelegen heeft. De moeder heeft tot Maria
 • Valt onder hoofdstuk en titel(s): III. Legenden of Christelijke Sagen; 2. Maria Legenden; A. Miraculeuze Beelden
 • In Aarle stond een houten kruis met daartegenaan een beeld van Maria. Een boer pakte het beeld en gaf het aan zijn
 • Maria
 • maria
 • In Aarle stond een houten kruis met daartegenaan een beeld van Maria. Een boer pakte het beeld en gaf het aan zijn kinderen om mee te spelen. Die nacht was iedereen in huis onrustig en ziek, pas toen…

sage uit 2008
 • AW: Ehh, je hebt ook nog een Krakeelweg ten zuiden van Aardenburg, d-d-(waarvan) het verhaal gaat dat-eh Maria en de
 • : Krakeel, ja, da's ook (in) een hoop gekrakeel [RK: Ja, precies.] tussen Maria en de duivel-eh - RK: Maar wat ze precies - waar
 • De Krakeelweg dankt zijn naam aan een ruzie tussen Maria en de duivel die op die weg plaats vond.
 • Maria
 • maria
 • De Krakeelweg dankt zijn naam aan een ruzie tussen Maria en de duivel die op die weg plaats vond.

personal narrative uit 1963
 • Bij een bevalling liet men dikwijls in de kelder 7 kaarsjes branden ter ere van de 7 smarten van Maria.
 • Maria
 • maria
 • Bij een bevalling liet men dikwijls in de kelder 7 kaarsjes branden ter ere van de 7 smarten van Maria.

mop uit 1651
 • verwondert was, doch seyde: 'Maria heeft het ongeluck verhindert en mij in haer schoot ontfangen.' Flucx seyde sijn hofmeester
 • Een graaf valt uit het raam, maar houdt er alleen een bult aan over. Hij zegt dat Maria hem in haar schoot heeft
 • opgevangen. De hofmeester antwoordt dat Maria dan erg harde knieën moet hebben.
 • Maria
 • maria
 • Een graaf valt uit het raam, maar houdt er alleen een bult aan over. Hij zegt dat Maria hem in haar schoot heeft opgevangen. De hofmeester antwoordt dat Maria dan erg harde knieën moet hebben.

mop uit 1990
 • allebei dood!" "Denk dan aan je vrouw en kinderen!" "Ik ben gescheiden en kinderen heb ik niet!" "Denk dan aan Jezus en Maria
 • !" "Jezus... Maria... wie zijn dat?" "Okay, spring dan maar, vuile rotjood!" (gehoord in de jaren '90)
 • Maria
 • maria
 • Een pastoor wil voorkomen dat een zelfmoordenaar van een flat springt.

sage uit 1918
 • Maria, het Venster Er was een geleerd man, rijk van goed, maar onrein van leven. Al zijn geld verspilde hij in zonde
 • moet je God verzaken en Zijne moeder Maria," zeide de Duivel. Op dezen raad verzaakte hij zijn God, maar met zware moeite
 • Maria, het venster
 • Maria erscheint einem Sünder um ihn zu bekehren & TM 5001 Heilige (Maria) brengt redding of genezing (na religieuze
 • het verzaken van God en Maria geeft de duivel hem veel goud. Hij krijgt berouw en vraagt om vergiffenis van zijn zonde
 • aan moeder Maria. Na veel smeekgebeden van de zondaar aan Maria vraagt Maria haar zoon Jezus de zondaar vergiffenis te
 • Maria
 • maria
 • Een geleerde rijke man raakt al zijn geld kwijt. Om weer rijk te worden sluit hij een pact met de duivel: in ruil voor het verzaken van God en Maria geeft de duivel hem veel goud. Hij krijgt berouw…
pl07.jpg

sage uit 1918
 • maria
 • In Holland en Friesland woonden vroeger reuzen. Lem in Leiden kreeg een zoon die Lem de Tweede werd genoemd. deze zoon stichtte een nieuwe stad, die hij naar zichzelf noemde, Haarlem (Heer Lem). Het…
pl20.jpg

sage uit 1976
 • maria
 • Een man neemt het Mariabeeldje uit een houten kruis. Beeld mee naar huis om er zijn kinderen mee te laten spelen. Er komt angst in huis, die pas wijkt, als het beeldje teruggebracht wordt. Vanaf dat…
VODA_013_15.mp3

legende uit 1995
 • haar te eren. die als moeder maagd kon blijven, wil ik een wonder gaan beschrijven waarmee de Here God beoogde Maria te
 • : 'Maria, moeder vol genade, mijn lichaam, het kan na mijn daden het habijt niet meer verdragen. U kent in al zijn levensdagen
 • Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel.
 • Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel. Editie Theo Meder, vertaald door Willem Wilmink. Amsterdam, Uitgeverij
 • van Maria. Zeven jaar leven de non en de jongeman in weelde. Als het geld op is, laat de jongeman haar met haar twee
 • klooster. Driemaal krijgt de non 's nachts een goddelijke opdracht om terug te keren naar het klooster: Maria heeft al die
 • Maria
 • maria
 • Een jonge non, inmiddels opgeklommen tot kosteres, blijft ondanks haar toewijding geobsedeerd door een jeugdliefde. Na een onderhoud met haar vriend, besluit ze het klooster te ontvluchten. Nadat de…
beatrijs.jpg

Array uit 1983
 • Moeder Gottes [Maria]
 • maria
 • Tijdens een bombardement in de Tweede Wereldoorlog is een boom waar een Mariabeeld onder stond gespaard gebleven. De rest van de tekst is een persoonlijke herinnering van een Geallieerd bombardement…

sage uit 1976
 • maria
 • Genezing voor een brandwond: 3 keer (kruisje maken over de plek, 1 Onze Vader, 1 weesgegroetje) in één adem. Dat is een offer ter ere van het lijden van Christus.
VODA_015_02.mp3

sage uit 1976
 • niet wilde branden. Men dacht dat er meer achter zat. Maria zou de kapel beschermd hebben.
 • Onze Lieve Vrouw [Maria]
 • maria
 • Mijnwerkers hebben geprobeerd een kapel met dynamiet in de lucht te laten vliegen. Het is mislukt omdat het dynamiet niet wilde branden. Men dacht dat er meer achter zat. Maria zou de kapel beschermd…
VODA_017_08.mp3