Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

258 resultaten voor ""

mop uit 1996
 • Datum : 09/10/1996 17:06:50 Er lopen twee Belgen over straat. Zegt de een tegen de ander: "Mag ik in het midden lopen
 • Er lopen twee Belgen over straat. Zegt de een tegen de ander: "Mag ik in het midden lopen?"
 • midden
 • Er lopen twee Belgen over straat. Zegt de een tegen de ander: "Mag ik in het midden lopen?"

Trefwoorden: domheid, midden, wandelen


mop uit 1998
 • er waren is twee geke de eene zij teegen de andere mag ik is in het midden loopen. (Op de Nationale Wetenschapsdag, 4
 • Twee gekken, waarvan er één vraagt of hij nu eens in het midden mag lopen.
 • midden
 • Twee gekken, waarvan er één vraagt of hij nu eens in het midden mag lopen.

Trefwoorden: domheid, gek, lopen, midden, vraag


broodjeaapverhaal uit 1998
 • geheel gebraden midden op tafel gezet. Klein misverstandje.
 • midden
 • Echtpaar gaat eten in Japan en nemen hun hondje mee naar het restaurant. Als ze op hem wijzen, in de veronderstelling dat hij ook wat te eten zal krijgen, wordt het hondje naar de keuken meegenomen.…

sage uit 1996
 • hea stean. Midden op dy wei. 't Hea stykte boven ta de balen út. Ik fortelde dat oan ien, mar dy lake my út en sei
 • In de zomer zag een man twee hele grote hooibalen midden op de weg staan. Maar niemand geloofde hem. Toen hij in de
 • midden
 • In de zomer zag een man twee hele grote hooibalen midden op de weg staan. Maar niemand geloofde hem. Toen hij in de herfst in het maanlicht fietste, zagen hij en zijn zwager de balen opnieuw. Maar…

sage uit 1966
 • In frou út 'e Harkema roan op 't midden fan 'e wei. Doe tocht se: "Heden, hwat giet dat swier." Doe gong se by in
 • Een vrouw rende over het midden van de weg. Toen dacht ze: "Heden, wat gaat dat zwaar." Toen is ze op een lijkwagen
 • midden
 • Een vrouw rende over het midden van de weg. Toen dacht ze: "Heden, wat gaat dat zwaar." Toen is ze op een lijkwagen gaan zitten.

sage uit 1996
 • Achter Surhuzum is in greate poel. Dy is midden yn 't lân, dêr't Piter van Bruggen ^ wenne hat. In famyljelid fan ús
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder
 • midden
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de…

sage uit 1966
 • Hjir hat ien wenne, dy roan by nacht midden oer de wei. Doe kaem der in lykstaesje oan, mar hy seach it net. Hy is foar
 • midden
 • Iemand rende 's nachts tegen een lijkkoetsje aan.

mop uit 1967
 • Twee gekken lopen door de Kalverstraat. Zegt de ene gek: "Nou wil ik wel eens in het midden lopen." (Theo Meder
 • Twee gekken lopen over straat. Zegt de ene gek tegen de andere: "Nu wil ik wel eens in het midden lopen."
 • midden
 • Twee gekken lopen over straat. Zegt de ene gek tegen de andere: "Nu wil ik wel eens in het midden lopen."

Trefwoorden: gek, krankzinnig, lopen, midden, tweetal


mop uit 1994
 • in het midden zitten. Als de koplampen dichtbij zijn, dan bukken we, en dan kunnen we daarna gewoon weer doorlopen. Maar
 • ik zal het wel even laten zien." Het konijn loopt de weg op. Er komen twee koplampen aan. Het konijn gaat in het midden
 • midden.
 • midden
 • Twee konijnen leggen aan een egel uit hoe hij moet voorkomen dat hij wordt platgereden: bukken tussen de twee koplampen in. De egel gaat het proberen en wordt platgereden door een driewieler.

mop uit 1995
 • Er lopen twee Belgen naast elkaar. Zegt de een tegen de ander: mag ik in het midden lopen?
 • Er lopen twee Belgen naast elkaar. Zegt de een tegen de ander: mag ik in het midden lopen?
 • midden
 • Er lopen twee Belgen naast elkaar. Zegt de een tegen de ander: mag ik in het midden lopen?

mop uit 1968
 • midden van het land droog weer." Hy hie in stik hea to lizzen, dat doe gong er hinne en brocht alle hea nei 't midden fan 't
 • Regen in het midden van het land
 • Een domme boer hoort op de radio dat het 'in het midden van het land' droog weer wordt. De boer brengt prompt al het
 • hooi naar het midden van zijn land.
 • midden
 • Een domme boer hoort op de radio dat het 'in het midden van het land' droog weer wordt. De boer brengt prompt al het hooi naar het midden van zijn land.

sage uit 1968
 • Men mat nachts noait midden op 't paed ride, hwant dan kin men wol us oan kant set wurde.
 • Men moet 's nachts nooit midden op de weg rijden, want dan kan men wel eens aan de kant gezet worden.
 • midden
 • Men moet 's nachts nooit midden op de weg rijden, want dan kan men wel eens aan de kant gezet worden.

sage uit 1968
 • midden
 • Bij een man werd vaak op de ramen geklopt. Hij moest er dan op uit om lijkstoeten te zien. Op een keer zei hij tegen de ander op een wagen dat hij het paard aan de kant moest leiden omdat er een…

sage uit 1968
 • Us mem sei altyd: in minske mat noait midden op 'e wei rinne, hwant hy kin oars samar oan kant set wurde. Der kin us in
 • Mensen moeten nooit midden op de weg lopen, want dan kunnen ze zomaar aan de kant gezet worden. Er kan wel eens een
 • midden
 • Mensen moeten nooit midden op de weg lopen, want dan kunnen ze zomaar aan de kant gezet worden. Er kan wel eens een lijkstoet voorbij komen.

Trefwoorden: kant, lijkstoet, mensen, midden, opzij, weg


sage uit 1968
 • Men mat jouns en nachts noait midden op 'e wei rinne. Men wurdt soms samar oan kant set, as der in lykstaesje oankomt.
 • Men moet 's avonds en 's nachts nooit midden op de weg lopen. Men wordt soms zomaar aan de kant gezet, als er een
 • midden
 • Men moet 's avonds en 's nachts nooit midden op de weg lopen. Men wordt soms zomaar aan de kant gezet, als er een lijkstoet aankomt.

Trefwoorden: avond, kant, lijkstoet, lopen, midden, nacht, opzij, weg


sprookje uit 1956
 • . Mar och heden. Yn 'e midden, doe brânde de strie stikken en 't koaltsje fjûr dat foel yn 'e sleat. Doe lake de bean sa bot
 • midden
 • Een kooltje vuur, een boon en een stro waren eens samen onderweg. Ze kwamen bij een sloot en besloten het strootje als brug te gebruiken. De boon kwam zo over het strootje aan de andere kant. Maar…

sage uit 1960
 • Men kin yn 'e nacht lykstaesjes tsjinkomme. Hjoed-de-dei is der in jongfeint yn 'e Harkema, dy doart net midden op 'e
 • Men kan 's nachts een lijkstoet tegenkomen. Een jongeman in Harkema durft niet midden op de weg te fietsen.
 • midden
 • Men kan 's nachts een lijkstoet tegenkomen. Een jongeman in Harkema durft niet midden op de weg te fietsen.

sage uit 1968
 • midden
 • Een man die met de helm geboren was, zag vaak vantevoren lijkstoeten. Op een keer trok hij zijn vrouw aan de kant omdat hij een kist op een slee voortgetrokken zag worden. Zijn vrouw zag niets. Een…

sage uit 1968
 • Heit en dy seinen altyd tsjin ús: "Jimme matte noait midden op 'e wei rinne. Hwant dan kin der jimme in lykstaesje
 • Kinderen werden vroeger gewaarschuwd nooit midden op de weg te lopen. Er zou wel eens een [onzichtbare] lijkstoet aan
 • midden
 • Kinderen werden vroeger gewaarschuwd nooit midden op de weg te lopen. Er zou wel eens een [onzichtbare] lijkstoet aan kunnen komen, en hen aan de kant duwen.

sage uit 1968
 • By nacht mat men noait midden op 'e wei rinne. Oars wurdt men gewoan oan side drukt.
 • 's Nachts moet men nooit midden op de weg lopen. Anders wordt men gewoon naar de kant geduwd.
 • midden
 • 's Nachts moet men nooit midden op de weg lopen. Anders wordt men gewoon naar de kant geduwd.

Trefwoorden: duwen, kant, lopen, midden, nacht, opzij, weg


mop uit 1997
 • Twee gekken lopen op straat, zegt de een tegen de ander: 'Mag ik in het midden lopen?'
 • Twee gekken lopen op straat, zegt de een tegen de ander: 'Mag ik in het midden lopen?'
 • midden
 • Twee gekken lopen op straat, zegt de een tegen de ander: 'Mag ik in het midden lopen?'

Trefwoorden: gekken, lopen, midden, straat, twee, zeggen


sage uit 1968
 • Der is ús altyd leard: Noait midden op 'e wei rinne. Men kin samar oan kant skoud wurde as der in lykstaesje passeare
 • Men werd vroeger gewaarschuwd nooit midden op de weg te lopen. Er zou een lijkstoet kunnen passeren of zelfs je ten val
 • midden
 • Men werd vroeger gewaarschuwd nooit midden op de weg te lopen. Er zou een lijkstoet kunnen passeren of zelfs je ten val brengen.

sage uit 1968
 • Dy't by nacht midden op 'e wei roan, koe samar oan kant set wurde. Wy waerden froeger altyd warskôge: rin noait midden
 • Als je 's nachts midden op de weg loopt, kan je zomaar aan de kant gezet worden.
 • midden
 • Als je 's nachts midden op de weg loopt, kan je zomaar aan de kant gezet worden.

Trefwoorden: kant, lopen, midden, nacht, opzij, weg


sage uit 1967
 • Rin noait midden op 'e wei! (Lykstaesje) Yt neat fan in tsjoenster op, oars kriget men in pod yn 't liif.
 • Loop nooit midden op de weg, anders zou je wel eens tegen een lijkstoet aan kunnen lopen.
 • midden
 • Loop nooit midden op de weg, anders zou je wel eens tegen een lijkstoet aan kunnen lopen.

sage uit 1967
 • hâldden wy doe ta. Ynienen pakte Wessel my by 't skouder. Ik roan midden op 'e wei. Dat die 'k altyd, mei opset sin. Hwant der
 • midden
 • Een jongen trok zijn broer eens van de weg zodat hij bijna in de sloot terecht kwam. Boos vroeg hij waar dat nu weer voor nodig was, maar de ander zei dat hij bijna op een lijkstoet was gelopen.