Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

115 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • gaan haar broek en ondergoed ook onder het wiel... maar de auto zit nog steeds vast in de modder. De man zegt: "Ga maar
 • Een echtpaar komt vast te zitten in de modder met de auto. De vrouw moet haar kleding offeren om de auto vlot te
 • modder
 • Een echtpaar komt vast te zitten in de modder met de auto. De vrouw moet haar kleding offeren om de auto vlot te krijgen, maar het lukt niet. Met de schoenen van haar man voor haar geslachtsdeel belt…

sage uit 1954
 • modder
 • De vader van de verteller heeft een keer griep gekregen. De kwaal is een jaar lang gebleven. Op een dag ontmoet de vader een man die een medicijn weet voor zijn kwaal. De vader moet water uit een…

sprookje uit 1937
 • modder
 • Vrouw Holle heeft een dochter en een stiefdochter. Als de stiefdochter de zilveren vingerhoed in de put laat vallen, moet ze de put in om deze te gaan zoeken. Ze komt terecht in het land van de…

mop uit 1971
 • en hy kocht in weinfol modder. Hy ried by de boer op 't hiem en hâlde stil op it gielklinkertstrjitsje foar de doar
 • . Sels stie er boppe op 'e fracht modder en hy kaam der net ôf. It hynder stie al gau wat te trippeljen; it swaaide om en
 • komen. Met een paard en een wagen vol modder keert de knecht vervolgens naar de boer terug. Als de boer probeert om de
 • knecht van zijn grondgebied te verjagen schept de knecht snel een hoeveelheid modder op het grondgebied van de boer. De
 • modder
 • Om een eind te maken aan het gevrij van het dienstpersoneel verbiedt een boer een knecht om nog op zijn grondgebied te komen. Met een paard en een wagen vol modder keert de knecht vervolgens naar de…

sprookje uit 1978
 • Wêrom't de bargen yn 'e modder wrotte It is al tiden lyn, dat dit ferhaal spilet. It wie yn july, midden yn 'e ûngetiid
 • djip yn 'e grûn, mar se ha noait dy heale pankoek fûn. En sûnt dy tiid wrotte de bargen altyd yn 'e modder.
 • Wêrom 't de bargen yn 'e modder wrotte
 • vinden. Sindsdien wroeten varkens altijd in de modder.
 • modder
 • Een boerin maakt het eten klaar voor haar man en zijn personeel, die aan het hooien zijn. Ze is echter vergeten om de boontjes te laten weken, en besluit om dan maar pannekoeken te bakken. De mannen…

sprookje uit 1991
 • boom bleef ze staan. Nu zou het gebeuren! Maar in plaats van goud stortte er een lading zwarte, stinkende modder over haar
 • uren voor Adelheid alle modder van haar lichaam afgeschrobd had en weken voordat de stank verdwenen was. De schok had haar
 • appels en broodjes niet redden. Zij krijgt modder mee terug. Stoffeltje wordt verpleegster, en zie nooit meer goud in haar
 • modder
 • Een vrouw heeft twee dochters; Adelheid en Stoffeltje. Stoffeltje is het sloofje in huis en Adelheid is een verwend kreng. Op een dag laat Stoffeltje een berinaald vallen in de waterput. Als ze hem…

sage uit 1955
 • , ha jim de modder hast oer 't lân?" "Wy krije 't der hjoed oer, boer", wie 't antwurd fan 'e nije feint. En dyselde deis
 • omsjoch lei de modder oer 't lân. Mar net altyd gong it him sa goed ôf. It is ek al us gebeurd, doe wie der mei oar folk op it
 • Een boer in Zoutkamp heeft een nieuwe knecht. Samen met de jongste knecht moeten zij modder over het land strooien. De
 • zal zijn. Hij roept: Nou los, en de modder wordt door onzichtbare handen over het land gestrooid. Het gaat de knecht niet
 • modder
 • Een boer in Zoutkamp heeft een nieuwe knecht. Samen met de jongste knecht moeten zij modder over het land strooien. De eerste twee dagen doen ze niets en als de derde dag vraagt of er nog wat van…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Jongen rijdt stomdronken sloot in, vindt bril terug in modder.
 • modder
 • Jongen rijdt stomdronken sloot in, vindt bril terug in modder.

mop uit 1998
 • daar modder op Mars. Wat drinken jullie op de aarde?" Kind 2: "Water, cola." Kind 1: "Wij drinken op Mars èh modderwater
 • aarde?" Aarde: "Patat." Mars: "Wij modder. Wat drinken jullie op aarde?" Aarde: "Water, cola." Mars: "Wij modderwater. Wat
 • modder
 • Een dialoogspel, waarbij de ene spreker doet of hij van Mars komt en de ander van de aarde. Mars: "Wat eten jullie op aarde?" Aarde: "Patat." Mars: "Wij modder. Wat drinken jullie op aarde?" Aarde:…

mop uit 1999
 • modder
 • Een knecht moet laarzen voor de boer halen, maar zegt dat hij de beide dochters moet pakken. Zij geloven dat niet, en de knecht roept: één of allebei? De boer roept terug: allebei.

sage uit 1966
 • modder
 • Jehannes Tsyske en nog iemand waren eens kleimodder aan het uitstrooien over de akkers van een boer. Ze wilden zo graag een keertje eropuit, maar zij konden nooit zo snel klaar komen met het werk.…

mop uit 1966
 • in âld hynder en in âld wein en in fracht modder. Dy modder laedde er op 'e wein en sa ried er nei 't slot ta, dêr't de
 • hear wenne. Flak foar de doar smiet er de modder del. Dêr gong er op stean en sa skelle er oan. De hear seach lulk. "Hwat
 • , maar het was nou eenmaal zo besloten. De knecht vertrok en kocht een paard, een wagen en een hoop modder. Hij laadde de
 • modder op de wagen en smeet die bij zijn oude heer voor de deur neer. Toen belde hij aan en ging bovenop de modderhoop staan
 • modder
 • Er was eens een heer, die mot kreeg met zijn knecht. De heer gaf de knecht te kennen dat hij kon vertrekken en dat hij het niet in zijn hoofd moest halen ooit nog een stap op zijn grondgebied te…

sprookje uit 1880
 • , nam gauw een schop en deed een paar scheppen natte modder in de zak. Hij gaf de slootgraver een half pond tabak en liep zo
 • ermee weg. Onderweg sijpelde de modder langs haar rug naar beneden, maar ze zei: "Ja, Janneman, al doe je 't in je broek van
 • te misleiden stopt hij iets anders in de zak (kat, knipsel van de doornehaag, modder). De heks denkt dat het mannetje
 • jammert (kat), haar met spelden prikt (doornen) of het in zijn broek van angst doet (wegsijpelende modder). De heks heeft het
 • modder
 • Een klein mannetje wordt keer op keer verleid een heks in zijn papieren huisje binnen te laten. De heks stop het mannetje dan in een zak om hem mee naar huis te nemen en te doden. Onderweg stopt ze…

sprookje uit 1880
 • modder
 • Een heks probeert een man zijn huis uit te lokken. Zij neemt hem mee in een zak, maar het mannetje is haar steeds weer te slim af. Uiteindelijk lukt het haar toch om hem in de zak mee te krijgen, maar…

sage uit 1998
 • As t'r seumers op 't waoter of in de modder bubbeltjies komme, daolt 't weerglas naer aander weer. Azzie 'n end weg
 • modder
 • Allerhande weerregels

sage uit 1968
 • reus razend woarde op syn frou. Hy krijt de bats en hy bigjint mei modder to goaijen. Dat kom yn in feart tolânne en doe
 • Een boze reus begon eens met modder te gooien. Dat kwam in het kanaal terecht, en de volgende dag liep het kanaal krom
 • modder
 • Een boze reus begon eens met modder te gooien. Dat kwam in het kanaal terecht, en de volgende dag liep het kanaal krom. De mensen zeiden 'Ah-ah-krum en zo heeft die plek de naam Akkrom gekregen.

sage uit 1968
 • . Ien fan 'e soldaten stoar ûnderweis. Doe bigroeven se him yn 'e barm. Sy makken dêr in krús op fan modder tusken it gers
 • in de berm. Van modder maakten ze een kruis bij het graf. Buurtbewoners gaven ze wat geld om het kruis zwart te houden
 • modder
 • Een regiment soldaten marcheerde eens van Leeuwarden naar Groningen. Een van hen stierf onderweg, en ze begroeven hem in de berm. Van modder maakten ze een kruis bij het graf. Buurtbewoners gaven ze…

mop uit 1970
 • modder. Daor staon drinkbakke; zi'j könne drinke". En dat had heel bes gegaon. 's Aoves um vier uur was den boer weer gekomme
 • al vedronke; die konne de modder niet uutkomme. Toe denkte: "Hoe doe'k te now met? Wet je wat? Ik sni'j eur de statten af
 • modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar hij op een licht afgaand bij een rovershuis
 • modder
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

sage uit 1968
 • De reuzen ha yn Fryslân de kanalen groeven; mei in pipegael-kroade rieden se de modder der út.
 • De reuzen hebben in Friesland de kanalen gegraven. Met een kruiwagen reden ze de modder eruit.
 • modder
 • De reuzen hebben in Friesland de kanalen gegraven. Met een kruiwagen reden ze de modder eruit.

Trefwoorden: graven, kanaal, kruiwagen, modder, reus


sage uit 1968
 • stutsen him hyltyd de gek oan. Sy pestten him. Doe't er yn sa'n spoargat siet en de pipegael fol modder hie, krige er ien
 • modder der út wie en de keardel der ôf, doe krige er de kroade yn ien hân beet en klapte him nei de arbeiders ta. Doe wisten
 • Leeuwarden naar Groningen. Hij greep een van de jongens en legde hem dwars over zijn kruiwagen met modder. Hij toonde hoe sterk
 • modder
 • Een paar jongens pestten eens een hele sterke man. Hij was aan het werk, hij maakte spoorgaten voor het spoor van Leeuwarden naar Groningen. Hij greep een van de jongens en legde hem dwars over zijn…

sage uit 1968
 • modder
 • Iemand die lijdt aan kleikoorts geneest door smerig water uit een moddersloot op te drinken. Met het modderwater braakt hij de koorts uit.

sage uit 1967
 • Sterke Hearke trekt een koe die vastzit in de modder moeiteloos los. De modder zuigt Hearke zo hard vast dat hij geen
 • modder
 • Sterke Hearke trekt een koe die vastzit in de modder moeiteloos los. De modder zuigt Hearke zo hard vast dat hij geen zolen meer onder zijn laarzen heeft.

sage uit 1966
 • bou. Mar dat kroade fansels tige min, it fjild sakke in ein yn 'e modder wei. Pake hie nei him sjoen. Doe hie Hearke earst
 • Een man zag eens dat Sterke Hearke een kruiwagen met zand, die in de modder was gezakt, helemaal optilde en over het
 • modder
 • Een man zag eens dat Sterke Hearke een kruiwagen met zand, die in de modder was gezakt, helemaal optilde en over het bouwland wegdroeg.

sage uit 1967
 • modder
 • Sterke Hearke was eens aan het baggeren. De bagger moest over het land uitgestrooid worden. Hij moest de baggerbak voorttrekken over het land. Dit was toch iets te veel geweest voor Hearke, want hij…

sage uit 1967
 • Twa reuzen wienen mei in kanael oan 't graven. Hja brûkten elk in heale pream, dêr dolden se mei. De modder kaem oan 'e
 • Twee reuzen waren een kanaal aan het graven. Door de hoop modder die ze schepten, konden ze niet zien of het kanaal wel
 • modder
 • Twee reuzen waren een kanaal aan het graven. Door de hoop modder die ze schepten, konden ze niet zien of het kanaal wel recht werd. Toen er een op de modderhoop sprong, keek hij naar wat ze gegraven…