Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

119 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • moeras
 • Twee mannen gaan schaatsen toen er een dikke mist opstak. Eén van de mannen valt op de misbank in slaap. Op de mistbank drijft de man naar een moerassig gebied. Hij valt van de mistbank en zijn…

sage uit 1978
 • moeras
 • Als er in de wal of in drassig land inhammen of grote ronde gaten te zien zijn, zegt men vaak dat de zogenaamde `bûlhûnen' hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze waterwezens zouden in de gaten wonen…

sage uit 1937
 • moeras
 • Grote Kees liep om middernacht over een bruggetje. Opeens kon hij zich niet meer bewegen. Witte Wieven zweven langs hem heen. Pas toen zij voorbij waren, kon hij zich weer verroeren.

sage uit 1889
 • plaatse wederkeerde, vond hij er niets meer dan een stinkend en diep moeras... De ongeloovige gravin was met hare koets
 • met haar koets in een moeras verdwenen te zijn.
 • moeras
 • Een gravin rijdt naar één van haar hofsteden. De wegen zijn moeilijk begaanbaar en de paarden hebben moeite vooruit te komen. Als ze bij de hofstede zijn, zegt de knecht dat het met Gods hulp en wil…

sage uit 1890
 • De gezonken Klok In Deuren, een der gehuchten van Op-Oeteren, ligt een moeras, dat in zijn midden eenen poel verbergt
 • diepte. Sindsdien zijn alle pogingen vruchteloos gebleven. Zij rust nog steeds op hare oude plaats in het moeras, waar zij
 • In een plaats ligt een moeras met een poel, waarin ooit een kerk verzonken is. Enkele mannen proberen de klok naar
 • moeras
 • In een plaats ligt een moeras met een poel, waarin ooit een kerk verzonken is. Enkele mannen proberen de klok naar boven te halen. Dit lukt, 'in Gods naam' zoals de ene opmerkt. Als de ander eraan…

sage uit 1966
 • moeras. By 't Mandefjild en by de Mieumar ûnder Bakkefean wienen se ek.
 • moeras.
 • moeras
 • Op een stuk heideland waren wilde lantaarns. Het waren dwaallichtjes. Degene die daarop vertrouwde, verdronk in het moeras.

sage uit 1977
 • ûnherroepelik it moeras yn en seagen se jin net wer. 't Wie de duvel dy't jin dêr hinne lokke.
 • de lampjes het moeras in te lokken.
 • moeras
 • Op een bepaalde plaats waren vroeger veel dwaallichtjes te zien. Het was werk van de duivel: de duivel probeerde je met de lampjes het moeras in te lokken.

sage uit 1833
 • Naamsverklarende Sagen. c. De Dorpen en Gehuchten: Kloetinge. Kloetinge was eens een uitgestrekt moeras, waaruit zeven
 • moeras
 • Verklaring voor de naam Kloetinge

sage uit 1993
 • het Bimhuis staat. De dansende spoken, die 'gelijk dwaallichten over het moeras' rondzweefden, vertoonden zich rond het
 • moeras
 • Dansende spoken werden in 1833 gesignaaleerd bij de Oude Schans en hele volksstammen trokken er op af tot bleek dat de schimmen werden veroorzaakt door een toverlantaarn.

sage uit 1933
 • regenvlagen woeden, dan voert hij u van den weg af. Dan is 't of zijn geest een noodkreet slaakt over het moeras. Even hoorbaar in
 • in het moeras. Nog heden ten dage heet de buurtschap waar ze roofden 'De Schelm'. Sindsdien is de weg van Meijl op Seven
 • Een roofridder houdt huis onder de boeren van de Peel, maar wordt door hen uiteindelijk het moeras ingejaagd, waar hij
 • verdrinkt. Sindsdien doolt de geest van de ridder er rond, en tracht met geweeklaag mensen het moeras in te lokken.
 • moeras
 • Een roofridder houdt huis onder de boeren van de Peel, maar wordt door hen uiteindelijk het moeras ingejaagd, waar hij verdrinkt. Sindsdien doolt de geest van de ridder er rond, en tracht met…

sage uit 1926
 • malen een klok horen bonzen, dof en kort. – Nu loopt ook een sage dat in de Horsten (eertijds het moeras en de poelen, die
 • moeras
 • Mijnwerker hoorde klok bonzen. Daar is een klok verdronken, maar dat was een zware steen.


sage uit 1923
 • wandelaars die, hare tonen volgend, verdwaalden en verdronken in het moeras. Het water, waarin de klok verzonken lag, was zeer
 • moeras
 • In een plas is een kasteel verzonken waarvan de klok nog jaarlijks in de kerstnacht luidt. Een visser die op zondag onder de hoogmis gaat vissen vangt een enorme snoek die hem het water in trekt. De…

sage uit 1893
 • eene torenklok in een ven, een moeras, eenen kolk, een diepen kuil, enz. verborgen zitten. De ouden vertellen op
 • moeras
 • Verhalen over verzonken klokken op verschillende plaatsen, de wijze waarop de klokken op die plaats terecht zijn gekomen.

sage uit 1893
 • 2.85. De doodenput onder Luiksgestel Waarom dit moeras of soort van vijver - het is sedert onheugelijken tijd aan drie
 • dorst leschte, bleef hij er op zitten, maar langzamerhand geraakte het verzonken in het moeras en verder in den put die
 • moeras
 • Naam van een put is verbonden aan het verhaal van een ruiter die samen met zijn paard verzinkt in het ven.

sage uit 1893
 • opsteeg en door den wind werd voortgedreven. Door het graven der Kempische vaart, in het jaar 1844, is wellicht het moeras
 • moeras
 • Een jonge ridder wordt overvallen door een roversbende, en meegevoerd naar de woning van de hoofdman, waar ook een jong meisje is. Het meisje dat verlof krijgt om de edelman te bezoeken, blijkt op het…

sage uit 1970
 • Uitroep van keizerin die in het moeras is weggezakt en hulp van God inroept zou de verklaring zijn voor de naam van het
 • moeras
 • Uitroep van keizerin die in het moeras is weggezakt en hulp van God inroept zou de verklaring zijn voor de naam van het klooster Binderen.

sage uit 1889
 • geene zeldzaamheid. De op en neergaande beweging, het plotseling komen en verdwijnen bij avond in een eenzaam moeras of op
 • geliefkoosde uur voor dwaallichten, heksen, spoken, katten enz.) in een moeras verdwaalde, zIet op eens een 'stalkaarsje' op zich
 • moeras
 • Verklaring voor dwaallichten, die gezien worden als de zielen van ongedoopte kinderen die moeten rondwaren. Rond middernacht ziet reiziger een dwaallicht op zich afkomen die hij uit mededelijden en…

sage uit 2011
 • . Arme mensen die verdomd hard moesten werken in een moeras (de Bergse Plassen) met, zo stel ik me voor, muggen, vocht en
 • moeras
 • Op het werk van een Rotterdamse vrouw, waar vroeger turf werd gestoken, spookt het. Door een soort vortex zien zij en haar collega's schimmen uit het verleden. Ook thuis heeft zij een keer een…

sage uit 1978
 • moeras
 • Een wit spookpaard dat verschijnt als de pest uitbreekt is een voorbode van nieuwe sterfgevallen. Met ter bedevaart gaan naar Onze-Lieve-Vrouwe-ter-sneeuw verdwijnen pest en spookpaard.

sage uit 1978
 • werden gemaakt. Op het laatst bleef alleen de ridder over. Hij kwam terecht in een ven, omgeven door moerassen. Het moeras
 • Roofridder die overblijft na het gevecht van boeren met zijn bende, komt in een moeras terecht en verzinkt. Zijn geest
 • die in de buurt rondzwerft lokt mensen het moeras in.
 • moeras
 • Roofridder die overblijft na het gevecht van boeren met zijn bende, komt in een moeras terecht en verzinkt. Zijn geest die in de buurt rondzwerft lokt mensen het moeras in.

sage uit 1933
 • verborgen is in het bos en bij het moeras. Ja - bij het moeras, daar zijn ze ook graag. Wees voorzichtig als je er langs gaat en
 • moeras
 • Waar witte wieven zich vertonen, hun voorkomen, hun goedheid en hun wraak.

sage uit 1965
 • en komme nie mer terug. Ze kunnenou ok misleie. As je ’n dwoallich achternoagot, kuj je wel in een moeras terech komme
 • Dwaallichtjes zijn de zielen van ongedoopte kinderen, die mensen soms misleiden door ze bijvoorbeeld het moeras in te
 • moeras
 • Dwaallichtjes zijn de zielen van ongedoopte kinderen, die mensen soms misleiden door ze bijvoorbeeld het moeras in te lokken. Als je water over ze heen gooit gaan ze weg, want dan zijn ze gedoopt.…

sage uit 1925
 • biechten bij den Heiligen Plechelmus. Hij verdwaalde in het Heizelaars-broek en zijn wagen zonk tot over de assen in het moeras
 • wegzonk, een koperen brug slaan die de Pepinusbrug heette. Deze brug zonk later ook weg in het moeras en werd door een houten
 • Omdat Pepijn, de koning van de Franken, een keer door naburige bewoners met zijn reiswagen uit het moeras werd geholpen
 • , schonk hij uit dank het Echterwald en liet hij een koperen brug bouwen over het moeras heen: de Pepinusbrug. Deze is echter
 • moeras
 • Omdat Pepijn, de koning van de Franken, een keer door naburige bewoners met zijn reiswagen uit het moeras werd geholpen, schonk hij uit dank het Echterwald en liet hij een koperen brug bouwen over het…

sage uit 2006
 • moeras
 • Omdat een man bij zijn leven de grensstenen heeft verzet, moet hij na zijn dood eeuwig ronddolen als de Vurige Beer in de omgeving van Soest.