Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

111 resultaten voor ""

sage uit 1980
 • De verwende kabouter Een molenaar ging op een avond slapen, terwijl in de molen drie zakken koren stonden en een paar
 • koren staan, legde wat boterhammen klaar, en verborg zich achter een stapel meelzakken. Uren gingen voorbij. De molenaar
 • Een molenaar ontdekt dat een kabouter 's nachts het koren voor hem maalt. De kabouter komt elke nacht en doet zijn werk
 • vlot en goed. De molenaar wil de kabouter bedanken. Hij laat kleren voor het mannetje maken. Als de kabouter de kleren ziet
 • molenaar
 • Een molenaar ontdekt dat een kabouter 's nachts het koren voor hem maalt. De kabouter komt elke nacht en doet zijn werk vlot en goed. De molenaar wil de kabouter bedanken. Hij laat kleren voor het…

sprookje uit 1889
 • molen en het oude huis, alles was weg, en er was niets meer te zien. De ziel van den molenaar was gered. Men vond niets meer
 • bestaat. De ziel van den molenaar komt nog alle nachten over den poel dansen.
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een
 • molenaar moet met zijn bloed tekenen. Zijn vrouw ziet 's nachts duivels aan de molen bouwen en begrijpt dat haar man zijn ziel
 • molenaar
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

sprookje uit 1889
 • half daags en den kost. Zijt ge kontent?" De molenaar zei van ja en ze gingen samen verder. Als ze nu al ver gegaan waren
 • koeken bakken en het lot viel op den molenaar. Binst dien tijd ging Duizendponderken met Koolbrander eens het kasteel
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze
 • Molenaar
 • molenaar
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

mop uit 1968
 • wyt it." "Wel?" frege dûmny. "De vader fan Cham," wie 't antwurd, "dat is de molenaar van het dorp." (in âld teltsje fan
 • en Japhet. Als de analfabeet het aan zijn vrouw gaat vragen, antwoordt zij met een soortgelijke vraag 'als de molenaar
 • dat de molenaar van het dorp de vader van Cham is.
 • molenaar
 • Een analfabeet wil een vrijgekomen kostersfunctie vervullen. De dominee onderwerpt de ongeletterde man aan een soort 'examen' door hem een paar vragen te stellen. De dominee vraagt wie de vader van…

sage uit 1970
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.
 • molenaar
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.

sage uit 1951
 • Zes knechten op rij zijn al omgekomen toen ze 's nachts moesten malen van de molenaar. De zevende knecht wapent zich en
 • verliest een poot met een gouden ring eromheen. De volgende dag ligt de vrouw van de molenaar ziek op bed: zij mist haar
 • molenaar
 • Zes knechten op rij zijn al omgekomen toen ze 's nachts moesten malen van de molenaar. De zevende knecht wapent zich en wacht af wat er gebeurt. Als er zes katten verschijnen, begint de knecht wild op…

sprookje uit 2000
 • Saliha; De gelaarsde kat.. Een molenaar lag op sterven, dus hij moest zijn bezit onder zijn zonen verdelen. De eerste
 • Een molenaar die op sterven ligt verdeelt zijn bezit onder zijn zoons. De eerste zoon krijgt het meel en het vee. De
 • molenaar
 • Een molenaar die op sterven ligt verdeelt zijn bezit onder zijn zoons. De eerste zoon krijgt het meel en het vee. De tweede krijgt de molen. De derde zoon krijgt de kat en daar is hij niet zo blij mee…

mop uit 1967
 • eens," sei de dûmny, "de molenaar van het dorp heeft drie zonen: Jan, Piet en Klaas. Wie is nu de vader van Jan, Piet en
 • Klaas?" "De molenaar, dûmny." "Juist. Vertel nu eens even, wie is de vader van Sem, Cham en Jafet?" "De molenaar; de
 • Jan, Piet en Klaas, drie zonen van de molenaar, is. Op de vraag wie de vader van Sem, Cham en Jafet is, antwoordt de
 • jongen dat de molenaar de vader is.
 • molenaar
 • Dominee vraagt vergeefs aan jongen wie de zonen van Noach zijn. Hij weet wel het antwoord op de vraag wie de vader van Jan, Piet en Klaas, drie zonen van de molenaar, is. Op de vraag wie de vader van…

kwispel uit 2000
 • Opdracht: De arme molenaar, het maalde door zijn hoofd..... Het dienstmeisje werd een dienst bewezen
 • haan naar. Totdat een willekeurige molenaar, James Graham, droomde dat hij van de bovenverdieping van zijn molen een vrouw
 • Opdracht: De arme molenaar, het maalde door zijn hoofd.... Het dienstmeisje werd een dienst bewezen
 • in een droom aan een molenaar en vertelde hem waar haar lichaam was en wie haar vermoord had. De molenaar ging naar de
 • molenaar
 • Opdracht: De arme molenaar, het maalde door zijn hoofd.... Het dienstmeisje werd een dienst bewezen..... Oplossing: Een dienstmeisje was zwanger geraakt van haar baas. Die had daar geen…

mop uit 1974
 • De duivel biedt een arme molenaar geld aan in ruil voor diens ziel. Hij wil de molenaar een ton geld met een flinke kop
 • erbovenop geven. De molenaar zal slechts een ton zonder kop terug hoeven te betalen, aldus de duivel. De molenaar is de duivel
 • molenaar
 • De duivel biedt een arme molenaar geld aan in ruil voor diens ziel. Hij wil de molenaar een ton geld met een flinke kop erbovenop geven. De molenaar zal slechts een ton zonder kop terug hoeven te…

mop uit 1659
 • Een molenaar steelt van het koren en wordt uiteindelijk tot de galg veroordeeld. Als hij op de ladder van de galg staat
 • , vraagt zijn meester wie hij kan aanbevelen: het moet een eerlijke molenaar zijn, die niet steelt. De molenaar legt uit, dat
 • molenaar
 • Een molenaar steelt van het koren en wordt uiteindelijk tot de galg veroordeeld. Als hij op de ladder van de galg staat, vraagt zijn meester wie hij kan aanbevelen: het moet een eerlijke molenaar…

mop uit 1659
 • molenaar
 • Een priester besluit zijn preek met een opsomming van mensen die Jezus gekruisigd en gemarteld hebben. Ook geeft hij een beschrijving van een 'Judas'. Het blijkt dat het om gewone, alledaagse mensen…

personal narrative uit 2001
 • binnenkort door molenaar Pot uit Oude Pekela gemalen. In december start de inschrijf-verkoopactie van de zakken met tien broodjes
 • molenaar
 • Een kunstenaar koopt de tarwe van de graancirkel in Stadskanaal om er graancirkelbroodjes van te bakken. Een graancirkel-deskundige waarschuwt voor mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

mop uit 1659
 • Een bakker en een molenaar hebben onenigheid over wie van de twee de beste is. Ze roepen de hulp in van twee andere
 • molenaar
 • Een bakker en een molenaar hebben onenigheid over wie van de twee de beste is. Ze roepen de hulp in van twee andere mannen om tot een antwoord te komen. De bakker verliest en moet de kosten betalen in…

mop uit 1659
 • molenaar opgehangen om toch de wet uit te voeren.
 • molenaar
 • In Londen is het de regel om iedere eerste van de maand een dief op te hangen. Als er geen dief is, wordt de oudste molenaar opgehangen om toch de wet uit te voeren.

mop uit 1659
 • Een molenaar heeft zijn huis in het ene dorp en zijn molen in het andere dorp en is zeer geliefd. Wanneer hij doodgaat
 • molenaar
 • Een molenaar heeft zijn huis in het ene dorp en zijn molen in het andere dorp en is zeer geliefd. Wanneer hij doodgaat krijgen de dorpen ruzie over zijn begraafplaats. Hij wordt op een wagen gezet en…

mop uit 1659
 • Een jonge vrouw ziet een molen heel snel lopen en vraagt de molenaar hoe dat kan met zo weinig wind. Hij antwoordt dat
 • molenaar om haar te billen.
 • molenaar
 • Een jonge vrouw ziet een molen heel snel lopen en vraagt de molenaar hoe dat kan met zo weinig wind. Hij antwoordt dat de molen gebild is en dat zij ook wel sneller zou zijn als ze gebild zou zijn.…

mop uit 1659
 • molenaar
 • Een glasgraveur en zijn leerling proberen elkaar voor de gek te houden. De man wil de jongen een wind laten klieven met een schuimspaan, maar de jongen zegt dat de meester dat ook met zijn neus zou…

mop uit 1973
 • Een oude molenaar heeft drie zoons, de man weet dat hij niet lang meer te leven heeft en roept zijn zoons bijeen. Hij
 • molenaar
 • Een oude molenaar heeft drie zoons, de man weet dat hij niet lang meer te leven heeft en roept zijn zoons bijeen. Hij zegt zijn drie zoons dat diegeen wiens paard het laatst bij de vijver is de molen…

sprookje uit 1923
 • op slag dood en Pietje vlucht weg voor de politie. Hij komt onderweg een jager, een molenaar en een hardloper tegen, die
 • jager die geeft slaat het mannetje hem bewusteloos. Dit herhaalt zich bij de molenaar en de hardloper. Maar als Pietje ten
 • molenaar
 • Pietje de Smid wordt veel door zijn meester geslagen. Op een dag neemt hij wraak met een ijzeren staaf. De meester is op slag dood en Pietje vlucht weg voor de politie. Hij komt onderweg een jager,…

sage uit 1923
 • molenaar deelden zijn lot. Zijn vroegere leerling, Willem III, kwam dadelijk tusschen beiden, en gelastte de vrijlating van hem
 • molenaar
 • Voor water moet je oppassen, want daar zit Ossaart in en ook Bornes (met informatie over leden van het geslacht Bornius).

personal narrative uit 2002
 • , maar ze komen er aan: ik hoop ze met Koninginnedag te kunnen verkopen. TM: Wordt het meel gemalen door molenaar Pot in Oude
 • Pekela? CW: Nee, ik heb een andere molenaar bereid gevonden. TM: Gaat het nou om het platte graan uit de graancirkel zelf, of
 • molenaar
 • De graancirkelbroodjes zullen alsnog worden gebakken enverkocht, aldus kunstenaar Chris Westen, maar nu met koninginnedag. Het graan zou afkomstig zijn uit de graancirkel zelf.

sprookje uit 1977
 • trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning troont de molenaarsdochter
 • molenaar
 • Een koning wordt getroffen door de schoonheid van een eenvoudige molenaarsdochter. Als de koning niet met haar wil trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan…

mop uit 1651
 • . Maar Du Chan zei dat het huis waar hij naar toe moest door een molenaar bewoond werd, want hij zag een ezel in de deur
 • molenaar
 • De stalmeester van de koning, Du Chan, verstoorde vaak de acteurs tijdens het spel op het podium. Zij durfden hem dit niet te verbieden. Daarom stuurde Gringalet hem, toen hij weer eens daar aanwezig…

mop uit 1651
 • molenaar met een stel ezels langskwam. Henry Triblin ging uit het gedrang op de stoep staan. Theophile, die ook bij het
 • molenaar
 • Lodewijk XIII reed eens naar de kerk in een koets. In een nauwe straat moest hij lang stil blijven staan, omdat er een molenaar met een stel ezels langskwam. Henry Triblin ging uit het gedrang op de…