Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

44 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • ) voor u met de nar te rijden: ick ben te vreen, sey d'ander, zijt ghy slechts van bellen versien.
 • Als het gesneeuwd heeft, zegt een spotter tegen iemand: het is nu tijd om met de 'nar' te rijden (een soort arreslee
 • nar
 • Als het gesneeuwd heeft, zegt een spotter tegen iemand: het is nu tijd om met de 'nar' te rijden (een soort arreslee). De ander zegt: ik neem er genoegen mee als u belletjes omdoet.

mop uit 1659
 • Een paus schrijft een brief aan een keizer en noemt hem 'mijn zoon'. Een nar die aanwezig is bij het lezen van de brief
 • nar
 • Een paus schrijft een brief aan een keizer en noemt hem 'mijn zoon'. Een nar die aanwezig is bij het lezen van de brief zegt dat de paus liegt en zijn keizer uit vrome ouders is geboren.

mop uit 1651
 • Een abt wil een groot paleis bouwen en is bezig met de maquette. Zijn nar vraagt zich af waar de abt zich zo druk over
 • nar
 • Een abt wil een groot paleis bouwen en is bezig met de maquette. Zijn nar vraagt zich af waar de abt zich zo druk over maakt. Kan de abt zich niet af en toe met een prostituee vermaken en verder God…

mop uit 1651
 • Claes Nar sat met sijn heer, hartog Frederick von Saxen, in de koets en scheet sijn broeck vol. De hertogh, die het
 • .' Claes Nar, dat hoorende, seyde: 'Wedt, Fritz, wedt, gij sult het winnen.'
 • Claes Nar zat in de koets met een hertog en poepte in zijn broek. De hertog vroeg wat er zo stonk, en zei: "Ik wed dat
 • de gek in zijn broek gescheten heeft." Claes Nar hoorde dat en zei dat hij vooral moest wedden, want hij zou het winnen.
 • Claes Nar
 • nar
 • Claes Nar zat in de koets met een hertog en poepte in zijn broek. De hertog vroeg wat er zo stonk, en zei: "Ik wed dat de gek in zijn broek gescheten heeft." Claes Nar hoorde dat en zei dat hij vooral…

mop uit 1651
 • Claes Nar sijn paert begon te hincken. Des wiert hij achterop een edelmans paert geset. Hij liet een groote scheet. Des
 • Het paard van Claes Nar begon te hinken, dus ging hij achterop bij een edelman. Toen Claes een grote scheet liet, moest
 • Claes Nar
 • Klaas Nar
 • nar
 • Het paard van Claes Nar begon te hinken, dus ging hij achterop bij een edelman. Toen Claes een grote scheet liet, moest hij te voet verder. Een tijdje later zat Claes op zijn eigen paard, dat toen…

mop uit 1651
 • nar
 • Een idioot die door niemand meer serieus werd genomen, was eens zeer ontriefd door een heer, omdat die hem gefopt had. Toen de heer zijn excuses kwam aanbieden, antwoordde hij: "Ik wil je niet…

mop uit 1651
 • Terwijl een abt de vesper zong met zijn gemeente, werd hij berispt door zijn nar omdat hij de rust verstoorde.
 • nar
 • Terwijl een abt de vesper zong met zijn gemeente, werd hij berispt door zijn nar omdat hij de rust verstoorde.

mop uit 1651
 • binnengevraagd. De koningin vroeg hem of hij kwam om hun fouten te berispen, waarop de nar antwoordde: "Ik spreek niet over dingen
 • nar
 • Een hofnar mocht een tijd niet bij koningin Elizabeth komen, omdat hij wat te brutaal was. Op het laatst werd hij binnengevraagd. De koningin vroeg hem of hij kwam om hun fouten te berispen, waarop de…

mop uit 1651
 • nar
 • Men vroeg zich af wat de drie grootste narren op de aardbodem waren. Antwoord: een oprecht speler, een trouwe minnaar en een barmhartige soldaat.

mop uit 1651
 • Als iemant een ander vraegde hoe hij soo sprack als een nar, soo antwoorde hij: 'Ick most spreecken dat gij het
 • nar
 • Toen iemand vroeg waarom hij zo sprak als een dwaas, antwoordde hij: 'Ik moet zo spreken zodat jij het kan begrijpen.'

Trefwoorden: begrijpen, dwaas, nar, spreken, verstaan


mop uit 1651
 • nar
 • De burgemeester van Leiden laat Piero bier tappen, maar merkt dat het vreselijk schraal smaakt. Hij vraagt Piero wat hij van het bier vindt, aangezien het wel een jaar oud lijkt. Daarop antwoordt…

mop uit 1651
 • Iemant dreygde een nar doot te slaen. De nar ging het aen sijn heer klaegen, die seyde: 'Dat hart heeft hij niet, want
 • soo hij dat doet, sal ick hem laten ophangen.' 'Neen', seyde de nar, 'hangt hem liever eerst op, soo sal hij mij geen
 • Iemand dreigt een nar dood te slaan, die daarop bij zijn heer gaat klagen. Deze verzekert hem dat de persoon in kwestie
 • dat nooit durft, omdat hij hem dan zal ophangen. 'Hang hem liever eerst op,' zegt de nar daarop, 'dan kan hij mij geen
 • nar
 • Iemand dreigt een nar dood te slaan, die daarop bij zijn heer gaat klagen. Deze verzekert hem dat de persoon in kwestie dat nooit durft, omdat hij hem dan zal ophangen. 'Hang hem liever eerst op,'…

mop uit 1651
 • stad uytmaeckten.' Jonelle, sijn nar, seyde: 'ik ook, maer ik heb het uytgevonden en het zijn de doctoren.' R. 'Hoe kan dat
 • De hertog van Ferrara wil weten van welke soort mensen er het meest in zijn stad wonen. Jonelle de nar zei dat dat de
 • dokters waren. De hertog wilde dit niet geloven, dus sloten ze een weddenschap. De nar veinst de volgende dag een vreselijke
 • nar
 • De hertog van Ferrara wil weten van welke soort mensen er het meest in zijn stad wonen. Jonelle de nar zei dat dat de dokters waren. De hertog wilde dit niet geloven, dus sloten ze een weddenschap. De…

mop uit 1651
 • een van de bespottelijckste dieren van de werelt soude getransformeert werden en yedereens nar sijn. Behalven dat het een
 • nar
 • Pater Gouda zit in Brussel op de stoel in de kerk en in plaats van een preek had hij het over een droom die hij had gehad: God vond dat hij gezondigd had en voor straf zou hij in een dier veranderd…

mop uit 1651
 • Tijdens een beraadslaging over het al dan niet toelaten van joden in een land, zei de nar dat de joden moesten worden
 • nar
 • Tijdens een beraadslaging over het al dan niet toelaten van joden in een land, zei de nar dat de joden moesten worden toegelaten omdat dan alle religies in het land vertegenwoordigd waren, in het…

mop uit 1651
 • nar
 • Een zot verblijft op een Zwitsers gebergte en schrijft de koning over het verbranden van zijn portret in Parijs.

Trefwoorden: berg, brief, grap, koning, kou, nar, portret, verbranden, zot


mop uit 1651
 • Seecker persoon te biecht gaende, vraegde de priester: 'Wat sijt ghij?' Hij antwoorde: 'Een nar.' Doe vraegde de
 • Een man die gaat biechten gelooft dat zowel hij als de priester een nar is.
 • nar
 • Een man die gaat biechten gelooft dat zowel hij als de priester een nar is.

mop uit 1651
 • nar
 • Een opgeblazen heer komt de gek van de koning tegen op een nauwe trap en zegt hem opzij te gaan. De gek zegt dat hij zelf opzij moet gaan, waarop de heer antwoordt dat hij niet voor gekken wijkt. 'Ik…

sprookje uit 1918
 • van Ferguut. Roovers. Een nar. Ferguut's paard, dat hij Lokefeer ontnam, heet Pennevare. Hoofdstuk I Ferguut trekt
 • Ferguut? De nar zat bij het vuur, en warmde zich de handen. Even wendde hij zich om, zag Keye aan met honenden blik, en riep
 • nar
 • Eens ging koning Arthur met zijn ridders op jacht. De boerenjongen Ferguut ziet het gezelschap en besluit ook een ridder te worden. Bij het hof van de koning wordt hij bespot door de Ridder Keye, die…
pl27.jpg
pl28.jpg

broodjeaapverhaal uit 2007
 • artikelnummer is omgedraaid 666, en de nar op de doos stelt de duivel voor. Daarnaast moet Catan niet met een 'k' worden
 • is omgedraaid 666, en de nar op de doos stelt de duivel voor. Daarnaast moet Catan niet met een 'k' worden uitgesproken
 • nar
 • Volgens het verhaal is het bordspel Kolonisten van Catan een spel van de duivel, of een occult spel. Het artikelnummer is omgedraaid 666, en de nar op de doos stelt de duivel voor. Daarnaast moet…
999games.gif
kolonistencatan_doos.jpg

mop uit 1651
 • De paus schreef aen den keyser: 'Onsen lieven soon Frederick.' Als 's keysers nar de brief sag, seyde [hij]: 'Dat is
 • De paus schreef aan de keizer: 'Onze lieve zoon Frederick.' De nar van de keizer zei dat dit gelogen was. Zijn heer was
 • nar
 • De paus schreef aan de keizer: 'Onze lieve zoon Frederick.' De nar van de keizer zei dat dit gelogen was. Zijn heer was geen papenzoon. Hij had zowel zijn vader als moeder goed gekend en dat waren…

mop uit 1651
 • Keyser Carel de Vijfde weygerde aen een kaele graef audiëntie. 's Keysers nar dat siende, seyde: 'De keyser doet heel
 • Keizer Karel de Vijfde weigerde audiëntie te verlenen aan een arme graaf. De nar van de keizer zag dit en vond dat de
 • nar
 • Keizer Karel de Vijfde weigerde audiëntie te verlenen aan een arme graaf. De nar van de keizer zag dit en vond dat de keizer hier geen goed aan deed. Volgens hem kon de graaf kwaad worden en zijn…

mop uit 1651
 • Seecker edelman seyde tot sijn nar: 'Hans, morgen moet gij vroech opstaen en na mijn castelein gaen.' Hans stont vroech
 • Zeker edelman zei tegen zijn nar dat hij de volgende morgen vroeg op moest staan en naar zijn waard moest gaan. De
 • volgende morgen stond de nar vroeg op en bij de waard aangekomen werd hem gevraagd wat hij kwam doen. De nar antwoordde: 'Niets
 • nar
 • Zeker edelman zei tegen zijn nar dat hij de volgende morgen vroeg op moest staan en naar zijn waard moest gaan. De volgende morgen stond de nar vroeg op en bij de waard aangekomen werd hem gevraagd…

mop uit 1651
 • Jacob sag een hovaerdige nar op straet, daer weynig kennis bij was. 'Ik wou', seyde hij, 'dat ik soo keerel was als gij
 • Jacob zag een goede, maar domme nar op straat. Jacob wilde de man zijn die de nar inbeeldde te zijn, maar te zijn zoals
 • de nar werkelijk was, wenste hij zelfs zijn ergste vijand niet toe.
 • nar
 • Jacob zag een goede, maar domme nar op straat. Jacob wilde de man zijn die de nar inbeeldde te zijn, maar te zijn zoals de nar werkelijk was, wenste hij zelfs zijn ergste vijand niet toe.

mop uit 1651
 • Een zekere koning liet een scheet. Zijn nar, die buiten de kamer stond, liet ook een scheet. De koning vroeg wat hij
 • daar hoorde, waarop de nar antwoordde dat het de echo van zijn eigen scheet was.
 • nar
 • Een zekere koning liet een scheet. Zijn nar, die buiten de kamer stond, liet ook een scheet. De koning vroeg wat hij daar hoorde, waarop de nar antwoordde dat het de echo van zijn eigen scheet was.

Trefwoorden: echo, horen, kamer, koning, nar, scheet, wind