Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

45 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • nicht
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze verwondt de rovershoofdman. Na zeven jaar krijgt ze verkering met een meneer. Hij wil…

sage uit 1966
 • nicht
 • Als er op een morgen de hele tijd een ekster rond de deur van het huis vliegt, zegt een vrouw zegt dat dit betekent dat er iemand in de familie is overleden. De rest van de familieleden lacht erom.…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • familie van hem is, een nicht. Hun vaders waren broers die ooit, na de dood van hun ouders, het contact verloren waren. Een
 • Ergens ver weg, in een vreemd land, neemt een man een liftster mee. Uiteindelijk blijkt dit meisje een nicht van hem te
 • nicht
 • Ergens ver weg, in een vreemd land, neemt een man een liftster mee. Uiteindelijk blijkt dit meisje een nicht van hem te zijn. Hun vaders waren broers die na de dood van hun ouders het contact verloren…

sage uit 2000
 • nicht
 • Verteller heeft in Marokko 's nachts geesten gezien en heeft meegemaakt dat het stenen ging regenen.

broodjeaapverhaal uit 2000
 • nicht
 • Door om middernacht voor de spiegel twaalf maal 'Candyman' te zeggen, kan men een geest oproepen. Het gevolg was dat men allerlei geluiden in huis hoorde. Sommigen werden bang en als remedie werden…

personal narrative uit 1998
 • nicht
 • Op de verjaardag van iemands schoonvader wordt zijn zwager door een neef uitgedaagd om viool te spelen. De viool wordt geleend bij de benedenbuurman. Zwager Bart speelt de sterren van de hemel. Als…

sage uit 1966
 • Antsje dat wie in nicht fan my. Dy hie op in joun om molke west nei Taeke-om yn 'e Houtigehage. Doe't se wer nei hûs ta
 • nicht
 • Een vrouw kwam op een keer terug uit Houtigehage, toen ze een klein kindje onder een grote sparreboom vandaan zag komen. Dat kindje was daar door mensen stil begraven, waardoor het kindje geen rust…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • nicht
 • Een meisje koopt een dekbed dat nogal stinkt. Haar vader snijdt het dekbed open, en er blijken een paar jonge kuikentjes in te zitten.

sage uit 1967
 • nicht
 • Een vrouw zag wel eens begrafenisstoeten. Op een keer zag ze haar eigen man in het zwart door de kerk heen en weer lopen. Een week later stierf het nichtje, en liep de man inderdaad zo door de…

sage uit 2001
 • nicht
 • Een meisje heeft een emmer heet water over een djinn uitgegooid op straat. De djinn heeft haar aangevallen: ze is ziek geworden, blind, waanzinnig en is uiteindelijk gestorven. Het was een hele…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • dat de nicht van een vriendin van de vriendin (jawel) met wie ze aan het eten was, iets heel goors had meegemaakt... De
 • nicht
 • Een man werkt in een mortuarium en heeft necrofiele neigingen. Doordat hij seks heeft met overledenen, besmet hij zijn echtgenote met maden. Als zij later met buikklachten naar de dokter gaat, blijken…

sage uit 1967
 • , omt hja dat graech sa ha woe. Mar der wie noch net in healjier om of doe stied er al wer ûnder 'e geboadens mei in nicht
 • al weer voor het altaar met een nicht van zijn overleden vrouw. Als de man en zijn nieuwe bruid in het rijtuig willen
 • nicht
 • Een rijke boer heeft zijn vrouw op haar sterfbed beloofd nooit te zullen trouwen. Nog geen jaar later staat hij echter al weer voor het altaar met een nicht van zijn overleden vrouw. Als de man en…

sage uit 1966
 • Frou Korenga fan Oldekerk hie in nicht, dy har heit wie in forkearden-ien en in hiele raren. It wie in losbol en in
 • sûper en hy siet soms heale dagen yn 'e kroech. Op in joun gong dy nicht de Londense wei del om har heit op to heljen. Sy
 • nicht
 • Een man ziet op de weg een spook, maar zijn dochter en vrouw zien niets.

sage uit 1968
 • tante komt haar arme nicht geld brengen voor een mutsje dat ze nooit betaald heeft. De arme vrouw zegt tot God dat ze het
 • nicht
 • Een arme vrouw die zelfs 's nachts nog aan het werk is, wordt opgeschrikt door de geest van haar overleden tante. De tante komt haar arme nicht geld brengen voor een mutsje dat ze nooit betaald heeft.…

sage uit 1974
 • Ik haw in oantroude nicht hawn dy wenne op Koatstermoune. It wie de widdou fan Bartele Reitsma. Hja wie mei de helm
 • Aangetrouwde nicht is met de helm geboren. Zij ziet alles van te voren, zoals begrafenissen en ongelukken.
 • nicht
 • Aangetrouwde nicht is met de helm geboren. Zij ziet alles van te voren, zoals begrafenissen en ongelukken.

sage uit 1970
 • Martens Bauk hie in nicht, dat wie Griet. Dy lake altyd sa. Der koe net hwat wêze, of hja bigoun der om to laitsjen
 • nicht
 • Tovenaar maakt vrouw die om alles lacht, bang door te proberen haar rok en onderbroek te laten afzakken, en door onderin de bedstee rond te scharrelen. Hij kan ook soldaatjes uit de haardplaat laten…

sage uit 1970
 • nicht fan my. Hy mocht graech in buorrel. Op in kear soenen se togearre my forlof nei hûs ta. De jouns stutsen se oan. Ealse
 • nicht
 • Eén van twee jongens heeft na bezoek aan een café te veel gedronken. Hij roept dat als de duivel bestaat die moet komen. Onderweg komen ze een ding als een kat tegen. Dat ding heeft de dronken…

sage uit 1833
 • wonen. onder hen was de zeer schoone maagd, Roxina, zijn nicht. Weldra noodigde hij den koning uit zijn nieuwe stad te komen
 • werden genomen door koning Vortigern, die huwde met Hengists nicht Roxina in ruil voor de landstreek Kent. Het volk kwam in
 • nicht
 • Twee koningen der Slaven, Hengist en Horsa, moesten het land verlaten en staken over naar Engeland, waar ze in dienst werden genomen door koning Vortigern, die huwde met Hengists nicht Roxina in ruil…

sage uit 1501
 • Goedertiere", had tot vrouw Ermgaerd, en toen zij gestorven was nam hij een andere vrouw, Judith, zijn nicht "ende was des
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop
 • nicht
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1957
 • nicht
 • Tijdens een bruiloft ziet een man zijn overleden vrouw in de kerk zitten. Het is haar geest, want ze had beloofd om op de bruiloft van haar nichtje te komen.

sage uit 1510
 • nicht
 • Maandag, elfde kapittel. Als een man naar bed gaat met zijn geliefde en hij heeft stinkende voeten, dan zal een eventueel kind ofwel van voor ofwel van achter stinken.

mop uit 1651
 • nicht
 • Er werd geroddeld over het feit dat Van Overbeke iets had met juffrouw Marta Weeglupigido. Nadat het uit was, sprak hij haar neef, wie hij vertelde dat hij weer op de gambaviool leerde spelen. De rest…

mop uit 1651
 • klavecymbael. Sijn nicht wist niet tot wat eynde hij altoos de kraeyen achter her was, vroeg hem: 'Neef, eet men se oock?' R. 'O
 • neen nicht, het is mij maer om de vleugels te doen. ' R. 'Wel, als gij die nu hebt, laet gij se dan weer vliegen?'
 • De heer Pellicorne schoot vaak kraaien. De vleugels kon hij gebruiken als pennetjes op de klavecimbel. Zijn nicht, die
 • nicht
 • De heer Pellicorne schoot vaak kraaien. De vleugels kon hij gebruiken als pennetjes op de klavecimbel. Zijn nicht, die dit niet wist, vroeg hem of hij de kraaien ook at. Toen hij uitlegde dat hij…

mop uit 1651
 • nicht
 • Een vrijster zag erg op tegen haar huwelijksnacht. Haar petemoei stelde haar gerust en zei haar dat het haar tot aan haar hart zou plezieren. De ochtend erna was het meisje echter erg teleurgesteld:…

sage uit 1972
 • nicht
 • De dochter van een oom krijgt een gat in haar hoofd. De oom plukt gras, stopt dat in het gat, het bloeden houdt op en het meisje is beter.