Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

37 resultaten voor ""

raadsel uit 1996
 • Datum : 26/09/1996 18:26:13 Hoe zegt Dutroux gelukkig nieuwjaar? Bonne anneefje. (Gepubliceerd op Internet, adres
 • Hoe zegt Dutroux gelukkig nieuwjaar? Bonne anneefje.
 • nieuwjaar
 • Hoe zegt Dutroux gelukkig nieuwjaar? Bonne anneefje.

sage uit 1966
 • de toekomst uit de kaarten. Een zuster van Antsje Snipel was Tryn Snipel, die o.a. met nieuwjaar en lange tijd daarna
 • bij de huizen langs ging om de mensen een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Ze zei dan het volgende rijmpje op: Ik wens U
 • Snipel voorspelde de toekomst uit de kaarten. Een zuster van Antsje Snipel was Tryn Snipel, die o.a. met nieuwjaar en lange
 • tijd daarna bij de huizen langs ging om de mensen een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Ze zei dan het volgende rijmpje op
 • nieuwjaar
 • Er waren verschillende rijmpjes op Thomas en Klare: - Wat is die Thomas een zotte vent, / wat mag die vent hem schamen. / Pekelharing heeft zelf gezeid / dat …

sage uit 1966
 • . Vogens een inwoner van Oostermeer luidt het gedicht, dat B. Bruining opzei: Mijnheer, het is thans nieuwjaar voor u en alle
 • nieuwjaar
 • Boardzer Bruining zag er altijd uit alsof hij ziek was. Hij trok langs de huizen om allerlei waar te verkopen, of om een nieuwjaarsgedicht uit te spreken. Voordat iemand de deur opendeed, nam hij vaak…

sage uit 1951
 • nieuwjaar
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer…

sage uit 1967
 • nieuwjaar
 • Een dronkelap schreewt voortdurend nieuwjaarswensen. Hij heeft nooit geldgebrek omdat hij in het bezit is van een wisseldaalder. Dezelfde man kan ook soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn…

kwispel uit 1998
 • nieuwjaar
 • Opdracht: Er klinkt geknal. Een vliegtuig stort neer. Oplossing: De vliegtuigmaatschappij heeft geen rekening gehouden met de millenniumbug.

sage uit 1974
 • Spreekwoord: een haas en een slak hebben tegelijk nieuwjaar.
 • nieuwjaar
 • Spreekwoord: een haas en een slak hebben tegelijk nieuwjaar.

mop uit 1969
 • Een pastoor en zijn knecht spraken af dat ze een wedstrijd zouden doen wie de ander het eerste gelukkig nieuwjaar zou
 • gelukkig nieuwjaar. De pastoor schrok en vroeg hoe lang hij al in die boom zat. De knecht zei dat hij daar al zat toen de paus
 • nieuwjaar
 • Een pastoor en zijn knecht spraken af dat ze een wedstrijd zouden doen wie de ander het eerste gelukkig nieuwjaar zou wensen. De knecht klom 's morgens vroeg in de boom, en keek recht uit in de kamer…

mop uit 1969
 • Een dominee en zijn buurman spraken af, dat ze elk zouden proberen als eerste de ander gelukkig nieuwjaar te wensen. Op
 • dominee bij de meid gaan liggen. Toen de buurman uit het huis kwam, riep de buurman hem vanuit de boom een gelukkig nieuwjaar
 • nieuwjaar
 • Een dominee en zijn buurman spraken af, dat ze elk zouden proberen als eerste de ander gelukkig nieuwjaar te wensen. Op nieuwjaarsdag klom de buurman vroeg in de ochtend in de boom van de dominee. Hij…

sage uit 1970
 • Een schipper durft op de eerste maandag na nieuwjaar niet uit te varen.
 • nieuwjaar
 • Een schipper durft op de eerste maandag na nieuwjaar niet uit te varen.

mop uit 1969
 • man Mozes. De volgende morgen wenst de koster de dominee een goede nieuwjaar. De dominee viindt dat hij er vroeg is. De
 • nieuwjaar
 • Een dominee en koster hebben een weddenschap over wie de ander voor is bij het nieuwjaarwensen. De koster klimt in een appelboom op oudejaarsavond en kijkt in de slaapkamer van de dominee. Hij kan ook…

mop uit 1651
 • nieuwjaar
 • Jeremias de klapperman [nachtwaker] ging op nieuwjaarsdag bij de pastoor langs. De pastoor klaagde over de goddeloosheid in zijn gemeente, en hij wist niet wat hij moest doen. Antwoord: "Wij doen…


sage uit 1994
 • Westerwijk. De oudste regent werd voorzitter. Van de rente van het geld wordt jaarlijks tussen kerst en nieuwjaar een koffietafel
 • nieuwjaar
 • De inwoners van Westerwijk hadden de moer- en turfvelden van de Donkven in gemeenschappelijk bezit. De opbrengst van het vruchtgebruik hoorde hen toe. Vanaf 1918 is grootste deel van de gronden…

personal narrative uit 2007
 • nieuwjaar
 • Een smokkelaar wordt achterna gezeten door een grenswachter. De veldwachter komt in het moeras terecht, maar de smokkelaar redt hem niet. De man heeft immers zijn geweer nog vast, en de smokkelaar is…

broodjeaapverhaal uit 1991
 • Oom en tante komen op visite om gelukkig nieuwjaar te wensen. Eerst wordt er thee met gebak genuttigd, maar daarna
 • nieuwjaar
 • Oom en tante komen op visite om gelukkig nieuwjaar te wensen. Eerst wordt er thee met gebak genuttigd, maar daarna wordt overgegaan op sterke drank. Oom drinkt een beetje te veel; als hij naar…

mop uit 1901
 • natuurlijk telkes armoed. Op laast zei pastoor: "Weet je wat? Wie van ons de ander het eerst nieuwjaar wenscht, mag de koeie
 • degene die de ander het eerst nieuwjaar wenst de koeien mag houden. Op oudejaarsavond klimt de boer in een boom bij het huis
 • nieuwjaar
 • Arme boer neemt de uitspraak van de pastoor dat alles wat aan hem zal worden geschonken dubbel terugkomt, voor waar aan. Hij besluit zijn enige koe die steeds minder melk geeft, aan de pastoor te…

broodjeaapverhaal uit 1991
 • nieuwjaar te wensen, en dan meestal een borreltje kreeg. Mijn vader maakte zich soms zorgen om Slukkie, want op koude
 • nieuwjaar
 • Een simpele jongen, Slukkie genaamd, blijft na de dood van zijn moeder alleen achter in het oude huisje. De jongen had de gewoonte om op koude winteravonden zeer dicht bij het gloeiende kacheltje te…

mop uit 1911
 • Pastoor wedt met een gemeentelid wie de ander het eerst nieuwjaar zal wensen. Het gemeentelid klimt om elf uur in een
 • twaalf aan bij de pastoor, wenst hem gelukkig nieuwjaar, maar de pastoor meent het voor de morgen geldt. Het gemeentelid
 • nieuwjaar
 • Pastoor wedt met een gemeentelid wie de ander het eerst nieuwjaar zal wensen. Het gemeentelid klimt om elf uur in een boom voor het huis van de pastoor en ziet en hoort hoe de pastoor en zijn…

mop uit 1881
 • Pastoor kondigt in de kerk af, dat wie hem het eerste het nieuwjaar afwenscht (hem vóór is met nieuwjaar wensen) 25
 • Pastoor biedt 25 gulden voor wie hem het eerst nieuwjaar wenst; een boer wil het verdienen en kruipt met oudjaar op een
 • nieuwjaar
 • Pastoor biedt 25 gulden voor wie hem het eerst nieuwjaar wenst; een boer wil het verdienen en kruipt met oudjaar op een boom voor de pastorie en ziet onverwachte dingen. Als hij de pastoor heil wenst,…

mop uit 1974
 • nieuwjaar
 • Op nieuwjaarsdag wil een nieuwjaarsroeper de dominee verrassen met een nieuwjaarswens. Hij spoedt zich naar het huis van de dominee, maar daar aangekomen ziet de man dat diens hele huis nog donker is…

mop uit 1972
 • De jongens van de knapenvereniging spreken af het eerst de dominee nieuwjaar te wensen en verstoppen zich in de boom
 • nieuwjaar
 • De jongens van de knapenvereniging spreken af het eerst de dominee nieuwjaar te wensen en verstoppen zich in de boom voor de pastorie en zien alles wat er binnen gebeurd. Daar kleedt de dominee zich…

sage uit 1858
 • , in de hoop de premie te winnen, geen mensch een steur vangen kon. Dit gaf een treurig Nieuwjaar; - de Kommandant had het
 • Nieuwjaar
 • nieuwjaar
 • De commandant van de stad meent op oudejaarsdag dat het ontbreken van één steur die het aantal gevangen steuren in een jaar op een rond getal brengt een slecht voorteken is. Hij looft een premie…

sage uit 1968
 • nieuwjaar
 • Boer gaat tijdens de jaarwisseling om middernacht kijken op welke zijde de koeien liggen, want dat geeft aan of ze een koekalf of een stierkalf krijgen.

sage uit 1963
 • nieuwjaar
 • Boeren geloven dat de koeien tijdens de jaarwisseling gaan staan.