Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

27 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • hie in joad in útstalling fan potten en pannen en oar diggelguod. It hynder roan der lyk op ta. Hoe't de joad ek
 • kwam in de stad en ging naar de markt toe. Daar had een Jood een uitstalling met potten en pannen en ander aardewerk. Het
 • pannen
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een stuk van het spek snijden. Toen haar man ging kijken hoe dat kwam, zag hij een…

mop uit 1951
 • út om by him to iten. Dat nommen se oan. De beide mannen sieten apart to iten. Allerhande skalen en pannen woarden by har
 • eten uit te nodigen. Alle schalen en pannen mogen geopend worden, als de mannen het maar uit hun hoofd laten in een
 • pannen
 • Een dominee is van mening dat de mensen juist doen wat hen uitdrukkelijk verboden wordt. Twee ouderlingen geloven hier niets van en menen dat de dominee de mensheid te laag inschat. De dominee stelt…

sage uit 1967
 • noch mear dingen, mar de duvel wie him to glêd ôf. Op it lêst krige de man alle potten en pannen dy't er mar fine koe en
 • schiften. De duivel heeft dit klusje zo geklaard. Vervolgens gooit de man een heleboel potten en pannen stuk op de vloer. De
 • pannen
 • Een man kan geld van de duivel krijgen, maar moet in ruil zijn ziel afstaan. Als de man de duivel wat opdraagt, wat hij niet volbrengen kan, mag de man zijn ziel behouden. De man vraagt de duivel…

mop uit 1951
 • , toen gingen de pannen van kris en van kras."
 • pannen van kris en kras'.
 • pannen
 • Een jongen en een meisje werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door…

mop uit 1973
 • wereld van koper was toen gingen de pannen van snorredesnor. Twee bolle wangen en geen neus." (Jappy hie even ûnder 'e rânne
 • . Die zei: "Toen de hele wereld van koper was, toen gingen de pannen van snorredesnor. Twee bolle wangen en geen neus." Hij
 • pannen
 • Een boer en zijn vrouw vertrouwden de meid en de knecht niet als ze uitgingen. Ze instrueerden de papegaai goed op te letten en alles later te vertellen. Op een avond moesten ze weg. De meid deed een…

mop uit 1973
 • allegear diggelguod útstald. Dy rôp lûd: "Wie wil er mijn pannen en potten kopen?" Hoe koe 't sa raer? De ezel roan der dwars
 • pannen
 • Een schoenmaker was erg arm. In de buurt woonde een pastoor met veel geld. Op een avond ging de schoenmaker op visite bij de pastoor om het geld te stelen. Hij sloeg de pastoor per ongeluk zo hard dat…

sage uit 1993
 • het laatst zelfs alle potten en pannen (die er verkocht werden) van de planken. De betreffende middenstander zag zijn
 • In een winkel werden 's nachts de deuren opengesmeten en de potten en pannen vlogen er van de planken. De winkelier
 • pannen
 • In een winkel werden 's nachts de deuren opengesmeten en de potten en pannen vlogen er van de planken. De winkelier besloot de zaak te sluiten en het pand af te breken. Bij de afbraak vond men een…

mop uit 1978
 • ?" Doe sei de papegaei: Toen de hemel van koper was, gingen de pannen van sisserdesis.
 • pannen van sisserdesis'.
 • pannen
 • Een boerenmeid doet zich altijd flink tegoed aan eten en drinken als de boer en de boerin van huis zijn omdat ze niet zo goed verzorgd wordt. Omdat de papegaai de schranspartijen van de meid altijd…

mop uit 1977
 • yn 'e tsjerke. Jimme matte amers en pannen helje mei lidden dêrby en dan matte jimme dy bûtendoar fol sinneljocht skine
 • pannen en emmers op te vangen. Het licht moet in de kerk 'losgelaten' worden.
 • pannen
 • Bij het bouwen van een kerk vergeten de werklui ramen in de kerk te maken. De opzichter raadt hen aan zonlicht in pannen en emmers op te vangen. Het licht moet in de kerk 'losgelaten' worden.

mop uit 1971
 • hemel van koper was, gingen de pannen van snotterdesnot."
 • , antwoordt de papegaai 'Toen de hemel van koper was, gingen de pannen van snotterdesnot'.
 • pannen
 • Een dominee vraagt zijn papegaai altijd wat er gebeurd is als de dominee van huis is geweest. Als de dominee weer eens weg is, zet de dienstmeid de vogel uit voorzorg een koperen emmer over de kop.…

sage uit 1982
 • potten en pannen, praatte Liempds en kocht 'ne peperkoek, 'ne stokvis en 'n lapke schortebont. De peperkoek, de stokvis en
 • pannen
 • Een vrouwke zei tegen Dora: "Meidje kom 'ns hier, Kêk toch 'ns wê'n skôn appel ik hê". Dora schrok en ging naar 't vrouwke toe. Het wijfke lachte en lachte en nam 'nen appel uit haar korf. "Hier…

mop uit 1973
 • sûnden bist." Doe krige dy túnman elke dei it iten thús. It waerd him brocht yn skalen en pannen en 't wie altyd like lekker
 • . Iedere avond kregen ze pannen met eten. Op een pan zat een deksel, dat er niet afgehaald mocht worden. Na een tijdje haalden
 • pannen
 • Een tuinman zei dat hij niet hoefde te werken als hij zonder zonde was. Zijn baas beloofde hem dat hij eten en drinken van hem zou krijgen, als hij maar zonder zonde bleef. Van te voren spraken ze af…

mop uit 1973
 • yn 'e bek. Dêr fleach dy fûgel mei nei 't nêst ta, dat ûnder 'e pannen siet. Hy hâldde de strie achter him oan en sleepte
 • dy sa ûnder 'e pannen. Dat seach ien fan dy mannen. Hy sei: Sjoch, sa matte wy 't ek dwaen. Doe swaeiden se meielkoar de
 • pannen
 • Vier mannen moesten een lange balk door de stadspoort krijgen, maar dat lukte niet omdat ze de balk steeds dwars voor de poort hielden. Toen zag een van hen een vogel met een strootje in de snavel. Zo…

sage uit 1965
 • . Rond twaalf uur kon je daar de potten en pannen horen rammelen dat horen en zien bijna verging. En veel mensen uit de
 • pannen
 • Op een boerderij rammelde 's nachts het vaatwerk en tenslotte breken ze hem af.

mop uit 1973
 • hwat gebeurd?" De papegaei sei: "Toen de hemel van koper was, toen gingen de pannen van snotterdesnot."
 • boer thuiskomt, en de papegaai vraagt wat er gebeurd is, zegt die: 'Toen de hemel van koper was, toen gingen de pannen van
 • pannen
 • Een knecht en een meid werken bij de boer en zijn gewend het er goed van te nemen zodra de boer zijn hielen gelicht heeft. De pratende papegaai brieft echter alles wat er op een dag gebeurd is door…

sage uit 1925
 • . Menige slordige huisvrouw maakte van deze gelegenheid gebruik, om 's Zondags met blinkende potten en pannen te pronken, door
 • pannen
 • Na de West-Vaalse vrede waren de onderaardse schuilplaatsen doelloos geworden. Op zekere dag werd het verhaal verspreid dat Auvermannetjes hun intrek hadden genomen in de 'haagten' bij Geleen. Ze…

sage uit 1925
 • er op de luiken geklopt. De bewoners haastten zich dan om potten en pannen buiten te zetten, die zij dan des morgens al
 • De Auvermannetjes in Blomberg hielpen elke avond de bewoners van de plaats met het poetsen van hun potten en pannen
 • pannen
 • De Auvermannetjes in Blomberg hielpen elke avond de bewoners van de plaats met het poetsen van hun potten en pannen. Toen er een nieuwe klok in het dorp ging luiden, moesten de mannetjes wegvluchten…

sage uit 1925
 • en pannen buiten zetten en dan kwamen de ventjes ze halen. 's Morgens vonden de bewoners hun huisraad weer terug, goed
 • De Alvermannetjes maakten in Meerssen de potten en pannen van de bewoners schoon, in ruil voor rijstepap met brokken
 • pannen
 • De Alvermannetjes maakten in Meerssen de potten en pannen van de bewoners schoon, in ruil voor rijstepap met brokken peperkoek. Een nieuwsgierigaard werd eens een oog uitgeblazen toen hij door het…

sage uit 1964
 • kammeroaden 's oavonds op boeten stun. Ik zeg: “heur es, door glieden aal mien pannen noar doale.” 't Was in de buurt van oal Jan
 • pannen noar doale gleden, docht ik bie mie zulf: “Kiek, dat geluud hest eerder heurd.”
 • Verteller hoort pannen naar beneden glijden in de buurt van het huis van Jan Scheper. Zijn vrienden horen niets. Later
 • is dat huis afgebroken. Hij stond er bij, en toen de pannen naar beneden gleden dacht hij bij zichzelf:“dat geluid heb je
 • pannen
 • Verteller hoort pannen naar beneden glijden in de buurt van het huis van Jan Scheper. Zijn vrienden horen niets. Later is dat huis afgebroken. Hij stond er bij, en toen de pannen naar beneden gleden…

sage uit 1962
 • Ook hoorde men het glijden van pannen over het dak van een huis, dat pas na jaren werd gezet.
 • Men hoorde het glijden van pannen over het dak van een huis, dat pas na jaren werd gezet.
 • pannen
 • Men hoorde het glijden van pannen over het dak van een huis, dat pas na jaren werd gezet.

Trefwoorden: dak, dakpannen, glijden, huis, pannen, zetten


sage uit 1965
 • Wie zatn keer bie mekoar in hoes en zeden teegn mekoar: “Door gliedt ja pannen van t hoes of.” Wie heurden ze dudelk
 • de timmerman hebben bie n schure; dou luit dai pannen noar doale glieden en wie heurden t zulfde geluud.
 • We hoorden eens pannen van het dak glijden, maar toen we gingen kijken lagen er geen pannen op de grond. Een paar weken
 • later liet de timmerman pannen naar beneden glijden en hoorden we hetzelfde geluid.
 • pannen
 • We hoorden eens pannen van het dak glijden, maar toen we gingen kijken lagen er geen pannen op de grond. Een paar weken later liet de timmerman pannen naar beneden glijden en hoorden we hetzelfde…

mop uit 1974
 • pannen van snorredesnor."
 • of er nog nieuws is, antwoordt de vogel 'Toen de hemel van koper was, toen gingen de pannen van snorredesnor'.
 • pannen
 • Een jongen en meisje die in dienst zijn van een boer, zetten het altijd flink op een eten als de boer en boerin van huis zijn hoewel de boer hen dit streng verboden heeft. Omdat de papegaai van de…

personal narrative uit 1982
 • Bezembinders. De bessembêinders kwamen vooral uit Schijndel en Gemonde. Bunderkes van hei om potten en pannen mee
 • pannen
 • De bezembinders Grard en Betje wonen in een hut van plaggen, zeer miserabel, krijgen een huis door bemiddeling van kapelaan Manders, maar na de dood van Betje raakt Grard de kluts kwijt, springt met…

sage uit 1965
 • Wazzen ook mensen, dai heurden pannen rappeln. Dat betaikende dan dat t hoes gauw opbrannen zol. Andern zaggen van te
 • pannen
 • Er waren ook mensen die dakpannen hoorden rammelen. Het huis zou dan gauw afbranden. Anderen zagen van te voren in een huis in brand staan. Ik ken iemand die dat van te voren vertelde, dat huis is…

sage uit 1963
 • nooit niks te wassen, geen potten of geen pannen of geen borden.
 • pannen
 • In Groot-Ammers, in Gelkenes, daar had je vroeger een slot of een kasteel, het slot Liesveld. Dat is nou helemaal weg, maar heel ver terug had je daar ook een kersenboomgaard, ik denk zo'n…