Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

13 resultaten voor ""

sage uit 1501
 • penitentie
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

mop uit 1968
 • penitentie
 • In een dubbele biechtstoel zitten twee biechtvaders en twee zondaars. Een man biecht de zonden op die hij met een vrouw heeft bedreven. Bij iedere daad zoekt de priester de juiste straf op in een…

mop uit 1651
 • maer eene weeck penitentie met hem. De andere 5 weken sijn hem afgevrooren. Daerom, lieve broeders, doet dese weke boete en
 • penitentie.'
 • penitentie
 • Een pastoor kende de feestdagen niet. Hij preekte voor de boeren in de Appenijnen. Hij preekte eens 8 dagen lang voor Pasen, zonder de vasten aan te kondigen. Dit maakte hij goed door te zeggen dat de…

exempel uit 1970
 • zingen "vergeeft u hem, zoals u de moordenaar naast Jezus vergaf die laat penitentie deed," zegt de dode: "ik ben zonder
 • penitentie reeds gestorven." Als ze zingen: "Alle geesten moeten de heer loven," zegt de dode dat ze al helemaal niet meer moeten
 • penitentie
 • Geestelijken komen zingen bij het lichaam van een zondig gestorven jongeman. Als ze zingen: "Heer, geef hem de eeuwige rust," heft de dode zichzelf op en zegt dat ze dat niet moeten zingen. Hij is…

exempel uit 1970
 • hebt gy soo lange geweest ?" Hy antworde: ,,Vader, vergevet my, ick sach de menschen met sulckenen iver penitentie doen, en
 • penitentie aan het doen zijn. Hij steekt de boter in zijn zak en gaat meedoen. Thuisgekomen in het klooster vraagt de abt waar de
 • penitentie
 • Een broeder moet boter halen. Onderweg komt hij een groep dansende boeren tegen, waarvan de broeder denkt dat zij penitentie aan het doen zijn. Hij steekt de boter in zijn zak en gaat meedoen.…

exempel uit 1970
 • penitentie
 • In het jaar 1439 meende een non voor het Hemels Gerecht gedaagd te worden. Christus verschijnt aan haar in een wit kleed met vijf open wonden. Ze wordt beschuldigd van vele zonden: ze was nalatig en…

sage uit 1925
 • , dien hij had bespot en tot penitentie voor zijn onwaardig gepraat, voor de hééle stad bekend te maken, wat er was gebeurd
 • penitentie
 • De Spilstraat dankt haar naam aan het volgende: In de dertiende eeuw hebben Predikheren een nieuwe martelaar heilig verklaard. Vrouwen in de straat die sponnen, kletsten met elkaar en meenden dat de…

exempel uit 1441
 • penitentie
 • In het klooster is het de regel dat de broeders na de maaltijd de kruimels verzamelen en nuttigen. Op een dag houdt een broeder de door hem verzamelde kruimels in zijn hand. Hij luistert naar de…

exempel uit 1970
 • penitentie. De priester is zeer geschokt van alle zonden en vraagt om wat bedenktijd. Als hij in zijn bed ligt hoort hij de stem
 • penitentie
 • Een man heeft lange tijd als woekeraar geleefd en was een groot zondaar. Wanneer hij ziek wordt is hij wanhopig, maar hij weigert de biecht af te leggen. Familie en vrienden kunnen hem niet van…

sage uit 1925
 • opgelegde penitentie te bidden en zolang een ander die onvolbrachte penitentie niet voor mij bidt, kan ik niet verlost worden
 • Een meisje ziet een geestverschijning, die haar verzoekt om zijn niet-afgemaakte penitentie af te maken. Het meisje
 • penitentie
 • Een meisje ziet een geestverschijning, die haar verzoekt om zijn niet-afgemaakte penitentie af te maken. Het meisje moet een maand lang elke dag een rozenhoedje bidden. Het meisje doet het en de ziel…

mop uit 1789
 • Een zondaar biecht met elf meisjes naar bed te zijn geweest. De biechtvader kan niet uitrekenen hoeveel penitentie dat
 • penitentie
 • Een zondaar biecht met elf meisjes naar bed te zijn geweest. De biechtvader kan niet uitrekenen hoeveel penitentie dat is, dus hij adviseert: rond je zonden eerst op twaalf af en bid dan twee…

legende uit 1512
 • penitentie
 • Jan van Beverley wil een heilig leven leiden om een plaats in de hemel te krijgen. Hij gaat als kluizenaar leven, de duivel in de gedaante van een engel, verleidt hem om drie zonden te begaan, dronken…
_jan002janv01ill01.gif
_jan002janv01ill04.gif
_jan002janv01ill07.gif
_jan002janv01ill08.gif