Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

85 resultaten voor ""

sage uit 1974
 • pochen
 • Een spotter pocht voor de duivel niet bang te zijn. Prompt wordt hij – van de kroeg onderweg naar huis – door de duivel gegrepen en over de bomen gegooid.

sprookje uit 1901
 • pochen
 • De vos zegt dat niets hem bang kan maken, alleen de mens. De wolf weet niet hoe een mens er uit ziet. De vos neemt de wolf mee naar de mensenwereld. Ze komen een kind tegen. Dat is geen mens, zegt de…

sage uit 1962
 • pochen
 • Een man had nogal praatjes, en toen hij op een dag weer eens iets stelligs beweerde, kon hij zich niet meer bewegen en moesten ze hem uit zijn roeiboot dragen.

mop uit 1995
 • pochen
 • Een Nederlander, een Belg en een Amerikaan zijn aan het opscheppen over hoe lang hun onderzeeërs onder water kunnen blijven. De Belg 'wint': hun duikboten komen nooit meer boven.

sage uit 1968
 • pochen
 • Een ruige visser pocht over zijn kameraad, de duivel. Op een keer heeft de duivel hem echter zo hard te pakken genomen, dat hij stierf. De duivel heeft hem het hoofd omgedraaid.

sprookje uit 1953
 • hearde dat. Dy tocht: "Ik sil dy dat pochen wol us ôfleare." Hy sei tsjin 'e hazze: "Sille wy us om 't hurdste rinne?" Nou
 • pochen
 • Een haas pocht dat hij verschrikkelijk hard kan lopen. Een egel besluit de opschepper eens een lesje te leren en doet met hem een wedstrijdje wie het hardst kan lopen. De egel laat onderweg zijn…

sage uit 1967
 • pochen
 • Een opschepper is ervan overtuigd een belangrijke wedstrijd te zullen winnen. Als iemand hem voorspelt dat hij niet eens aan de wedstrijd mee zal doen, gaat de opschepper teleurgesteld naar huis.

sage uit 1968
 • pochen
 • Je moet nooit opscheppen dat je alles wel wilt zien, want dan kan je wel eens oog in oog met iets afschuwelijks komen te staan.

sage uit 1970
 • pochen
 • Een spotter pocht de duivel neer te zullen smijten 'als een pad'. Buiten wordt hij prompt door de duivel gegrepen en een eind verderop neergesmeten.

mop uit 1967
 • pochen
 • Hinse de duivelbanner pocht dat niemand hem bang kan maken. Twee mannen besluiten de opschepper uit te dagen en gaan als spook verkleed bovenop elkaar staan. Hinse geeft geen krimp en antwoordt: 'Ik…

sage uit 1968
 • pochen
 • Een spotter pocht de duivel wel eens te willen zien. Als de man vervolgens oog in oog staat met de duivel, breekt het angstzweet hem uit.

sage uit 1968
 • pochen
 • Een knecht pocht tegen de boer niet bang te zijn zich met 'spookweer' naar een spookplaats – het kerkhof – te begeven. Als de knecht – gewapend met een stok – rond middernacht op het kerkhof…

sage uit 1968
 • pochen
 • Een dronken spotter pocht wel eens oog in oog met de duivel te willen staan. Prompt wordt de dronkelap samen met zijn makkers door de duivel gegrepen en over de vaart gesmeten.

sage uit 1967
 • pochen
 • Een man wordt op de voet gevolgd door een stevige kerel. Als de man pocht voor de duivel niet bang te zijn, wordt hij prompt gegrepen en weggeslingerd.

sage uit 1968
 • pochen
 • Een overmoedige dronkelap pocht voor de duivel niet bang te zijn. De duivel grijpt hem prompt en werpt hem hardhandig in de sloot.

sage uit 1968
 • pochen
 • Een spotter pocht wel eens oog in oog met de duivel te willen staan. Prompt wordt hij door een klein mannetje gegrepen en weggesmeten.

sage uit 1967
 • pochen
 • Een ongelovige timmerman kan zo verschrikkelijk vloeken en tekeer gaan, dat zelfs andere ongelovigen er aanstoot aan nemen. Als de man op een dag - gereedschapskist op de schouder - naar huis gaat,…

sage uit 1967
 • pochen
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…

sage uit 1967
 • pochen
 • Een stoere schaatsenrijder pocht voor de duivel niet bang te zijn. Hij hoopt zelfs dat de duivel zijn pad eens zal kruisen. Als de schaatser - bij lichtmaan - zijn schaatsen weer ondergebonden heeft,…

sage uit 1967
 • pochen
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn huishoudster verafschuwt zijn onverstandige praatjes en waarschuwt hem dat spotters…

sage uit 1967
 • pochen
 • Jan Hepkes zit altijd op te scheppen dat hij zo goed kan maaien en dat zijn zeis zo scherp is. Op een keer maait hij zomaar van drie haarspitten de kop af.

sage uit 1968
 • pochen
 • Een spotter pocht voor de duivel niet bang te zijn. Op weg naar huis wordt hij prompt gegrepen en neergesmeten.

sage uit 1968
 • Spotters pochen voor de duivel niet bang te zijn. De mannen krijgen ruzie en de een steekt de ander dood. Dat is de
 • pochen
 • Spotters pochen voor de duivel niet bang te zijn. De mannen krijgen ruzie en de een steekt de ander dood. Dat is de straf van de duivel geweest.

sage uit 1968
 • pochen
 • Een spotter pocht - in ruwe bewoordingen - niet bang te zijn voor een onweersbuitje. Hij wordt prompt doodgeslagen: spotters krijgen spottersloon.

sage uit 1968
 • pochen
 • Bij een bruggetje ligt een steen met een afdruk van een hoefijzer erin. De afdruk dateert uit het verleden: toen een ruwe man - over de vaart springend - pochte dat 'geen duivel hem dat nadeed',…