Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

113 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • mûnster by de widdou van der Ploeg yn 'e hûs west. It gong op 'e stoel sitten. It minske wenne deun by de stoel [poel?]. Hja
 • In een poel in Harkema zit een monster. Het monster gaat een keer naar de weduwe van van der Poel en gaat op een stoel
 • van der Poel
 • poel
 • In een poel in Harkema zit een monster. Het monster gaat een keer naar de weduwe van van der Poel en gaat op een stoel zitten. De vrouw is bang en houdt aan het bezoek een hartkwaal over. Ver daarvoor…

sage uit 1954
 • roannen fierder en fierder. Op 't lêst kommen se by in poel. Dêr gong it fanke yn en sa woarde se wei. Doe wied er bang woarn
 • al rennend, maar wanneer ze het huis voorbij gaan en het meisje in een poel verdwijnt, gaat hij bang naar huis.
 • poel
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar al rennend, maar wanneer ze het huis voorbij gaan en het meisje in een poel…

sage uit 1978
 • poel
 • De `Langesleatter man' spookt nabij Eernewoude en Warten. Hij spookt overal: op beide oevers van de Lange Sloot, boven het water, boven het riet etc. Het is logisch dat hij zweeft. Zijn vrouw zei…

sage uit 1950
 • Achter de Ham by in poel hearden guon minsken us de stimmen fan twa bern. Letter binne dêr twa bern fordronken.
 • Achter de Ham bij een poel horen sommigen stemmen van twee kinderen. Later verdrinken daar twee kinderen.
 • poel
 • Achter de Ham bij een poel horen sommigen stemmen van twee kinderen. Later verdrinken daar twee kinderen.

sage uit 1966
 • Hjir achter ús is in poel. 't Is in petgat en 't hat gjin namme. Dêr is ris in stim út heard woarn: De tijd is
 • Uit een poel, een veenput, is eens een stem gehoord die zei: 'De tijd is verschenen, de man is er niet", maar er was
 • poel
 • Uit een poel, een veenput, is eens een stem gehoord die zei: 'De tijd is verschenen, de man is er niet", maar er was nooit iemand in verdronken. Wel verdronk er een tijdje later een meisje dichtbij de…

Trefwoorden: dood, meisje, poel, stem, tijd, veenput, verdrinken


sage uit 1966
 • poel
 • In een meertje naast het huis van de vertelster hebben ze op een avond eens een stem gehoord, die zei: De tijd is verschenen, de man is er niet. Toen hebben ze met lantaarns gezocht of er iemand…

Trefwoorden: dood, hier, poel, stem, tijd, verdrinken, water


sage uit 1966
 • poel
 • Op een avond zaten de vertelster en haar man te praten. Ineens zien ze dat ze allebei in brand staan. Er zaten allemaal kleine vlammetjes op hun kleren. Maar ze raakten er niet door in brand. Ze waren…

Trefwoorden: poel, spokerij, spookvuur, vuur, water


sage uit 1966
 • De poel achter Klaes Land is ôfgryslike djip. Yn 't midden is in pôlle mei beamspul der op. Dy pôlle komt net oan 'e
 • De bodemloze put of poel
 • De poel achter het land van Klaas is afgrijselijk diep. In het midden is een pol met bosjes erop. Die pol komt niet aan
 • poel
 • De poel achter het land van Klaas is afgrijselijk diep. In het midden is een pol met bosjes erop. Die pol komt niet aan de grond, maar drijft.

sage uit 1966
 • Joane-poel ta wie jammeren dêr bern om. Jurjen woarde bang en is weromgong en dy nachts hat er by syn faem slept. Hy doarst
 • Een man hoort op een nacht bij een poel kinderen jammeren. Hij wordt doodsbang en keert weer om.
 • Joane-poel
 • poel
 • Een man hoort op een nacht bij een poel kinderen jammeren. Hij wordt doodsbang en keert weer om.

Trefwoorden: kind, poel, spook


sage uit 1934
 • poel
 • Op een dag zwom er een zeemeermin in de haven van Zevenbergen. Smekend vroeg zij om een slok water. De inwoners lachten haar uit. De mare voorspelde dat Zevenbergen zou vergaan. Wanhopig zwom ze…

sage uit 1966
 • Yn 'e Hamsherne is in poel. Dat wie de poel fan Sterke Hearke. Dêr út dy poel ha se us in stim heard: De tijd is
 • verschenen, maar de man is der niet. Mar der is by myn witen noait ien yn dy poel fordronken.
 • Uit de poel van Sterke Hearke in Hamsherne is wel eens een stem gehoord: 'De tijd is verschenen, maar de man is er niet
 • .' Volgens de verteller is er echter nooit iemand in de poel verdronken.
 • poel
 • Uit de poel van Sterke Hearke in Hamsherne is wel eens een stem gehoord: 'De tijd is verschenen, maar de man is er niet.' Volgens de verteller is er echter nooit iemand in de poel verdronken.

Trefwoorden: dood, poel, stem, tijd, verdrinken


sage uit 1966
 • Wopkepoel út. It fanke roan de poel yn en woardde wei. Doe woardde Tjipke bang en gong werom.
 • poel
 • Een man en een vrouw zagen op een zondagavond een meisje aankomen. Toen het meisje hen zag staan, ging ze terug. De man liep haar na. Ze ging in de richting van de Wopkepoel, liep erin en verdween. …

sage uit 1996
 • Achter Surhuzum is in greate poel. Dy is midden yn 't lân, dêr't Piter van Bruggen ^ wenne hat. In famyljelid fan ús
 • hat dêr us op in joun om healwei alven by helder ljochtmoannewaer in stim út 'e poel heard. Der waerd sein: "De tijd is
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder
 • maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Twee jaar later is er een man
 • poel
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de…

sage uit 1996
 • Ut in oare poel, ek út Surhuzum, hat de master fan 'e staetskoalle al us in stem weikommen heard. Dy stem sei: "De
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet
 • poel
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet." Korte tijd later is er een leerling in verdronken.

sage uit 1966
 • Ik hie in âlde muoike, dat wie Elske-moai. (Elske Mulder) Dy wenne by de poel op 'e Loane. It is nou sa'n fjirtich jier
 • lyn. Wy hienen in jonkje. Us buorwiif kom by ús en brocht biricht dat ús jonkje yn 'e poel fordronken wie. Doe gong se nei
 • Een buurvrouw komt aan een moeder vertellen dat haar zoontje in een poel is verdronken. Als de moeder dit meteen erna
 • poel
 • Een buurvrouw komt aan een moeder vertellen dat haar zoontje in een poel is verdronken. Als de moeder dit meteen erna aan haar tante vertelt, zegt deze dat ze dat al wist. De tante zegt tegen haar dat…

sage uit 1966
 • Alde Janke Houneloper hat in goed sawntich jier lyn in fanke sjoen mei in read skelkje foar, dat forsûpte yn in poel
 • . (Dy poel is der net mear. Dy wie sahwat op 't plak dêr't nou it jeugdgebou stiet) Koart dêrnei is myn suster fan trettsjin
 • Een vrouw heeft een voorgezicht van een meisje met een rood schortje voor dat in een poel verdrinkt. Kort daarna
 • verdrinkt de dertienjarige zus van de verteller in de poel als ze bij het schaatsenrijden door het ijs zakt. Ze heeft een rood
 • poel
 • Een vrouw heeft een voorgezicht van een meisje met een rood schortje voor dat in een poel verdrinkt. Kort daarna verdrinkt de dertienjarige zus van de verteller in de poel als ze bij het…

sage uit 1966
 • Yn 'e Smoarhoeke yn 'e Harkema hat men de Liuwe-poel. Dêr ha wy flakby wenne yn in hiel lyts húske. Guon ha dêr no út
 • dy poel hiel dúdlik "Help, help!" roppen heard. De minsken wolle ha dat dat foartsjirmerije wie. Mem warskôge ús as bern
 • Vlakbij een heel klein huisje was een poel, waaruit sommigen af en toe heel duidelijk "Help, help!" hoorden roepen. De
 • mensen dachten dat het spookgeluiden waren. De moeders waarschuuwden de kinderen er altijd: "Kom niet te dicht bij de poel
 • poel
 • Vlakbij een heel klein huisje was een poel, waaruit sommigen af en toe heel duidelijk "Help, help!" hoorden roepen. De mensen dachten dat het spookgeluiden waren. De moeders waarschuuwden de kinderen…

sprookje uit 1889
 • De Zwarte Poel te Everbergh De reiziger, die deze gemeente bezoekt, zal er achter eenen berg, "De Herdersberg" genaamd
 • , eenen poel vinden, wiens water zwart en stinkend is, en daarom "De zwarte poel" genoemd wordt. De buitenlieden schuwen hem
 • De Zwarte Poel te Everbergh
 • is gered. Op de plaats waar de molen stond is nog slechts een vieze poel te vinden en de ziel van de molenaar komt nog
 • elke nacht over de poel dansen.
 • Zwarte Poel
 • poel
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

sage uit 1890
 • De gezonken Klok In Deuren, een der gehuchten van Op-Oeteren, ligt een moeras, dat in zijn midden eenen poel verbergt
 • gingen twee moedige mannen naar den poel, om te zien, of de klok niet te krijgen was; zij voorzagen zich van haken, koorden
 • In een plaats ligt een moeras met een poel, waarin ooit een kerk verzonken is. Enkele mannen proberen de klok naar
 • poel
 • In een plaats ligt een moeras met een poel, waarin ooit een kerk verzonken is. Enkele mannen proberen de klok naar boven te halen. Dit lukt, 'in Gods naam' zoals de ene opmerkt. Als de ander eraan…

sage uit 1960
 • een monster in de poel. Het water is wel eens in beweging terwijl het helemaal windstil is. En netten komen er altijd
 • poel
 • In de Liuwepoel zal eens een meisje met rood haar verdrinken. Mensen hebben er duidelijk hulpgeroep gehoord. Ook zit er een monster in de poel. Het water is wel eens in beweging terwijl het helemaal…

sage uit 1968
 • poel
 • In een meer in Harkema zit een monster. Hij heeft een vork met drie tanden. Hij heeft eens een man het water ingetrokken en laten verdrinken.

sage uit 1968
 • poel
 • Het Blauwe meer moet afgrijselijk diep wezen.

Trefwoorden: diep, meer, poel, water


sage uit 1968
 • poel
 • Vanuit een meertje waar vroeger een meisje is verdronken, horen sommigen nog steeds het geluid van het meisje.

sage uit 1968
 • Yn Kollumerâldsyl is in poel. Dêr is de duvel al us oerhinne sprong. Oan 'e iene kant fan 'e poel stiet noch in
 • Waar de duivel over een poel is gesprongen, is aan de ene kant de voetafdruk van een mens te zien, en aan de andere
 • poel
 • Waar de duivel over een poel is gesprongen, is aan de ene kant de voetafdruk van een mens te zien, en aan de andere kant de afdruk van een paard.

sage uit 1968
 • De Liuwepoel is ôfgryslike djip. Nachts ha se wolris ien roppen heard om help. Dat lûd kom út 'e poel wei. Dat bitsjut
 • poel
 • De Liuwepoel is afgrijselijk diep. Er is 's nachts wel eens hulpgeroep gehoord. Dat betekent dat er iemand in zal verdrinken.