Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

199 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1997
 • langs kwamen. En wat bleek, er zaten faeces-bacteriën op bioscoopstoelen. Dus gewoon allerlei poep- en piesbacteriën. Dat
 • poep
 • In Amerika is na bacteriologisch onderzoek gebleken dat zich op veel openbare plaatsen faeces-bacteriën bevinden.

mop uit 1998
 • wel nodig heeft en gaat dus naar haar vader toe. Als ze begint met het karwei zegt ze: "Getver, het smaakt naar poep". De
 • geslachtsorgaan naar poep smaakt. De man slaat zichzelf voor zijn kop en zegt dat haar broertje de auto al mocht lenen.
 • poep
 • Een meisje mag de auto lenen van haar vader als zij hem sexueel bevredigt. Als zij dit doet zegt ze dat zijn geslachtsorgaan naar poep smaakt. De man slaat zichzelf voor zijn kop en zegt dat haar…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • poep
 • De inhoud van vliegtuig toiletten wordt altijd in bevroren toestand in zee gedumpt, maar komt per ongeluk op een huis terecht. Als het huis verkocht wordt, stelt men vast dat de kans dat dit nog een…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • poep
 • Dronken man kotst over vrouw heen, uit wraak poept ze op zijn buik.

raadsel uit 1998
 • poep
 • Waarom verwisselt een bom blondje haar baby's luier slechts een keer per maand? Op de verpakking stond toch "tot 10 kilo"?

mop uit 1998
 • Izzan [= poep]
 • poep
 • Een jongen mag van zijn oma geen gevonden geld van de grond rapen. Als haar portemonnee op de grond valt, weigert de jongen het ook op te rapen.

mop uit 1998
 • poep
 • Als twee vliegen een paardevijg eten, wil een vlieg best een mop horen, zolang het maar geen vieze is.

mop uit 1998
 • Een beer zit te poepen en vraagt aan een konijn of de poep aan zijn vacht blijft plakken. Als het konijn ontkennend
 • poep
 • Een beer zit te poepen en vraagt aan een konijn of de poep aan zijn vacht blijft plakken. Als het konijn ontkennend antwoordt, gebruikt de beer het konijn om zijn billen mee af te vegen.

sage uit 1966
 • Poep
 • poep
 • De Poepen die vroeger in de buurt van Leeuwarden kwamen maaien, hadden heel goede zeisen. Twee Poepen hebben eens bij een boer een stuk land gemaaid. Eén van hen vergeet als hij klaar is zijn…

Trefwoorden: haarspit, hannekemaaier, poep, zeis


mop uit 1966
 • Moster en hunnich. Der wie in poep op 'e klaei yn 'e ûngetiid, dy krige hunnich op 'e bôlle. Dat hied er noch noait
 • ." De oare deis sette de poep nei sa'n winkel ta. Hy sei: "Ha jo moster to keap?" "Dat ha wy wol. Foar hoefolle sinten wolle
 • poep
 • Een mof proefde voor het eerst honing en hij vond het heerlijk. Hij vroeg wat dat toch was, en een arbeider zei hem dat het mosterd was. Bij de kruidenier vroeg hij om mosterd voor een stuiver. Hij…

mop uit 1966
 • poep
 • Ook verteld: De drie moffen, die de Friese taal wilden leren. Drie moffen en de hunnen. De balk en de strohalm.

sage uit 1966
 • poep
 • Er waren eens zoveel spreeuwen in Dokkum, dat de burgemeester ze wilde verbieden nog op het dak te poepen. Net toen hij de proclamatie wilde voorlezen, scheet een spreeuw op het papier. Uit boosheid…

sage uit 1970
 • betje poep". "Ja", zeite köster, "daor zeg ie zowat. Dan zak dat een zondag klòòr legge". Zondages kömp den domenheer opte
 • geintje met hem uit te halen en de noot, die hij a.s. zondag gaaat gebruiken met poep te vullen. De dominee maakt op de
 • poep
 • Een dominee, die telkens over een plant of noot preekt, zijn de mensen weldra zat en ze halen de koster over een geintje met hem uit te halen en de noot, die hij a.s. zondag gaaat gebruiken met poep…

mop uit 1968
 • poep
 • De burgemeester denkt een plaag poepende spreeuwen te kunnen verjagen door op de stoep van het stadhuis een document voor te lezen waarin staat dat alle spreeuwen verbannen worden. Een spreeuw poept…

sage uit 1968
 • poep
 • Een jongen zag in de oorlog eens in Trimunt allemaal mensen neergeschoten worden. In het echt was er niets, maar uit angst tekende hij om naar Amerika te gaan. Enkele weken later hebben de moffen er…

mop uit 1968
 • 't wetter", sei de iene poep. 't Wie de moanne dy't yn 't wetter skynde. Sy woenen dy tsiis wol ha. De iene poep soe de
 • poep
 • Twee poepen dachten eens een kaas in het water te zien, maar in werkelijkheid was het de weerspiegeling van de maan. De een hield de ander vast, maar juist op het moment dat deze de kaas wilde…

mop uit 1968
 • en de achterbine om 'e fuotten. De oare poep sei: "Ast it net úthâlde kinst, mast fluitsje." Doe lei er dy oare poep de
 • foarbine om 'e hals en de achterbine om 'e fuotten. Hy luts fûl oan. De oare poep bigoun to gûlen en rare lûden to jaen
 • poep
 • Twee poepen waren eens de bindstok vergeten. Ze besloten een van hen vast te binden met de voorbindstok om zijn nek en de achterbindstok aan zijn voeten. Als het niet meer zou gaan, zou hij fluiten.…

sage uit 1944
 • begraven een kist, gevuld met poep en doen alsof die kist de schat is.
 • poep
 • Volgens oude verhalen is er bij een boerderij een schat begraven. Een paar mannen nemen anderen in de maling. Zij begraven een kist, gevuld met poep en doen alsof die kist de schat is.

Trefwoorden: boerderij, communist, poep, schat


sage uit 1954
 • By in minske op 'e Sumarreheide kom us in krûk en kannedrager oan 'e doar. Dat wie sa'n man - faek in poep - dy hie
 • kannedrager op it horloazje. De man mat in setsje stil lizzen bliuwe. Dan komt de poep by him en bigjint oan 'e trie to lûken. Hy
 • poep
 • Er kwam eens een kruik- en kannendrager bij mensen aan de deur. De vrouw nodigde hem uit binnen te komen, en eens bij haar zieke man te kijken. De verkoper haalde een haakje uit zijn zak en deed er…

sage uit 1967
 • poep
 • Twee Duitse arbeiders werkten aan het Knjillisdiep in Friesland. Ze waren in de kost bij een weduwe. Maar toen het kanaal klaar was, weigerden ze bij de weduwe weg te gaan, en ze betaalden ook niet…

mop uit 1967
 • hûndert kear prebearre, mar 't past my net. Mar it past doomny wol, hwant it is fan in Poep en dy hie krekt sa'n greate bek as
 • gebit had liggen voor hem. Haar paste het niet, maar de dominee zou het vast wel passen, want het was van een Poep, en die
 • poep
 • Een dominee preekte zo fel dat het gebit uit zijn mond vloog. Het was stuk. Een oud vrouwtje zei dat ze nog wel een gebit had liggen voor hem. Haar paste het niet, maar de dominee zou het vast wel…

mop uit 1967
 • poep
 • Op een keer kwam de pastoor bij de zeer zieke Tijl Uilenspiegel. De pastoor dacht dat Tijl een hoop geld had, en hij vroeg hem daarom. Op het bedrandje stond een pot, en Tijl zei dat de pastoor daar…

mop uit 1967
 • tochte dat it de boer wie dy't rôp fan "Toe poep!" Hy prebearre hurder to meanen. Even letter hearde er al wer "Toe poep." De
 • Op een vroege ochtend stond een Hanneke maaier in het land te maaien. De koekoek liet zijn roep horen, maar de poep
 • dacht dat het de boer was die riep 'toe poep!'. Hij probeerde harder te maaien. Even later gebeurde het weer, en de poep
 • poep
 • Op een vroege ochtend stond een Hanneke maaier in het land te maaien. De koekoek liet zijn roep horen, maar de poep dacht dat het de boer was die riep 'toe poep!'. Hij probeerde harder te maaien. Even…

mop uit 1967
 • Der wie in poep (hannekemaaier), dy hie us heard dat duveldrek nochal djûr wie. Hy seach us in kear in swarten yn 'e
 • , gong de poep nei 't plak ta dêr't er sitten hie en nom de stront mei nei de apteek om dy dêr to forkeapjen. Doe't de
 • Een Poep heeft gehoord dat duivelsdrek erg duur is. Als hij eens een neger zijn behoefte ziet doen, ziet hij hem voor
 • de duivel aan en zijn uitwerpselen voor duivelsdrek. De Poep zet welgemoed koers naar de apotheek om de 'duivelsdrek' te
 • Poep
 • poep
 • Een Poep heeft gehoord dat duivelsdrek erg duur is. Als hij eens een neger zijn behoefte ziet doen, ziet hij hem voor de duivel aan en zijn uitwerpselen voor duivelsdrek. De Poep zet welgemoed koers…

mop uit 1954
 • poep
 • Tijl Uilenspiegel is op zoek naar vuur om de kachel aan te steken. Als hij een hoop dampende paardenvijgen ziet, zegt hij 'waar rook is, is ook vuur'.