Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

25 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1988
 • pols
 • Een vrouw heeft geprobeerd zelfmoord te plegen door haar polsen door te snijden. De poging is mislukt, maar ze is wel het gebruik van haar handen verloren. Een verpleegster constateert met minachting…

mop uit 2000
 • pols
 • Een man krijgt Viagra van de dokter omdat hij nimfomanen op bezoek krijgt. Even later moet hij pijnstillers tegen het masturberen, want de vrouwen zijn niet gekomen.

sage uit 1960
 • Tsjerke Iebeltsje koe knoffelbân bine. Hja die it foar twa of trije sinten. Hie men de pols of it ankel forknoffele
 • , dan die hja dêr trije triedden omhinne. Dan preuvele se hwat en bitaestte de pols of it ankel. Men moest op snein geboaren
 • Tsjerke Iebeltsje was op zondag geboren en kon daardoor zwachtels binden. Als men zijn pols of enkel had verstuikt
 • pols
 • Tsjerke Iebeltsje was op zondag geboren en kon daardoor zwachtels binden. Als men zijn pols of enkel had verstuikt, deed zij er drie lappen omheen. Daarbij prevelde ze wat en betastte ze de gekneusde…

sage uit 1968
 • en de Langewyk. Underweis hipte der in kat by har op 'e karre. Thomas soe dy kat der ôf wippe, mar doe koe syn pols net
 • pols
 • Een echtpaar kwam eens terug van de markt toen er een kat op de kar sprong. De man wilde het dier wegjagen, maar hij kon zijn hand niet bewegen. Daarna werd hij in de berm gegooid.

broodjeaapverhaal uit 2001
 • geeft de man een vuurtje, waarna de man haar pols breekt. Het meisje weet verschrikt te ontkomen. Later hoort ze dat de
 • geeft de man een vuurtje, waarna de man haar pols breekt. Het meisje weet verschrikt te ontkomen. Later hoort ze dat de
 • pols
 • Een meisje wordt aangesproken door een vrachtwagenchauffeur met de vraag of zij een vuurtje voor hem heeft. Het meisje geeft de man een vuurtje, waarna de man haar pols breekt. Het meisje weet…

sage uit 1970
 • Op 'e Swette haw ik ris in hoepelslang troffen. 't Wie in slang sa dik as myn pols. Hy krige syn sturt yn 'e bek en dêr
 • De verteller heeft ooit een hoepelslang gezien. De slang - zo dik als zijn pols - rolt met zijn staart in de bek als
 • pols
 • De verteller heeft ooit een hoepelslang gezien. De slang - zo dik als zijn pols - rolt met zijn staart in de bek als een wiel over de weg. De slang gaat sneller dan een fiets.

sage uit 1969
 • Sterke Hearke hie spieren ûnder 'e pols, sa dik as in finger.
 • Sterke Hearke had spieren onder zijn pols, zo dik als een vinger.
 • pols
 • Sterke Hearke had spieren onder zijn pols, zo dik als een vinger.

Trefwoorden: dik, kracht, man, pols, spier, sterk, vinger


sage uit 1977
 • stikken. De oare moarns hie Jehannes Meerstra de pols brutsen. "Dy ha 'k fannacht brutsen", sei er. Jehannes hie him yn dy
 • zijn pootje stuk is. De volgende dag heeft een andere man een gebroken pols. Hij was de tovenaar in kattengedaante.
 • pols
 • Een man wordt rond middernacht plotseling opgeschrikt door een zwarte kat. De man geeft het dier zo'n harde trap dat zijn pootje stuk is. De volgende dag heeft een andere man een gebroken pols. Hij…

sage uit 1973
 • hurd gean soe." Mar mem hie him al fantofoaren as lyk sjoen. Ik hie seis rare stikelwarten op 'e pols. Doe't Marten dea wie
 • nom mem my mei nei syn lyk ta. Hja hie myn pols beet en dêrmei struts se oer syn foarholle hinne. Ik rekke alle seis
 • nam zij haar dochter mee naar zijn lijk. Ze wreef haar pols over zijn voorhoofd en zo raakte de dochter haar wratten kwijt.
 • pols
 • De moeder van de vertelster voorspelde dat Marten van Kammen, die aan t.b.c. leed, snel zou overlijden. Na zijn dood nam zij haar dochter mee naar zijn lijk. Ze wreef haar pols over zijn voorhoofd en…

sage uit 1970
 • Doe't wy yn 1935 trouden wennen wy by myn wiif har folk yn. Myn wiif hie har pols fordraeid mei 't waskjen. Dy pols
 • 't bêdsket. Hja die dat mei de hân dêr't de pols fan fordraeid wie, sûnder dat se der erch yn hie. "Sjochst nou wol? Dû
 • Een gebedsgenezer slaagt erin een verstuikte pols te genezen door er alleen naar te kijken.
 • pols
 • Een gebedsgenezer slaagt erin een verstuikte pols te genezen door er alleen naar te kijken.

sage uit 1969
 • pols mei yn en dêr die se in lapke omhinne. Dêr preuvele se dan hwat by, mar dat koe 'k net forstean.
 • pols
 • Tsjerke Iebel woont in Harkema en bedelt elke dag. Hij kan banden om verstuikte leden leggen en is op zondag geboren. Bij het leggen van een band gebruikt hij zeep en zout en prevelt een formule.

sage uit 1974
 • gewoanen. Se koenen Tseard in nuddel troch de pols hinne stekke, sûnder dat hy der hwat fan fornaem. Dat hie er fan 'e duvel.
 • naald door zijn pols wordt gestoken.
 • pols
 • Vrijmetselaars hebben zich aan de duivel verkocht, moeten dat altijd blijven en hebben een wisseldaalder die altijd bij hun terugkomt. Mensen met een wisseldaalder zijn anders dan anderen. Een man met…

sage uit 1965
 • ze had het nog maar juist gezegd of ik schoof uit en tuimelde naar beneden. Gelukkig had ik niks als een verstuikte pols
 • pols
 • Een vrouw zei tegen iemand: "Pas op, je kon wel eens vallen," en ja hoor, hij viel en geeft de vrouw de schuld.

sage uit 1965
 • liggen. Eerst dacht ik dat ze dood was, maar toen bemerkte ik dat ze regelmatig ademde en dat haar pols ook normaal sloeg. Ze
 • pols
 • Ontmoeting met een heks, wier geest uit dolen gaat.

sage uit 1967
 • weerwolf met een mes in de pols. Dan staat de weerwolf naakt voor hem. Hij smeekt de man zijn identiteit geheim te houden.
 • pols
 • Een weerwolf is een gewone man die een pact heeft gesloten met de duivel. Daarom moet hij zo nu en dan een wolvenvel aantrekken en op pad gaan om mensen te pesten. Op een keer springt hij bij een man…

sage uit 1966
 • Man kan mensen vastzetten door even de pols vast te houden. Hij ziet ook witte mutsen in het veen. Anderen zien dat
 • pols
 • Man kan mensen vastzetten door even de pols vast te houden. Hij ziet ook witte mutsen in het veen. Anderen zien dat niet, maar later werken er vrouwen met witte mutsen in het veen.

sage uit 1901
 • kaasdief van zoo- en zooveel jaar geleden. Kijk maar an me pols. Omdat je me toen niet verraden heb, zal ik je geen kwaad doen
 • pols
 • Boerenknecht weet met een list een kaasdief te vangen, maar laat hem lopen. Jaren later krijgt hij bezoek van een hoofdman met een groep rovers die eten en drinken eist. Op het laatst vertelt de…

sage uit 1963
 • mûtse foar it ljocht en sette dy op. Mar sy hie 't noch net dien, of de man snijde him gau yn 'e pols en hâldde de bliedende
 • pols boppe de wite mûtse. Doe wie dy mûtse net mear wyt, mar readbont. Sy hearden oan 't skip, dat de duvel al op komst wie
 • pols
 • Schippersvrouw verkoopt zich voor een nieuw schip aan de duivel, op voorwaarde dat als zij een witte muts draagt, zij in zijn macht is. Als zij eens een witte muts opzet snijdt haar man zich en laat…

mop uit 1651
 • Een doctor was bij juffrouw Dorothé gehaelt, die sieck te bedde lag. Hij wilde haer pols voelen, maer sij was soo
 • arm uyt. Hij leyde terstont sijn mantel over sijn hant en voelde soo, seggende bij een linde pols past wel een wolle
 • Er kwam een dokter bij mevrouw Dorothé, die ziek op bed lag. De dokter wilde haar pols voelen, maar de vrouw voelde
 • zich te beschaamd om haar blote vlees te laten voelen. Zij trok de mouw van haar hemd eerst over haar pols en reikte die
 • pols
 • Er kwam een dokter bij mevrouw Dorothé, die ziek op bed lag. De dokter wilde haar pols voelen, maar de vrouw voelde zich te beschaamd om haar blote vlees te laten voelen. Zij trok de mouw van haar…

sage uit 1969
 • pols
 • Als schippersknecht heb ik meegemaakt dat ik op een nacht als we met een vracht bij Dokkumer Nijesilen liggen, wakker wordt een het luikke van het vrachtruim wat gesloten is eerder open zie staan. Een…

sprookje uit 1201
 • pols
 • Koning Leeuw vraagt aan allerlei dieren of zijn adem stinkt. Wat ze ook antwoorden, hij ziet toch aanleiding om ze op te eten. Alleen de aap kan door vleierij ontkomen aan de leeuw. De leeuw doet…

sage uit 1969
 • Op een keer had ik mijn pols gekneusd. Hij was wel tweemaal zo dik als anders. Ik ging der mee naar een man hier in
 • Soesterberg. Die kreeg een polletje brinkgras en wreef daarmee over de pols. Hij prevelde der wat bij. Toen gooide hij 't
 • Met een gekneusde pols bezoek ik een man in Soesterberg, die met brinkgras over de pols wrijft en er wat bij prevelt
 • pols
 • Met een gekneusde pols bezoek ik een man in Soesterberg, die met brinkgras over de pols wrijft en er wat bij prevelt. Daarna gooit hij het gras op de mesthoop. Hij voorspelt dat de pijn bij…

personal narrative uit 2001
 • in mijn benen kreeg dat optrok tot boven mijn knieën en Eltjo kreeg last van zijn linkerhand en pols. Opeens, zonder enig
 • pols
 • Tijdens een tweede bezoek aan een graancirkel in Stadskanaal blijkt er een extra cirkel te ontstaan, die nog warm aanvoelt. Er doen zich vreemde verschijnselen voor: de batterij van de camera raakt…
316.jpg
317.jpg
318.jpg
319.jpg
320.jpg
321.jpg

sage uit 2003
 • een mes op mijn pols gelegd, en gesneden, maar nooit diep genoeg, ik was altijd bang voor de dood. Nu kon niets me meer
 • pols
 • Jonge vrouw die zich sterk bezighoudt paranormale zaken en wicca, bekeert zich na innerlijke strijd.

Trefwoorden: aantrekken, afkeer, altaar, angstaanjagende, angstig, antwoord, banger, beeld, begaafd, bekering, beoefenen, bestaan, bevrijding, bezegelen, bezoeken, bidden, binnenlaten, blijven, bloed, boom, bos, bovennatuurlijke, breken, christelijke, christen, christendom, christin, cijfer, combineren, dagelijks, demon, denken, docente, doden, doel, dood, doop, doormaken, dopen, drankje, drievoud, dromen, droom, eren, ertikel, ervaren, evangelische, fout, fruit, gave, gebroken, geest, geestelijk, geestelijke, geheim, geloven, genezing, gesprek, gevoelens, gevolg, gewicht, glans, glimlach, God, godin, godsdienst, godsdienstlerares, hart, haten, heks, hekserij, heling, huid, huilen, hulp, innerlijke, inwijden, inwijding, irriteren, jacht, jongen, kaart, kaartleggen, kiezen, kracht, kwade, leegte, leiden, leren, leugen, leven, levenspad, levensvraag, liefde, maagd, maan, magie, mannelijk, meenemen, meidenblad, meisje, merken, mes, moeder, mooiste, naam, natuur, natuuraspect, natuurwet, nekvel, nieuwe, nieuwgeboren, nieuwsgierig, occultisme, offeren, onbeantwoord, ontdekken, ontkennen, ontmoeting, ontwikkelen, onwetend, oog, opgeven, opnemen, orakel, ouderlijke, overdosis, overwinnen, pakken, paranormale, pendel, pijn, pil, pols, populair, probleem, psychiater, raadplegen, realiteit, reden, ritueel, schaden, scheiden, scheiding, scheppingsverhaal, school, schoongewassen, schrijven, sluiten, sneeuw, snijden, spijt, spreken, spreuk, sprookjesboek, start, sterven, stoppen, strijd, symboliseren, tegenhouden, terugkrijgen, terugslepen, toegeven, toekomst, touw, trainen, trouwen, uitlachen, uitvoeren, vader, vastketenen, verbergen, verbond, verbreken, verdriet, verklappen, vernieuwing, verstoppen, volledig, voorganger, voorspellen, voorstellen, vraag, vriendelijkheid, vrouw, vrouwelijk, vruchtbaarheid, vullen, waarzeggerij, weerhouden, weg, weggaan, wegsturen, wereld, wet, weten, wicca, wicca-ritueel, wijze, wijzen, witte, witter, wonder, wonderbare, wonen, zelfhaat, ziekenhuis, zien, zoeken, zon, zuster, zwarte, zwijgen

rkoma078a.jpg
rkoma078b.jpg

personal narrative uit 1963
 • enkel of pols hielp dit middel uitstekend.
 • Zalf van merg tegen een verstuikte pols of enkel.
 • pols
 • Zalf van merg tegen een verstuikte pols of enkel.