Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

129 resultaten voor ""

personal narrative uit 1997
 • , op die preekstoel. En soms is het misschien een beetje te veel in de predikstoel; ik heb ook veel gesproken voor
 • preekstoel
 • Haar tekenen uit de dierenriem zeggen dat Mellie Uyldert een leraar is, en een vertaler van informatie uit andere bewustzijnstoestanden naar deze wereld. Ze heeft vaak cursussen gegeven in de…

mop uit 1978
 • De trochseage preekstoel Der stie earne in dominy en dy hie ûnder de preek in hiele bulte meneuvels en drokte. Soms
 • hinge er heal ta de preekstoel út. Doe ornearren de jongfeinten, wy sille him ris te fiter ha. Dy preekstoel stie op ien
 • De trochseage preekstoel
 • ene poot waar de preekstoel op steunde werd een beetje doorgezaagd. Toen de poot niet doorbrak zaagde men de poot nog een
 • preekstoel afbrak en de jongens riepen dat ze hem al de vorige week hadden verwacht.
 • preekstoel
 • Een dominee, die tijdens zijn preken allerlei zotte bewegingen maakte, werd door een paar jonge mannen beetgenomen. De ene poot waar de preekstoel op steunde werd een beetje doorgezaagd. Toen de poot…

mop uit 1971
 • Wat de pastoar song In dominy hie fan 'e preekstoel moai knap it each op 'e pastorijtún. Hy hie in baarch, in mot, op
 • Een dominee had vanuit zijn preekstoel mooi zicht op de pastorietuin met een hok waarin zijn varken zat. Het varken
 • preekstoel
 • Een dominee had vanuit zijn preekstoel mooi zicht op de pastorietuin met een hok waarin zijn varken zat. Het varken brak echter soms wel eens uit zijn hok. Toen zowel de pastoor als de huishoudster op…

sage uit 1966
 • kou lizzen gong, dêr moest de tsjerke boud wurde. Op it plak sels dêr't de kou lei, dêr moest de preekstoel komme to stean
 • . Precies op die plek moest de preekstoel dan komen te staan en begon men met de verdere bouw van de kerk.
 • preekstoel
 • Als er vroeger een doopsgezinde kerk gebouwd moest worden, keek men altijd op het land waar de eerste dauw neersloeg. Precies op die plek moest de preekstoel dan komen te staan en begon men met de…

mop uit 1890
 • preekstoel
 • Een koster steelt het varken van de pastoor en slacht het. Op een dag hoort de pastoor het zoontje van de koster zingen dat zijn varken bij hem in het zout ligt. De pastoor zegt hem dat hij dat zondag…

sprookje uit 1970
 • preekstoel
 • Enige jongelui willen de nogal stevig prekende kapelaan te grazen nemen en laten hem voor de lol komen met de communie. Dan vragen ze of hij ook kan bewijzen, wat hij altijd preekt over de duivel en…

sprookje uit 1970
 • preekstoel
 • In een kerk wordt elke ochtend de nachtwaker dood aangetroffen. Tenslotte biedt een eerste klas zuiplap zich aan, wil van de pastoor 3 flessen jenever erbij en laat zich insluiten. Voor twaalven heeft…

sage uit 1968
 • letter al us wer. Sa woe dy doomny net fan syn einen ôf, dat op in snein-to-moarn, doe't er op 'e preekstoel stie, sei er
 • preekstoel
 • Een dominee werd af en toe een paar van zijn eenden ontstolen. In een zondagse preek zei hij toen een keer: "Ik zeg niet dat de mensen van deze gemeente dieven zijn, maar ik raak al mijn eenden kwijt.…

sage uit 1968
 • !" Doomny nom it mei. De snein-to-moarns hied er 't lytse koaltsje op 'e preekstoel lizzen. Doe preke er: "Gij zult niet stelen
 • preekstoel
 • Een man vertelde de dominee dat al zijn kolen waren gestolen. Het enige stukje wat ze hadden laten liggen, nam de dominee mee. In zijn zondagse preek sprak hij over stelen. Af en toen nam hij daarbij…

mop uit 1968
 • sage er tomûk de preekstoel fan ûnderen heal troch. De earste sneins gong 't goed. Mar de twadde sneins sei doomny yn syn
 • preekstoel en al fan boppe. Doe sei de koster: "Ik had u verleden zondag al verwacht."
 • bijbel aan elkaar vast, zodat het voorlezen misging. De ander zaagde een stuk van de preekstoel door, zodat de koster
 • preekstoel
 • De koster en de dominee hadden eens ruzie. Ze haalden bij elkaar grappen uit. De een plakte twee bladzijdes van de bijbel aan elkaar vast, zodat het voorlezen misging. De ander zaagde een stuk van de…

sage uit 1968
 • him yn 'e preekstoel en sei: "Astû him dan dochs sjochste, dêr hast him. Ik doar aenst wol wer ien to pakken en dat lit
 • hem', en de man dacht dat hij de eend bedoelde. Bij de vierde keer gooide de stroper het dier naar de preekstoel en zei
 • preekstoel
 • Een stroper ving op zondagochtend, onderweg naar de kerk, een eend. De dominee zei in zijn preek een paar keer 'ik zie hem', en de man dacht dat hij de eend bedoelde. Bij de vierde keer gooide de…

sage uit 1968
 • lei de snein-to-moarns allegearre bakstiennen op 'e preekstoel. Dy steapele er op op 'e rânne. Dêr stie hy achter to
 • De steen op de preekstoel
 • allemaal bakstenen op zijn preekstoel. De mensen waren zo nieuwsgierig naar de reden daarvan dat de kerk die zondag weer
 • preekstoel
 • Een dominee kon niet van de drank afblijven. Om zijn kerk weer vol met mensen te krijgen, stapelde hij voor de zondag allemaal bakstenen op zijn preekstoel. De mensen waren zo nieuwsgierig naar de…

sage uit 1968
 • ien en twa. Op in snein doe siet er yn 'e preekstoel. De âlderling lies de tekst foar út 'e skrift, dêr't doomny oer
 • preekstoel
 • Een dominee lustte nogal graag een borreltje. Op een zondag viel hij in slaap terwijl de ouderling de tekst voorlas waarover de dominee zou preken. Toen de ouderling uitgelezen was, zei hij: "Dominee,…

mop uit 1967
 • hie ek ta moade dêrby wit hoe fier oer de preekstoel hinne to bûgen. It jongfolk tocht, dêr moatte wy us in grap fan ha
 • . Doe saegden se op in kear de preekstoel troch. Krekt doe't de dûmny sein hie: "Als ik kom, dan kom ik haastiglijk" en him
 • gewoonte om heel ver over de preekstoel heen te buigen. Op een keer zaagden jongelui de preekstoel door. Juist op het moment
 • dat de dominee zei: "Als ik kom, dan kom ik haastiglijk," en zich vooroverboog, begaf de preekstoel het en viel de dominee
 • preekstoel
 • Een dominee had de gewoonte in de kerk te zeggen: "Als ik kom, dan kom ik haastiglijk." Daarbij had de man ook de gewoonte om heel ver over de preekstoel heen te buigen. Op een keer zaagden jongelui…

sage uit 1960
 • . "Dan sil dat oars", sei de dûmny. De sneins dêroan gong er yn 'e preekstoel stean en sei: "Gij mannen van Zwartsluis, zing
 • preekstoel
 • De gemeente van Zwartsluis vond dat de dominee hen niet genoeg liet zingen. De zondag erop liet de dominee het hele honderdnegentiende psalm zingen. De gemeente zette zich schrap, en de jassen gingen…

mop uit 1951
 • sloech er mei de fûsten op 'e kanten fan 'e preekstoel. Op in kear hienen in pear jonges punaises lein op dy kanten, mei de
 • skerpe kant nei boven. De snein-to-moarns kom dûmny op 'e preekstoel. Hy hie nergens euvelmoed yn. Hy sei: "Wie heeft hemel
 • woorden vaak kracht bij door met beide vuisten hard op de zijkanten van de preekstoel te slaan. Een stel kwajongens legt op
 • een keer punaises met de scherpe kant boven op de zijkanten van de preekstoel. De dominee vraagt 'Wie heeft hemel en aarde
 • preekstoel
 • Een dominee is gewend met veel bombarie en woeste gebaren te preken. Tijdens zijn bulderende preken zet hij zijn woorden vaak kracht bij door met beide vuisten hard op de zijkanten van de preekstoel…

mop uit 1967
 • Der wie in dûmny, dy preke op birop. It wie in âlde, wrakke preekstoel, dêr't er yn stie en de man hie gâns oanslaggen
 • en meneuvels. Soms hong er alhiel mei 't bovenlichum ta de preekstoel út. As tekstwurd hied er: "Als ik kom, dan kom ik
 • Preekstoel stort in elkaar op moment dat dominee die met veel gebaren en bewegingen preekt, zegt dat hij haastiglijk
 • preekstoel
 • Preekstoel stort in elkaar op moment dat dominee die met veel gebaren en bewegingen preekt, zegt dat hij haastiglijk komt. De koster zegt dat hij hem al eerder had verwacht.

mop uit 1967
 • glêsfol wetter út", sei de dûmny. Dat die de koster en dat sette er op 'e preekstoel. It seach der helder út. Doe't de dûmny
 • op 'e preekstoel kom, hâldde er in preek oer de reinheid. Hy liet de minsken it glês mei wetter sjen en sei: "Sjoch, sa
 • preekstoel
 • Gemeente ergert zich aan drinkende en groffe taal gebruikende dominee. De dominee houdt in een preek de mensen een spiegel voor door rein water uit een smerig regenvat te vergelijken met de reine…

mop uit 1967
 • 'e preekstoel leinen, 't koe neat skele hwat der opstie, hy soe der in preek oer ôfstekke. Doe gongen de jonge mannen
 • hinne en joegen de koster in blanko tekstbriefke. Dat moest er foar har op 'e preekstoel lizze. Sy woenen us sjen of er dêr
 • preekstoel
 • Dominee wint weddenschap dat hij over alles kan preken.

mop uit 1967
 • Der wie in dûmny dy sloech altyd mei syn fûsten op 'e kanten fan 'e preekstoel, as er oan 't preekjen wie. Doe hienen
 • Dominee slaat met vuisten op punaises die jongens op de preekstoel hebben gelegd, en zegt op zijn vraag wie hemel en
 • preekstoel
 • Dominee slaat met vuisten op punaises die jongens op de preekstoel hebben gelegd, en zegt op zijn vraag wie hemel en aarde heeft geschapen dat kwajongens dat hebben gedaan.

mop uit 1970
 • Der wie in pastoar. Dy hie in tsjinstfaem, dy hiet Maria. Hy hie ek in poes. Fan 'e preekstoel ôf koe pastoar yn 'e
 • Een dominee zag vanaf de preekstoel dat de poes in de keuken van de rollade wilde gaan snoepen. Hij probeerde de
 • preekstoel
 • Een dominee zag vanaf de preekstoel dat de poes in de keuken van de rollade wilde gaan snoepen. Hij probeerde de huishoudster Maria, die in de kerk zat, dit onopvallend duidelijk te maken door te…

mop uit 1974
 • preekstoel omtrint troch. Doomny rôp yn 'e gloed fan syn rede: "Hij komt! Hij komt! Hij komt!" Mei't er dat sein hie, bijoech de
 • preekstoel him en dêr tûmele de doomny hinne. Doe sei de koster, dy't wiste dat de preekstoel trochsage wie: "Dat hie 'k al lang
 • Een stel deugnieten wil een dominee te pakken nemen door de preekstoel bijna door te zagen. Als de dominee in de gloed
 • van zijn spreek herhaaldelijk 'Hij komt!' begint te roepen, valt hij in zijn enthousiasme van de preekstoel af. De koster
 • preekstoel
 • Een stel deugnieten wil een dominee te pakken nemen door de preekstoel bijna door te zagen. Als de dominee in de gloed van zijn spreek herhaaldelijk 'Hij komt!' begint te roepen, valt hij in zijn…

mop uit 1974
 • doomny hie altyd in protte lawaei en bombaerje op 'e preekstoel. Hy sloech mei earmen en skonken tagelyk en fleach nou en dan
 • ha." Doe gongen se hinne en se sagen de bouten der foar wei, dêr't de preekstoel mei oan 'e muorre fêst siet. De koster
 • bouten door waarmee de preekstoel aan de muur bevestigd is en wachten af. Het duurt niet lang voor de enthousiaste dominee
 • met preekstoel en al naar beneden komt zetten. De dominee krabbelt snel overeind en roept 'Als ik kom, dan kom ik haastig
 • preekstoel
 • Een stel jongelui wil een dominee die altijd met veel bombarie en woeste armgebaren preekt een lesje leren. Ze zagen de bouten door waarmee de preekstoel aan de muur bevestigd is en wachten af. Het…

mop uit 1974
 • preekstoel troch. De doomny wie de sneins wer let. Dêr kaem er hurd oan. Hy gong op 'e preekstoel stean en sei: "Als ik kom, dan
 • '. Een stel deugnieten besluit de dominee eens beet te nemen en zaagt de preekstoel door. Als de geestelijke weer eens aan
 • preekstoel
 • Een dominee die altijd in alles te laat is, begint de preek altijd met de woorden 'Als ik kom, dan kom ik haastiglijk'. Een stel deugnieten besluit de dominee eens beet te nemen en zaagt de preekstoel…

mop uit 1974
 • . Doe't de doomny de snein-to-moarns op 'e preekstoel kaem, lei it briefke dêr. Mar 't wie in blanko briefke. Doomny naem it
 • de dominee: ze mogen een briefje op de preekstoel neerleggen. Het maakt niet uit wat er op het briefje staat, de dominee
 • preekstoel
 • Een dominee beweert over ieder mogelijk onderwerp een preek te kunnen maken. Twee studenten sluiten een weddenschap met de dominee: ze mogen een briefje op de preekstoel neerleggen. Het maakt niet uit…