Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

180 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • 't keelgat. Hai mos hom zoo gauw meugelk weer kwiet. Vrouw haar mit 't woater opputten heur trouwring ien put valen
 • loaten. Hoal doe mie hom der es weer oet, zee e tegen Jaan. Jaan hoalt 'n laange ledder, zet hom ien put en gaait noa beneden
 • Jaan afkomen. Hij stuurt hem de waterput in om de ring van zijn vrouw te zoeken. Als Jaan in de put zit, laat de boer
 • stenen, een molensteen en een klok in de put gooien. Jaan blijft echter ongedeerd en vindt de ring van de boerin. De boer
 • put
 • Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk, maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de…

Trefwoorden: boer, eten, gierig, klap, klok, put, ring, steen, vrouw, water, werk, zoon


sprookje uit 1973
 • dat hjir eigentlik om en ta?' 'Wel', sei de bear, 'ik siet hjir ûnder yn 'e put. Dêr ha 'k wol trije dagen sitten. Doe ha
 • 'k de boer frege, oft er my der út helje woe en dy hat my der út helle'. 'Mar hoe kamen jo yn dy put?' woe de foks witte
 • openlaten als hij hem nu helpt. De vos gaat akkoord en krijgt door zijn listigheid de beer zover dat hij weer in de put gaat
 • put
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sprookje uit 1975
 • Een vos valt in een put. De maan weerspiegelt in het water. De vos zegt tegen de wolf dat er een kaas in de put ligt
 • bovenin de put hangt en laat zich naar beneden zakken. Omdat de vos lichter is dan de wolf, wordt hij tegelijkertijd in de
 • put
 • Een vos valt in een put. De maan weerspiegelt in het water. De vos zegt tegen de wolf dat er een kaas in de put ligt, en dat hij er de helft van heeft opgegeten. Hij biedt de wolf het andere stuk aan.…

Trefwoorden: emmer, kaas, list, maan, put, vos, weerspiegeling, wolf


sprookje uit 1937
 • Vrouw Holle heeft een dochter en een stiefdochter. Als de stiefdochter de zilveren vingerhoed in de put laat vallen
 • , moet ze de put in om deze te gaan zoeken. Ze komt terecht in het land van de kabouters en elfjes. ze wordt daar goed
 • put
 • Vrouw Holle heeft een dochter en een stiefdochter. Als de stiefdochter de zilveren vingerhoed in de put laat vallen, moet ze de put in om deze te gaan zoeken. Ze komt terecht in het land van de…

sprookje uit 1991
 • vervelend! Een van de breinaalden glipte uit haar vingers en verdween in de put. Hoe moest ze die weer te pakken krijgen? Als
 • bodem van de donkere put te kunnen zien, en toen dat niet lukte nog een stukje verder. Maar daardoor verloor ze haar
 • put
 • Een vrouw heeft twee dochters; Adelheid en Stoffeltje. Stoffeltje is het sloofje in huis en Adelheid is een verwend kreng. Op een dag laat Stoffeltje een berinaald vallen in de waterput. Als ze hem…

legende uit 1933
 • put
 • Sint Willebrord heeft op zijn reizen door Brabant dikwijls bronnen laten ontspringen op de heide. In veel plaatsen vindt men heiligenputjes of Willebrordusputjes.

sage uit 1999
 • put
 • 's Nachts moet je oppassen voor geesten. Ze huizen vaak in open water of in het riool. Ze kunnen zich ook in een kat veranderen.

raadsel uit 2000
 • Moh: Ik ken alleen van die raadsels die heb ik [...]. Je hebt een put van 20 meter diepte, en d'r zit helemaal niks in
 • Een slak zit in een put van 20 meter diep. Hij klimt per dag 5 meter, maar zakt er 's nachts weer 4. Hoeveel dagen doet
 • hij erover om uit de put te komen? Zestien dagen, want na 15 dagen is hij 15 meter omhoog gekomen. Aan het eind van de dag
 • put
 • Een slak zit in een put van 20 meter diep. Hij klimt per dag 5 meter, maar zakt er 's nachts weer 4. Hoeveel dagen doet hij erover om uit de put te komen? Zestien dagen, want na 15 dagen is hij 15…

sage uit 1966
 • Ik ha 't ris bileefd, doe wie 'k tichte by in dobbe by de Fjouwer Wringen. Midden yn dy dobbe wie in djippe put groeven
 • . Dêr kaem in man oanrinnen, dy roan lyk op 'e dobbe ta en forsonk yn 'e put. It wetter buorrele. De man kaem der wer út en
 • Iemand is bij een meertje waarin in het midden een diepe put gegraven is. Een man komt aanrennen en springt in het
 • meertje. De man komt echter in de put terecht en zakt gelijk naar beneden. Het water begint te borrelen en de man komt naar
 • put
 • Iemand is bij een meertje waarin in het midden een diepe put gegraven is. Een man komt aanrennen en springt in het meertje. De man komt echter in de put terecht en zakt gelijk naar beneden. Het water…

sprookje uit 2000
 • bracht voor zijn vrouw. En iedere dag ging hij. Maar hij kwam op een dag ergens waar zo'n put was hè? En hij keek in de put
 • Een arme jager bevrijdt een mens, een muis en een slang uit een put. Allen beloven dankbaarheid. De muis gaat telkens
 • put
 • Een arme jager bevrijdt een mens, een muis en een slang uit een put. Allen beloven dankbaarheid. De muis gaat telkens geld stelen uit de schatkamer van de koning, waardoor de jager wat rijker wordt.…

sprookje uit 1888
 • Een moeder vraagt haar dochters water te halen uit een put. In de put zit een kikker die belemmert dat zij water
 • put
 • Een moeder vraagt haar dochters water te halen uit een put. In de put zit een kikker die belemmert dat zij water scheppen, tenzij ze met hem willen trouwen. De oudste dochter komt onverrichterzake…

sage uit 1888
 • De Drakenput van Wetteren Er bestond vroeger te Wetteren een put, waarin groote rijkdommen moeten verborgen liggen. De
 • huilen. Niemand durft dien put opendoen. Tegenwoordig staat er een houtzagerij op. (Een mijner oud-leerlingen, Aalst)
 • In een put liggen grote rijkdommen, die bewaakt woren door wilde beesten. Niemand durft de put te openen. Tegenwoordig
 • put
 • In een put liggen grote rijkdommen, die bewaakt woren door wilde beesten. Niemand durft de put te openen. Tegenwoordig staat op die plaats een houtzagerij.

sage uit 1888
 • De Sint Aldegondisput Te Hofstade bij Aalst, aan het begin der dreef bekend als de Langerek is een nog al groote put
 • put
 • Een kasteelheer wil zijn dochter tegen haar zin uithuwelijken. Na mislukte pogingen om haar te overreden, besluit de vader zijn dochter te doden. Het meisje vlucht het kasteel uit tot ze bij de gracht…

sprookje uit 1970
 • uit de wolken neer op de grond. En het toeval wou dat ze in een put gevallen was, waar de eendeveren in uitgeschud werden
 • lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht in een put van een kasteel waarin een
 • put
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht…

mop uit 1994
 • zuster Ruth stond in de put en het water reikte tot haar knieën." "Maar Moos," zegt juf, "dat laatste rijmt toch niet
 • De kinderen moeten op school een gezegde of rijmpje opzeggen. Een jongen zegt: "Mijn zuster Ruth / stond in de put / en
 • put
 • De kinderen moeten op school een gezegde of rijmpje opzeggen. Een jongen zegt: "Mijn zuster Ruth / stond in de put / en het water reikte tot haar knieën." De juf merkt op dat dit niet rijmt. Waarop…

sprookje uit 1889
 • toch klaar!" "Ja! Maar wat dragen de geesten zwaar!" antwoordde de andere. En als zij op het kerkhof kwamen, ging de put
 • vóor hen open. Hij plaatste ze vóor zich, gaf haar eenen stoot, en schoof er mede den put in.
 • put
 • Een jongen bezoekt na zijn dood zijn geliefde nog elke nacht. Op een nacht gaat ze met hem mee, maar op het kerkhof duwt hij haar in zijn graf.

sprookje uit 1889
 • put
 • Een jongen sterft als gevolg van een ziekte maar bezoekt na zijn dood zijn geliefde nog elke nacht. Op een nacht gaat ze met hem mee, maar op het kerkhof duwt hij haar in zijn graf.

sage uit 1889
 • De Klokkenput te Diepenbeek Te Diepenbeek bij Hasselt bestaat er een put, waarin men alle nachten om twaalf uren een
 • Op een plaats bevindt zich een put waar men elke nacht om twaalf uur een klok kan horen luiden. Niemand durft er in te
 • put
 • Op een plaats bevindt zich een put waar men elke nacht om twaalf uur een klok kan horen luiden. Niemand durft er in te gaan; als men tien meter diep gaat, valt men dood.

legende uit 1889
 • gaan bidden. De weg die er heen leidde, lag nevens een diepen put, en om er niet in te vallen, namen zij altijd een
 • lantaarntje mede. Eens waren zij op weg, doch de duivel blies het lantaarntje uit, juist toen zij aan den put waren. In de diepe
 • Een oude vrouw gaat elke nacht naar een kapel om met haar dienstmeid te gaan bidden. De weg gaat langs een diepe put en
 • bij de put zijn. Ze lopen richting put maar een engel verschijnt, steekt hun lampjes weer aan en vergezelt ze naar huis.
 • put
 • Een oude vrouw gaat elke nacht naar een kapel om met haar dienstmeid te gaan bidden. De weg gaat langs een diepe put en ze nemen altijd een lantaarn mee om er niet in te vallen. Op een keer blaast de…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • put na de drempel, waar zo'n meterkastje staat. Daar hadden ze het deksel weggehaald. De bruidegom stapt met de bruid over
 • put
 • Een bruidegom stapt met zijn bruid over de drempel. Hij valt in een gat waar de deksel afgehaald is en breekt zijn nek.

sprookje uit 1970
 • ze bi'j een put. Een put zo efkes boave de grond. En daor hange bekskes ien, één nor ondere en éen nao boave. "Hier is
 • dat 't niet te had zak. Mao op ene kier isse te zwaor. Toe vilt Jan deur 't touw. Hi'j vilt onder ien de put. Moai de but
 • aardappels te eten. Na een tijd trekken ze verder, zien in het bos een kabouter en komen bij een diepe put, trekken lootje en Jan
 • put
 • Jan en Piet deserteren, trekken de bossen in, stelen aardappels en terwijl Piet op jacht is, kookt Jan de aardappels en krijgt bezoek van een kabouter, die om een aardappel schooit. Als Jan die geeft,…

mop uit 1970
 • varkes zo te krijse — toe denkte: "Vòdome, dat is ok wat. Wetje wat? Ik giet tie melk ien de put en dan smiet ik taor de
 • ". "Moeder", zeite, "ik zörg veur ow. Heb mao nörgend gin zörg oaver". "En de poetjes tan?" "lk het tie melk ien de put gegote en
 • . Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen, giet de melk voor de varkens in de put
 • put
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

sprookje uit 1968
 • Der wie us in fokse, dy kom by in put. Hy bûgde him oer de rânne hinne, doe tocht er: Hea, dêr leit in greate tsiis yn
 • wie 't plof en hy tûmele yn 'e put. Hy spartelt dêr yn 't wetter om en tinkt: Hjir kom ik noait wer út. Mar doe kom dêr in
 • Een vos keek eens over de rand van een put en zag de weerspiegeling van de maan voor een kaas aan. Hij sprong in het
 • water, maar kon er vervolgens niet meer uitkomen. Niet veel later keek een wolf over de rand van de put, en hij zag de vos
 • put
 • Een vos keek eens over de rand van een put en zag de weerspiegeling van de maan voor een kaas aan. Hij sprong in het water, maar kon er vervolgens niet meer uitkomen. Niet veel later keek een wolf…

sprookje uit 1968
 • put
 • Er was eens een oude geit met zeven jonge geitjes. Elke dag ging de oude geit weg om voor eten te zorgen. Ze waarschuwde haar kinderen altijd niet voor de wolf open te doen. Op een keer kwam de wolf.…

sage uit 1970
 • 253. Dit is een verhaal van mien moeder zaliger. Moeder gong saoves nao de put. Fietse ware de nog heel weinig. En toe
 • Moeder ging 's avonds naar de put en zei: "Nou moet je eens even hierkomen, wat daarginds voor lichtjes de lucht ingaan
 • put
 • Moeder ging 's avonds naar de put en zei: "Nou moet je eens even hierkomen, wat daarginds voor lichtjes de lucht ingaan." Ik vroeg: "Wat heeft dat dan te betekenen?" Ze had van haar ouders gehoord,…