Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

46 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • ramen van de koeienstal er vanzelf uitgesprongen waren.
 • ramen
 • Bij Oetse en Rins kon niet gekarnd worden, want de boel was betoverd. Terwijl zij naar Pieter Poes, de duivelbanner gingen, besloot de knecht daar ook een kijkje te gaan nemen. Uiteindelijk joeg de…

sage uit 1966
 • Als een jongen 's nachts thuiskomt van zijn werk, ziet hij dat de ramen van het huis open staan. Als hij naar binnen
 • ramen
 • Als een jongen 's nachts thuiskomt van zijn werk, ziet hij dat de ramen van het huis open staan. Als hij naar binnen gaat, staat er een klein doodskistje op de grond. Als zijn zusje gaat sukkelen met…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • ramen
 • In een huis begint zich een poltergeist te manifesteren: ruiten breken, glaswerk springt aan stukken, stenen en gruis vallen uit de lucht. De dorpelingen geloven dat in het spookhuis een klopgeest…

mop uit 1994
 • Ik deed laatst vakantiewerk met twee vrienden van me: ramen inzetten in een wolkenkrabber. We hangen op de 28e etage in
 • Bij het inzetten van ramen in een wolkenkrabber valt een man naar beneden. Een collega neemt de taak op zich om het
 • ramen
 • Bij het inzetten van ramen in een wolkenkrabber valt een man naar beneden. Een collega neemt de taak op zich om het nieuws aan zijn vrouw te gaan vertellen, maar komt even later met een kratje bier…

sage uit 1967
 • ramen
 • Een dode kwam 's avonds vaak aan de ruiten tikken, omdat zijn familieleden hem niet de spullen mee het graf in gegeven hadden, waar hij recht op had. Ze hebben de dominee erbij gehaald, en die raadde…

mop uit 1967
 • ramen
 • Omdat ze bij de bouw van het stadhuis vergeten zijn glazen in de raamkozijnen te zetten, blijft het er donker. De inwoners van de stad zetten alles op alles om het zonlicht op te vangen in emmers,…

sage uit 1968
 • heks - die vlakbij woont - een voet over de drempel probeert te zetten, lukt dat haar niet. Razend vliegt ze tegen de ramen
 • ramen
 • Een ziek kind blijkt betoverd. De ouders van het kindje doen duivelsdrek onder de drempel om de heks te weren. Als de heks - die vlakbij woont - een voet over de drempel probeert te zetten, lukt dat…

sage uit 1970
 • ramen
 • Heksen kunnen zichzelf in katten veranderen en springen dan tegen de ruiten op. Als een heksenkat getroffen wordt met een stok, vertoont de heks de volgende dag verwondingen. Om de zoveel jaar moet…

kwispel uit 2001
 • Opdracht: In een afgesloten kamer zonder ramen, waarin aan de binnenkant de sleutel in het slot steekt, wordt een dode
 • Opdracht: In een afgesloten kamer zonder ramen wordt een dode man aangetroffen, hangend aan een strop. De sleutel
 • ramen
 • Opdracht: In een afgesloten kamer zonder ramen wordt een dode man aangetroffen, hangend aan een strop. De sleutel steekt aan de binnenkant in het slot, in een hoek staat een stoel en op de grond ligt…

sage uit 1920
 • kwam, liet hij eerst elk gaatje, hoe klein ook, dichtmaken, en voor de ramen liet hij latten spijkeren, toen sloot hij zich
 • ramen
 • Bij een boer zit bloed in de melk en als de dokter geen raad weet, gaat hij naar de paters. Een gaat mee, laat alle kieren en gaten van de stal dichtmaken en sluit zich er dan in op. Er ontstaat een…

mop uit 1977
 • Bij het bouwen van een kerk vergeten de werklui ramen in de kerk te maken. De opzichter raadt hen aan zonlicht in
 • ramen
 • Bij het bouwen van een kerk vergeten de werklui ramen in de kerk te maken. De opzichter raadt hen aan zonlicht in pannen en emmers op te vangen. Het licht moet in de kerk 'losgelaten' worden.

mop uit 1973
 • In Dokkum was een huis zonder ramen gebouwd. Een slimmerik klom op het dak en maakte er een gat in. Toen pakte hij een
 • ramen
 • In Dokkum was een huis zonder ramen gebouwd. Een slimmerik klom op het dak en maakte er een gat in. Toen pakte hij een schep en schepte naar het daglicht. Zo kwam er licht in het huis.

mop uit 1973
 • Japik Ingberts ging 's avonds bij zijn buren op bezoek. Ze hadden de luiken voor de ramen gesloten. Er hing een horloge
 • ramen
 • Japik Ingberts ging 's avonds bij zijn buren op bezoek. Ze hadden de luiken voor de ramen gesloten. Er hing een horloge boven aan de wand.

Trefwoorden: bezoek, buren, horloge, luik, ramen, sluiten, wand


sage uit 1920
 • benauwenis naar een der ramen van het woonvertrek, en hij hees zich op aan de ijzeren staven en onder vreselijk gejank vlood hij
 • ramen
 • Enige mannen besluiten in de Kerstnacht te gaan kaarten (om wakker te blijven). Om kwart voor twaalf willen drie stoppen, maar de vierde wil doorgaan al was het met de duivel. Dan komt een keurig…

sage uit 1973
 • spiegel gehangen en de klok stilgezet. De bloemen werden voor de ramen weggehaald.
 • ramen
 • Zwarte roeken om het huis voorspellen de dood. Eksters op het erf betekenen visite van mensen die niet vaak komen. Een hond die spookhuilt voorspelt een dode. Een klok die luidt voorspelt een dode.…

sage uit 1925
 • Kerstnacht om twaalf uur de ramen van de voormalige Augustijnenkerk -nu SintJozefskerk- aan de Kesseiskade plotseling verlicht
 • Ouden van dagen in Maastricht kunnen het zich nog goed herinneren. Om twaalf uur in de Kerstnacht scheen door de ramen
 • ramen
 • Ouden van dagen in Maastricht kunnen het zich nog goed herinneren. Om twaalf uur in de Kerstnacht scheen door de ramen van de Augustijnenkerk plotseling licht. Dank klonk er ook orgelspel en werd er…

sage uit 1925
 • vijf kapelaans met den bouwmeester accoord gemaakt, dat zij ieder een ontwerp zouden maken voor êén van de zeven ramen, die
 • in dien gang werden geplaatst. Zoo gebeurde het ook en zes van de zeven ramen waren al klaar. De ruimte voor een zevende
 • van de ramen in de Lange Gang te zien zijn. Een andere verklaring is dat men de ramen kapot poogde te maken met touwen. De
 • ramen
 • De bouwmeester van de Lage Gang van de Sint Servaaskerk wordt zó moe van het door elkaar heen praten van de deken en de vijf kapelanen over hoe de kloostergang moet worden, dat hij begint te vloeken.…

sage uit 1925
 • zeker woord kwam, vloog de aap van onder bet bed uit, door ramen en alles been en liet een afschuwelijken stank achter. De
 • ramen
 • Een rijke man heeft een aap in dienst die hem bedient als een lakei. De plaatselijke pastoor komt erachter dat de man niets meer met zijn geloof doet, afgezien van een klein gebedje iedere dag. Hij…

sage uit 1925
 • doodsbed. Op haar hoofd zat een zwarte raaf. Bij het binnenkomen vloog de raaf van het lijk af en weg door een van de ramen
 • ramen
 • Een oude dame die al jaren niets meer met haar geloof doet, woont met haar dienstboden op het landgoed de 'Heiligenberg' bij Bunde. Een van de dienstboden durft niet meer in de remise te komen, omdat…

sage uit 1962
 • ramen
 • Het huis van Geert Mestmoaker staat aan het diep en niet op Kopstukken. Dat komt omdat de verteller dat eens heeft voorspeld; hij zag het huis daar al staan. Geert bouwde zijn woning na de…

sage uit 1962
 • , want haar eerste gang was naar de wieg. Er was één kans, om het kind te genezen. Alle ramen en goten werden van een kruis
 • het kussen. Als oal Sienke in de buurt was, werden deuren en ramen gesloten. Alle ramen en goten werden van een kruis
 • ramen
 • 'Oal Sienke-meu' verkocht galanterie en behekste kinderen die ze niet mocht. Er kwam een krans of een vogel(vorm) in het kussen. Als oal Sienke in de buurt was, werden deuren en ramen gesloten. Alle…

sage uit 1967
 • ramen
 • De verteller zat als jongen op de schildersschool in Boxtel. Daar was ook een jonge die Donkers heette. Hij kon bloedingen belezen. Op een dag waren ze bezig in de kapel om glas te zetten. Een…

broodjeaapverhaal uit 2006
 • Groningse Eelde houden veel mensen ramen en deuren potdicht uit angst voor een welig tierende kolonie Russische rattenslangen
 • voor slangen. Ze houden ramen en deuren potdicht en hebben slapeloze nachten. Popko van der Molen geeft toe naïef te zijn
 • Bewoners in Eelde houden de ramen en deuren dicht. Ze zijn bang voor rattenslangen. Een buurtbewoner had tien jaar
 • ramen
 • Bewoners in Eelde houden de ramen en deuren dicht. Ze zijn bang voor rattenslangen. Een buurtbewoner had tien jaar geleden slangen uitgezet in zijn 'natuurtuin', volgens dit krantenartikel. In de tuin…

sage uit 1925
 • De spookmis De meid van de pastoor der Sint-Matthiasparochie te Maastricht zag alle nachten de ramen van de kerk
 • ramen
 • Een overleden priester spookt 's nachts nog in de kerk. Hij leest elke nacht de mis nog voor, maar stopt bij het Epistel, omdat hij niet verder kan. De pastoor van de kerk komt erachter en helpt op…

sage uit 1925
 • genieten. Hij vierde het ene feest na het andere. ledere nacht straalden de ramen van het kasteel in een zee van licht en de
 • ramen
 • Ridder Riddert heeft zijn ziel aan de duivel verkocht en kan zeven jaar in grote weelde feesten. Maar daarna moet hij de duivel bij de lindeboom ontmoeten die hem zal meeslepen naar de hel. Op zijn…