Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

94 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Der wienen twa reuzen. Dy wienen oan 't sleatslotten. Se hienen in bollepream mids troch sage en fan elke helte hienen
 • Twee reuzen graven een kanaal, en terwijl ze tegen een kerkdeur uitrusten, zeggen ze "Warch" (moe). Zo komt het dorp
 • reuzen
 • Twee reuzen graven een kanaal, en terwijl ze tegen een kerkdeur uitrusten, zeggen ze "Warch" (moe). Zo komt het dorp Wargea aan zijn naam.

sage uit 1966
 • It kanael tusken Warten en Wargea is troch twa reuzen groeven. Doe't er oan Wargea ta wie sei de iene: "Ik bin warch
 • Reuzen hebben het kanaal tussen twee plaatsen gegraven. Aan het eind rust een reus met zijn armen in de goten van de
 • reuzen
 • Reuzen hebben het kanaal tussen twee plaatsen gegraven. Aan het eind rust een reus met zijn armen in de goten van de kerktoren uit. Naar aanleiding van een uitspraak van de vermoeide reus ("warch" =…

sprookje uit 1966
 • him gjin bileanning, mar sei: "Ast ek noch mei trije reuzen ôfweefst, krigest net allinnich in protte jild mar ek noch myn
 • dochter ta bileanning. Dy trije reuzen hâlde yn in oare bosk ta." Jan nom it oan. Hy gong nei de bosk ta. Doe stie dêr in
 • hem nog geen geld maar een nieuwe opdracht. Als hij de drie reuzen in het bos kan verslaan, belooft de koning hem behalve
 • een geldelijke beloning ook zijn dochter. De reuzen hebben een slaapplaats onder de boom en Jan bekogelt de reuzen vanuit
 • reuzen
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sage uit 1966
 • Hjir net sa fier ôf matte reuzen wenne ha. Dy wennen yn 'e bosk. Yn 't doarp kom altomets in greate reus mei in lytsen
 • reuzen
 • Soms kwam een grote reus met een kleine reus aan de hand uit het bos, en ging hij alle huizen in het dorp langs.

Trefwoorden: bos, dorp, hand, huis, reus, reuzen, wonen


sage uit 1970
 • 174. HET ONTSTAAN VAN MONTFERLAND Toen de reuzen tussen Kleef en Elten het Rijndal groeven gooiden ze de vrijkomende
 • grond op een hoop. Die heuvel werd de Hettenheuvel genoemd. Bij het transport viel de reuzen een kluit grond van de
 • Bij het graven van het Rijndal gooiden de reuzen de aarde op een hoop, thans Hettenheuvel genaamd. Er viel echter een
 • reuzen
 • Bij het graven van het Rijndal gooiden de reuzen de aarde op een hoop, thans Hettenheuvel genaamd. Er viel echter een mondvol aarde van de kruiwagen, thans Montferland genaamd.

sprookje uit 1953
 • reuzen út 'e bosk útraegje koe, dy soe mei de koaning syn dochter trouwe. Leffert tocht, dat kin ik sachs us bisykje en hy
 • gong nei de bosk ta. Dêr sieten de beide reuzen krekt yn in kersebeam. Se wienen oan 't kerse-iten. Leffert gong ek yn 'e
 • wordt omgeroepen dat diegene die met twee gevaarlijke reuzen in het bos afrekent, de koningsdochter mag trouwen. Het
 • kleermakertje gaat prompt op weg naar de reuzen. De reuzen willen direct hun krachten meten met de held als ze de tekst op zijn hoed
 • reuzen
 • Een dapper kleermakertje slaat zeven vliegen die het op zijn kaas voorzien hebben in één klap dood. Om deze heldendaad te vereeuwigen, speldt hij een papier op zijn hoed vast met de tekst 'Leffert…

sage uit 1968
 • De reuzen groeven hjir yn Fryslân de kanalen. Se brûkten in heale pream as skeppe.
 • Kanaalgravende reuzen gebruiken een praam - een vaartuig - als schep.
 • reuzen
 • Kanaalgravende reuzen gebruiken een praam - een vaartuig - als schep.

sage uit 1966
 • Doe't der noch reuzen yn Fryslân wennen, wienen der noch gjin fearten en gjin terpen. Dat se der nou wòl binne, ha wy
 • oan 'e reuzen to tankjen. Hwant dy ha se der brocht. Hja hienen in ûnfoech greate pream, dy't se foar har út skouden troch
 • De reuzen hebben in Friesland kanalen en terpen gemaakt.
 • reuzen
 • De reuzen hebben in Friesland kanalen en terpen gemaakt.

sage uit 1967
 • In pear reuzen hienen it tige drok hawn. Doe sloegen se har earms ergens om 'e tsjerke hinne en doe sei de iene tsjin
 • Een paar reuzen hebben zich enorm ingespannen en verzuchtten 'Hwat haw ik in warge lea' - wat zoiets betekent als 'wat
 • reuzen
 • Een paar reuzen hebben zich enorm ingespannen en verzuchtten 'Hwat haw ik in warge lea' - wat zoiets betekent als 'wat ben ik moe'. Een paar mensen hebben dit gehoord en de plek 'Wargea' genoemd.

sage uit 1968
 • De reuzen ha hjir de fearten groeven. De groun moest der út. Dat dienen se mei skeppen, dat wienen heale preammen.
 • Reuzen graven vaarten met pramen als scheppen.
 • reuzen
 • Reuzen graven vaarten met pramen als scheppen.

sage uit 1968
 • Reuzen ha hjir froeger west. Sy hienen seis fingers en seis teannen.
 • De verteller vertelt over reuzen die er vroeger geweest zijn: de reuzen hebben zes vingers en zes tenen.
 • reuzen
 • De verteller vertelt over reuzen die er vroeger geweest zijn: de reuzen hebben zes vingers en zes tenen.

sage uit 1955
 • Bij Wierden, ongeveer zes k.m. van Rijssen spookten twee lelijke kerels midden in 't land. 't Zijn reuzen van zo'n drie
 • Op een spookplaats spoken twee lelijke kerels midden in het land. Het zijn reuzen met een lengte van ongeveer drie
 • reuzen
 • Op een spookplaats spoken twee lelijke kerels midden in het land. Het zijn reuzen met een lengte van ongeveer drie meter.

sage uit 1968
 • De kanalen binne troch reuzen groeven, seinen se. En ek de dwergen ha der oan groeven. Binoarden Akkrum wienen twa
 • reuzen mei de feart oan 't graven. Akkrum hie doe noch gjin namme. Ien fan 'e reuzen seach om. It wie hwat bryk gong mei 't
 • Kanalen zijn door reuzen - en ook wel kabouters - gegraven. Een gravende reus kijkt achterom op de gedane arbeid en
 • reuzen
 • Kanalen zijn door reuzen - en ook wel kabouters - gegraven. Een gravende reus kijkt achterom op de gedane arbeid en constateert dat hij wat scheef gegraven heeft. 'A - krom!' verzucht hij. Sindsdien…

sage uit 1968
 • Der binne kanalen yn Fryslân, dy binne troch reuzen groeven.
 • Sommige kanalen in Friesland zijn door reuzen gegraven.
 • reuzen
 • Sommige kanalen in Friesland zijn door reuzen gegraven.

Trefwoorden: graven, kanalen, reuzen


sage uit 1501
 • hij over naar Engeland, om er de reuzen te verdrijven. "Merghelyc Plato die philosooph scryft, so is alle oudtheyt met
 • hij Batenburg bouwde, terwijl de ander, Zalandus, zich in het naar hem genoemde Zeeland vestigde. Hij zou de reuzen uit
 • reuzen
 • De zonen van koning Metellus moesten voor hun stiefmoeder vluchten en de ene, Bato, vestigde zich in de Betuwe, waar hij Batenburg bouwde, terwijl de ander, Zalandus, zich in het naar hem genoemde…

sage uit 1501
 • , zijn gezel, gaf zijn naam aan het land Cornwaelgen. De reuzen zeilden weg en kwamen naar het land der wilde Sassen, dat nu
 • De door Brutus verslagen reuzen kwamen naar Sassen (Friesland), maar werden verdreven en stichtten toen Slavenburg
 • reuzen
 • De door Brutus verslagen reuzen kwamen naar Sassen (Friesland), maar werden verdreven en stichtten toen Slavenburg, waar nu Vlaardingen is, en noemden zich Slaven. Caesar overwon hen, maar zodra hij…

sage uit 1874
 • Reuzen Vroeger werd Zeeland door reuzen bewoond, dat is bekend. Niet ver van Zaamslag heeft men later hun reusachtige
 • Reuzen
 • In Zeeland woonden vroeger reuzen, zoals te zien is aan de naam Reuzenhoek. Maar in de archieven vond iemand, dat de
 • reuzen
 • In Zeeland woonden vroeger reuzen, zoals te zien is aan de naam Reuzenhoek. Maar in de archieven vond iemand, dat de Reuzenhoek zijn naam dankt aan boer Jan de Reus, die daar vroeger woonde.

personal narrative uit 2002
 • gezien over reuzen?" TM: "Heb ik wel gezien, denk ik." RK: "Van dat ze buitenaardse uh... Nou, daar kun je aan... " TM [wijst
 • buitenaardse wezens geweest - de reuzen uit de oude verhalen. Zij hebben ook op mensen geëxperimenteerd.
 • reuzen
 • De verteller gelooft meer in een schepping dan in de evolutie-theorie. De schepping is evenwel het werk van buitenaardse wezens geweest - de reuzen uit de oude verhalen. Zij hebben ook op mensen…

sage uit 1979
 • Der wienen ris trije reuzen oan 't slatten, tichte by Ljouwert. De iene sei: "Dat is ús deel." Sa hat it Deel de namme
 • Drie reuzen hebben bij hun werk bepaalde woorden uitgesproken en die woorden zijn vervolgens de namen van steden
 • reuzen
 • Drie reuzen hebben bij hun werk bepaalde woorden uitgesproken en die woorden zijn vervolgens de namen van steden geworden.

sprookje uit 1970
 • net heal yn komme, hwant dy klaver, dat is it eigendom fan trije reuzen. En as dy sjogge dat de skiep yn 'e klaver rinne
 • reuzen foarby. De skiep wienen net to hâlden. Hoe't de jonge syn bêst ek die se to kearen, it duorre mar even, doe roannen se
 • schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen de drie reuzen op drie achtereenvolgende
 • reuzen
 • Een jongen durft het aan schaapherder te worden bij een boer, hoewel alle vorige knechten zijn omgekomen toen ze de schapen in het klaver van drie vreselijke reuzen lieten weiden. Het lukt de jongen…

sage uit 1970
 • reuzen
 • Een graaf verleidt een prinses en verstoot haar vervolgens weer. Zij is zwanger en woont vervolgens jaren met haar zoontje in het bos. Later ontmoeten ze de graaf in het bos, en de moeder laat het…

sage uit 1979
 • die beide reuzen en die namen Marieke - zo heette dat meisje - mee naar het hol. Toen moest ze daar de huishouding doen
 • Twee rovers - tevens reuzen - vangen met een touw een meisje dat voor hen het huishouden moet doen. Als het meisje eens
 • reuzen
 • Twee rovers - tevens reuzen - vangen met een touw een meisje dat voor hen het huishouden moet doen. Als het meisje eens een van de rovers moet scheren, snijdt ze snel zijn hals door en gaat ervandoor.…

sage uit 1979
 • . Twa greate reuzen foeren mei in greate houten skou fan Ljouwert oer de Greate Wielen nei Gytsjerk. Dêr koenen se net
 • De verteller vertelt hoe twee dorpen aan hun naam gekomen zijn. Reuzen hebben tijdens graafwerkzaamheden bepaalde
 • reuzen
 • De verteller vertelt hoe twee dorpen aan hun naam gekomen zijn. Reuzen hebben tijdens graafwerkzaamheden bepaalde woorden gesproken die later als naam voor het dorp gingen gelden.

sage uit 1937
 • Reuzen Voor 'n halve eeuw hoorde men nog wel 't volgende verhaal: Hier in de buurt ligt de Weverlose Berg, 'n hoge
 • zandheuvel. Deze ontstond als volgt: Drie reuzen groeven de Maas. Na zeven jaar werken zei no. 1: 'We schieten al aardig op
 • Reuzen
 • Drie reuzen groeven de Maas. De 1e zei na 7 jaar: "We schieten al op." De 2e antwoordde na 7 jaar: "Het gaat nogal
 • reuzen
 • Drie reuzen groeven de Maas. De 1e zei na 7 jaar: "We schieten al op." De 2e antwoordde na 7 jaar: "Het gaat nogal." Waarop de 3e, weer na 7 jaar, er vanwege het gebabbel de brui aan geeft. Waar ze…

mop uit 1997
 • in zweden bestaan ze! Wie is er vroeger niet bang geweest voor trollen, reuzen en gemene kobolds? Met het komen der
 • reuzen
 • Inzending voor de rubriek "Vreemde [verkeers]borden": Bord met overstekende trol, gesignaleerd in Zweden door de Leidse familie Dijkman, die daarvoor werden beloond met een kalender van Leiden.
936.jpg