Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

156 resultaten voor ""

sprookje uit 2007
 • voor zijn trouwe hulp, hij werd tot ridder geslagen en benoemd tot kastelein van Slot Heukelom. Over de heldendaden van
 • Hoe Fulco de Minstreel zijn heer Gijsbrecht van Amstel wist te redden uit Kasteel Dordrecht en als dank tot ridder werd
 • ridder
 • Hoe Fulco de Minstreel zijn heer Gijsbrecht van Amstel wist te redden uit Kasteel Dordrecht en als dank tot ridder werd geslagen.

sage uit 2007
 • Eén van de straten in Maarsbergen heet de Ridder Fulcolaan. Er is ook een Proosdijlaan. Waar komen die namen vandaan
 • gebied was toen eigendom van ene ridder Fulco. Zoals wel vaker gebeurde in die tijd, voerde Fulco veel strijd met andere
 • Ridder Fulco werd tijdens een strijd in het nauw gedreven door zijn vijanden. Hij reed in volle wapenuitrusting de Maas
 • overleefde en schonk alles aan de kerk. Maarsbergen kent de Ridder Fulcolaan en de Proosdijlaan.
 • Ridder Fulcolaan
 • Ridder Fulco
 • ridder
 • Ridder Fulco werd tijdens een strijd in het nauw gedreven door zijn vijanden. Hij reed in volle wapenuitrusting de Maas in, belovende dat als hij levend de overkant zou bereiken, hij al zijn…

legende uit 1982
 • geliefde Gertrudis gekozen, verpandde de ridder zijn ziel aan de duivel. Op het allerlaatste moment werd hij evenwel gered door
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan
 • zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel verkopen, maar Gertrudis redt hem op het
 • ridder
 • Een ridder wordt verliefd op de heilige Gertrudis. Omdat Gertrudis echter heeft gekozen voor een maagdelijk leven, kan zij zijn liefde niet beantwoorden. De ridder wil zijn ziel dan aan de duivel…

mop uit 1999
 • Er was eens een rode ridder op een rood paard en ging een rood café binnen en vroeg om een rood glas limonade. Maar
 • Er was eens een rode ridder op een rood paard en ging een rood café binnen en vroeg om een rood glas limonade. Maar
 • ridder
 • Er was eens een rode ridder op een rood paard en ging een rood café binnen en vroeg om een rood glas limonade. Maar opeens viel de ober neer. Wat klopt er niet? Zijn hart.

broodjeaapverhaal uit 1479
 • geschiedenis van de trouwe hond als waarschuwing tegen overhaaste beslissingen. Het middeleeuwse verhaal gaat over een ridder en
 • zijn jachthond. De hond is begiftigd met een instinct dat aan helderziendheid grenst: als de ridder in het zadel klimt om
 • De hond van een ridder heeft diens kind tegen een slang beschermd. De ridder slaat echter het hoofd van de hond eraf.
 • ridder
 • De hond van een ridder heeft diens kind tegen een slang beschermd. De ridder slaat echter het hoofd van de hond eraf.

sage uit 1970
 • bewoond. Op een keer was zo'n ridder verliefd geworden op de dochter van een naburige ridder. Het meisje wilde echter niets
 • aanraking echter uiteenviel. Dit lijkt sterk op het verhaal van de heer van Zimmeren over een door een ridder geroofde en
 • ridder
 • Bij het slopen in 1606 van de Meurse toren vond men onder een gewelf een gaaf lijk, naakt op het stro, dat bij aanraking echter uiteenviel. Dit lijkt sterk op het verhaal van de heer van Zimmeren over…

sage uit 1970
 • 285. Lang geleje wone der ien Diem een schatrieke ridder. Hi'j had een stark kesteel met metersdikhe mure. Wied en zied
 • gunnen um die riekdom niet. Op een dag braok ter oorlog uut ien een vremp land. Onze ridder die völ van oorlog hiel wol der
 • Een ridder, die dolgraag ten strijde wil trekken, vertrouwt zijn schat aan de duivel toe, die de schat begraaft en
 • ridder
 • Een ridder, die dolgraag ten strijde wil trekken, vertrouwt zijn schat aan de duivel toe, die de schat begraaft en iedere avond opgraaft om het geld te tellen, bijgelicht door een vlam, waardoor de…

sage uit 1944
 • 45. Ien de grach bi'j de Hèèg is lang geleje een ridder vezoape. Aj 's nachs deur de laan nao hus wandele, dan koj
 • Lang geleden is er in een gracht in Den Haag een ridder verdronken. 's Nacht kun je boven het loogwater nog een lichtje
 • ridder
 • Lang geleden is er in een gracht in Den Haag een ridder verdronken. 's Nacht kun je boven het loogwater nog een lichtje zien branden.

sprookje uit 1973
 • Blauburd wie in ridder dy't wenne op in great kasteel. Hja neamden him Blauburd omdat er sa'n dik blau burd hie. 't Wie
 • Like allegearre hiel moai. It duorre net sa lang doe moest ridder Blauburd op reis. En doe joech er syn bosk kaeijen dy't
 • In een kasteel woonde een wrede ridder, genaamd Blauwbaard. Hij was al verscheidene keren getrouwd geweest, maar iedere
 • ridder
 • In een kasteel woonde een wrede ridder, genaamd Blauwbaard. Hij was al verscheidene keren getrouwd geweest, maar iedere keer verdween zijn vrouw na een tijdje spoorloos. Hij trouwde opnieuw met een…

sage uit 1846
 • Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen, en met den Waalschen ridder Ameil de Lephy — of een slanke jonge man, en ontmoet Mariken van
 • ridder
 • Terwijl de zagers binnen even wat gaan drinken, komt de duivel en maakt allemaal tanden in de tevoren gladde zaag; de zagers kijken vreemd op, maar het zagen blijkt beter te gaan en de duivel kijkt op…

sage uit 1970
 • ridder
 • Een graaf verleidt een prinses en verstoot haar vervolgens weer. Zij is zwanger en woont vervolgens jaren met haar zoontje in het bos. Later ontmoeten ze de graaf in het bos, en de moeder laat het…

mop uit 1651
 • besoigneren hadde, daer hij niet anders dee als vliegen met een priem doodt te steecken. Daer quam eens een ridder vraegen of er
 • niets anders dan vliegen doodsteken. Een ridder vroeg eens of er iemand bij de keizer was. Vitius Crispus antwoorde: Zelfs
 • ridder
 • Domitianus deed zich graag belangrijk voor en ging daarom elke dag een uur in zijn kamer zitten. Intussen deed hij niets anders dan vliegen doodsteken. Een ridder vroeg eens of er iemand bij de…

sage uit 1933
 • overmoet, voorzie u dan van kruis en rozenkrans. Want daar waart de schim rond van den Dolenden Ridder. Op klare dagen en
 • . Dat is het werk van de schim van den Dolenden Ridder, die voor eeuwen zelf zijn graf vond in de Peel. Wilt ge weten hoe
 • . Ter verg.: Dolende ridder. (No. 86). Kemp, Limb. S., 43.
 • verdrinkt. Sindsdien doolt de geest van de ridder er rond, en tracht met geweeklaag mensen het moeras in te lokken.
 • Dolende Ridder
 • ridder
 • Een roofridder houdt huis onder de boeren van de Peel, maar wordt door hen uiteindelijk het moeras ingejaagd, waar hij verdrinkt. Sindsdien doolt de geest van de ridder er rond, en tracht met…

sage uit 2005
 • Arkel was in de 13de eeuw een zeer krijgshaftig heer. In een decreet van 1254 werdt jan van Arkel genoemd als Heer en Ridder
 • ridder
 • Jan van Arkel was een sterke man: in de Dalempoort trok hij zich met paard en al op aan een balk.

mop uit 2001
 • Ridder op paard Er was eens een ridder die wilde trouwen met de koning z'n dochter, dus hij ging naar het kasteel
 • . Hij komt op zijn paard aan bij de eerste wachter en zegt: "Ik ben de mooie rooie ridder op het mooie rooie paard." "Wat
 • Ridder op paard
 • Een ridder wil trouwen met de dochter van de koning. Hij gaat naar het paleis en komt steeds langs de wachters door te
 • zeggen dat hij de mooie rooie ridder met het mooie rooie paard is. De koning geeft hem opdracht de zevenkoppige draak te
 • ridder
 • Een ridder wil trouwen met de dochter van de koning. Hij gaat naar het paleis en komt steeds langs de wachters door te zeggen dat hij de mooie rooie ridder met het mooie rooie paard is. De koning…

sage uit 1877
 • woeste ridder Baldo zijn roofnest. Baldo was hoogmoedig, trotsch, verwaand, en verachtte God en zijne bedienaars. Omgeven van
 • avond werden in de nabijheid van dit kasteel twee pelgrims door een onweder genoodzaakt de herbergzaamheid van Ridder Baldo
 • Godverachtende ridder laat pelgrims in een poel werpen, wordt vervloekt en zijn kasteel verzinkt.
 • ridder
 • Godverachtende ridder laat pelgrims in een poel werpen, wordt vervloekt en zijn kasteel verzinkt.

mop uit 1554
 • tot sinen heere, die een ridder was, ende seyde tot hem: 'Heer, daer rijt een coopman uut vreemde landen achter die veel
 • goets van u seyt ende hoe salich dat ghi op aertrijck syt, doet hem wederom een eere aen.' Die ridder voechde hem totten
 • Een koopman kwam in contact met een ridder door hem en zijn leven op aarde te prijzen. Ze reden samen op en de ridder
 • kleed. De man sliep erg slecht en was bang dat hem iets zou overkomen. De volgende dag sprak hij de ridder. Die legde uit
 • ridder
 • Een koopman kwam in contact met een ridder door hem en zijn leven op aarde te prijzen. Ze reden samen op en de ridder nodigde de koopman uit in zijn hof. Bij de maaltijd bracht men in een hoofd van…

mop uit 1554
 • doet.' Ende hi hiel stil metten peerde ende seyde: 'Ick ben een ridder met name ende die vrouwe is een ridders vrouwe
 • van een ridder overspel gepleegd hebben, en zij moesten nu anderen die dat ook deden voor straf kwellen.
 • ridder
 • Een kolenbrander zei tegen de graaf die hem in dienst had, dat hij 's nachts altijd iets vreemds zag. Hij zag dan een ruiter, die met een mes vrouwen achtervolgde. Toen ze bij een put kwamen, vielen…

mop uit 1554
 • vyandt. Nu was daer een van haren joffrouwen die een ridder seer lief hadde ende dat wist die coninginne wel. Op eenen tijt
 • ick in u bedde gaen liggen, ick hebbe wat heymelijcx met hem te couten.' Die joffrou dede 't. Als die ridder quam ende
 • vader liet drinken, wilde zij wraak nemen. Ze pleegde overspel met een ridder, en liet hem de koning vermoorden. Ze ging
 • toen met hem naar Ravenna. Na een tijdje werd ze daar verliefd op een jonge edelman en wilde van de ridder af. Daarom liet
 • ridder
 • Koning Alkinus had de koning van Italië gedood en trouwde zijn dochter. Toen hij die dochter uit het hoofd van haar vader liet drinken, wilde zij wraak nemen. Ze pleegde overspel met een ridder, en…

mop uit 1554
 • Die .CLII. cluchte. Een keyser soude eens eenen slach met sinen vyanden doen. Ende eenen ridder ontliep syn peerdt
 • , dat hi te verre onder sine vyanden quam, also dat hi gevangen werdt. Daerna ghevielen woorden van desen ridder ende
 • gevangen genomen. De ridder wendde voor dat hij aan de kant van de vijand stond. Toen men de keizer vroeg wat hij daarvan vond
 • , wilde hij weten hoe deze ridder zich voorheen gedroeg. Men zei dat hij altijd ridderlijk, vroom en eerlijk geweest was. De
 • ridder
 • Een keizer had eens een slag tegen zijn vijanden. Een van zijn ridders belandde te ver onder de vijanden, en werd gevangen genomen. De ridder wendde voor dat hij aan de kant van de vijand stond. Toen…

mop uit 1554
 • 's niet ghehoort en hadden. Ten laetsten vloech Titus selve van grooten toren uut den bedde ende woude den ridder aen
 • . Maer si hielden hem ende verstaken den ridder. Naedat die gramscap over was, was hi ghesont. Doen seyde hem die medecijn
 • afgesproken Titus' bevelen niet op te volgen. Op het laatst wilde hij zelf de ridder aanvallen, en men verstopte hem. Toen de
 • boosheid weg was, was hij genezen. Doordat die ridder hem genezen had, kreeg hij hem zo lief dat hij niet meer van hem
 • ridder
 • Vespasianus werd ontboden naar Rome uit Jeruzalem en keizer gemaakt. Toen zijn zoon titus in Jeruzalem dadt hoorde, was hij zo blij dat hij er ziek van werd. De dokter zei, dat wanneer hij boos zou…

mop uit 1554
 • Van dansen. Die .CLXXXII. cluchte. Een borgher hadde een peerdt dwelck een ridder gheerne van hem ghehadt hadde
 • , want het hadde eenen seer schoonen stert. Ende die ridder badt hem dat hy hem toch dat peerdt vercoopen soude. Als die
 • Een ridder wilde graag iemands paard kopen omdat het zo'n mooie staart had. Toen de man de staart eraf sneed, wilde de
 • ridder het niet meer. Ouders zouden dit ook met hun dochters moeten doen die uit dansen willen gaan.
 • ridder
 • Een ridder wilde graag iemands paard kopen omdat het zo'n mooie staart had. Toen de man de staart eraf sneed, wilde de ridder het niet meer. Ouders zouden dit ook met hun dochters moeten doen die uit…

mop uit 1554
 • Van vrede ende eenicheyt. Die .CLXXXV. cluchte. Een ridder hadde twee jachhonden die hi seer lief hadde. Maer si
 • worden. Die ridder dede also ende die twee honden dooden den wolf. Ende waren daernae, ghebonden oft onghebonden, metten
 • Een ridder had twee jachthonden die het niet met elkaar konden vinden. Als oplossing hitste hij een van de honden op
 • ridder
 • Een ridder had twee jachthonden die het niet met elkaar konden vinden. Als oplossing hitste hij een van de honden op tegen en wolf. Als die moe was geworden, haalde hij de andere hond erbij, die dan…

mop uit 1651
 • koning altoos geweest, die hem oock tot ridder heeft geslaegen.' R. 'Waerom of hij dan niet in plaets van die fotsige
 • ridder
 • Twee mensen bespreken een oude, uitgemergelde heer. Hij bleek vroeger een groot man geweest te zijn. Iemand voeg, waarom hij dan geen laarzen en sporen droeg. Antwoord: "Dat weet ik niet, maar ik weet…

sage uit 1923
 • niemand meer op. Dus begaf de ridder zelf, door nieuwsgierigheid gedreven, naar de poort, om te zien wie nog zoo laat in den
 • uitgegaan om de poort te openen, stond de ridder niet weinig verbaasd slechts een bedelaar te ontmoeten. Wrevelig en norsch
 • Ridder weigert in de kerstnacht een bedelaar te helpen, en zegt dat hij niets met God te maken heeft. Na het slaan van
 • een kruis en een gebed waarin hij God vraagt de ridder te vergeven valt hij dood neer. Tegelijkertijd verzinkt het kasteel
 • ridder
 • Ridder weigert in de kerstnacht een bedelaar te helpen, en zegt dat hij niets met God te maken heeft. Na het slaan van een kruis en een gebed waarin hij God vraagt de ridder te vergeven valt hij dood…