Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

116 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • rijtuig met paarden. Onderweg merkt ze aan de oude wond die de man heeft, dat hij de rovershoofdman is. Als ze in zijn huis
 • rijtuig
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze verwondt de rovershoofdman. Na zeven jaar krijgt ze verkering met een meneer. Hij wil…

mop uit 1903
 • Japik Ingberts springt in rijtuig in volle vaart
 • Rover Japik Ingberts was in staat om op een rijdend rijtuig te springen en de boer en boerin vliegensvlug te beroven
 • rijtuig
 • Rover Japik Ingberts was in staat om op een rijdend rijtuig te springen en de boer en boerin vliegensvlug te beroven van hun horloge en oorijzer. Daarna groette hij netjes en was weer verdwenen.

sage uit 1966
 • rijtuig
 • Kortademig paard dat niet te benaderen was, is bij onderzoek door duivelbanner rustig. Na enige dagen insmeren van de borst met zalf is het paard genezen.

sage uit 1966
 • rijtuig
 • Een man ziet een wagen die hoger is dan normaal als hij van zijn vriendin naar huis gaat. Later komt er echt een auto voor de deur te staan. Dat is de auto die de man gezien had.

sage uit 1966
 • Een dominee is in een rijtuig op weg naar Hempens om te preken. Onderweg neemt hij een lifter mee die zegt naar de kerk
 • rijtuig
 • Een dominee is in een rijtuig op weg naar Hempens om te preken. Onderweg neemt hij een lifter mee die zegt naar de kerk in Hempens te moeten omdat daar zo'n goede dominee komt preken. Vlakbij…

sage uit 1966
 • beloonden zij haar. Ongeveer een jaar later vroeg een man haar mee te rijden op zijn rijtuig. Pas toen hij bij het groeten van
 • rijtuig
 • Op een avond dat een moedig dienstertje alleen thuis was, kwamen er drie rovers. Zij vroegen aan de dienster een touwtje om hun gevulde zakken mee dicht te maken. De dienster stuurde hen naar het hok…

sage uit 1966
 • rijtuig
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

sage uit 1966
 • rijtuig
 • Bauke Schievink is aan het wandelen en wordt opgeschrikt door de duivel aan zijn zijde. De duivel blijft hem op de hielen zitten en ontbloot voortdurend zijn tanden. Een passerende dominee ziet het…

sage uit 1888
 • , elken middernacht, naar den hof der pastorij komen, gezeten in een rijtuig, dat met twee sterke peerden was bespannen. Later
 • heeft men in den hof eenen verborgen schat ontdekt, en van dan af is het rijtuig achtergebleven.
 • rijtuig
 • Een pastoor is overleden. Elke nacht ziet men hem echter op het hof van de pastorij verschijnen, totdat er een verborgen schat wordt ontdekt. De geest van de pastoor blijft daarna weg.

sprookje uit 1970
 • zien of mijn fluitje mij niet aan wat mooiers helpen kan." Hij blies dus en verlangde van het mannetje een rijtuig en
 • rijtuig
 • Twee zonen erven een toverfluitje en toverhoedje waarmee ze van alles tevoorschijn kunnen toveren. De ene zoon trekt naar de stad en tovert een paleis en een koets tevoorschijn, nog mooier dan van de…

sage uit 1968
 • rijtuig
 • Een man zag zijn eigen begrafenis van tevoren. Hij zag het aantal rijtuigen en herkende alle mensen die er bij waren.

sage uit 1968
 • is verschenen, maar de man is der nog niet." Doe was der een met het rijtuig in jacht. Die man was Heine Anke, die kwam
 • nog niet." Toen kwam er iemand met een rijtuig aangehaast. Dat was een man uit Opeinde.
 • rijtuig
 • Mensen stonden eens bij een brug. Ze hoorden een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, maar de man is er nog niet." Toen kwam er iemand met een rijtuig aangehaast. Dat was een man uit…

sage uit 1962
 • Op een plek waar eerder was gehoord: "De tijd is verschenen, de man is er niet.", is een man met rijtuig en al in het
 • rijtuig
 • Op een plek waar eerder was gehoord: "De tijd is verschenen, de man is er niet.", is een man met rijtuig en al in het water gereden.

sage uit 1954
 • Op de Gravinnelaan zou een gravin met rijtuig en al in de grond zijn gezakt.
 • rijtuig
 • Op de Gravinnelaan zou een gravin met rijtuig en al in de grond zijn gezakt.

sage uit 1967
 • al weer voor het altaar met een nicht van zijn overleden vrouw. Als de man en zijn nieuwe bruid in het rijtuig willen
 • rijtuig
 • Een rijke boer heeft zijn vrouw op haar sterfbed beloofd nooit te zullen trouwen. Nog geen jaar later staat hij echter al weer voor het altaar met een nicht van zijn overleden vrouw. Als de man en…

sage uit 1967
 • Mijnheer Hektor van Veenklooster (= baron v. Heemstra) is naar 't Heilige Land geweest in 't rijtuig. Der liep onderweg
 • Mijnheer Hektor neemt in zijn rijtuig een man mee die langs de weg staat. Onderweg wordt Hektor ineens bang en werkt de
 • de hoed op te rapen, maant Hektor zijn paard snel tot wegrijden. De passagier heeft zijn tasje in het rijtuig
 • rijtuig
 • Mijnheer Hektor neemt in zijn rijtuig een man mee die langs de weg staat. Onderweg wordt Hektor ineens bang en werkt de man met een list de wagen af. Hektor raakt even de hoed van zijn passagier aan…

sage uit 1967
 • ' zeggen. Even later stormt een rijtuig met een paard ervoor rechtstreeks op het water af. Het paard komt er levend vanaf; de
 • rijtuig
 • Een groepje mensen hoort een stem uit het water een paar keer achter elkaar 'de tijd is er al, maar de man is er niet' zeggen. Even later stormt een rijtuig met een paard ervoor rechtstreeks op het…

sage uit 1970
 • Als baron van Heemstra te Veenklooster eropuit geweest was, dan sleepte er altijd wat achter zijn rijtuig aan, wanneer
 • rijtuig
 • Als baron van Heemstra te Veenklooster eropuit geweest was, dan sleepte er altijd wat achter zijn rijtuig aan, wanneer hij thuiskwam.

Trefwoorden: baron, man, rijtuig, slepen


sage uit 1968
 • . Tovenaar Japik laat alle kanaries uit de pan wegvliegen. Japik verkleedt zich als dominee en laat zich in een deftig rijtuig
 • wegbrengen om te preken. Japik ontkomt op deze manier aan de politie. Als hij uiteindelijk uit het rijtuig stapt, zegt hij tegen
 • rijtuig
 • Japik Ingberts kan op hetzelfde tijdstip bij vier poorten tegelijk zijn. De politie heeft bij allevier de poorten mannetjes neergezet om Japik in de boeien te slaan. Japik zit intussen prinsheerlijk…

mop uit 1969
 • rijtuig
 • Twee mannen waren op een nacht met de postkoets onderweg. Een van de mannen meende dat het ene paard dood was, ook al liep het nog wel. De ander gaf het juist een klap met de zweep om de brug over te…

sage uit 1969
 • Twee mannen in een rijtuig zagen eens een lijkstoet niet aankomen. Het paard zag het wel, die wilde maar aan de kant
 • rijtuig
 • Twee mannen in een rijtuig zagen eens een lijkstoet niet aankomen. Het paard zag het wel, die wilde maar aan de kant lopen. Toen werden ze plotseling in de berm en van de dijk af gedreven.

sage uit 1969
 • Er kwam eens een rijtuig bij een scheepje. Een stem uit het rijtuig zei tegen de schipper dat hij in moest stappen
 • . Maar de schipper ging er gauw vandoor. Het was de duivel die in het rijtuig had gezeten.
 • rijtuig
 • Er kwam eens een rijtuig bij een scheepje. Een stem uit het rijtuig zei tegen de schipper dat hij in moest stappen. Maar de schipper ging er gauw vandoor. Het was de duivel die in het rijtuig had…

sage uit 1969
 • rijtuig
 • Een man ging eens naar de stad. Die dag zou de prins daar zijn, en die wilde hij wel eens zien. Onderweg vroeg een man of hij mee mocht rijden, dat was prima. Toen ze in de stad aankwamen, zei de…

sage uit 1969
 • rijtuig
 • Een dokter was nogal sterk. Als hij onderweg naar zijn patienten over een bruggetje moest, nam hij de koets op zijn schouders, en tilde deze zo over het bruggetje.

sage uit 1973
 • rijtuig aangereden.De man erop raakte te water en verdronk.
 • rijtuig
 • Bij de brug klonk een stem uit het water: "De tijd is er wel, de man is er niet". Vlak daarna kwam er op die plek een rijtuig aangereden.De man erop raakte te water en verdronk.

Trefwoorden: brug, man, rijtuig, stem, tijd, verdronken, water