Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

155 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze
 • rovers ontsnappen. Twee jaar later krijgt ze weer verkering. De man wil weer met haar trouwen. De werkgever van de dienstmeid
 • rovers
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze verwondt de rovershoofdman. Na zeven jaar krijgt ze verkering met een meneer. Hij wil…

sprookje uit 1930
 • aantal rovers die hun geld achterlaten.
 • rovers
 • Jaan heeft een hele domme vrouw die Grait heet. Grait geeft steeds geld en voedsel weg, doordat ze de opdrachten van Jaan niet goed begrijpt. Hij beleeft een aantal avonturen met haar. Bij het laatste…

mop uit 1973
 • skimerig lichy an, se hore wat stemmen en dêr komme dry fan dy kerels an—dry fan dy rovers. 'Nou, dit is weer wat aanders
 • hooifork, en awwe deurlope dan fale we in 'e hannen fan 'e rovers'. Hij seit: 'Kom op, de boom in!' En mekaar helpe, en Jan nog
 • deur hangen. Met deur en al rennen de twee het bos in. Onderweg komen zij drie rovers tegen. De schilder en zijn knecht
 • verstoppen zich snel in een boom. De rovers verdelen onder deze boom de buit. De knecht kan het niet meer houden en plast en
 • rovers
 • Een schilder en zijn knecht krijgen de opdracht om een boerderij te verven. De schilder schaamt zich echter voor het gulzige eten van zijn knecht onder de ogen van zijn opdrachtgever. Hij spreekt met…

sprookje uit 1971
 • earne oanstekke, mar doe belâne er by ûngelok yn in rovershol en dêr koe er net wer wei komme. Der wiene trije rovers en dy
 • paard te passen, maar de jager gaat er vandoor. De huzaar trekt verder en komt bij een roverhol. Hij doodt de rovers en gaat
 • rovers
 • Een koning van Hannover heeft een huzaar in dienst. Hij geeft hem verlof en hij mag een paard meenemen. De volgende ochtend gaat de huzaar op weg. De koning heeft zich als jager verkleed en wacht hem…

sprookje uit 1966
 • rovers wienen. Op in kear soenen dy mynhear en dy mefrou op reis. Sy seinen tsjin 'e feint en de faem: Nou litte wy alles sa
 • 'e hân. Sy hearden de rovers sizzen: "Hoe komme wy der yn?" "Ik wyt wol rie", sei der ien. "Wy matte in gat meitsje ûnder
 • rovers rondlopen. Die beginnen een gat te graven om naar binnen te komen. Als het hoofd van de eerste rover door het gat is
 • het verhaal van de twaalf rovers en de dertiende die ontkwam. Dan maakt de man zich bekend als de dertiende rover en zegt
 • rovers
 • Een kasteelheer en zijn vrouw gaan op reis. Een knecht past met zijn vrouw op het slot. Op een nacht horen ze buiten rovers rondlopen. Die beginnen een gat te graven om naar binnen te komen. Als het…

broodjeaapverhaal uit 1999
 • rovers
 • Een dominee wordt niet beroofd omdat hij beschermd wordt door engelen. Het aantal engelen blijkt gelijk te zijn aan het aantal mensen dat op dat moment voor de dominee bidt.

sage uit 1966
 • wienen rovers, dy woenen de biwenners formoardzje en alles leechplunderje. Mar sy woarden allegear fan kant makke en de boer
 • rovers. De boer doodt ze en plaatst de volgende dag de lijken op zijn land.
 • rovers
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

mop uit 1966
 • ?" sei Jan. Dat like Griet skoan ta. Jan naem de doar mei yn 'e beam. Hwat minsken binne dat dy't se sjoen ha? Rovers, en dy
 • bigjinne se to jildtellen. "Ik mat pisje", seit Griet, en hja docht it. "Daar valt hemels water", seit ien fan 'e rovers. "De
 • zo hard mogelijk van de boerderij weg. Ze namen een deur mee als brandhout. Toen ze rovers zagen aankomen, klommen ze
 • snel in een boom. Precies onder die boom gingen de rovers hun geld staan tellen. Grietje moest pissen en een van de rovers
 • rovers
 • De arme Jan en Grietje en hun zes kinderen zaten op een avond met lege magen bij het vuur. De ouders gingen op zoek naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet…

sage uit 1966
 • rovers
 • In Hamsterheide is ooit een roversbende geweest. In die tijd woonde er ook een man, die turf in zakken verzamelde. Als een aantal vrouwen er met de zakken vandoor wil gaan, staat er plots een man voor…

sage uit 1966
 • rovers
 • Een boer gaat 's morgens naar zijn vee kijken, en treft een heleboel mensen op zijn land aan. Een vrouw zegt dat er een kind geboren wordt en de boer maakt zich uit de voeten. Later blijkt dat een van…

mop uit 1888
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme
 • meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich uit de voeten met een grote hoeveelheid
 • rovers
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

mop uit 1994
 • rovers
 • Het postkantoor wordt overvallen en iedereen moet op zijn buik gaan liggen. Eén vrouw gaat op haar rug liggen, maar haar collega roept haar tot de orde: "Dit is een overval, geen personeelsfeestje."

broodjeaapverhaal uit 1996
 • rovers
 • Argeloze toeristen die hun buitenlandse vakantie op eigen gelegenheid doorbrengen, krijgen van een aardige jongen een gratis rondleiding door de stad. Ze krijgen zelfs een gratis drankje van hem…

mop uit 1995
 • rovers
 • Op het politiebureau staan drie verdachten wegens een overval op een juwelierszaak: een Duitser, een Nederlander en een Belg. De juwelier komt binnen en de politie laat de verdachten zien. Stapt de…

mop uit 1970
 • stop ik 't ien de tes, want as ons is rovers oavervalle". En dat doen die vrollie. En toe kwamme ze dan aan dat café. Toe
 • vrouwen weggaat en bij het bos gekomen hem hun kostbaarheden laat geven, voor eventuele rovers. Bij het café zegt hij het
 • rovers
 • Ulespiegel valt als baby op de terugweg van de doop uit de luier, ligt op een vonder. Als hij een jaar of 8-9 bij zijn vader achter op het paard zit, zit hij in zijn blote kont, en iedereen moet erom…

sage uit 1968
 • Een echtpaar wordt 's nachts overvallen door een stel rovers. De man ziet de rovers naderen door een ruitje. Een knecht
 • rovers
 • Een echtpaar wordt 's nachts overvallen door een stel rovers. De man ziet de rovers naderen door een ruitje. Een knecht vlucht door het raam en waarschuwt de buren. Als de inbrekers het open raam…

mop uit 1968
 • . Sy wienen hast net to hâlden. Doe makken de beide rovers gau dat se fuort kommen.
 • Een vrouw vermoedt dat twee nachtelijke bezoekers rovers zijn, en stuurt twee grote honden op hen af. De rovers maken
 • rovers
 • Een vrouw vermoedt dat twee nachtelijke bezoekers rovers zijn, en stuurt twee grote honden op hen af. De rovers maken dat ze wegkomen.

sage uit 1970
 • Plankewames. En men had niet mis geraden. Het geroofde werd opgespoord en eindelijk vielen de rovers door de mand. De jongen, een
 • verdenking volgt huiszoeking, het geld wordt gevonden en de rovers vallen door de mand. Als de vrouw wordt verbrand op de
 • rovers
 • Bij de Rijsberg stond zo'n 50 jaar geleden een huis, Plankewames genaamd, waar eens een meisje uit het Diemse tijdens een regenbui om onderdak vroeg en enige dagen later vermoord om haar loon wordt…

mop uit 1970
 • ". Endelijk toe kòmme de rovers aanballejatere, dit en dat; "hei de koffie gaar; hei 't ète klaor?" "Wes now mao bedaad; wes now
 • komt, waar een oude vrouw hem wijst op een wondersabel, dat er hangt, en dat hij alle rovers de kop laat afslaan. De
 • rovers
 • Jan moet bij een boer varkens hoeden, laat een stel verzuipen, snijdt van de anderen de staarten af en steekt die in de modder. De boer is boos, ranselt de jongen, die hard wegrent, het bos in, waar…

mop uit 1970
 • 260. KINAS EN DE ROVERS De wazzen is drie gebruars. De armste en geraffenierste van de drie wol niet warke. Hi'j zei
 • ien een bos een trop rovers. Die zeie: "Gao met ons met, dan köj bi'j ons geld vediene". De jong ging met en vetelle
 • Kinas en de Rovers
 • trekt erop uit. In het bos komt Kinas bij 12 rovers, die in een hol onder de grond wonen. De kapitein van de rovers koopt op
 • als de nep-vrouw toesteekt, schiet hij de rover dood. Dan volgt een belegering. Ze weten een stel rovers neer te schieten
 • rovers
 • De armste en geraffineerdste van 3 broers wil niet werken, krijgt vijf gulden van zijn moeder, die van hem af wil, en trekt erop uit. In het bos komt Kinas bij 12 rovers, die in een hol onder de grond…

sprookje uit 1970
 • gekrege, en valle ze deur de roet heer. Mao daot zatten een paar van die rovers ien. Die ware daor met de buit aan 't dele
 • heel boaven ien zitte, op zien plaats. Mao die rovers, die ware de tussenuut gegaon. Harre ze tege mekaar gezeid: "Wat zuw
 • ezel, de kat daarop en de haan daarop. Ze vallen door de ruit en de binnenzittende rovers gaan ervandoor. De kat kruip bij
 • de haard, de hond bij de deur, de ezel op de mesthoop en de haan op de balken. Een der rovers komt polshoogte nemen, ziet
 • rovers
 • Een ezel, die gepest wordt en zijn berijders afwerpt, gaat door de herbergier verkocht worden aan een olieman en besluit ervandoor te gaan. Onderweg komt hij een weggejaagde hond, kat en weggelopen…

sage uit 1970
 • rovers
 • Op de verbindingsweg tussen Beek en 's Herenberg is het niet pluis ("zuiver"). Een man werd eend daar aangehouden en afgemaakt, maar bleek maar 15 centen te hebben. De roverzoon zegt tegen zijn vader:…

sage uit 1951
 • twa man, dy woenen dêr graech sliepe. Dat mocht wol. Mar even letter hearden se wèr guon oankommen. It wienen sawn rovers
 • gewear. De faem laedde en hy skeat. Mar op 't lêst wie 't krûd op. De rovers fornommen dat. Mar de oare beiden fornommen it
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het
 • handlangers zijn van de gasten. Hij schiet met zijn geweer op de rovers, maar op een gegeven ogenblik is zijn kruit verschoten. De
 • rovers
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het handlangers zijn van de gasten. Hij schiet met zijn geweer op de rovers, maar op een…

sprookje uit 1953
 • ", sei de kat. "Dan gean we dêr op ôf, maten", sei de ezel. It wie in hûs, dat se sjoen hienen. Mar yn dat hûs sieten rovers
 • dienen se allegear tagelyk en dat klonk sa raer troch elkoar hinne dat de rovers woarden heislike kjel fan sa'n freeslik lûd
 • staan. De rovers slaan doodsbenauwd op de vlucht en de dieren doen zich tegoed aan het voor de rovers gereedstaand maal. Als
 • de rovers 's nachts bij het hol terugkomen, nemen de dieren één van de rovers beurtelings te grazen: de kat klauwt zijn
 • rovers
 • Omdat een oude ezel volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij verkocht worden. De treurige ezel hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot…

sage uit 1953
 • rovers
 • Een dominee die op ziekenbezoek gaat, wordt opgewacht door drie schurken die het op zijn leven voorzien hebben. De drie laten een aanval achterwege, als ze zien dat de dominee aan weerskanten door…