Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

154 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze
 • rovers ontsnappen. Twee jaar later krijgt ze weer verkering. De man wil weer met haar trouwen. De werkgever van de dienstmeid
 • rovers
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze verwondt de rovershoofdman. Na zeven jaar krijgt ze verkering met een meneer. Hij wil…

sprookje uit 1930
 • aantal rovers die hun geld achterlaten.
 • rovers
 • Jaan heeft een hele domme vrouw die Grait heet. Grait geeft steeds geld en voedsel weg, doordat ze de opdrachten van Jaan niet goed begrijpt. Hij beleeft een aantal avonturen met haar. Bij het laatste…

sprookje uit 1930
 • Een schoenmakersknecht wint het vertrouwen van een groep rovers. Hij ontdekt dat de rovers de dochter van de Italiaanse
 • rovers
 • Een schoenmakersknecht wint het vertrouwen van een groep rovers. Hij ontdekt dat de rovers de dochter van de Italiaanse koning gevangen houden. Hij bevrijdt haar en ze gaan samen in Damascus wonen.…
222.jpg

mop uit 1973
 • skimerig lichy an, se hore wat stemmen en dêr komme dry fan dy kerels an—dry fan dy rovers. 'Nou, dit is weer wat aanders
 • hooifork, en awwe deurlope dan fale we in 'e hannen fan 'e rovers'. Hij seit: 'Kom op, de boom in!' En mekaar helpe, en Jan nog
 • deur hangen. Met deur en al rennen de twee het bos in. Onderweg komen zij drie rovers tegen. De schilder en zijn knecht
 • verstoppen zich snel in een boom. De rovers verdelen onder deze boom de buit. De knecht kan het niet meer houden en plast en
 • rovers
 • Een schilder en zijn knecht krijgen de opdracht om een boerderij te verven. De schilder schaamt zich echter voor het gulzige eten van zijn knecht onder de ogen van zijn opdrachtgever. Hij spreekt met…

sprookje uit 1971
 • earne oanstekke, mar doe belâne er by ûngelok yn in rovershol en dêr koe er net wer wei komme. Der wiene trije rovers en dy
 • paard te passen, maar de jager gaat er vandoor. De huzaar trekt verder en komt bij een roverhol. Hij doodt de rovers en gaat
 • rovers
 • Een koning van Hannover heeft een huzaar in dienst. Hij geeft hem verlof en hij mag een paard meenemen. De volgende ochtend gaat de huzaar op weg. De koning heeft zich als jager verkleed en wacht hem…

sprookje uit 1999
 • bleef een week kijken, en hij wist precies wanneer die mensen, die rovers, naar binnen kwamen en wanneer ze naar buiten
 • , komt naar buiten, hij zegt: 'Iftahir Zimzim'. De deur gaat naar buiten en hij gaat weg. En toen kwamen de rovers terug en
 • deur opent met de formule "Doe open Zimzim". De arme man steelt goud van de rovers en leeft vervolgens in weelde. De rijke
 • wordt gevangen en onthoofd door de rovers. De broer gaat hem zoeken en neemt het hoofd mee. De rovers volgen het bloedspoor
 • rovers
 • Een rijke broer zorgt slecht voor zijn arme broer. De rijke koopt met het offerfeest een vet schaap, maar gunt zijn broer en diens kinderen slechts slachtafval. De arme man besluit op pad te gaan en…
Rovers.jpg

sprookje uit 1999
 • dan kom 'ie in een soort grot van rovers. Het is een soort Ali Baba-figuur. En dus hij weet hoe die naar binnen en naar
 • komen de rovers dus thuis. Die zien dat de hoofd weg is. Dat is dus een teken dat nog een tweede is binnengekomen. En die
 • fortuin en komt met een formule de grot van rovers binnen. Hij rooft daar rijkdommen. Vervolgens gaat de rijke broer ook, maar
 • hij is de formule vergeten om de grot weer te verlaten. De rovers vinden hem en onthoofden hem. De arme gaat zijn broer
 • rovers
 • Van twee broers is er één rijk en één arm. De rijke broer zorgt niet goed voor de arme broer. De arme gaat op zoek naar fortuin en komt met een formule de grot van rovers binnen. Hij rooft daar…

sprookje uit 1966
 • rovers wienen. Op in kear soenen dy mynhear en dy mefrou op reis. Sy seinen tsjin 'e feint en de faem: Nou litte wy alles sa
 • 'e hân. Sy hearden de rovers sizzen: "Hoe komme wy der yn?" "Ik wyt wol rie", sei der ien. "Wy matte in gat meitsje ûnder
 • rovers rondlopen. Die beginnen een gat te graven om naar binnen te komen. Als het hoofd van de eerste rover door het gat is
 • het verhaal van de twaalf rovers en de dertiende die ontkwam. Dan maakt de man zich bekend als de dertiende rover en zegt
 • rovers
 • Een kasteelheer en zijn vrouw gaan op reis. Een knecht past met zijn vrouw op het slot. Op een nacht horen ze buiten rovers rondlopen. Die beginnen een gat te graven om naar binnen te komen. Als het…

broodjeaapverhaal uit 1999
 • rovers
 • Een dominee wordt niet beroofd omdat hij beschermd wordt door engelen. Het aantal engelen blijkt gelijk te zijn aan het aantal mensen dat op dat moment voor de dominee bidt.

sage uit 1966
 • wienen rovers, dy woenen de biwenners formoardzje en alles leechplunderje. Mar sy woarden allegear fan kant makke en de boer
 • rovers. De boer doodt ze en plaatst de volgende dag de lijken op zijn land.
 • rovers
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

mop uit 1966
 • ?" sei Jan. Dat like Griet skoan ta. Jan naem de doar mei yn 'e beam. Hwat minsken binne dat dy't se sjoen ha? Rovers, en dy
 • bigjinne se to jildtellen. "Ik mat pisje", seit Griet, en hja docht it. "Daar valt hemels water", seit ien fan 'e rovers. "De
 • zo hard mogelijk van de boerderij weg. Ze namen een deur mee als brandhout. Toen ze rovers zagen aankomen, klommen ze
 • snel in een boom. Precies onder die boom gingen de rovers hun geld staan tellen. Grietje moest pissen en een van de rovers
 • rovers
 • De arme Jan en Grietje en hun zes kinderen zaten op een avond met lege magen bij het vuur. De ouders gingen op zoek naar eten, en bij een boer mochten ze meeëten. Jan zei tegen Grietje dat ze niet…

sage uit 1966
 • rovers
 • In Hamsterheide is ooit een roversbende geweest. In die tijd woonde er ook een man, die turf in zakken verzamelde. Als een aantal vrouwen er met de zakken vandoor wil gaan, staat er plots een man voor…

sage uit 1966
 • rovers
 • Een boer gaat 's morgens naar zijn vee kijken, en treft een heleboel mensen op zijn land aan. Een vrouw zegt dat er een kind geboren wordt en de boer maakt zich uit de voeten. Later blijkt dat een van…

mop uit 1888
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme
 • meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich uit de voeten met een grote hoeveelheid
 • rovers
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

mop uit 1994
 • rovers
 • Het postkantoor wordt overvallen en iedereen moet op zijn buik gaan liggen. Eén vrouw gaat op haar rug liggen, maar haar collega roept haar tot de orde: "Dit is een overval, geen personeelsfeestje."

sprookje uit 1951
 • aansluiting bij een bende rovers die iemand gevangen houden. De jongen mag alleen op rooftocht, maar gaat telkens geld uit zijn
 • kano halen. De rovers zijn enthousiast over het succes van de jongen en maken hem tot hoofdman. Eenmaal in het bezit van de
 • rovers
 • Een kinderloos echtpaar van adel ontfermt zich over een vondeling. Als de jongen oud genoeg is, mag hij met zijn ouders mee op een bootreis. In een storm raakt de jongen met zijn kano los van de boot…
86.jpg

broodjeaapverhaal uit 1996
 • rovers
 • Argeloze toeristen die hun buitenlandse vakantie op eigen gelegenheid doorbrengen, krijgen van een aardige jongen een gratis rondleiding door de stad. Ze krijgen zelfs een gratis drankje van hem…

mop uit 1971
 • beam; dêr klommen se yn. En dêr de doar boven har en dêr kamen trije rovers oan. En in berch, berch jild hiene se by har
 • dan fan boven. Dêr seine de rovers: Dêr falt hemels water. Dêr duorre 't eefkes: dêr moast se har bihoefte dwaen. Doe sei
 • onderdeur mee naar buiten. Die zullen ze gebruiken als onderdak. Ze gaan in een boom zitten. Dan komen er onder hen rovers hun
 • buit verdelen. Eerst plast en poept de vrouw naar beneden, dan valt de deur naar beneden, waarop de rovers vluchten. Van de
 • rovers
 • Een echtpaar woont onder een pispot. Als deze omwaait krijgen ze onderdak bij een boer. De man mag niet zoveel eten, en het echtpaar spreekt af om te matigen. 's Nachts hebben ze echter honger, en de…
96.jpg

mop uit 1995
 • rovers
 • Op het politiebureau staan drie verdachten wegens een overval op een juwelierszaak: een Duitser, een Nederlander en een Belg. De juwelier komt binnen en de politie laat de verdachten zien. Stapt de…

sprookje uit 1960
 • 182. Bart van Bindsbergen Zi'j hemmen 't nog welles oaver rovers; oaver rovers van vroeger; dat zal ook wel zo zin. Ik
 • donkerder. Gi'j könt al zo gin hand veur ogen meer zien. Toe zütte wat aankòmme. Denkte: "Potdome, da sin ok al rovers. At tie
 • boer rovers komen, klimt in een den en ziet de rovers stilhouden en hoort zeggen: "Sesam opent u." Een deur in de heuvel
 • opent zich, de rovers gaan naar binnen; "Sesam sluit u," en de deur sluit zich. Even later komen de rovers weer naar buiten
 • rovers
 • Een boer verkoopt op de markt zijn koeien en komt 's avonds laat op weg naar huis in het bos bij een kruisbeeld, waar een man op zijn knieën zit te bidden en hem vraagt hem te helpen door mee te…
Verteller A.J. (Bart) van Bindsbergen.

mop uit 1970
 • stop ik 't ien de tes, want as ons is rovers oavervalle". En dat doen die vrollie. En toe kwamme ze dan aan dat café. Toe
 • vrouwen weggaat en bij het bos gekomen hem hun kostbaarheden laat geven, voor eventuele rovers. Bij het café zegt hij het
 • rovers
 • Ulespiegel valt als baby op de terugweg van de doop uit de luier, ligt op een vonder. Als hij een jaar of 8-9 bij zijn vader achter op het paard zit, zit hij in zijn blote kont, en iedereen moet erom…

sage uit 1968
 • Een echtpaar wordt 's nachts overvallen door een stel rovers. De man ziet de rovers naderen door een ruitje. Een knecht
 • rovers
 • Een echtpaar wordt 's nachts overvallen door een stel rovers. De man ziet de rovers naderen door een ruitje. Een knecht vlucht door het raam en waarschuwt de buren. Als de inbrekers het open raam…

sage uit 1968
 • de boer en de soldaet stienen al op 'e telle klear. Doe't it fluitsje klonken hie, kommen der fjouwer of fiif rovers oan
 • moordenaarsfluitje zijn collega-rovers inschakelt, springt de soldaat uit zijn schuilplaats tevoorschijn en slaat hij alle rovers dood
 • collega-rovers
 • rovers
 • Een vrouw die wil overnachten bij een boer, blijkt een vermomde rover. De 'vrouw' wordt ontmaskerd omdat ze bij de appelvangproef met de knieën tegen elkaar de appel vangt. Een ingekwartierde soldaat…
300-soldaatje_barrahuis.jpg

mop uit 1968
 • . Sy wienen hast net to hâlden. Doe makken de beide rovers gau dat se fuort kommen.
 • Een vrouw vermoedt dat twee nachtelijke bezoekers rovers zijn, en stuurt twee grote honden op hen af. De rovers maken
 • rovers
 • Een vrouw vermoedt dat twee nachtelijke bezoekers rovers zijn, en stuurt twee grote honden op hen af. De rovers maken dat ze wegkomen.

sage uit 1970
 • Plankewames. En men had niet mis geraden. Het geroofde werd opgespoord en eindelijk vielen de rovers door de mand. De jongen, een
 • verdenking volgt huiszoeking, het geld wordt gevonden en de rovers vallen door de mand. Als de vrouw wordt verbrand op de
 • rovers
 • Bij de Rijsberg stond zo'n 50 jaar geleden een huis, Plankewames genaamd, waar eens een meisje uit het Diemse tijdens een regenbui om onderdak vroeg en enige dagen later vermoord om haar loon wordt…