Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

295 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Begraven schat Een vrouw was zo gelukkig om op de vlooienmarkt een nertsjas te kopen bij een van de stalletjes, voor
 • Begraven schat
 • schat
 • Een vrouw koopt een tweedehands jas, waarvan de zakken vol blijken te zitten met gestolen juwelen.

mop uit 1973
 • Een man vind een schat in het bos, maar weet dat zijn vrouw haar mond niet kan houden als ze het weet. Hij begraaft de
 • schat weer en doet een vis in zijn hazenval en een haas in zijn visnet. Dan vraagt hij of zijn vrouw mee wil komen naar het
 • schat
 • Een man vind een schat in het bos, maar weet dat zijn vrouw haar mond niet kan houden als ze het weet. Hij begraaft de schat weer en doet een vis in zijn hazenval en een haas in zijn visnet. Dan…

sprookje uit 1930
 • laand 'n groode schat. Dou hai dei mit noar hoes nemen wol, kwam duvel der op òf. Ho, zee e, dei mags nait mitnemen, die is
 • van mie. Nee, zee boer, dei schat, ligt ien mien laand. Zoo hemmen ze der 'n zetje over kibbeld, mor op 'n duur werren ze
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat
 • schat
 • Een boer vindt een grote schat op zijn land. De boer moet om de schat strijd leveren met een duivel. Ze spreken af dat de duivel twee jaar alles mag hebben wat boven de grond op het land van de boer…

sprookje uit 1930
 • schat
 • Een dienstmeid past op het huis van haar werkgever en doodt twaalf rovers die in het huis willen binnendringen. Ze verwondt de rovershoofdman. Na zeven jaar krijgt ze verkering met een meneer. Hij wil…

sage uit 1978
 • fuiken hier niet hebben, omdat de vissers bij de wal wellicht zijn verborgen schat vinden. Om dit te voorkomen verwijdert hij
 • schat
 • Vissers die hun fuiken willen zetten bij de oever van de vaart krijgen problemen met de smid van Eernewoude. Hij wil de fuiken hier niet hebben, omdat de vissers bij de wal wellicht zijn verborgen…

sage uit 1978
 • zijn schat gaan zoeken, kan de smid dan namelijk twee dingen doen: het schip tegenhouden of juist snel vooruit duwen. Als
 • schat
 • De smid van Eernewoude kan een schip tegen de wal laten varen, op zijn kant werpen of het roer omgooien. Vooral wanneer er een regenboog met één poot op het land staat, moeten de schippers…

sage uit 1978
 • weet waar zijn schat verborgen is. Als hij weerstand in de grond voelt, en wil zoeken, kan hij een schip naar de wal sturen
 • schat
 • In alle omstreken van Eernewoude en Warten kan men de beruchte smid (het spook) tegenkomen. Dat komt doordat hij niet weet waar zijn schat verborgen is. Als hij weerstand in de grond voelt, en wil…

sage uit 1978
 • Bij Eernewoude ligt een schat die nooit is opgegraven. De schat was ooit eigendom van de kloosterlingen van Smalle Ee
 • de schat eens ontdekt zal worden en dat Eernewoude dan rijk zal zijn.
 • schat
 • Bij Eernewoude ligt een schat die nooit is opgegraven. De schat was ooit eigendom van de kloosterlingen van Smalle Ee. Later is hij vermoedelijk gestolen door de smid van Eernewoude of door diens…

sage uit 1978
 • De smid van Eernewoude is vervloekt omdat hij tijdens zijn leven een schat uit een klooster gestolen heeft. Hij heeft
 • de schat verstopt aan de kant van een vaart waar op dat moment de ene voet van een regenboog stond. Hij kan de schat
 • schat
 • De smid van Eernewoude is vervloekt omdat hij tijdens zijn leven een schat uit een klooster gestolen heeft. Hij heeft de schat verstopt aan de kant van een vaart waar op dat moment de ene voet van een…

sage uit 1978
 • hij zijn verborgen schat misschien kan terugvinden.
 • schat
 • De smid van Eernewoude is altijd extra actief bij broeierig weer, omdat er dan kans is op onweer en een regenboog en hij zijn verborgen schat misschien kan terugvinden.

sage uit 1978
 • hij denkt dat hij in dit stuk land zijn verborgen schat kan terugvinden.
 • schat
 • De smid van Eernewoude sjouwt voor een boer de watermolen naar diens onder water gelopen land. De smid doet dit omdat hij denkt dat hij in dit stuk land zijn verborgen schat kan terugvinden.

sage uit 1978
 • De smid van Eernewoude en zijn vrouw hebben vaak onenigheid. Vermoedelijk gaan hun ruzies over de schat, die ze elkaar
 • schat
 • De smid van Eernewoude en zijn vrouw hebben vaak onenigheid. Vermoedelijk gaan hun ruzies over de schat, die ze elkaar misgunnen. De smid vermoordt haar, maar voor ze sterft zegt ze nog dat zijn geest…

sage uit 1978
 • schat
 • Tussen de `Langesleatter man' en de smid van Eernewoude wordt doorgaans geen onderscheid gemaakt. Soms, echter, gebeurt dit wel. Ze worden dan gezien als twee verschillende spoken die rondwaren op…

sprookje uit 1977
 • schat
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

sage uit 1955
 • schat
 • Bij de Skilige Piip zit een kist met geld onder de grond. Op die plaats branden 's nachts lichtjes. De kist kan pas worden opgegraven als er een wit kalf, liefst met drie poten, overheen gelopen is.…

mop uit 1999
 • schat
 • Een arme stroper vindt in het bos een zak met geld. Hij ensceneert een onwaarschijnlijke situatie. Zijn vrouw vertelt het door, maar omdat haar verhaal zo onwaarschijnlijk is, gelooft niemand dat de…

sage uit 1966
 • schat
 • Ergens stond een kasteel, waar nooit iemand kon inkomen. Binnen zou er veel geld liggen. Er waren drie grachten om dat kasteel heen, met elk een bruggetje. Maar niemand durfde eroverheen, want op elk…

sage uit 1966
 • schat
 • Bij een boerderij die dwars op de weg stond, was het niet pluis. Er dwaalden elke nacht twee geesten, aan wie de boer een grote hekel had. Zijn buurman was zelf geen spreker en adviseerde hem er een…

sage uit 1966
 • gleone, fjurrige letters opskreaun: "Er wordt hier een grote schat bewaard." Mar de man wie sa bot fan 'e wize, dat hy taelde
 • geschreven: 'Hier wordt een grote schat bewaard'. De man is zo bang dat hij niet naar de schat taalt.
 • schat
 • Een varkenskoopman rijdt op een nacht met paard en wagen vol varkens van Zwaagwesteinde naar Leeuwarden. Plotseling gaat het paard doodsbang dwars voor de wagen staan. Dan ziet de man een kist op de…

raadsel uit 1997
 • schat
 • Hoe is de Grand Canyon ontstaan? Er is aan een buslading Nederlanders verteld dat daar een cent begraven lag.

sage uit 1888
 • heeft men in den hof eenen verborgen schat ontdekt, en van dan af is het rijtuig achtergebleven.
 • verborgen schat wordt ontdekt. De geest van de pastoor blijft daarna weg.
 • schat
 • Een pastoor is overleden. Elke nacht ziet men hem echter op het hof van de pastorij verschijnen, totdat er een verborgen schat wordt ontdekt. De geest van de pastoor blijft daarna weg.

sprookje uit 1888
 • zijnen kostbaren schat den kuil uit, en... op de vlucht! Jamaar, ondertusschen waren de roovers thuis gekomen! Ik laat u
 • schat
 • Een koningsdochter zit gevangen in een rovershol. Een bakkersknecht besluit de dochter eruit te halen. Hij gaat het hol binnen en komt een heks tegen. De jongen zegt dat hij lid van de roversbende wil…

sage uit 1888
 • schat wordt bewaakt door allerlei monsters, leeuwen, slangen en draken. Alle nachten hoort men de dieren schreeuwen en
 • schat
 • In een put liggen grote rijkdommen, die bewaakt woren door wilde beesten. Niemand durft de put te openen. Tegenwoordig staat op die plaats een houtzagerij.

sprookje uit 1970
 • overnacht op een spookkasteel waar een spook hem om middernacht naar een schat leidt. Jan bewoont nu als een rijk man het
 • schat
 • Jan de Soldaat trekt, na vervulde dienstplicht, huiswaarts. Onderweg komt hij Onze Lieve Heer en Sint Pieter tegen die, incognito als bedelaars, hem om een aalmoes vragen. Jan deelt hierop zijn…

sprookje uit 1970
 • schat
 • Een man vind een grote zak met geld. Hij wil zijn vondst niet aan zijn vrouw vertellen omdat hij vreest dat zij het aan iedereen zal doorvertellen en ze het geld zullen moeten afgeven. De man bedenkt…