Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

80 resultaten voor ""

mop uit 1888
 • nog, "dat Slimme Jan weldra schepen van zijne gemeente is geworden, en dat hij nog langen tijd met allen in vrede geleefd
 • . De jongen wordt uiteindelijk schepen van de gemeente.
 • schepen
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

mop uit 1970
 • schepen
 • De schout en de schepenen zien de maan in het water spiegelen en denken dat het een grote kaas is. Ze willen de kaas pakken. Ze gaan aan een tak hangen die over het water hangt, om zo bij de kaas te…

sage uit 1968
 • Het stadje Warten zou verzonken zijn. Schepen zouden vast blijven zitten aan deuren.
 • schepen
 • Het stadje Warten zou verzonken zijn. Schepen zouden vast blijven zitten aan deuren.

sage uit 1656
 • schepen
 • Een nachtwacht verklaart 's nachts tot tweemaal toe bij het kerkhof katten te hebben zien dansen rond een grote hond.

sage uit 1967
 • Een spookverschijning maakt altijd alle schepen weer los. Geen enkel schip kan blijven liggen.
 • schepen
 • Een spookverschijning maakt altijd alle schepen weer los. Geen enkel schip kan blijven liggen.

sage uit 1974
 • Op een spookplaats bij het water spookt de Lange-Sleatterman. De Lange-Sleatterman maakt 's nachts de schepen los door
 • schepen
 • Op een spookplaats bij het water spookt de Lange-Sleatterman. De Lange-Sleatterman maakt 's nachts de schepen los door de ankers op het dek te gooien.

sage uit 1974
 • Een man ziet al schepen varen, voordat het kanaal überhaupt gegraven is. Het is een voorgezicht.
 • schepen
 • Een man ziet al schepen varen, voordat het kanaal überhaupt gegraven is. Het is een voorgezicht.

sage uit 1974
 • De Lange Sleatterman - een spook dat in het water huist - gooit 's nachts schepen los.
 • schepen
 • De Lange Sleatterman - een spook dat in het water huist - gooit 's nachts schepen los.

sage uit 1833
 • andere, waar wind en stroom hen dreven en verloren vele schepen. Ten laatste kwamen ze door Gods genade in de Noordzee en
 • schepen
 • De drie zonen van koning Adel werden verdreven en kwamen in de Noordzee terecht; een van hen, Friso, naar wie Friesland genoemd is, huwde zijn dochter met de koning der Cauchen en zij kregen 7 zonen,…

sage uit 1833
 • . Met drie schepen voeren ze naar Engeland, vanuit de Saxhaven, die naar Hengist is genoemd: Hengstdijk. Toen de Britsche
 • van Roxina ontbood hij dadelijk Hengist, maar in het geheim en met weinig volk. Hengist kwam, maar met vele schepen
 • , ontbood Hengist, die met vele schepen kwam en de Britse edelen via verraad door zijn Slaven liet vermoorden en zo koning van
 • schepen
 • Twee koningen der Slaven, Hengist en Horsa, moesten het land verlaten en staken over naar Engeland, waar ze in dienst werden genomen door koning Vortigern, die huwde met Hengists nicht Roxina in ruil…

sage uit 1918
 • kooplieden uit het Zuiden, of birlinns van de Britsche eilanden. Anderen dachten dat het schepen der Zwarte Mooren waren. Maar
 • Karel zag wel aan de snelheid van de schepen, dat het zeeroovers waren en wilde hen vervolgen, maar ze waren in korten tijd
 • schepen
 • Keizer Karel zag eens drakenschepen met grote snelheid varen en wilde de zeerovers grijpen, maar ze waren te snel. Toen voorspelde hij, dat zijn nakomelingen nog veel last van het blonde gevaar zouden…

sage uit 1886
 • tweeduizend man, in acht en veertig heuschepen. Hi tooch ter Sluijs en maecte hem ree, Met schepen vol volcx ende andre saken
 • schepen
 • Naar Jonker Frans, die als eerste door het Sloe voer, werd het water vroeger Jonker Frans gat genoemd.

sage uit 1842
 • ... tegen de heksen, die schepen kunnen doen zinken of tegen de daemonen der zee.
 • schepen
 • Zeebijgelovigheden: lijken overboord zetten met alle bezittingen; dek in de lengte, niet in de breedte bewandelen, hoefijzer aan de mast spijkeren tegen heksen

sage uit 1978
 • nachts de ankers op de schepen.
 • schepen
 • Op een bepaalde plaats kan nooit een schip blijven liggen omdat het spook De Lange Sleatterman er spookt. Hij gooit 's nachts de ankers op de schepen.

sage uit 1968
 • Mensen voorzagen vroeger al dat er wagens zonder paarden en schepen zonder zeilen zouden komen. De voorgezichten zijn
 • schepen
 • Mensen voorzagen vroeger al dat er wagens zonder paarden en schepen zonder zeilen zouden komen. De voorgezichten zijn uitgekomen.

sage uit 1973
 • schepen
 • Ymke de Jong was ontembaar en onaantastbaar. Als hij werd opgesloten of geboeid, kwam hij vanzelf weer vrij. Hij kon mensen stijf stil laten staan. De wildste paarden kon hij temmen en ze kwamen…

sage uit 1919
 • ze hem haar ziel zou geven. Bovendien zou hij haar leeren hoe ze schepen in volle zee kon doen vergaan. Ze weigerde, en
 • ze zich in moest wrijven; daarna kon ze op een stroowisch in de zee ronddrijven, en schepen doen vergaan. Zoo had ze bij
 • schepen kon doen vergaan; verder had ze iemand kreupel gemaakt slechts door hem aan te raken en een meisje had ze eerst tot
 • schepen
 • In 1565 werd een van hekserij verdachte vrouw op de pijnbank gedwongen te bekennen, dat ze gemeenschap had gehad met de duivel en met hem een verbond had gesloten, waarop hij haar leerde heksenzalf te…

sage uit 1970
 • schepen
 • Raadsleden van Bakel vergaderen zittend op de kant van de raadskuil en laten hun benen hangen. Na een vergadering kunnen ze hun eigen benen niet terugvinden. De burgemeester heeft als oplossing tegen…

sage uit 1979
 • schepen, had een weekmarkt en deed ook aan de haringvangst. Het mag al met al niet verwonderen, dat er in de bloeiperiode maar
 • liefst 28 huizen werden geteld waar Rijnse wijn geschonken werd! [...] De spanten van de schepen waren met zilveren spijkers
 • schepen
 • De ongekende welvaart van een stad op Westenschouwen leidt in de veertiende en vijftiende eeuw tot het verzinken van die stad als straf van God.

sage uit 1883
 • schepen
 • Straf van man die ten onrechte zweert dat hij de grens van twee plaatsen aangeeft, is dat hij na zijn dood meteen gloeiend hoofd moet ronddwalen op de plaats waar hij de eed durfde te zweren.

legende uit 1925
 • , handel, en een beroemde pleisterplaats voor de schepen, die van Fenicie uit, naar de Noordzee voeren om er barnsteen en
 • de ijzeren ringen te zien zijn geweest, waaraan de schepen worden vastgemeerd, en men heeft er gevonden, zeeschelpen en
 • schepen
 • Tongeren zou ooit een zeehaven zijn geweest met een uitgestrekte handel. Het verhaal gaat dat op bevel van de heilige Servatius de baren zich hebben teruggetrokken en al haar schatten haar zijn…

mop uit 1651
 • schepen
 • Een koopman bestelt bij een schipper die naar West-Indië vaart 2 a 3 apen. De schipper leest echter 203 apen. Hij komt terug met 178 apen en excuseert zich dat het er niet meer zijn. Nu zit hij met…

sage uit 1925
 • voor de schepen, die in de middeleeuwen een levendig handelsverkeer onderhielden; naar de landzijde was het een geduchte
 • schepen
 • Het slot 'de Stalberg' was een gevreesde vestingplaats van roofridders, eigenlijk edellieden, die mensen, meestal kooplieden gevangen namen en pas tegen een hoge losprijs weer vrijlieten. Ze lieten…

sage uit 1925
 • de Romeinen voor hun schepen als zij de Maas afvoeren, vandaar den naam "Mons Lucis" Lichtenberg.
 • schepen
 • Nabij Maastricht staat de ruïne van de Burcht Lichtenberg. Zijn naam heeft hij te danken aan een woordspeling: roofridders op de Sint-Pietersberg 'verlichtten' namelijk de kooplieden van hun bezit.…

sage uit 1925
 • in de schepen, torens, huizen en wagens, die zich dan in de lucht vertoonen, voorboden, ,,veurbuukes" of profetieën van
 • schepen
 • In de hoge Peel ziet men bij warm weer luchtverschijnselen. De arbeiders vrezen deze beelden als zijnde voorboden van gewichtige gebeurtenissen als rampspoed en oorlogen.