Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • schepper
 • De meester op school vroeg een meisje wie de wereld geschapen had. Ze zei: "Ikke niet." Alle kinderen begonnen te lachen en het meisje dacht dat ze een verkeerd antwoord had gegeven. Snel verbeterde…

personal narrative uit 2003
 • . [...]" TM: "Waarom heet je stichting eigenlijk naar PTAH?" RB: "Enki. Ptah: de Scheppergod van Egypte. De schepper. Ptah is Enki
 • schepper
 • Graancirkel-onderzoek naar warmtebronnen in Engeland is mislukt. De verteller meent dat je niet teveel moet willen: wie wil, krijgt het juist niet. Hij heeft een stichting voor graancirkelonderzoek…

sage uit 1893
 • twee hunner van zekere misdaad beticht, doch beide zwoeren, voor hunne rechters gebracht, bij den Schepper dat zij
 • zweren op het hoofd hadden gehouden, eenen eetlepel, waarmede zij den schepper bedoeld hadden en, dewijl hunne euveldaad
 • Twee soldaten zweren met hun hoed op bij de Schepper dat ze onschuldig zijn. Ze worden ter dood veroordeeld en
 • opgehangen als een eetlepel, waarmee ze de schepper bedoelen, in hun hoed wordt ontdekt.
 • Schepper
 • schepper
 • Twee soldaten zweren met hun hoed op bij de Schepper dat ze onschuldig zijn. Ze worden ter dood veroordeeld en opgehangen als een eetlepel, waarmee ze de schepper bedoelen, in hun hoed wordt ontdekt.

exempel uit 1970
 • antwoordde: 'in het hemelse land'. Waarom? Omdat hij het zoete aanschijn van de schepper van alle dingen wilde zien. Had hij die
 • vergelijken is met de schoonheid van de Schepper.
 • Schepper
 • schepper
 • Een predikant praat met een man die bezeten is. Hij vraagt de vijand waar hij het liefste wilde zijn. De duivel antwoordde: 'in het hemelse land'. Waarom? Omdat hij het zoete aanschijn van de schepper…

sage uit 2006
 • macht probeert te krijgen. Daar geloven ze dat Satan de wereld heeft geschapen. Satan is de schepper van de materie: aarde
 • schepper
 • Over: namen voor de duivel, duivelse dieren en duivels kaartspel.

personal narrative uit 2006
 • schepper
 • Ik heb een cd met klankmeditatie. De meditatie gebeurt alleen met de letter 'a', aangezien die in bijna alle namen voor God voorkomen. Deze klankmeditatie is vooral om je wensen en verlangens te laten…

exempel uit 1970
 • land dan zo droog was. De duivel vertelde hem dat het de schuld was van de vrouw in de vallei die aan de Schepper had
 • gevraagd haar huis en akker te sparen van de overstroming. De Schepper heeft het daarom aangepast. Daarop liet hij alle boeken
 • Schepper
 • schepper
 • Sybilla woonde op een eiland in de vallei. Daar heeft ze een huisje en een akker waar ze vlas teelde. Zij kende de loop van de planeten, die ze al jong leerde. Dit jaar zou er een grote overstroming…

sage uit 1968
 • moese nog vuur doen ok. Ik zee van de week nog tege 'n vrouw: Vruuger zinne ze altij: God is de almachtige schepper, en de
 • mulder is de machtige schepper. As ze honderd pond graon kwaome brenge krege ze ok honderd pond terug; d'r schoot altij wel
 • meegenomen. In die tijd wist men nog niet wat zo'n steen waard was. Vroeger zeiden ze altijd dat God de almachtige schepper is en
 • de molenaar de machtige schepper, omdat ze er altijd iets van over hielden.
 • schepper
 • Op de molen "Nooit Gedacht" kwamen 's nachts de kabouters werken. De molen moest toen nog met de wind meedraaien en malen. Wanneer de volgende ochtend alles was gemalen, dan zeiden ze dat het de…

mop uit 1651
 • Een seecker priester seyde in sijn sermoen dat daer was een kleyn vogelkyn dat sijnen Schepper looft des morgens vreug
 • Een priester spreekt in zijn preek over een klein vogeltje dat de schepper 's ochtends vroeg en 's avonds laat looft
 • schepper
 • Een priester spreekt in zijn preek over een klein vogeltje dat de schepper 's ochtends vroeg en 's avonds laat looft met zijn gezang, maar dat hij daar de naam niet van weet. De koster doet hem een…

exempel uit 1970
 • Te Parijs was een man die zijn eigendommen belangrijker vond dan zijn schepper. Hij deelde zijn spullen niet en was ook
 • hart bij de eigendommen van de man. Hij hechtte kennelijk meer waarde aan zijn eigendommen dan zijn schepper.
 • schepper
 • Te Parijs was een man die zijn eigendommen belangrijker vond dan zijn schepper. Hij deelde zijn spullen niet en was ook niet bepaald dankbaar te noemen. Wanneer hij sterft willen zijn vrienden zijn…

sage uit 1933
 • . Eens werden twee hunner van een misdaad beschuldigd, doch beiden zwoeren bij den Schepper daarboven dat ze onschuldig waren
 • , waarmee zij den schepper bedoeld hadden. Daar nu hun euveldaad bewezen was, werden ze terstond ter dood verwezen en
 • Twee Engelse soldaten die van een misdaad worden beschuldigd zweren bij 'de schepper daarboven' dat ze onschuldig zijn
 • Schepper
 • schepper
 • Twee Engelse soldaten die van een misdaad worden beschuldigd zweren bij 'de schepper daarboven' dat ze onschuldig zijn. Als blijkt dat ze de eed hebben gezworen bij een lepel die ze op dat moment in…

sage uit 1963
 • schepper
 • Een g[l]oeiige man geeft de grens tussen Noord-Brabant en Limburg aan. In Venray zijn enkele mannen gedoemd tot een bestaan als g[l]oeiige doordat ze een valse eed hadden afgelegd. Als je er één…

legende uit 1380
 • schepper
 • Als Brandaan naar zijn schip wil gaan, vindt hij het zeer grote hoofd van een overleden reus. De heidense man raasde voor zijn dood over zee om schepen aan te vallen en te beroven. Brandaan vraagt hem…

sage uit 1963
 • hoed. Voor de Landheer zwoeren ze:” wij zweren bij onze schepper (2 vingers tegen de hoge hoed) dat wij op Venrayse bodem
 • zij bij hun schepper dat ze op Venrayse bodem stonden. Ze hadden een lepel in hun hoed en zand uit Venray in hun schoenen
 • schepper
 • Venray heeft door een list land van Bakel afgenomen. Toen de landheer de raad van Venray de eed lied afnemen, zweerden zij bij hun schepper dat ze op Venrayse bodem stonden. Ze hadden een lepel in hun…

sage uit 1907
 • “zoowaar als de Schepper hier boven.”
 • bezegelde 'zowaar de Schepper hier boven'.
 • schepper
 • Kante Griet had een winkeltje in de Ketelstraat. Griet verkocht zakdoeken, dasjes en ander kantwerk, waaraan ze haar bijnaam ontleende. Men beweerde dat zij een grote houten potlepel in de winkel aan…

sprookje uit 1001
 • mijn peetvader mij gaf toen hij mij uit de doopvont ontving." Zo matigt God, hun schepper, wrede zielen. (Uit: Egbert van
 • schepper
 • Een meisje krijgt van haar peetvader een rood doopmanteltje. Als zij vijf jaar is, let zij niet op in het bos en wordt meegenomen door de wolf. De welpen van de wolf verslinden haar niet. Ze…

personal narrative uit 2000
 • conclusie dat de achtergelaten boodschap 'De schepper is wijs en goed' luidde. Zonder ook maar behept te zijn met enige
 • schepper
 • Graancirkels bevatten boodschappen van goden van de Twaalfde Planeet, die de mensheid via genetische manipulatie geschapen hebben.
357.jpg

personal narrative uit 2004
 • schepper
 • Een man ziet in een graancirkel met een alien face een tweede, vriendelijker vrouwengezicht. Hij gelooft dat wij door buitenaardse wezens geschapen zijn. Het vrouwengezicht zou een folkloristisch…
1207.jpg

sage uit 1918
 • de barmhartige moeder Gods tot den armen zondaar: "Ik kan u niet helpen, want gij hebt uw God en uw Schepper en mij
 • schepper
 • Een geleerde rijke man raakt al zijn geld kwijt. Om weer rijk te worden sluit hij een pact met de duivel: in ruil voor het verzaken van God en Maria geeft de duivel hem veel goud. Hij krijgt berouw…
pl07.jpg