Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

26 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1995
 • schildwacht
 • Een wacht begeleidt de Engelse koningin mee naar buiten. Als de vorstin wordt weggeroepen, blijft de wacht staan. Na verloop van tijd wordt de wacht daar afgelost. Sindsdien staat op die plek altijd…

mop uit 1945
 • schildwacht
 • De keizer verliest tijdens de jacht een kruis, een duur erfstuk. Hij belooft dat de vinder een wens mag doen. Een arme boer vindt het kruis. De landeigenaar krijgt er lucht van en vraagt de boer wat…

sprookje uit 1967
 • gaat op weg naar het paleis om het sieraad terug te bezorgen. Het boertje stuit op een schildwacht voor de paleispoort die
 • schildwacht
 • Koning Redbad verliest tijdens de jacht zijn gouden ketting en looft een hoge beloning uit voor de vinder. Iedereen gaat fanatiek op zoek, maar niemand vindt de ketting. Een eenvoudig boertje vindt de…

sprookje uit 1977
 • van de houthakkerszoon. Als de houthakkerszoon twintig jaar later als schildwacht bij de koning in dienst treedt, valt
 • zijn oog al gauw op de koningsdochter. De schildwacht en de prinses kunnen het samen heel goed vinden en besluiten te
 • schildwacht
 • Een zoontje van een arme houthakker verbaast iedereen door direct te praten bij zijn geboorte: de baby beweert heel stellig later met de koningsdochter te zullen trouwen. De koning reageert vol…

sage uit 1708
 • , en een ander op schildwacht bleef, wat overbodig bleek, want hoewel eenige Katholieken den burgemeester op zijn plicht
 • schildwacht
 • In een voormalige Katholieke kerk wordt de dominee op de preekstoel vermoord en zijn bloed laat niet te wissen vlekken na.

sage uit 1923
 • schildwacht
 • Enkele spotnamen voor de bewoners van Goes. Verder een 4 regelig rijmpje over het gedenkwaardige jaar 1734 waarin voorspeld was dat de wereld zou vergaan. De Goesenaren sloten de stad en namen vele…

sage uit 1970
 • de waard. "Staat!" riep de schildwacht, maar ze reden nog eens zoo hard; de wacht loste een schot. Daar vertoonden zich
 • schildwacht
 • In 1830 trokken Belgische plunderaars naar Zeeuws-Vlaanderen, waar geen Hollandse soldaat te vinden was. Eenmaal bij Oostburg bleken de wallen van het stadje vol te staan met kanonnen en de…

sage uit 1893
 • Scheldnamen - Legenden Delftsche Kalverschieters, door U reeds aangehaald. De schildwacht in zijne angst schiet op den
 • schildwacht
 • De Inwoners van Delft heten Kalverschieters De inwoners van Dordrecht heten Schapendieven. Twee boeren wilden de belasting ontduiken door een schaap de stad in te smokkelen verkleed als juffrouw. Het…

mop uit 1651
 • in Frankfurt at meneer Hartogsvelt een paar pruimen, waar van de pitten per ongeluk op het wambuis van een schildwacht
 • vielen. Deze begon daarop te vloeken. Van der Heyden ging naar beneden om hem te kalmeren. De schildwacht wilde dat
 • schildwacht
 • in Frankfurt at meneer Hartogsvelt een paar pruimen, waar van de pitten per ongeluk op het wambuis van een schildwacht vielen. Deze begon daarop te vloeken. Van der Heyden ging naar beneden om hem te…

mop uit 1651
 • in Frankfurt at meneer Hartogsvelt een paar pruimen, waar van de pitten per ongeluk op het wambuis van een schildwacht
 • vielen. Deze begon daarop te vloeken. Van der Heyden ging naar beneden om hem te kalmeren. De schildwacht wilde dat
 • schildwacht
 • in Frankfurt at meneer Hartogsvelt een paar pruimen, waar van de pitten per ongeluk op het wambuis van een schildwacht vielen. Deze begon daarop te vloeken. Van der Heyden ging naar beneden om hem te…

sprookje uit 1979
 • schildwacht
 • Heer Spin gaat naar het dorpshoofd en vraagt hem tijdens een gesprek: "Wat is pijnlijker: een wond of een leugen?" De gouverneur antwoordt dat een wond pijnlijker is, maar Spin is het hier niet mee…

sage uit 1966
 • schildwacht
 • De duivel neemt de dienst van een soldaat voor anderhalf jaar over, als de soldaat belooft in die tijd zijn baard te laten staan en zijn kleine en grote behoefte in zijn broek te doen. De soldaat gaat…

sage uit 1930
 • Munster haar de vijand 'n schildwacht oetzet boven op de Spinbaarg. Dij het ook nait waiten, woardat e ston! Mor 't òl Wief
 • aan, en luip driest noa de schildwacht tou. Rusteg nam e zien tonderpòt, zien vuurslag en zien vuurstain, en stook zok
 • van Munster een schildwacht op de Spinberg. Berend Prot heeft de schildwacht daar met een mes onthoofd. Hierna kon het
 • schildwacht
 • Op de Spinberg woonde het Spinwief. Zij spon lange draden om jonge kerels in te vangen. In de oorlog zette de bisschop van Munster een schildwacht op de Spinberg. Berend Prot heeft de schildwacht daar…

mop uit 1900
 • Er was oorlog in 't land. Dokter Vater wandelde met zijn zoon. "Werda!" riep de schildwacht. "Goede vriend, ik bin
 • dokter Vater und dieser ist mein sohn." "In 't geweer! In 't geweer!" roept de schildwacht, "daar is Vader, Zoon en Heilige
 • Schildwacht vraagt aan dokter met de naam Vater die met zijn zoon wandelt wie hij is. Op het antwoord in het Duits dat
 • hij dokter Vater is met zijn zoon roept de schildwacht dat de Vader, Zoon en Heilige Geest er zijn.
 • schildwacht
 • Schildwacht vraagt aan dokter met de naam Vater die met zijn zoon wandelt wie hij is. Op het antwoord in het Duits dat hij dokter Vater is met zijn zoon roept de schildwacht dat de Vader, Zoon en…

sage uit 1901
 • dag vertelde de schildwacht bij de hoofdpoort dat hij 's nachts onverhoeds een harde klap had gekregen dat hij suizebolde
 • weer met de fles jenever en de soldaat komt bij. De volgende dag vertelt een schildwacht dat hij die nacht een klap heeft
 • schildwacht
 • Soldaten die wacht houden spelen kaart. Eén van hen stelt voor om klaverboer een fles jenever te laten halen, waarmee de anderen accoord gaan. De klaverboer verdwijnt en de soldaat raakt bewusteloos.…

sage uit 1899
 • stil. De knecht ging naar boven en zag dat hij in een vreemd land was. Een schildwacht vroeg hij waar hij was. "In Oost
 • schildwacht
 • Van een schip worden 's nachts de touwen losgemaakt en doet iemand zijn behoefte in het ruim. De knecht die gaat waken merkt dat om middernacht het schip gaat bewegen en na een tijdje weer stilligt.…

mop uit 1902
 • schildwacht
 • Rijke veldmaarschalk heeft schildwachten voor het huis, maar toch weet een dief een beurs met goud te stelen. De dief dief trekt het uniform aan, geeft opdracht in te spannen, en rijdt weg. De wachten…

sage uit 1903
 • land was. Van een schildwacht vernam hij dat hij in Oost-Indië was. Hij plukte een paar sinaasappelen en ging weer in het
 • schildwacht
 • Knecht die moet waken omdat blijkt dat een schip 's nachts vaart, merkt dat het schip in een oogwenk ergens is, en net zo snel weer terug is. Hij neemt als bewijs sinaasappelen mee en kan nog net een…

sage uit 1901
 • vertelde de schildwacht, die bij de hoofdpoort van de kazerne stond, dat hij die nacht onverhoeds zo'n harde klap had gekregen
 • schildwacht dat hij een klap heeft gekregen, maar dat de dader niet te zien was. Een herbergier vertelt vervolgens dat de soldaat
 • schildwacht
 • Een groep soldaten zit kaart te spelen. Een van hen beweert dat hij de klaverenboer weg kan sturen om een fles jenever te halen. Hoewel de andere soldaten hem niet geloven, verdwijnt de klaverenboer…

sprookje uit 1984
 • de hand van die geheimzinnige schildwacht te trekken. Deze houdt stevig vast en Anansi wordt boos. 'Als je niet loslaat
 • schildwacht
 • Hoe Anansi werd vastgeplakt in kauwgom, daardoor gevangen genomen kon worden en uiteindelijk na smeekbeden van vrouw en kind, weer wordt vrijgelaten

sage uit 1933
 • . Hij trekt zijn degen en steekt in blinde drift den schildwacht dood. 't Sloeg twaalf toen, in de naaste wacht, Hoort men
 • knersend giert. Dan spookt hij langs de wallen heen, - Den schildwacht stolt wel 't bloed in de aadren Ziet hij hem zoo met
 • schildwacht
 • Een ijverige majoor controleert of de soldaten van de wacht niet liggen te slapen. Als hij ziet dat bij de laatste wacht geen reactie komt, wordt hij heel boos en steekt de soldaat dood. Later komt…

sage uit 1901
 • flesch leeg. Den anderen morgen vertelde de schildwacht bij de hoofdpoort dat hij 's nachts onverhoeds zoo'n harden slag had
 • . Even later verschijnt de klaverboer weer met de fles jenever en de soldaat komt bij. De volgende dag vertelt de schildwacht
 • schildwacht
 • Enkele soldaten houden de wacht en verdrijven de verveling met kaartspelen. Dan stelt een soldaat voor om klaverboer een fles jenever te laten halen. Als de anderen accoord gaan, verdwijnt de…

sage uit 1942
 • in het oog hielden. Toen de schildwacht zich 's nachts even had verwijderd, namen vader en zoon een vaatje van de wagen
 • tenein- zich dat toe te eigenen. De schildwacht keerde echter onverwachts terug en ontdekte de diefstal. Hij achtervolgde in
 • schildwacht
 • Tegen het einde van de Franse overheersing overnachtte een transport, begeleid door kozakken, op de Vissedijk in Almelo. Op één van hun wagens stonden enkele kleine vaatjes, die volgens omstanders…
kabouter_22.jpg

sage uit 1973
 • schildwacht hem in de verte hoorde met zijn luid rammelende halsband en ketting dan verstijfde hun het bloed in de aderen. Menig
 • schildwacht
 • Tijdens de Belgische revolutie waren er langs de zuidgrens van Brabant verschillende posten gesitueerd. Een kapitein ging 's nachts onverwacht de wachthuisjes langs om te kijken of de soldaten op hun…
VODA_008_07.mp3

sage uit 1919
 • , en hij wist niet, dat de doode plaatsmajoor hem bewaakte. Wel dacht de schildwacht over den plaatsmajoor na. Het was
 • , nadat Hemel en Hel hem hadden geweigerd. steeds langzamer en voorzichtiger werde de schreden van den schildwacht. Woenden
 • schildwacht
 • Evenals in Bergen-op-Zoom, heeft er ook in Nijmegen een plaatsmajoor gespookt, van wie verteld wordt, dat hij tijdens zijn leven nooit tevreden was over zijn manschappen. De plaatsmajoor was erg op…