Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

451 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1997
 • En dit brengt mij bij een ander onsmakelijk verhaal over eten. Toen ik nog op de middelbare school zat, hadden we bij
 • Een crimineel komt op een school vertellen over zijn verleden. In de gevangenis heeft hij snoepjes in cellofaan verpakt
 • school
 • Een crimineel komt op een school vertellen over zijn verleden. In de gevangenis heeft hij snoepjes in cellofaan verpakt. Dit was een lastig werkje, maar het ging stukken beter als je de snoepjes eerst…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Spuit elf Twee politiernannen brachten een bezoek aan een middelbare school, om over de gevaren van het gebruik van
 • school
 • Politiemannen laten als voorlichtingsmateriaal tien joints rondgaan in een middelbare schoolklas. Als de joints weer ingeleverd moeten worden, blijken het er elf te zijn.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • school
 • Een jongen fraudeert bij het eindexamen via een zendertje, dat hij in zijn rekenmachine heeft gemaakt.

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Een meisje bevalt in het geheim van een baby, en verstopt het in een kleedhokje op school. Twee maanden later wordt het
 • school
 • Een meisje bevalt in het geheim van een baby, en verstopt het in een kleedhokje op school. Twee maanden later wordt het lijk van de baby gevonden door een nieuwe leerling.

mop uit 1998
 • Jantje (wie anders) krijgt van de juffrouw op school het volgende raadsel voorgelegd: "Hoe krijg je drie gaten in een
 • rond haar neusgaten en mond, waardoor je dus drie gaten in een gat krijgt. Verbolgen verlaat Jantje die middag de school
 • school
 • De schooljuf geeft een jongen een raadsel op, dat hij niet kan beantwoorden. De jongen neemt wraak met een ander raadsel.

mop uit 1996
 • Datum: 08/01/1996 17:39:28 Ventje komt op school aan en zegt tegen zijn meester: "Ik heeft gisteren bij mama geslapen
 • Ventje komt op school aan en zegt tegen zijn meester: "Ik heeft gisteren bij mama geslapen." "Neen," zegt de meester
 • school
 • Ventje komt op school aan en zegt tegen zijn meester: "Ik heeft gisteren bij mama geslapen." "Neen," zegt de meester, "ik HEB gisteren bij mama geslapen." Waarop die kleine: "Ik heeft u niet gezien."

mop uit 1996
 • school
 • De juffrouw vraagt aan een jongen of hij een dier kan noemen dat melk geeft. De juf rekent de geit als antwoord wel goed, maar ze bedoelde een koe. De jongen neemt revanche met een raadseltje: Het…

mop uit 1996
 • Datum : 13/07/1996 11:17:54 Jantje kreeg op school eens les over de tor en de meester vroeg aan de kinderen: "Wie kent
 • Kinderen moeten op school een soort tor noemen en vertellen wat die eet. Jantje noemt de vibrator, en zegt dat zijn
 • school
 • Kinderen moeten op school een soort tor noemen en vertellen wat die eet. Jantje noemt de vibrator, en zegt dat zijn zuster meent dat die veel batterijen vreet.

mop uit 1996
 • Datum : 27/07/1996 01:42:15 Jantje zit op de lagere school en zijn leraar vindt, dat hij goed kan tekenen. Bij de
 • school
 • De vader van Jantje krijgt van de meester te horen op de ouderavond, dat Jantje een talent voor tekenen heeft. De vader beaamt dit: hij heeft zich gebrand aan een erotische tekening op de verwarming.

mop uit 1995
 • Datum: 07/12/1995 07:42:29 De fotograaf komt op school. Iedereen moet naar voren en zijn naam vermelden. "Ik heet
 • De fotograaf komt op school. Iedereen moet naar voren en zijn naam vermelden. "Ik heet Urbain van 't Eigenhof met een
 • school
 • De fotograaf komt op school. Iedereen moet naar voren en zijn naam vermelden. "Ik heet Urbain van 't Eigenhof met een kleine v en een kleine t." "Ik," zegt de tweede "heet Jean de Lavallé met een…

mop uit 1998
 • de verteller op de middelbare school het ontstaan van het woord 'tig' te hebben meegemaakt.
 • school
 • Verteller beweert begin jaren '70 de volgende mop te hebben verzonnen: Er lopen twee gekken in de Kalverstraat. Zegt de ene gek tegen de andere: "Mag ik nou eens in het midden lopen?" Verteller…

personal narrative uit 1998
 • school
 • De verteller was een zogenaamde grote boer. Door de arbeiders werd aan aangekeken als een kapitalist, maar zeker in het begin had de boer alleen maar schulden en kon hij niets verdienen.

broodjeaapverhaal uit 1970
 • kikkers gebracht door schoolkinderen die op school geleerd hebben dat er geen kikkers meer zijn in Nederland.
 • school
 • Op het biologisch proefstation van Zoeterwoude worden ongeveer vier maal per week levende kikkers gebracht door schoolkinderen die geleerd hebben dat er geen kikkers meer zijn in Nederland.

mop uit 1997
 • De tienjarige Petra zit sinds drie maanden op vioolles. Op een dag keert ze 's middags niet thuis van school. Naarmate
 • De tienjarige Petra zit sinds drie maanden op vioolles. Op een dag keert ze 's middags niet thuis van school. Naarmate
 • school
 • De tienjarige Petra zit sinds drie maanden op vioolles. Op een dag keert ze 's middags niet thuis van school. Naarmate de uren verstrijken worden de ouders steeds ongeruster. Tegen twaalven komt ze…

sage uit 1973
 • school
 • Men zegt dat in zwarte bonen een soldaat van Herodes te zien is, die mee heeft gedaan aan de kindermoord in Betlehem.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • school
 • De rage van de flippo's bij de zoutjes van Smiths loopt ten einde. In België was ooit een bejaarde vrouw in een flippo gestikt.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • directie van een school hals over kop vervangende ruimte had moeten zoeken voor de leerlingen. Trucs met betrekking tot het
 • school
 • Eindexamenkandidaten moeten de gymzaal verlaten vanwege ondraaglijke stank of wegens een bommelding.

mop uit 1997
 • , gaat u hier maar zitten.' Moeder antwoordt: `Dank u, u bent een echte gentleman.' Later op school vraagt de juf: `Wie van
 • school antwoordt Jantje op de vraag van de juf wat een gentleman is: `Dat is een man die een vrouw met een kind laat zitten.'
 • school
 • Als in een volle bus een man opstaat voor Jantje en zijn moeder, zegt moeder dat ze hem een echte gentleman vindt. Op school antwoordt Jantje op de vraag van de juf wat een gentleman is: `Dat is een…

mop uit 1996
 • school
 • Leerling tegen leraar in 't eerste studiejaar: "Meester, meester, die schrijft kat met een u!"

mop uit 1997
 • school
 • Als de juf aan de kinderen in haar klas vraagt of ze een insekt kunnen noemen, zegt Jantje: `Een víbra-tor'.

mop uit 1997
 • school
 • Als de juf aan de kinderen in haar klas vraagt wat ze voor Sinterklaas willen hebben, antwoordt Jantje: `Een tampon, want mijn zus zegt altijd dat het zo handig is: je kunt ermee fietsen, sporten,…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Een meisje kreeg op school als opstel-onderwerp op: 'Mijn mooiste boek'. Ging ze nog eerlijk zitten schrijven waarom ze
 • Een meisje moet op school een opstel schrijven over 'Mijn mooiste boek'. Het meisje schrijft heel eerlijk dat dat de
 • school
 • Een meisje moet op school een opstel schrijven over 'Mijn mooiste boek'. Het meisje schrijft heel eerlijk dat dat de catalogus van een bepaald postorderbedrijf is. De lerares eist dat zij een nieuw…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Een moeder wilde toch wel eens weten of de nieuwe middelbare school voor haar dochter ècht wel de uitstekende naam die
 • , of de school soms een drugs-probleem had. "Helemaal niet!" riepen de leerlingen verbaasd, "Je kan hier àlles kopen wat je
 • Een moeder wilde toch wel eens weten of de nieuwe middelbare school voor haar dochter ècht wel de uitstekende naam die
 • , of de school soms een drugs-probleem had. "Helemaal niet!" riepen de leerlingen verbaasd, "Je kan hier àlles kopen wat je
 • school
 • Een moeder wilde toch wel eens weten of de nieuwe middelbare school voor haar dochter ècht wel de uitstekende naam die hij had verdiende. Ze liep ernaar toe en vroeg nogal ongerust aan een paar…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • De leraar Maatschappijleer was ook de decaan van een klas op de middelbare school. Hij vergat een keer zijn
 • school
 • Een leraar en decaan verliest zijn cijferboekje. Een leerlinge vindt het en geeft het terug. Ze ziet dat achter haar naam de aantekening 'gebroken gezin' staat. Zij is het met die opmerking niet eens:…

sprookje uit 1991
 • school
 • Een bouwvakker met een WAO adviseert zijn zoons een opleiding te volgen. De drie zoons beloven na vier jaar naar hun vader terug te keren. De oudste zoon wordt welzijnswerker en krijgt een tafeltje…