Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

75 resultaten voor ""

mop uit 1970
 • De schout en de schepenen zien de maan in het water spiegelen en denken dat het een grote kaas is. Ze willen de kaas
 • schout
 • De schout en de schepenen zien de maan in het water spiegelen en denken dat het een grote kaas is. Ze willen de kaas pakken. Ze gaan aan een tak hangen die over het water hangt, om zo bij de kaas te…

sage uit 1656
 • van Rhijn Schout, Maerten Maertenszoon Peeck, ende Isack Junius Schepenen der heerlijkheden van beyde de Catwijcken en
 • Acte. Ende verclaren wij Schout ende Schepenen voornoemt dat den gemelden Pauwels Pieters altoos gehouden en bekent is
 • schout
 • Een nachtwacht verklaart 's nachts tot tweemaal toe bij het kerkhof katten te hebben zien dansen rond een grote hond.

mop uit 1659
 • Een vrouw bidt dagelijks voor de schout dat hij een lang leven mag hebben. De schout vraagt waarom zij dat doet. Ze
 • schout
 • Een vrouw bidt dagelijks voor de schout dat hij een lang leven mag hebben. De schout vraagt waarom zij dat doet. Ze zegt dat zijn vader en grootvader niet deugden, hij nog erger is en dat ze bang is…

mop uit 1659
 • schout
 • Een pastoor wordt een avond heel erg dronken. De volgende dag moet hij een mis doen, maar valt in slaap. Als de koster hem wakker maakt, denkt de pastoor dat hij nog steeds in de kroeg zit en vraagt…

mop uit 1659
 • Een schout is zogenaamd met de helm op geboren en beweert over helderziende gaven te beschikken. Hij weet bij toeval
 • schout
 • Een schout is zogenaamd met de helm op geboren en beweert over helderziende gaven te beschikken. Hij weet bij toeval waar de verloren ring van de landvoogd is en dat de vrouw van de landvoogd zwanger…

legende uit 1894
 • , rolde het ineen en zei tot den jongen: "Neem dit, en als de Schout en zijne suppoosten komen om u ter galge te brengen, zeg
 • schout
 • Een onschuldig ter dood veroordeelde krijgt van de priester de raad tot Maria te bidden. De man doet en droomt dat Maria met haar kindje bij hem komt met een inktkoker en perkament en haar kind een…

legende uit 1894
 • beeldenstorm in 1566 werd ook dit beeld neergehaald en verbreizeld. Voor dien daad zijn, drie jaar later, de schout van Souburg en
 • schout
 • In Oost-Souburg werd een Mariabeeld vereerd, dat in de toren was uitgehakt.

sage uit 1923
 • het vallen van de schemering, in kleine groepjes op de hoeve aan. Oppassen was de boodschap, want als de schout zich de
 • schout
 • Verklaring voor de naam 'Papenmuts', een gebiedje tussen Ellewoutsdijk en Driewegen.

mop uit 1651
 • hadde, overdenckende de boete. Doch moetende yets resolveren tot sijnen beste, liep hij regelrecht nae de schout Lambert
 • afscheyt. Schout: 'Wel hola, Florisoom. hier moest ses gulden aen boete zijn.' Floris: 'Wel, heer schout, komt daervan niet
 • schout, en vroeg wat de boete was. Die was zes gulden. Floris gaf de schout vier gulden: een derde deel was voor de brenger
 • schout
 • De gierige Floris Tin had ergens spijt van, en overdacht de boete die hij zou moeten betalen. Daarom liep hij naar de schout, en vroeg wat de boete was. Die was zes gulden. Floris gaf de schout vier…

mop uit 1651
 • als met dreygen dat hij het de schout soude aenbrengen. De joncker wierdt bang en liep sijn best nae de schout ende
 • kuyerde Zacharias dubbeldt bevragt zijnde nae de schout, die hem soo ras hij begost te klaegen, terstondt antwoorde: 'Voort
 • Een jonker had ruzie met een Jood en raakte slaags met hem. De Jood dreigde naar de schout te stappen. De jonker
 • schout
 • Een jonker had ruzie met een Jood en raakte slaags met hem. De Jood dreigde naar de schout te stappen. De jonker besloot hem echter voor te zijn door uit zichzelf te gaan en de boete vast te betalen.

mop uit 1651
 • wederom, of ik sal u bij den schout aenbrengen.' R. 'lck wil het u niet wederom geven of ghij sult mij eerst 10 rijcxdaeldcrs
 • was, quam strax weerom en sijn man vindende. scholdt hem ijsselijck uyt en wilde hem nae de schout hebben. R. 'Ik ben
 • , ging hij weer terug naar de dief, en wilde hem meenemen naar de schout. De dief vond het prima: de Jood was immers verkeerd
 • schout
 • Een gauwdief deed wat rommel in een lapje leer en gooide dat op de markt tussen de joodse handelaren op de grond. Daarna vroeg hij wie het bewuste lapje verloren had. Er kwam iemand op hem af, die het…

sage uit 2005
 • een brief naar de schout van Dordrecht. Hij vroeg de schout om met zijn neef, de baljuw, naar Valenciennes te komen. De
 • schout vroeg zijn neef waarom ze naar Valenciennes moesten afreizen, waarop deze antwoordde dat hij slechts een koe had
 • boer, die zijn beklag gaat doen bij de zieke graaf Willem III de Goede. De graaf laat de schout van Dordrecht de baljuw en
 • schout
 • Een baljuw maakt een boer een goede koe afhandig en geeft hem in ruil een waardeloze koe. Dit alles tegen de wil van de boer, die zijn beklag gaat doen bij de zieke graaf Willem III de Goede. De graaf…

mop uit 1651
 • Een paep hadt sich 's nagts met de schout beseten vol gesopen. Des anderendaegs, 's ochtens op stoel komende, viel hij
 • Schultes is een ander woord voor schout.
 • Een priester en een schout hadden zich 's nachts bezat. De volgende ochtend viel de priester op zijn stoel in slaap
 • is het uit, laat het weer volschenken voor de schout."
 • schout
 • Een priester en een schout hadden zich 's nachts bezat. De volgende ochtend viel de priester op zijn stoel in slaap tijdens het gezang. Toen het afgelopen was kwam de koster hem aanstoten en zei:…

mop uit 1651
 • De burgemeester van Outshoorn, noch schout sijnde, hadde op een tijt al vrij een glaesjen opgenomen sooals hij voor de
 • schout gevangen.'
 • Toen de schout een keer dronken was kwamen twee van zijn diefleiders [= dienaren van de schout] hem ondersteunen. De
 • mensen dachten toen dat ze de schout gevangen hadden genomen.
 • schout
 • Toen de schout een keer dronken was kwamen twee van zijn diefleiders [= dienaren van de schout] hem ondersteunen. De mensen dachten toen dat ze de schout gevangen hadden genomen.

mop uit 1651
 • Een amptman hadt in een ander dorp een orgel gehoort. Hij ontboode sijn schout en seyde: 'Wij moeten oock soo een orgel
 • Een man had in een ander dorp een orgel gehoord en stelde voor aan de schout om ook in hun dorp een orgel te nemen
 • . Volgens de schout was dat echter tegen de Schrift, omdat daarin stond: "Ihr braucht an uns kein orgelist." (Het juiste woord
 • schout
 • Een man had in een ander dorp een orgel gehoord en stelde voor aan de schout om ook in hun dorp een orgel te nemen. Volgens de schout was dat echter tegen de Schrift, omdat daarin stond: "Ihr braucht…

mop uit 1651
 • uyt de kamer. De amptman kreeg last om hem te vangen. Hij ging er met de schout, die oock maer één oog hadt, en kreeg hem
 • . De schout vatte hem. Doe seyde de amptman: 'Komt hier gij eenoogige schelm.' R. 'Wie meent mijnheer, de schout of mij?' A
 • Een man met één oog spotte met een priester en werd daarom achterna gezeten. Toen de schout (die ook eenogig was) hem
 • te pakken had, wilde hij hem opsluiten. Het lukte de schelm echter de schout met een list op te sluiten en zelf vrij te
 • schout
 • Een man met één oog spotte met een priester en werd daarom achterna gezeten. Toen de schout (die ook eenogig was) hem te pakken had, wilde hij hem opsluiten. Het lukte de schelm echter de schout met…

sage uit 2005
 • direct in zijn beurs. Zodoende stuurde hij de schout naar de binnenlanden van Maarssenveen...... Het werd 1724: Met
 • waarschuwingen en dreigementen, perste de schout zo erg af, tot de mensen niets meer betalen konden. Tot een oud boertje het niet
 • De schout en de schuld
 • De arme mensen worden zo afgeperst door de schout, dat ze hem het veen bij Maarssen in jagen, alwaar hij verdrinkt
 • . Zijn tas met belastinggeld is nooit teruggevonden, en de schout zal blijven rondspoken, tot iedere penning is terugbetaald.
 • schout
 • De arme mensen worden zo afgeperst door de schout, dat ze hem het veen bij Maarssen in jagen, alwaar hij verdrinkt. Zijn tas met belastinggeld is nooit teruggevonden, en de schout zal blijven…

mop uit 1651
 • De schout van Schevering, Dirck van der Hoeck, kreeg gasten tot sijnent. Sij eysschten een pints roomer van sijn beste
 • wijn. Hij bragt se self boven. R. 'Wel nu, heer schout, proeft uw eygen wijn eens.' R. 'Dat sal ick wel doen, dit is dan de
 • schout
 • Een heer had gasten en hij bracht ze wat wijn. De gasten zeiden dat hij wat van zijn eigen wijn moest proeven. Dat deed hij, en hij dronk het schoon op. Hij zei: "Het laken was zo taai, het wou niet…

mop uit 1651
 • De burgemeester Cornelis van Outshoorn, noch schout zijnde, hadde op een tijdt al vrij een glaesjen opgenoomen. Soo als
 • brengen sij de schout gevangen.'
 • Toen de schout een keer dronken was kwamen twee van zijn diefleiders [= dienaren van de schout] hem ondersteunen. De
 • mensen dachten toen dat ze de schout gevangen hadden genomen.
 • schout
 • Toen de schout een keer dronken was kwamen twee van zijn diefleiders [= dienaren van de schout] hem ondersteunen. De mensen dachten toen dat ze de schout gevangen hadden genomen.

mop uit 1651
 • schout om raedt. R. 'Jawel cousin, het is wat gevaerlijck eerlijcke luyden haer kinderen in 't rasphuys te setten, en dat
 • ging bij de schout om raad. Deze zei, dat het gevaarlijk was om kinderen van eerlijke mensen in het rasphuis te zetten
 • . Daarom moest hij eerst nog maar eens met ze proberen te praten. Als het niet zou lukken, zou de schout wel raad met ze weten.
 • schout
 • Bonaventura had grote problemen met de opvoeding van zijn twee neven. Zij luisterden niet naar zijn vermaningen, en hij ging bij de schout om raad. Deze zei, dat het gevaarlijk was om kinderen van…

sprookje uit 1893
 • aanteekening van het aantal geldstukken van elke soort dat hij inhield. Ze gingen daarna tot den schout van het dorp en verhaalden
 • hem dat er een vreemdeling bij hem zijne intrek had genomen en dat deze al hun geld had gestolen. De schout en zijne
 • schout
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

mop uit 1651
 • wiert, waerover de boeren en de schout qualijck tevreeden waeren, doch seyde de schout: 'Laet mij begaen, ick sal hem in u
 • Een onaanzienlijke, maar geleerde man wordt als predikant aangesteld in een dorp. De schout onderwerpt hem aan een test
 • schout
 • Een onaanzienlijke, maar geleerde man wordt als predikant aangesteld in een dorp. De schout onderwerpt hem aan een test en stelt hem een aantal vragen, onder andere: 'Wanneer heeft de ezel gesproken?'…

mop uit 1651
 • Lambert Reijnst (1613-1679) was raad, schout en burgemeester van Amsterdam.
 • schout
 • Een Amsterdammer en een vreemdeling komen in de stad Lambert Reijnst tegen. Als de vreemdeling aan de Amsterdammer vraagt wie dat was, antwoordt deze: 'De grootste hoerenloper van de stad.'

mop uit 1651
 • schout
 • Een baljuw en zijn mannen achtervolgen een aantal dieven, die in het water springen. De baljuw beveelt zijn manschappen om ze te grijpen, maar eentje excuseert zich zeggende dat ze te land zijn…

mop uit 1651
 • de schout ontboden, die hem thien rijcxdaelders tot boete afeyschte, seggende daerbij: 'Hadt gij door de stat willen
 • Een man liet zich in een kruiwagen door de stad rijden en strooide met geld. Hij werd door de schout ontboden en kreeg
 • een boete. De schout zei dat de man met de koets van de schout wel door de stad mocht rijden. De man antwoordde dat de
 • schout
 • Een man liet zich in een kruiwagen door de stad rijden en strooide met geld. Hij werd door de schout ontboden en kreeg een boete. De schout zei dat de man met de koets van de schout wel door de stad…