Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

72 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1998
 • schuldig
 • Een Spaanse vakantievriend geeft een meisje bij terugkeer naar huis een pakje mee. Hierin zit een dode rat en een briefje 'Welcome to the Aids-club'.

sage uit 1966
 • schuldig
 • Sterke Hearke is niet alleen maar sterk, hij is ook politieagent. Hij moet van twee bestolen broers een aardappeldief opsporen. Hearke schaduwt de dief en ontdekt dat de man steelt om zijn gezin te…

mop uit 1997
 • , meneer, maar de gemeente is u nog driehonderd gulden schuldig." (Adjiedj Bakas & Hetty van Wolde: Gluren bij de buren. Humor
 • gulden schuldig is.
 • schuldig
 • Een Schot blaast in de gasleiding en draait daardoor de meter terug. Hij doet dat zo vaak dat de gemeente hem 300 gulden schuldig is.

sprookje uit 1970
 • schuldig verklaard. De volgende morgen werd hij in een zak genaaid en op een kruiwagen gezet. Twee knechts van de koning zouden
 • schuldig
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

mop uit 1968
 • schuldig
 • De geïrriteerde vrouw van de koster verwijdert de prachtige rode kool van de dominee uit zijn tuin. De dominee neemt de stronk waar de kool afgesneden is mee naar de kerk. Tijdens de preek zwaait hij…

sage uit 1970
 • schuldig, en wanneer ze zonk, dan was ze onschuldig. Die vrouw die bleef drieve, en toe wier ze schuldig veklaord. Toen wier ze
 • bleef drijven, was dus schuldig en werd veroordeeld tot de brandstapel.
 • schuldig
 • Vroeger leefde te 's Herenberg een vrouw, die het heksen werd nagegeven, van iedere kinderziekte kreeg ze de schuld en de mensen kregen een hekel aan haar en hun geklaag kwam de overheid ter ore, die…

sage uit 1967
 • schuldig
 • Een meisje dat al een tijdje met haar gezondheid sukkelt, blijkt betoverd door een heks. In haar kussen zitten diverse kransen van allerlei soorten garen. De winkeljuffrouw wordt ervan beschuldigd het…

sage uit 1967
 • schuldig
 • Een echtpaar wordt verdacht van moord op hun kinderen. Ze zouden de kinderen achter het schapenhok begraven hebben. Het echtpaar zag vaak de kindertjes dansen om een paal in het schapenhok. Hun ziel…

mop uit 1967
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: Eulenspiegel's Tricks 23: Ulespegel laat zien wie er schuldig aan de oorlog zijn.
 • schuldig
 • Tijl Uilenspiegel staat ergens met een tent en belooft dat hij voor een dubbeltje zal laten zien wie de oorlog op hun geweten hebben. Als de tent vol is en de mensen ongeduldig worden drukt hij op een…

sage uit 1967
 • schuldig
 • Twee broers schakelen Sterke Hearke - die behalve sterk ook politieagent is - in om een aardappeldief op te sporen. Hearke schaduwt de dief en ontdekt dat de man steelt om zijn gezin te onderhouden.…

sage uit 1967
 • schuldig
 • Degene die iets laat uitlekken van de vrijmetselaars, wordt onherroepelijk vermoord.

sage uit 1969
 • schuldig
 • Een rechter veroordeelde een man eens ter dood. De man beweerde onschuldig te zijn, 'zo waar als een zwaluw nooit aan een kerk zal nestelen'. Zwaluwen maken inderdaad nooit hun nest aan de muur van…

sprookje uit 1969
 • schuldig
 • Een vent stond voor de rechter en kreeg de doodstraf. Maar hij was onschuldig, en hij zei dat de vogels dat wel kenbaar zouden maken. Dat hebben de vogels ook gedaan, maar toen was hij al dood.

mop uit 1979
 • later een dode man zien liggen, gaan ze naar de burgemeester toe. Als de burgemeester hen vraagt wie er schuldig is aan de
 • schuldig
 • Drie Duitse hannekemaaiers – ook wel 'poepen' geheten – gaan naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een klein jongetje zijn vader aanstoot en 'Kijk, drie poepen' zegt, besluit de eerste…

mop uit 1971
 • nu de stad ingaat, dan is de man schuldig. Maar loopt hij overdwars naar 't water, dan is hij [on]schuldig. Toen hij de
 • wel vaker een kreeft heeft gezien - besluit een proef te doen om aan te tonen of de man schuldig is of niet. Als de kreeft
 • na vrijlating de stad in loopt, is de man schuldig aan duivelse praktijken. Als de kreeft overdwars naar het water loopt
 • schuldig
 • Een man uit Dokkum vangt een kreeft. Als hij de inwoners van de stad de kreeft laat zien, worden die erg bang. Omdat de Dokkumers vermoeden dat de man met de duivel te maken heeft, vinden ze dat hij…

mop uit 1980
 • schuldig
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - willen zich de Friese taal eigen maken en besluiten alle Friese woorden die ze horen goed in hun geheugen op te slaan. Als een klein jongetje…

sage uit 1963
 • aan de deur komt schuldig aan de toverij is. Piter raadt aan de dader een emmer water over het hoofd te gooien. Als Piter
 • schuldig
 • Piter Poes ontdekt een heksenkrans in het kussen van iemand die betoverd is. Piter voorspelt dat de eerste persoon die aan de deur komt schuldig aan de toverij is. Piter raadt aan de dader een emmer…

sage uit 1968
 • jongens toch schuldig zijn. De jongens worden kort daarop schuldig bevonden en achter de tralies gezet. Het kind van de tante
 • schuldig
 • Een man bezoekt met zijn twee broers een oud echtpaar waar hij vroeger als knecht gediend heeft. De drie broers brengen het oude stel vervolgens om het leven. De bloedvlekken die bij de moord ontstaan…

mop uit 1969
 • schuldig
 • Een man had iets uitgehaald, en kwam voor de rechter. Hij beweerde onschuldig te zijn. Een getuige zei dat hij het de verdachte had horen doen. Maar dat vond de rechter niet voldoende, hij had het…

sage uit 1510
 • deels schuldig hieraan en moet de vrouw worden vrijgesproken. Vrouwen die willen voorkomen dat hun man overspel pleegt
 • schuldig
 • Maandag, achttiende kapittel. Als een man zondigt in zijn huwelijk en zijn vrouw doet daarop hetzelfde, dan is de man deels schuldig hieraan en moet de vrouw worden vrijgesproken. Vrouwen die willen…

mop uit 1651
 • . Dat was echter zo slecht, dat hij zichzelf volledig neersabelde. Hij werd toen toch nog schuldig bevonden.
 • schuldig
 • Een man moest met een zwaar proces voor de Hoge Raad komen. Eerst lazen de heren de aanklacht van de eiser. Deze vonden ze zo krachteloos, dat ze de beklaagde niets ten laste konden leggen. Daarna…

mop uit 1651
 • schuldig
 • De heer Asmus preekte hevig tegen onkuisheid. Hij beweerde dat hij een overspeelster tegenover hem in de kerk zag zitten, en dreigde zijn postilboek naar haar hoofd te gooien. Daarop bukte iedereen,…

mop uit 1651
 • , hoewel ick onschuldich voor G[od] ben, soo weet ick dat ghij mij voor schuldig houdt, maer denckt eens op u selven en op het
 • , spreekt die zijn meester aan. Hij weet wel dat de baas hem schuldig heeft bevonden. Evenwel kan hij beter eens op zichzelf
 • schuldig
 • Een knecht wordt ten onrechte verdacht door zijn baas. Als er op een goed moment kwaad wordt gesproken over de knecht, spreekt die zijn meester aan. Hij weet wel dat de baas hem schuldig heeft…

sprookje uit 1978
 • meisje hierop het antwoord schuldig moet blijven en zich verslagen weet, zegt zij 'Ik heb me bescheten'. Hierop zegt hij 'Ik
 • schuldig
 • Een rijk meisje kondigt aan te trouwen met de man die raad weet op alle vragen die zij zich stelt. Kandidaten worden middels een advertentie in de krant opgeroepen. Een boer spoort zijn drie zoons,…

sage uit 1902
 • , was de vrouw schuldig en zouden ze haar mishandelen. Vrouw Vink was recht van lijf en leden!!
 • schuldig
 • Een vrouw wordt van hekserij beschuldigd en om te zien of het zo is, wordt een kip levend gekookt.